Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Передноворічні новішали кримінального процесуального законодавства

13.30, 26 грудня 2017
4142
4

Адвокат Анастасія Гурська проаналізувала зміни в кримінальному процесі

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під година здійснення досудового розслідування" від 16.11.2017 р. № 2213 - VIII внесене низку позитивних змін до КПК України - так звані "боронуй на маски-шоу", які набрали чинності 07.12.2017.

Що ж нового принесли "боронуй на маски-шоу"?

1. Відтепер фіксуємо усе

Так, згідно із змінами до ст. 27 КПК України запроваджено, що під година суднового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під година досудового розслідування забезпечується повне фіксування суднового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом суднового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частина 4 ст. 107 КПК України відтепер звучить так: "Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під година розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під година суднового провадження є обов'язковим".

Тобто фактично з 07.12.2017 здійснюють обов'язкову аудіофіксацію не лише судових засідань під година суднового розгляду у кримінальному провадженні, а й у процесі розгляду клопотань під година досудового розслідування, тобто під година розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу, про надання дозволу на проведення обшуку, про тимчасовий доступ до розмов і документів худо, якщо інше не передбачено КПК України.

Крім того, застосування під година суднового розгляду відеозаписувальних технічних засобів буде обов'язковим у кримінальному провадженні лише з 01.01.2019. Звичайно, це забезпечить повноту й неупередженість суднового розгляду, хоча дещо технічно ускладнить роботові шкірного суду, оскільки фактично за наступний рік необхідно буде забезпечити суди відповідними технічними можливостями в достатній кількості.

Обов'язковою умовою стало й фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів проведення такої слідчої дії, як обшук.

Анастасія Гурська

2. Обшуки вже не ті

З погляду можливості контролю дій правоохоронців під година проведення обшуків позитивною зміною стала обов'язкова умова фіксування такої слідчої дії за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, а також право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису, яку надано стороні захисту, що виключає право слідчого чи прокурора перешкоджати адвокатам здійснювати відеозапис слідчої дії, як це було раніше.

Тож саме година придбавати відеореєстратори адвокатам для можливості надалі надати оригінал свого відеозапису для суду, адже, як відомо, у телефоні не завжди зручно тривалий година зберігати оригінал запису.

Такі зміни забезпечують контроль за проведенням обшуку, можливість доведення правомірності/неправомірності дій правоохоронців під година обшуку, зменшують ризик можливості фальсифікації збирання доказів із боку сторін кримінального провадження.

Згідно із змінами до ст. 104 КПК України запис, здійснений за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під година проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід'ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані в записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні.

Що це означає? У разі відсутності запису обшуку, в тому числі у випадку пошкодження носія інформації чи відсутності його оригіналу або правильно процесуально відтвореного дубліката, усі речі й документи, вилучені під година обшуку, є сумнівними та можуть бути надалі визнані судом недопустимими, а відомості, зафіксовані в письмовій формі протоколу без наявності запису, не можуть узагалі вважатися доказом у кримінальному провадженні та використовуватися стороною кримінального провадження.

Важливим нововведенням стало й закріплення на законодавчому рівні положення про ті, що особа, у житлі чи іншому володінні якої проводять обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.

Зазвичай досить часто обшук проводять на стадії кримінального провадження до вручення кому-небудь повідомлення про підозру й фактично під година проведення обшуку особа, у володінні якої проводять обшук, не має статусу учасника кримінального провадження з необхідним обсягом прав, що раніше давало можливість не допускати адвоката до обшуку, у тому числі після качану обшуку.

Тепер відповідно до змін до законодавства допуск адвоката на обшук, у тому числі на будь-якій стадії обшуку, - не право слідчого чи прокурора, а прямий обов'язок гарантувати право на захист.

Зміни регламентують також імперативні норми: недопустимими є докази, отримані під година виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особини у зв'язку з недопущенням адвоката до цієї слідчої (розшукової) дії або якщо таку ухвалу виніс слідчий суддя без проведення повної технічної фіксації засідання.

