Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Зняття і перенесення грунтового покриву земельної ділянки

10.53, 14 червня 2013
5220
4

Про проблему визначення переліку випадків, коли необхідно отримувати спеціальний дозвіл на зняття і перенесення грунтового покриву земельної ділянки і можливих шляхах її рішення читайте в матеріалі ви...

Статтею 14 Конституції України передбачено, що земля є основним національним багатством України та перебуває під особливою охороною держави. Враховуючи особливий правовий статус землі як головного багатства держави, а також цінності сільськогосподарських земель, питання зняття та перенесення грунтового покриву земельної ділянки знайшло своє особливе правове регулювання.

Зняття грунтового покриву (верхнього кулі грунту) найчастіше необхідне у зв'язку із здійсненням будівельних, а також гірничодобувних і геологорозвідувальних та деяких інших робіт. Обов'язок щодо отримання спеціального дозволу для зняття грунтового покриву передбачений в ст. 168 Земельного кодексу України (надалі - ЗК України). Відповідно до вказаної статті при здійсненні діяльності, пов' язаної з порушенням поверхневого кулі грунту, власники земельних ділянок та землекористувачі повинні здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого кулі грунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей.

Процедура отримання дозволу

Державним комітетом України із земельних ресурсів затверджено Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого кулі грунту) земельних ділянок наказом від 4 січня 2005 року № 1 (надалі - Порядок).

Відповідно до п. 4.1 Порядку для отримання дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву власник земельної ділянки, землекористувач або їх передставник звертається з письмовою заявою до відповідного органу Держкомзему.

За результатами розгляду матеріалів інспекційний орган Держкомзему видає дозвіл чи відмовляє у його видачі. У разі відмови у видачі дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву інспекційний орган Держкомзему письмово повідомляє про це заявника із зазначенням причин відмови (п. 4.6 Порядку).

Отже, формально передбачена процедура, якої дотримуються державні органи у випадку необхідності отримання дозволу на перенесення грунту. Проте виникає питання, зняття яких саме грунтів потребує отримання дозволу. Здавалось би, йдеться тільки про сільськогосподарські землі. А, наприклад, промислові землі, де роками здійснювалось ті чи інше виробництво, не мали б підпадати під дію згаданого Порядку.

На практиці приблизно так і відбувається. Для зняття кулі грунту на сільськогосподарських землях отримують відповідний дозвіл, а для тихий самих дій на промислових - отримують якийсь висновок, довідку чи інший документ, в якому зазначається, що дозволу не потрібно. Такий підхід не до кінця відповідає чинному нормативному регулюванню. Проаналізуємо, в чому полягає складність.

Дозвіл для зняття грунтового покриву з будь-яких земель?

Отже, цікавить питання, чи зняття грунтового покриву з усіх категорій земель, в т. ч. промислових, потребує отримання спеціального дозволу. На перший погляд, здається, що дозвіл потрібний тільки для земель, які характеризуються родючістю, тобто мали б належати до сільськогосподарських земель. Проте слід зауважити, що на сьогодні у зв'язку із застосуванням різних термінів щодо верхнього кулі грунту виникає певна суперечність.

Так, у ЗК (ст. 168) застосовується поняття грунтовий покрив земельних ділянок та поверхневий куля грунту. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (ст. 53 3) (далі - КУпАП) закріплені поняття грунтовий покрив земельних ділянок та родюча куля грунту (як різні поняття). Кримінальний кодекс України (ст. 239 1) (далі - КК України) використовує поняття грунтовий покрив (поверхневий куля) земель. Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" використовує поняття родюча куля грунту (ст. 1). А у Порядку зазначається, що грунтовий покрив земельної ділянки - поверхневий куля грунту, який характеризується родючістю. Тобто грунтовий покрив має обов'язково характеризуватися родючістю.

Законодавець не має єдиної позиції та вживає декілька різних термінів, які ускладнюють розуміння, щодо яких земельних ділянок треба отримувати дозвіл на зняття та перенесення поверхневого кулі грунту (грунтового покриву, родючого кулі грунту). У тій година як ЗК не виділяє певні категорії земель, для яких потрібно отримувати дозвіл, Порядок зазначає, що дозвіл потрібний для зняття і перенесення грунтового покриву, який характеризується родючістю.

Також п. 3.2 Порядку містить перелік випадків, за наявності яких не потрібно отримувати дозвіл на зняття та перенесення грунтового покриву. Зокрема, дозвіл на зняття та перенесення грунтового покриву не вимагається у випадках, якщо переміщення грунтового покриву (родючого кулі грунту) здійснюється в межах однієї й тієї самої земельної ділянки, що надана для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів.

Враховуючи, що Порядок визначає процедуру отримання дозволу на перенесення родючого грунту без прив'язки до певної категорії землі (наприклад, до таких категорій, як землі сільськогосподарського призначення, землі природно- заповідного та іншого природоохоронного призначення, землі лісогосподарського призначення і т. п.), і водночас містить виключний перелік випадків, коли дозволу не потрібно, то логічним є необхідність отримання дозволу на зняття грунту з будь-якої земліза умови що вона є родючою і не підпадає під винятки, передбачені п. 3.2 Порядку.

Наступним питанням є порядок визначення родючостіа також чи презюмується відсутність родючості на певних землях (наприклад, промислових).

Частково відповідь на це питання міститься в листах Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель.

Так, зазначена інспекція висвітлила свою позицію щодо цього питання, яка була викладена у листі від 11.09.2006 р. № 6-8-1487/885. Вказаним листом при наданні роз'яснень було зроблено такий висновок : "Слід зазначити, що дозвіл видається на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого кулі грунту) земельних ділянок. Грунтовий покрив земельних ділянок характеризуватиметься родючістю і підлягатиме землюванню, якщо буде відповідати вимогам та показникам, встановленим у ГОСТ 17.5.1.03-78, ГОСТ 17.4.2.02-83, ГОСТ 17.5.3.05-84, ГОСТ 26213-84, ГОСТ 17.5.3.06-85. Грунтовий покрив земельних ділянок, який не відповідає вимогам та показникам, встановленим у зазначених Гостах, не є родючим, а отже, дозвіл на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого кулі грунту) земельних ділянок не видається".

Крім того, Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель у листі від 08.09.2008 р. № 6-8-2857/1272прийшла до такого висновку:

"Однією з умів отримання дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого кулі грунту) земельної ділянки є наявність агрохімічного паспорти земельної ділянки що є документом, який підтверджує наявність чи відсутність родючого кулі грунту. При цьому документом, який підтверджує наявність чи відсутність родючого кулі грунту на землях сільськогосподарського призначення, є виключно агрохімічний паспорт цієї земельної ділянки, а не довідка про стан родючості грунтів земельної ділянки".

Для визначення якісного стану земель (наявності чи відсутності родючого кулі грунту) на землях несільськогосподарського призначення необхідно проведення грунтового обстеження земельної ділянкина якій планується проведення земляних робіт. Ця позиція також відображена в листі Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель від 27.11.2008 року № 6-8-3923.

Отже, у випадку земель промислового призначення необхідно проводити грунтові обстеження, щоб визначити, чи характеризується земельні ділянка родючістю.

Слід зазначити, що нещодавно було зареєстровано законопроект "Про збереження грунтів та охорону їх родючості"у ст. 2 якого зазначається, що родючість грунтів є об' єктом охорони на землях сільськогосподарських угідь. Отже, вбачається все-таки ініціатива на законодавчому рівні врегулювати наявну ситуацію шляхом надання охорони родючим грунтам саме на землях сільськогосподарського призначення. Проте на сьогодні ситуація залишається двозначною.

Відповідальність

Статтею 53 3 КУпАП передбачено обсяг відповідальності за зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу. У цій статті передбачена відповідальність за зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянока також невиконання умів зняття, збереження та використання родючого кулі грунту. Отже, законодавець розмежовує поняття "грунтового покриву земельних ділянок" і "родючого кулі грунту".

Статтею 239 1 Кримінального кодексу України (далі - КК України) передбачена відповідальність за незаконне заволодіння грунтовим покривом (поверхневим кулею) земель. Слід зазначити, що відповідальних осіб за зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу можуть також зобов'язати відшкодувати заподіяну вищезазначеними діями шкоду у розмірі, який вираховується відповідно до п. 6 Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого кулі грунту) без спеціального дозволу.

Виходячи з усталеної судової практики щодо вказаної категорії справ, можна стверджувати, що при притягненні до відповідальності відповідно до п. 6 Методик мають бути наявні докази щодо знищення грунтового покриву, докази якісного стану грунту, дані агрохімічного паспорти відповідної ділянки. Вищезазначена позиція відображається, зокрема, у постанові Вищого господарського суду України від 29 липня 2008 року № 20/23-08-441.

ВИСНОВКИ:

Отже, на підставі вищезазначеного можна дійти висновку, що на сьогодні в низці нормативно-правових актів України вживаються різні терміни щодо поверхневого кулі грунту (грунтового покриву, родючого кулі грунту). Також на підставі проаналізованих положень законодавства та роз'яснювальних листів стає зрозумілим, що отримання дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок необхідно лише в разі його родючості та відповідності вимогам та показникам, встановленим у ГОСТ 17.5.1.03-78, ГОСТ 17.4.2.02-83, ГОСТ 17.5.3.05-84, ГОСТ 26213-84, ГОСТ 17.5.3.06-85.

Але неоднозначність позицій, невизначеність законодавця у питанні, щодо яких саме земельних ділянок потрібно отримувати дозвіл на зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок, та тій факт, що створені нові контролюючі органи в цій сфері, ставити суб' єктів господарювання у дещо невизначене становище. На підставі вищезазначеного, а також зважаючи на ті, що на сьогодні існують роз'яснення органів, які вже фактично ліквідовані, залишається невизначеним питання щодо обов'язку отримання дозволу на зняття грунтового покриву земельних ділянок (які не характеризуються родючістю) та розуміння, на якові сторону перехиляться терези правосуддя в разі здійснення цієї процедури без отримання спеціального дозволу.

Олексій Довбуш

юрист АТ Arzinger, Західноукраїнська філія

Тетяна Карп'як

юрист АТ Arzinger, Західноукраїнська філія

________________________________________________________________

"ЮРИСТ & ЗАКОН" - це електронне аналітичне видання, що входить в інформаційно-правові системи ЛІГА :ЗАКОН і створене спеціально для юристів і фахівців, що потребують якісної аналітичної інформації про зміни, що відбуваються в правовому полі України. З питань придбання видання "ЮРИСТ & ЗАКОН" звертайтеся до менеджерам ЛІГА :ЗАКОН чи дорегіональним дилерам.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему