Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів
Author photo
Author photo

Ольга Додух

Cтарший юрист практики судебных споров и медиации АО «Юскутум»

Ольга Додух

Cтарший юрист практики судебных споров и медиации АО «Юскутум»

Адвокатское объединение «Юс­ку­тум» ори­ен­ти­ру­ет­ся на но­вые сфе­ры укра­ин­ской юри­ди­че­ской прак­ти­ки, а так­же ин­но­ва­ци­он­ные пу­ти и ме­то­ды ре­ше­ния пра­во­вых за­дач. Мы спе­ци­а­ли­зи­ру­ем­ся на пра­во­вом обес­пе­че­нии ин­те­ре­сов биз­не­са в Укра­и­не. Зная и по­ни­мая по­треб­но­сти и про­бле­мы укра­ин­ских пред­при­ни­ма­те­лей, на­ша ком­па­ния го­то­ва пред­ло­жить юри­ди­че­ские ме­ха­низ­мы их ре­ше­ния и предот­вра­ще­ния.

Ще
Усі статті експерта
  • ЮРЛІГА 1
Розсилка новин
Підписатись
Розсилка від ЮРЛІГА Тільки найважливіше та найцікавіше