Тобто такі зміни фактично змушуватимуть правоохоронців допускати адвоката до обшуку й надавати право на захист особі, інтереси якої обмежують під година досудового розслідування, а також змушувати учасників кримінального провадження забезпечувати неупереджений та об' єктивний розгляд клопотань про надання дозволу на обшук.

Водночас обов'язок доказування факту недопущення до участі в обшуку адвокат буде зобов'язаний довести в суді під годину суднового провадження. Яким чином це доводити? Будь-яким незабороненим способом (наприклад, фіксування адвокатом на відео факту надання документів, що підтверджують повноваження, та факту недопуску; зазначення особами, які брали долю в обшуку, під відеофіксацію та в зауваженнях до протоколу щодо недопуску адвоката та ін.).

3. Що є документом відповідно до змін у КПК України

Як відомо, ст. 84 КПК України чітко визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані в передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд установлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Щодо документів, то згідно з ч. ч. 3 і 4 ст. 99 КПК України у старій редакції сторона кримінального провадження, потерпілий, передставник юридичної особини, щодо якої здійснюється провадження, зобів' язані надати суду оригінал документу. Оригіналом документу є сам документ, а оригіналом електронного документу - його відображення, якому надається таке саме значення, як документу. Дублікат документу (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал) може бути визнаний судом як оригінал документу.

Відповідно до змін до ст. 99 КПК України копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно - телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документу.

Ця норма, звичайно, діє не на користь сторони захисту.

4. Поява нового учасника кримінального провадження

Зокрема, змінами введене нових суб' єктів у кримінальному процесі - інші особини, права чи інтереси яких обмежуються під година досудового розслідування.

Так, до запровадження змін у кримінальному процесі існували сторона обвинувачення, сторона захисту, потерпілий, заявник, цивільний позивач, цивільний відповідач, передставники, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, свідок худе.

Водночас особа, у якої вилучили майно або у володінні якої проводять слідчу дію та можуть якимось чином обмежувати права з урахуванням норм КПК України, не мала жодного статусу й регламентованих прав оскаржувати дії слідчого чи прокурора, навіть якщо права руйнує. Звичайно, на практиці усе діяло по- іншому - фактично особу, у якої вилучали майно, прирівнювали до особини, щодо майна якої вирішується питання про арешт або не було вирішено питання про арешт, і, відповідно, така особа могла подавати скарги на бездіяльність слідчого, прокурора щодо неповернення майна.

Змінами вказані неточності було ліквідовано. На сьогодні встановлено пряме та беззаперечне право інших осіб, права чи інтереси яких обмежуються під година досудового розслідування, оскаржувати бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає в невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений КПК України рядків, а також право оскаржити прокуророві вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, прокурором під година досудового розслідування.

Додатково запроваджено ще й можливість сторонам кримінального провадження оскаржувати у слідчого судді відмову прокурора щодо недотримання строків досудового розслідування, можливість ініціювання закриття кримінального провадження, якщо з такого самого діяння проводилося досудове розслідування з дотриманням правив підслідності й, відповідно, було закрито провадження постановою прокурора чи слідчого.

Також неможливо не оминути й питання змін, запроваджених Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 03.10.2017 р. № 2147 - VIII. Водночас поки що варто брати до уваги лише ту частину норм, які набрали чинності 15.12.2017 та стосуються запровадження судової реформи щодо розгляду справ у суді касаційної інстанції.

Так, з 15.12.2017 судом касаційної інстанції у кримінальному провадженні є лише Верховний Суд та, відповідно, запроваджено деякі процесуальні зміни щодо порядку розгляду касаційних скарг і заяв про переглядання рішень за нововиявленими обставинами. Решта змін, передбачених Законом України від 03.10.2017 р. № 2147 - VIII, що стосуються досудового розслідування та суднового розгляду в судах першої й апеляційної інстанцій, набере чинності 16.03.2018.

Далі буде...

Анастасія Гурська,

адвокат, партнер Адвокатського об' єднання "КЛАПТИКІВ ТА ПАРТНЕРИ"

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему