Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Спори з податківцями під час воєнного стану: що необхідно врахувати

Що необхідно врахувати під час оскарження рішень податкової

З початком війни економіка України опинилась у дуже складному становищі. Війна стала випробуванням не лише для держаного суверенітету України та влади, а й для вітчизняних платників податків. З моменту запровадження воєнного стану на території України Верховною радою було внесено низку змін до податкового законодавства, які необхідно враховувати при виникненні спорів з податковими органами.

Порядок оскарження платниками податків рішень прийнятих посадовими особами Податкової визначено в ст. 56 Податкового кодексу України. Так, рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку (п. 56.1 ст. 56 ПК України).

У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених Податковим кодексом України або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення (п. 56.2 ст. 56 ПК України).

Скарга подається протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується (п. 56.3 ст. 56 ПК України).

Згідно з п. 56.18 ст. 56 Податкового кодексу України з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу України, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення.

Разом з тим, відповідно до п. 56.19 ст. 56 Податкового кодексу України, у разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до пункту 56.17 цієї статті.

Що необхідно врахувати під час оскарження рішень податкової:

  • Зупинення строків на адміністративне та судове оскарження рішень податкової.

Через військову агресію проти України багато платників податків фактично були позбавлені можливості своєчасно подавати скарги про перегляд рішень контролюючих органів. Враховуючи зазначене 15 березня 2022 року Верховною радою України прийнято Закон України № 2120-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану", яким ст. 102 Податкового кодексу України доповнено новим пп. 102.9, згідно якого на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану що вводиться в Україні зупиняється перебіг строків, визначених Податковим кодексом України, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Через наведене, у період з 24 лютого 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України зупиняється перебіг строків щодо оскарження рішень контролюючих органів, встановлених ст. 56 Податкового кодексу України, та/або щодо скарг платників податків, які не розглянуті станом на 24 лютого 2022 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених ст. 56 Податкового кодексу України.

Торгово-промислова палата України через військову агресію Російської Федерації, враховуючи надзвичайну, важку ситуацію з якою зіткнулась наша країна, з метою спрощення процедури засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), розмістила 28.02.2022 року на сайті Торгово-промислової палати України загального офіційного листа щодо засвідчення факту настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 24 лютого 2022 року.

Таким чином Торгово-промислова палата України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/якого настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/якого стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Дані обставини та зміни мають для платників податків як позитивні так і негативні наслідки. З одного боку зупинення строків на адміністративне оскарження рішення податкової надає змогу скаржнику додатковий час для належного обгрунтування своєї скарги, а з іншого продовжує строки для податкової для надання відповіді на таку скаргу чи надання індивідуальної податкової консультації тощо.

  • Врахування судової практики при звернення до суду.

Протягом останнього десятирічча в адміністративному судочинстві застосовувалась практика звернення з позовами про оскарження рішень податкових органів протягом 1095 днів з моменту отримання таких рішень. Однак, судова палата з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов'язкових платежів КАС ВС 27 січня 2022 року по справі № 160/11673/20 висловила правову позицію про те, що процесуальний строк звернення до суду з позовом про скасування податкового повідомлення-рішення у випадку, якщо платник податків не використовував процедуру адміністративного оскарження, визначається ч. 2 ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України та становить шість місяців і обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Досить цікавим та необхідним для врахування є висновок КАС ВС щодо дотримання принципу стабільності у сфері оподаткування в умовах фактичної військової агресії.

LIGA360 для юриста та адвоката
Швидко потрібна правова позиція чи перелік подібних судових рішень? Спробуй LIGA360 для юриста та адвоката. Готуйся до судового засідання в один клік

У постанові від 19 квітня 2022 року по справі № 816/687/16 судова палата Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду зазначила, що оцінка змін у правовому режимі оподаткування на її відповідність правовій визначеності має відбуватися на підставі порівнювання та оцінювання обставин, внаслідок яких діяв законодавець, приймаючи рішення про зміну ставок податку (збору), а також із врахуванням того, чи є цей захід постійним або тимчасовим.

З огляду на викладене судова палата прийшла до висновку про можливість недотримання принципу стабільності в оподаткуванні при прийнятті змін до законодавства, якщо це відбувається в балансі з принципами загальності оподаткування, фіскальної достатності та соціальної справедливості оскільки це відбувалось з метою забезпечення видатків на оборону та соціальний захист населення в складних економічних умовах фактичної військової агресії.

  • Наявність/відсутність первинних документів для підтвердження вчинених господарських операцій.

Враховуючи той факт, що бойові дії фактично ведуться на всій території України цілком логічним є те, що платники податків можуть втратити первинні документи. Через це Законом України № 2173 від 01 квітня 2022 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану» п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України доповнено пп. 69.28. Цим пунктом встановлюються правила на підтвердження платником податків даних, визначених у податковій звітності в разі втрати ним первинних документів через бойові дії та окупацію.

Так, у разі втрати та/або неможливості вивезення первинних документів платник податків подає до контролюючого органу повідомлення про неможливість вивезення первинних документів. Таке повідомлення подається в довільній формі. В ньому зазначаються обставини, що призвели до втрати та/або неможливості вивезення первинних документів, зазначаються податкові (звітні) періоди та загальний перелік втрачених документів (за можливості – із зазначенням реквізитів). Повідомлення підписується керівником підприємства та головним бухгалтером.

Після подання такого повідомлення, запроваджується мораторій на проведення документальних перевірок щодо зазначених у повідомленні податкових (звітних) періодів.

Якщо після подання повідомлення про неможливість вивезення первинних документів платнику податків стане відомо про втрату таких документів, такий платник податків зобов’язаний подати до контролюючого органу повідомлення про втрату первинних документів із зазначенням обставин такої втрати.

Платники податків, які подали повідомлення про втрату первинних документів, не підлягають перевірці контролюючим органом щодо зазначених у повідомленні податкових (звітних) періодів, у тому числі після завершення дії воєнного стану.

При цьому обов’язок доведення відсутності підстав для застосування платником податків спеціальних правил для підтвердження даних, визначених у податковій звітності платника податків, передбачених пп. 69.28 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, покладається на податковий орган.

У разі відмови у застосуванні положень пп. 69.28 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України податковий орган не пізніше одного місяця з дати отримання відповідного повідомлення від платника податків видає вмотивоване рішення із зазначенням підстави та доказів такої відмови.

Враховуючи зазначене платники податків, які могли частково чи повністю втратити первинні документи через бойові дії, можуть убезпечити себе від необхідності відновлювати їх шляхом подання повідомлення до контролюючого органу.

  • Звільнення від відповідальності через настання форс-мажору.

Доцільним є згадати про пп.112.8.9 п.112.8 ст.112 Податкового кодексу України, згідно якого платники податків звільняються від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у зв’язку із настанням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), засвідчених Торгово-промисловою палатою України.

Як вже зазначалось вище настання форс-мажорних обставин з 24 лютого 2022 року засвідчено Торгово-промисловою палатою України в листі від 28.02.2022 року, що в свою чергу може бути підставою для скасування фінансових санкцій застосованих податковими органами.

Андрій Тімонов, радник, керівник податкової практики ЮК "RIYAKO & PARTNERS"

Читайте також: 15 важливих матеріалів для податкового юриста

Як самостійно подати звітність й контролювати сплату податків? Сервіс Liga:REPORT має всі шаблони звітів до податкової, автоматично перевіряє і розраховує дані. Також тут можна стежити за сплаченими податками й штрафами державі, вести книгу обліку доходів онлайн. Придбайте Liga:REPORT та звітуйте вже сьогодні без проблем.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини