Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Що таке статутний капітал компанії та як він формується?

Статутний капітал АТ - це сума номінальної вартості простих і привілейованих акцій, розміщених АТ

1. ПОНЯТТЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Статутний капітал - це сума грошових та/або майнових внесків засновників та учасників підприємства, яка є фінансовою та виробничою основою для початку діяльності, а також визначає право голосу та кількість дивідендів кожного учасника.

Статутний капітал АТ - це сума номінальної вартості простих і привілейованих акцій, розміщених АТ.

Статутний капітал дає можливість компанії:

- розпоряджатися власним майном;

- відповідати перед кредиторами внесеними вкладами учасників;

- розподілити майбутні дивіденди та право голосу між учасниками;

- проводити операційні виплати: оплачувати реєстраційні дії зі створення компанії, придбання послуг/товарів/обладнання на рахунок компанії тощо.

Варто зазначити, що статутний капітал заборонено використовувати для:

- Виплати дивідендів засновникам до початку господарської діяльності.

- Погашення особистих зобов'язань засновників/учасників перед третіми особами.

- Викупу корпоративних прав/акцій у засновників.

Статутний капітал являє собою одну зі складових частин власного капіталу підприємства і є зареєстрованим капіталом, адже він є умовно постійним і його точна сума визначається засновниками і учасниками товариства. Статутний капітал може бути виражений виключно у грошовій формі в національній валюті.

Для внесення статутного капіталу засновники повинні звернутися в банк для відкриття поточного рахунку для формування статутного/складеного капіталу.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 162 для того, щоб відкрити рахунок для формування статутного капіталу господарського товариства, потрібні такі документи:

- рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час здійснення грошових операцій за цим рахунком (довіреність);

- копія установчого договору, засвідчена нотаріально (якщо хоча б одним із засновників господарського товариства є фізична особа);

- заява про відкриття рахунку, підписана уповноваженою засновниками особою.

Статутний капітал може бути внесений:

- фізичною особою - резидентом (як громадянином України, так і іноземцем);

Фізична особа може внести статутний капітал як за допомогою готівки, так і за допомогою безготівкового платежу на рахунок товариства. Підтвердженням оплати частки слугуватиме довідка з банка.

- юридичною особою-резидентом;

Юридичні особи можуть вносити частку лише у вигляді безготівкового платежу. Підтвердженням переводу буде слугувати платіжне доручення з банку із зазначенням призначення платежу.

- нерезидентом України (як фізичною особою, так і юридичною), однак процедура внесення частки у статутному капіталі в даному випадку може бути складнішою.

Способи внесення майна до статутного капіталу буде розглянуто далі.

Строки внесення статутного капіталу можуть бути або визначеними у статуті або надані законодавцем, зокрема:

- 6 місяців з дати державної реєстрації ТОВ або ТДВ;

- для АТ чіткі строки внесення СК не вказано, однак відповідно до ч. 5 ст. 10 ЗУ "Про акціонерні товариства" етап оплати засновниками повної вартості акцій передує державній реєстрації АТ.

До статутного капіталу також можуть бути висунуті вимоги щодо відсоткового співвідношення часток, зокрема відповідно до п. 3 ч. 3 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, у статутному капіталі депозитарної установи частка іншої депозитарної установи, інвестиційної фірми повинна становити не більш як 5 відсотків.

2. РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Законодавством України не встановлено обмежень щодо максимального розміру статутного капіталу, однак є певні вимоги щодо його мінімального розміру:

АТ

ТОВ, ТДВ

Мінімальний розмір статутного капіталу

200 розмірів мінімальної заробітної плати на день створення АТ (1 млн 600 тис грн станом на 07.05.2024)

немає вимог до мінімального розміру

*окрім окремих видів ТОВ і ТДВ з деякими видами діяльності, наприклад інвестиційних фірм, депозитарних установ, страхових компаній тощо

Кількість учасників

необмежена

Вимога зазначення розмірів статутного капіталу в статуті

так, відповідно до ч. 2 ст. 15 ЗУ "Про акціонерні товариства"

ні, не обов'язково відповідно до ч. 5 ст. 11 ЗУ "Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю"

Відповідно до Закону "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" уже два роки НЕМАЄ вимоги вказувати перелік учасників, визначення їх часток та власне розмір статутного капіталу у статуті ТОВ і ТДВ.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" збільшувати статутний капітал ТОВ і ТДВ можна тільки після внесення всіма учасниками товариства своїх вкладів у повному обсязі.

Акціонерне товариство ж відповідно до ч. 2 ст. 17 профільного закону має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

ВЕЛИКИЙ СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ - ПЕРЕВАГА ЧИ МИЛЬНИЙ ПУЗИР?

Розмір статутного капіталу напряму відображає можливості компанії задовольнити вимоги кредиторів, а також справляє репутаційний вплив на розгляд контрагентами співпраці з вами, особливо враховуючи, що товариство тільки-но почало свою діяльність. Варто визнати, що розмір статутного капіталу може вагомо вплинути на сприйняття компанії на початку її діяльності, тому його часто намагаються збільшити штучним шляхом, зокрема, до прикладу, заснувати товариство зі статутним капіталом у 5 млн грн і встановити строк внесення часток 2, 3 або навіть 5 років, а після настання цього строку зменшити його до реального розміру. Також є випадки, коли загальні збори можуть погодити збільшену вартість майна, яке вноситься в статутний капітал товариства, тим самим досягши великих розмірів статутного капіталу, який, на додачу, є оплаченим. Однак усі подібні маніпуляції достатньо швидко можна перевірити через реєстри, подивившись, чи оплачено статутний капітал і яке саме майно є зарахованим в якості статутного капіталу.

Отже, статутний капітал є важливим чинником при виборі контрагента, однак спершу варто перевірити, чи він справжній або просто майстерно намальований засновниками. Найголовніше - не розмір статутного капіталу, а його функціональність і користь для компанії, і звичайно те, чи він сплачений, зокрема для акціонерних товариств законом встановлено обмеження: відповідно до ч. 2 ст. 12 ЗУ "Про акціонерні товариства" у разі неоплати (неповної оплати) акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій акціонерне товариство вважається незаснованим. Більш того, щоби отримати ліцензію на деякі види діяльності, потрібно мати сплачений коштами статутний капітал не менше визначеної законом суми. До прикладу, відповідно до п. 3 ч. 3 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - депозитарної діяльності, для отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи юридична особа повинна мати сплачений коштами статутний капітал у мінімальному розмірі не менш як 7 мільйонів гривень.

3. ЯК ЗАВЕСТИ МАЙНО В СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА?

При розгляді питання про внесення майна в статутний капітал товариства варто зазначити, що таке майно повинне обов'язково мати грошову оцінку, затверджену загальними зборами відповідно до ч. 2 ст. 30 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та ч. 2 ст. 115 Цивільного кодексу або незалежною експертною перевіркою, зокрема підприємства з часткою держвласності та інших випадках, зазначених у ст. 7 ЗУ "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". Підтвердженням внесення майна до статутного капіталу є Акт грошової оцінки та прийому-передачі майна, який повинен бути складений відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і містити назву документа, дату складання, підписи тощо. Також при передачі майна до статутного капіталу засновником-фізособою, що перебуває в шлюбі, обов'язково отримати письмову згоду чоловіка/дружини.

Не може бути внесеним до статутного капіталу товариства:

- бюджетні кошти;

- майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації;

- майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ;

- речі, вилучені з цивільного обороту;

- кошти, отримані під заставу і в кредит;

- взяття на себе зобов'язань з виконання робіт/послуг (стосується АТ);

- векселі тощо.

Варто також зазначити, що не в кожне товариство можна внести внесок у майновій формі. Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 17 ЗУ "Про страхування" статутний капітал страховика формується та/або збільшується виключно у грошовій формі. Статутний капітал банку також формується у грошовій формі з деякими винятками (ст. 32 ЗУ "Про банки і банківську діяльність").

Анастасія Барданова

Різниця майна на балансі товариства і майна, внесеного в статутний капітал

Варто зазначити, що є два види власності майна в компанії - майно, внесене в статутний капітал, і майно, яке перебуває у власності компанії, зокрема внаслідок набуття в ході ведення діяльності.

Майно, яке внесене в статутний капітал, є часткою одного з учасників і може повернутися йому після ліквідації товариства або його виходу зі складу учасників як в натуральному вигляді, так і в грошовому еквіваленті. При цьому вартість такого майна в такій ситуації буде визначатися виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Окрім цього, інші учасники ТОВ повинні будуть провести спочатку оцінку майна, а після виходу учасника - зменшення статутного капіталу, що є додатковими формальностями. Плюсом внесення майна в статутний капітал є те, що, як правило, така операція не буде оподатковуватися ПДФО / податком на прибуток та військовим збором, а також ПДВ (у деяких випадках).

Майно ж, яке перебуває у власності компанії, однак не входить у статутний капітал, не потребує збільшення чи зменшення статутного капіталу, не відчужується при виході учасників зі складу товариства, не підлягає переоцінці та загалом легше в управлінні. При цьому, як і майно в складі статутного капіталу, воно може бути використане для задоволення вимог кредиторів. Однак недоліком майна, набутого компанією у власність, є його оподатковуваність, зокрема, таке майно оподатковується ПДВ та податком на прибуток.

Як внести права інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства?

Відповідно до ч. 3 ст. 424 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи. Щоби передача майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності пройшла успішно, вони мають відповідати таким критеріям, як виключність, корисність, можливість грошової оцінки тощо. Внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства відбувається за допомогою укладення договору відчуження виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, патент, ноу-хау тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 115 Цивільного кодексу майнові права інтелектуальної власності повинні обов'язково мати грошову оцінку, однак у ЗУ "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" не вказано, що такі права повинні бути оцінені суб'єктом професійної оціночної діяльності, тому скоріш за все, така оцінка буде проводитися загальними зборами суб'єкта господарювання, що, ймовірно, можуть необ'єктивно оцінити такий вид майна, що може призвести до спорів у майбутньому. Саме тому для об'єктивної грошової оцінки такого майна варто звернутися до експерта - незалежного суб'єкта оціночної діяльності, який зможе не тільки виконати грошову оцінку майнових прав інтелектуальної власності на певний об'єкт, а ще й обгрунтувати її, керуючись в тому числі постановою Кабміну № 1185 "Про затвердження Національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності".

Отже, внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу є можливим, однак недостатньо регламентованим через складність самого об'єкта власності. Зокрема, невирішеним є питання закінчення строку дії патента або торгової марки, внесених до статутного капіталу товариства, адже їхня грошова оцінка та функціонал суттєво зміняться в такому разі. До того ж, законодавець поки що не вирішив чи потрібно "прив'язувати" майнові права інтелектуальної власності до роду діяльності товариства, наприклад патент, чи лишити дозвіл на внесення в статутний капітал товариства майнових прав на абсолютно будь-які об'єкти інтелектуальної власності.

Оподаткування внесків до статутного капіталу

Внести вклад до статутного капіталу можна двома способами - у грошовій та у негрошовій формі. Внесення СК у грошовій формі не оподатковується ні податками загальної системи (ПДФО, ВЗ, ПП, ПДВ), ні єдиними податком.

Іншою ж є ситуація з майновими внесками - внесення основних засобів, нерухомості (в тому числі права користування нерухомістю, яке підпадає під податкове визначення "постачання товарів") та іншого майна до статутного капіталу товариства. Вони оподатковуються ПДВ як операції з постачання товарів, окрім випадків, коли внесок робить фізособа або неплатник ПДВ.

При поверненні частки СК оподаткування повернення частки у грошовій формі не виникає, на відміну від повернення у майновій формі. Так само як і внесення, повернення у майновій формі оподатковується ПДВ, а також може мати спричинити певні проблеми для єдиноподатників, адже податкова може розглянути операцію як продаж чи бартер. Для уникнення таких ситуацій платнику єдиного податку варто повертати його внесок тим самим типом майна, яким він його вносив.

Анастасія Барданова,

молодший юрист ЮК Stron

LIGA360 LEGAL SOLUTION - аналіз законодавства й практика правозастосування для кожного фахівця. Знайдіть нормативні документи, досліджуйте правові питання та звіряйтеся з експертами. Дізнайтеся більше переваг за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему