Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Керівник кримінальної практики ЮК "RIYAKO & PARTNERS" Олександр Шевцов проаналізував урядовий та альтернативний законопроекти

Бюро економічної безпеки України (далі - БЕБ) є органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

БЕБ утворено Законом України “Про Бюро економічної безпеки України” від 28 січня 2021 року та почало свою діяльність з 24 листопада 2021 року на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 року № 1493-р.

Фактично БЕБ є заміною податкової міліції, як у частині покладених на Бюро завдань, так і в частині особового складу. За відносно невеликий час діяльності БЕБ вже виникло чимало запитань до даної структури з боку політиків, міжнародних інституцій, так і з боку представників бізнесу, серед яких питання щодо ефективності роботи та кадрового складу Бюро.

Внаслідок моніторингу діяльності БЕБ постала необхідність його перезавантаження, у зв'язку із чим Уряд уніс до Верховної Ради України проект Закону № 10439 від 29.01.2024 року про внесення змін до Закону України “Про Бюро економічної безпеки України” щодо удосконалення роботи Бюро.

Що пропонує влада внесеним законопроектом?

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», якими передбачити:

- вимоги до членів конкурсної комісії на обрання директора БЕБ, їх права та обов'язки, порядок прийняття ними рішень;

- уточнення підстав звільнення директора БЕБ;

- встановлення обов'язковості проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа перед призначенням особи на посаду в БЕБ;

- визначення положень щодо формування та прийняття рішення Комісією з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності БЕБ, уточнення прав і обов'язків її членів та передбачити, що фінансування діяльності зазначеної Комісії та її членів може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

- обов'язкове проходження атестації заступниками Директора Бюро економічної безпеки України в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, а також через один рік після припинення чи скасування воєнного стану проведення атестації працівників Бюро економічної безпеки України, які призначені на посади до набрання чинності цим Законом.

Таким чином, можна виділити основні два напрямки запропонованих змін: кадрова політика та оцінка ефективності діяльності БЕБ.

Призначення і звільнення директора та працівників БЕБ

Діючим Законом України “Про Бюро економічної безпеки” передбачається, що директор Бюро економічної безпеки України призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України за пропозицією комісії з проведення конкурсу.

Законопроектом передбачається, що до складу конкурсної комісії, як і раніше, будуть входити шість осіб, але склад конкурсної комісії буде утворювати Кабінет Міністрів України. Три особи визначаються безпосередньо Урядом, а три особи визначаються Урядом на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, реформи органів правопорядку.

Також законопроектом розширено перелік осіб, які не можуть бути членом комісії, визначено підстави дострокового припинення повноважень члена конкурсної комісії, передбачені зміни у порядку прийняття рішення конкурсною комісією, права та обов'язки членів конкурсної комісії, можливість фінансування діяльності комісії за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

Щодо інших працівників БЕБ, законопроектом передбачається можливість проходження служби в Бюро на підставі контракту про проходження служби, визначаються додаткові обмеження щодо призначення на посаду в Бюро. Так, законопроект визначає, що особа не може бути призначена на посаду працівника БЕБ, якщо вона відмовилася від проходження психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.

Контроль за діяльністю БЕБ

Чинним Законом України “Про Бюро економічної безпеки України” передбачається, що директор Бюро економічної безпеки України щороку, не пізніше 1 березня, звітує перед Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України про діяльність Бюро економічної безпеки України за попередній календарний рік.

Незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України.

Законопроектом встановлюється, що незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України здійснюється кожні два роки Комісією з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України у складі трьох осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до проведення оцінки надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, реформи органів правопорядку.

Для проведення оцінки (аудиту) члени Комісії з проведення оцінки мають право:

- доступу до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювалося Бюро економічної безпеки України та було завершене, до іншої інформації (документів), що перебуває у володінні Бюро економічної безпеки України, з урахуванням обмежень, передбачених Законом України “Про державну таємницю”;

- проводити конфіденційні інтерв'ю з працівниками Бюро економічної безпеки України, працівниками інших органів державної влади та органів правопорядку, а також з іншими особами, які володіють інформацією (документами), необхідною (необхідними) для проведення оцінки (аудиту), з дотриманням вимог Закону України “Про державну таємницю”;

- звертатися до органів державної влади, будь-яких фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для проведення оцінки;

- користуватися допомогою помічників.

Коли ж відбудеться перезавантаження? Прикінцеві та перехідні положення законопроекту

Прикінцевими та перехідними положеннями законопроекту передбачається, що з дня набрання чинності даним Законом розпочинається формування комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора БЕБ, а також атестація заступників Директора БЕБ.

Щодо працівників БЕБ встановлено обов'язок проходження атестації через один рік після припинення чи скасування воєнного стану. Працівники БЕБ, які відмовилися від проходження атестації або пройшли атестацію неуспішно, звільняються з посади.

Порядок проходження атестації заступників Директора та працівників БЕБ буде встановлюватися Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, законопроект, запропонований Урядом, передбачає проведення конкурсу щодо перепризначення Директора БЕБ, атестацію заступників Директора БЕБ, а також проведення незалежного аудиту діяльності БЕБ один раз на два роки.

Фактично законопроект не містить будь-яких концептуальних змін в організації діяльності Бюро, покладених на нього завдань та обсягу повноважень. Тому не зрозуміло, як передбачені новели законопроекту призведуть до удосконалення роботи БЕБ.

Олександр Шевцов

Зміни, які пропонуються бізнесом

Група депутатів 12 лютого 2024 року подала до Верховної Ради України альтернативний законопроект № 10439-2, який підтримано представниками бізнес-асоціацій та громадськості. Які ж зміни пропонуються даним законопроектом?

Порядок призначення та звільнення Директора БЕБ

Передбачається, що до складу конкурсної комісії входять сім осіб, три з яких визначаються Кабінетом Міністрів України, а чотири особи визначає Кабінет Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до дня завершення строку повноважень Директора Бюро економічної безпеки України або до дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сферах запобігання і протидії корупції та/або реформування органів правопорядку.

Додатково законопроектом визначено осіб, які не можуть бути членом конкурсної комісії. До таких осіб додано осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"; осіб, які входять до складу керівних органів політичної партії; особи, які працювали (проходили службу) в органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, інших органах правопорядку, митних чи податкових органах України упродовж попередніх трьох років незалежно від тривалості.

Таким чином, законопроектом передбачено, що члени конкурсної комісії, визначені на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, мають переважний вплив над особами, які визначаються Урядом.

Законопроектом передбачено відкритість проведення засідань конкурсної комісії для представників ЗМІ та журналістів, порядок роботи комісії, права та обов'язки її членів, критерії оцінювання доброчесності кандидатів.

Проходження служби працівниками БЕБ

Законопроектом передбачається, що прийняття на службу до Бюро економічної безпеки України здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору на зайняття відповідної посади, який проводиться кадровими комісіями в порядку, визначеному Директором Бюро економічної безпеки України. До складу кадрових комісій включаються як працівники БЕБ, так і особи запропоновані міжнародними та іноземними організаціями. Повноваження кадрової комісії складає три роки з дня її створення.

Контроль за діяльністю БЕБ

Проектом Закону передбачено, що через один рік та через три роки з моменту призначення Директора Бюро економічної безпеки України проводиться зовнішня незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України.

Передбачається, що оцінку буде проводити Комісія з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України у складі трьох осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до проведення оцінки надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції та/або у сфері реформування органів правопорядку.

Прикінцеві та перехідні положення проекту Закону

Вказаними положеннями передбачається, що дія на території України правового режиму воєнного стану не перешкоджає проведенню конкурсного відбору працівників БЕБ.

Законопроектом визначено, що після обрання Директора БЕБ за конкурсною процедурою, останнім видається наказ про проведення атестації працівників БЕБ, які призначені на посади без проведення конкурсної процедури кадровими комісіями. Відмова від проходження атестації є підставою для припинення трудових відносин (звільнення) з працівником БЕБ.

Таким чином, законопроектом, який підтримано бізнесом, визначаються порядок призначення і звільнення Директора БЕБ, порядок прийняття на службу в БЕБ, а також переатестацію діючих працівників БЕБ.

При цьому законопроектом визначено, що правовий режим воєнного стану не є перешкодою для проведення атестації працівників БЕБ та конкурсних процедур.

Підсумовуючи, можна дійти висновку, що обидва законопроекти по суті не змінюють завдання і повноваження БЕБ, але законопроект, запропонований депутатами, більш дієвий у частині реалізації запиту бізнес-спільноти щодо перезавантаження кадрового складу БЕБ.

Олександр Шевцов,

керівник кримінальної практики

ЮК "RIYAKO & PARTNERS"

Як впливає певна норма закону на вашу бізнес-діяльність? Відповідь надасть LIGA360 LEGAL SOLUTION. Знаходьте пов'язану аналітику та довідкову інформацію для будь-якого закону. Більше переваг за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему