Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

Податковый кодекс: податкові пільги для ринку альтернативної енергетики

Детально про пільги, особливості их використання та основні проблеми
13.12.2010, 17:00
6634
1

В останні роки в світі особлива увага приділяється розвитку альтернативних джерел енергії. На сьогоднішній день частка відновлювальних джерел енергії в світовій енергетиці за різними оцінками складає від 4 до 8 % загального обсягу світової енергетики. На думку Міжнародного енергетичного агентства в 2030 році в усьому світі частка енергії, одержаної від альтернативних джерел енергії збільшиться в два рази порівняно із сьогоднішнім днем і складе 16 % від всього виробництва енергії. Європейський галузевий союз поновлюваних джерел енергії вважає, що частка альтернативної енергії в світі зросте ще більше: до 35 % загального обсягу світової енергетики.

Законом України "Про альтернативні джерела енергії" від 20.02.2003 р. № 555-IV до основних засад державної політики у сфері альтернативних джерел енергії віднесено нарощування обсягів виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, до яких відноситься енергія сонячного випромінювання, вітру, моря, річок, біомаси, теплоти Землі. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. № 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року" частка енергії з нетрадиційних та відновлюваних джерел в паливно-енергетичному балансі України у 2030 році має досягнути 19 % від загального споживання паливно-енергетичних ресурсів.

З 1 січня 2008 року набрали чинності податкові пільги для галузі альтернативної енергетики, це сталося завдяки прийняттю Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження" від 16 березня 2007 року № 760-V, таким чином багаторічна боротьба учасників ринку альтернативної енергетики дала позитивні результати.

2 грудня 2010 року Президент України Віктор Янукович підписав Податковий кодекс України, основні положення якого, в тому числі і ті, що стосуються галузі альтернативної енергетики, набудуть чинності з 01 січня 2011 року. Показовим моментом є те, що Податковим кодексом не були ліквідовані пільги для галузі альтернативної енергетики.

Олена Хоміцька: "Податковим кодексом не були ліквідовані пільги для галузі альтернативної енергетики, здобуті у багаторічній боротьбі"

Податковим кодексом передбачено два види пільг для галузі альтернативної енергетики: пільги при імпорті та пільги при оподаткуванні податком на прибуток.

Пільги при імпорті:

Пунктом 197.16. статті 197 Податкового кодексу передбачено звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України, зокрема:

- устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії;

- матеріалів, устаткування, комплектуючих, що використовуються для виробництва:

а) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;

в) матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватись у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;

в) енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

г) засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів.

Операції із ввезення на митну територію України зазначених товарів звільняються від оподаткування, якщо ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій в момент ввезення таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов'язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов'язання.

Пільги при оподаткуванні податком на прибуток:

Відповідно до п. 158.1. ст. 158 Податкового кодексу звільняється від оподаткування податком на прибуток 80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України:

- устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії;

- матеріали, сировина, устаткування та комплектуючі, які будуть використовуватись у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;

- енергоефективне обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

- засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;

- устаткування для виробництва альтернативних видів палива.

Таке звільнення від оподаткування діє протягом 5 років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.

При цьому платник повинен забезпечити окремий облік прибутку або збитку, отриманого від продажу на митній території України таких товарів.

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва. У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов'язаний визначити прибуток, не оподаткований у зв'язку з наданням податкової пільги, та оподаткувати його в поточному періоді, а також сплатити за відповідний період пеню в розмірах, визначених Податковим кодексом.

Крім того п. 158.2. статті 158 Податкового кодексу передбачає звільнення від оподаткування 50 відсотків прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ та організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів строком на 5 років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.

До Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів, включаються підприємства, установи та організації, включені до галузевих програм із енергоефективності і за результатами проведення експертизи в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, та отримали висновок такого органу про відповідність енергоефективних заходів та енергоефективних проектів, що вже впроваджені або перебувають на стадії розроблення та впровадження, критеріям енергоефективності та включені до галузевих програм з енергоефективності.

При впровадженні платником податку енергоефективних заходів та енергоефективних проектів такий платник повинен забезпечити окремий облік прибутку або збитку, отриманого від здійснення зазначених заходів та реалізації проектів.

Пільга

Умови застосування пільги

Наслідки порушення цільового використання

Строк дії

Пільги при імпорті (звільнення від сплати податку на додану вартість)

Застосування платником податку товарів для власного виробництва; ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні

Збільшення податкового зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій в момент ввезення таких товарів, сплата пені, нарахованої на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов'язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов'язання

Звільнення від оподаткування податком на прибуток 80 відсотків прибутку

Забезпечення окремого обліку прибутку або збитку

Направлення сум коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової пільги, на збільшення обсягів виробництва

Визначення прибутку, не оподаткованого у зв'язку з наданням податкової пільги, та оподаткування його в поточному періоді, сплата пені в розмірах та за період, визначені законодавством

Протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва

Звільнення від оподаткування 50 відсотків прибутку

Забезпечення окремого обліку прибутку або збитку;

внесення до Державного реєстру підприємств, установ та організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів

Протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.

Необхідно відмітити, що дуже позитивним моментом є наявність податкових пільг в прийнятому Податковому кодексі України. При цьому важливо, щоб у підприємств галузі альтернативної енергетики була реальна можливість скористатися такими пільгами.

Основними проблемами, з якими, на нашу думку, можуть зіткнутися підприємства - учасники ринку альтернативної енергетики (і які варто враховувати, якщо Ви вирішили скористатися преференціями, наданими Податковим кодексом України) є включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів; розмитнення того чи іншого обладнання як енергоефективного; порушення цільового використання коштів тощо.

Будемо сподіватися, що правозастосовна практика найближчим часом дасть відповідь наскільки дієвими є податкові пільги, передбачені Податковим кодексом України для галузі альтернативної енергетики.

Подготовлено специально для Платформы ЛІГА:ЗАКОН
Связаться с редактором

Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка новостей
Подписаться