Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Які обмеження чекають на ФОП та адвокатів

Ініціативу щодо заборони ФОПам використовувати кошти з підприємницьких рахунків для власних потреб аналізує Тетяна Бережна, старша юристка АО "Василь Кісіль і Партнери"

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/188462_nbu-proponu-zmniti-poryadok-vdkrittya-ta-zakrittya-rakhunkv

Завершився термін громадського обговорення  проекту постанови Правління Нацбанку “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів”, який негативно сприйняло суспільство.

В ЗМІ писали, що Нацбанк забороняє ФОПам та самозайнятим особам використовувати свої рахунки для особистих потреб. Ці повідомлення майже відразу були спростовані регулятором. Нацбанк пояснив, що така заборона вже існує, а проект змін має суто технічний (уточнювальний) характер. Дискусія між бізнесом та регулятором стосується запропонованих Нацбанком змін до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.

Питання є досі актуальним, адже остаточна версія змін буде ухвалена за підсумками громадського обговорення з урахуванням пропозицій і зауважень.

Тож порівняємо редакції і з'ясуємо: пропоновані зміни є суто техніними чи встановлюють нову заборону.

Чинна редакція Інструкції

«Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності» (абзац 2 пункту 14).

Друге речення цього абзацу викладене таким чином: «За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб - резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов'язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності».

Пропонована редакція

Пункт 14 Інструкції доповнюється таким абзацом: «Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб-підприємців/фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність для здійснення операцій, пов'язаних із власними потребами».

Нацбанк запевняє, що заборона ФОП використовувати кошти з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб, вже давно існує, а тому таке нововведення буде мати суто технічний (уточнювальний) характер.

Що насправді забороняє чинна на сьогодні Інструкція

На нашу думку, чинний абзац 2 пункту 14 Інструкції забороняє фізичним особам використовувати свої поточні рахунки, відкриті для власних потреб, для здійснення підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності. Заборона надає банкам інструменти (блокування розрахунків, право вимагати підтверджуючі документи) для протидії «незареєстрованій» підприємницькій діяльності, здійснюваній в обхід наповнення бюджету.

Звернімось до судової практики

Так, в одному зі спорів між клієнтом та банком суд зазначив, що «оскільки картковий рахунок відкрито на ім'я фізичної особи, яка не здійснює підприємницької діяльності, а рух коштів за рахунком дозволяє дійти висновку про нецільове використання грошових коштів, пов'язаних з підприємницькою діяльністю, таким чином у відповідача були правові підстави для тимчасового зупинення дії платіжних карт, якими користується позивач, та надано час для надання документів, що підтверджують походження коштів, які надійшли на рахунок, проте відповіді з документальним підтвердженням позивач до теперішнього часу банку не надала».

Проте чинна редакція Інструкції не забороняє ФОПам використовувати кошти з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб.

Такої ж думки дотримується Державна податкова служба: відповідно до інформації з загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу («ЗІР», категорія 107.04) «Після сплати податків і ФОП - платник єдиного податку може використовувати кошти з розрахункового рахунку для власних потреб. Фізична особа-підприємець має право вільно користуватися коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення господарської діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством, від підприємницької діяльності».

Цей підхід повністю узгоджується з основоположним принципом вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом, який викладений в статті 44 Господарського кодексу України.

Тому, на нашу думку, чинна редакція Інструкції не забороняє ФОПам використовувати кошти з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб. Відповідно, не передбачено й санкцій за такі дії. Поширена на сьогодні практика серед ФОПів - перераховувати кошти з підприємницького на особистий рахунок для подальшого використання їх у персональних цілях зумовлена ніяк не законодавчою забороною.

Чи справді доповнення Нацбанку є лише технічними

У спростуванні Нацбанк зазначає, що пропонує лише уточнити існуючу заборону, а чинна редакція вже зобов'язує фізичних осоіб, які здійснюють підприємницьку/незалежну професійну діяльність, відкрити в банку окремі рахунки - професійні та для власних потреб.

На нашу думку, Нацбанк пропонує нову заборону, якої чинна Інструкція не містить. Так, дійсно особа повинна відкрити окремий рахунок, якщо вона здійснює підприємницьку діяльність, проте це не означає автоматично, що їй заборонено вільно розпоряджатися заробленими в результаті підприємницької діяльності та акумульованими на цьому рахунку коштами.

Далі НБУ вказує на те, що «уточнення» покликане розмежувати кошти, отримані в межах підприємницької діяльності, від власних, у зв'язку з тим, що Податковий кодекс України зобов'язує банки надсилати до податкового органу повідомлення про відкриття/закриття рахунка платника податків - ФОПа (особи, що здійснює незалежну професійну діяльність). Проте це видається маніпуляцією, оскільки відповідний обов'язок банків передбачений статтею 69 Податкового кодексу України та пунктом 16 чинної Інструкції і ніяким чином не пов'язаний із перерахуванням коштів.

Більше того, НБУ «дозволяє» ФОПам після сплати всіх податків та зборів перерахувати кошти з поточного рахунку, відкритого для здійснення підприємницької/незалежної професійної діяльності, на поточний рахунок, відкритий цій особі для власних потреб, і далі вільно їх використовувати. Яка економічна суть/ділова мета цієї транзакції? Чому ФОП, який заробив кошти і бажає використовувати їх для власних потреб, повинен здійснювати таку доволі дивну і штучну операцію? Чи не суперечить ця рекомендація НБУ принципам підприємницької діяльності і конституційному праву вільно розпоряджатися своєю власністю? Питання риторичні.

Чому виникла така ситуація і чому виправдовується НБУ

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/185718_opublkovano-kodeks-z-protsedur-bankrutstva

Варіантів може бути декілька: складна правова природа статусу ФОПа, складність адміністрування банківських трансакцій і прийняття Кодексу України з процедур банкрутства.

По-перше, статус ФОПа - це юридичний статус, який засвідчує право особи на заняття підприємницькою діяльністю з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. При цьому, юридичний статус «фізична особа-підприємець» сам по собі не впливає і ніяким чином не обмежує будь-які правомочності фізичної особи, які випливають з її цивільної право- та дієздатності. ФОП відповідає усім своїм майном і має право вільно розпоряджатися заробленими коштами, у тому числі на особисті потреби. Складна правова природа статусу фізичної особи-підприємця завжди викликала багато питань, які свого часу намагалось закрити Міністерство юстиції. Не виключено, що наявна ситуація спричинена також різним розумінням статусу ФОПа або ж бажанням малими кроками скасувати цей правовий інститут.

По-друге, очевидно, така ситуація спричинена прагненням НБУ чітко адмініструвати та розмежовувати розрахунки ФОПів та фізичних осіб. Відповідно до Аналізу регуляторного впливу запропонованих змін до Інструкції метою нововведень є, зокрема, вдосконалення порядку відкриття та закриття рахунків клієнтів банків. Проте, будь-який намір вдосконалити регулювання та адміністрування має узгоджуватися з принципами підприємницької діяльності та конституційними гарантіями права власності.

По-третє, можлива відповідь на питання про мету пропонованих змін криється в преамбулі до проекту НБУ - адаптувати законодавство про банківські операції до нововведень, запроваджених Кодексом України з процедур банкрутства, який розділяє процедуру банкрутства фізичної особи та фізичної особи - підприємця.

Запитань більше, аніж відповідей. Зрозуміло, що пропоновані НБУ зміни мають конкретну мету, про яку регулятор чи то забув вказати, чи то умисно не вказав. Чесна розмова з підприємцями та пояснення дійсних мотивів тих чи інших змін - один із факторів довіри до банківської системи та держави загалом. Врешті, підняте в контексті пропонованих НБУ змін питання є ще одним закликом до дискусії більш глибокого змісту - доцільності існування категорії фізичних осіб-підприємців, спрощеної системи оподаткування у їх теперішньому форматі.

Тетяна Бережна, старший юрист ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

Вчасно дізнатися про нові правила допоможе модуль "Законодавство" ІПС ЛІГА:ЗАКОН, який містить всі редакції документу. Повідомлення про набуття змінами чиннсоті з'явиться у модулі "Календар юриста" ІПС ЛІГА:ЗАКОН. Переконайтесь у зручності сервісу, замовивши тестовий доступ.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему