Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Топ-10 правових подій тижня

17.08.2018, 15:45
178
0

ЮРЛІГА визначила десять важливих правових подій цього тижня, зважаючи на результати роботи держорганів і нові надходження до систем ЛІГА:ЗАКОН
ЮРЛІГА визначила десять важливих правових подій цього тижня, зважаючи на результати роботи держорганів і нові надходження до систем ЛІГА:ЗАКОН

1. Сімейні фермерські господарства включено до четвертої групи єдиного податку

Мешканці села тепер можуть стати ФОП і організувати сімейне фермерське господарство на єдиному податку четвертої групи. Відповідний Закон № 2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» набрав чинності 15 серпня. Сімейне фермерське господарство організовується фізособою самостійно або спільно з членами її сім'ї на підставі договору (декларації) про його створення. Такий договір посвідчується нотаріусом за місцем знаходження майна та земельних ділянок фермерського господарства. Для того щоб бути платником єдиного податку четвертої групи, фермери-підприємці повинні здійснювати діяльність виключно в межах фермерського господарства і займатися виключно вирощуванням, відгодівлею сільгосппродукції та її продажем, провадити госпдіяльність за місцем податкової адреси, не використовувати працю найманих осіб, а площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду членів фермерського господарства повинна складати не менше двох і не більше 20 га. Законом також передбачено запровадження пільг зі сплаті ЄСВ (доплата ЄСВ за рахунок Держбюджету протягом 10 років).

2. Процедура погодження відхилень від ДБН стала відкритою

Моніторити стан опрацювання звернень за відхиленнями від ДБН тепер можна на сайті Мінрегіону. Інформація доступна за посиланням. Також розроблено проект переліку норм, відхилення за якими не можуть бути погоджені. Це стосується питань безпеки людей, наприклад, зменшення санітарних розривів і протипожежних відстаней від АЗС до найближчих будівель, розміщення АЗС на житлових і пішохідних вулицях, внутрішньоквартальних проїздах, у межах зонах відпочинку і прибережних смугах, зменшення кількості аварійних виходів на автомобільних стоянках, зменшення вогнестійкості будівель та їх конструкцій тощо. Наразі цей перелік погоджується з відповідними міністерствами та відомствами.

3. Триває комплексна перевірка експортерів лісу

Для перекриття каналів незаконного вивезення лісоматеріалів ДФС організувала низку перевірок платників, діяльність яких пов'язана з вирубуванням лісів та експортом лісоматеріалів. До плану-графіка перевірок на 2018 рік включено 235 суб'єктів господарювання. У поточному році вже перевірено 102 суб'єкти. Ще 133 буде перевірено до кінця року, з яких у серпні - 60 платників.

4. Нацбанк узявся за кримінальні схеми з платіжними терміналами

Регулятор дав банкам і фінустановам низку рекомендацій, спрямованих на протидію легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму (лист від 13 серпня 2018 року № 25-0008/43785). Банкам надано рекомендації ідентифікувати та верифікувати суб'єктів господарювання як клієнтів на етапі встановлення ділових відносин, ретельно вивчати клієнта і зміст послуг, що ним надаються, тощо. Небанківській фінустанові під час приймання платежів до моменту підписання договору слід з'ясувати інформацію про зміст/суть фінансових операцій, підстави ведення відповідної господарської діяльності, встановити особу, на користь якої здійснюватиметься приймання платежів, тощо. Нацбанк рекомендує небанківським фінустановам на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів ретельно аналізувати фінансові операції клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану клієнта. Особливу увагу слід приділяти зміні економічної суті фінансових операцій, зокрема, якщо в результаті певних дій змінюються напрям і характер використання грошових потоків. Крім того, Нацбанк пом'якшив вимоги до кредитних посередників. Контролювати дотримання співробітниками кредитних посередників вимог про наявність у них відповідної ділової репутації тепер можуть кредитні посередники - ФОП.

5. Банки стануть більш стійкими після стрес-тестування

Нацбанк установив вимоги для забезпечення стійкості банків, які проходили стрес-тестування у межах проведення щорічної оцінки стійкості у 2018 році. По-перше, у разі виявлення нестачі капіталу за підсумками проведення щорічної оцінки стійкості банків з урахуванням результатів стрес-тестування за базовим сценарієм банкам буде необхідно розробити програму докапіталізації. По-друге, у разі виявлення додаткової потреби в капіталі банку за підсумками проведення стрес-тестування за базовим сценарієм на 2019 - 2020 роки і за несприятливим макроекономічним сценарієм на 2018 - 2020 роки банк повинен розробити і подати до Нацбанку план реструктуризації, який він повинен виконати до кінця 2019 року. Передбачені в плані реструктуризації заходи повинні у результаті забезпечити дотримання банком установлених Нацбанком граничних значень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) і нормативу достатності основного капіталу (Н3) на всьому прогнозному періоді. Зазначені вимоги затверджено постановою Правління Нацбанку від 14 серпня 2018 року № 94 «Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2018 році».

6. Урегульовано процедури реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного капіталу АТ та емісії облігацій підприємств

Усе акціонерні товариства, які прийняли рішення про збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, з дати набрання чинності рішенням НКЦПФР від 21 червня 2018 року № 426 повинні керуватися новим Порядком реєстрації. Визначено документи, які подаються для реєстрації випуску акцій і звіту про результати емісії акцій, а також особливості порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу для окремих категорій акціонерних товариств. Реєстрація випуску акцій здійснюється НКЦПФР і є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів. Також НКЦПФР визначила порядок емісії та обігу облігацій, реєстрації їх випуску і затвердження проспекту. Відповідне Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу затверджено рішенням від 21 червня 2018 року № 425.

7. Договір купівлі державних акцій у процесі приватизації має бути англійською

Фонд держмайна розробив Примірний договір купівлі-продажу об'єкта великої приватизації держвласності (якщо об'єктом продажу є пакет акцій) і затвердив його наказом від 26 червня 2018 року № 872. Договір повинен укладатися двома мовами: українською та англійською, які мають однакову юридичну силу. У разі розбіжностей між українським і англійським текстами перевага віддається українському. Примірник англійською мовою потрібен, якщо сторони вирішать передати спір, що виник, на розгляд до міжнародного комерційного арбітражу, як передбачено в статті 26 Закону «Про приватизацію державного і комунального майна».

8. Атестувати експертів з промислової безпеки будуть по-новому

Змінюється процедура атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки. Тепер посвідчення видаються безстроково, проте експерт повинен раз на 3 роки підвищувати кваліфікацію, за результатами якої видадуть сертифікат. Експертами з промислової безпеки зможуть стати особи, які мають ступінь вищої освіти магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за фахом технічного напряму і практичний стаж роботи на посадах відповідного технічного профілю не менш 3-х років. Для підготовки необхідно подати до навчального закладу заяву в довільній формі із зазначенням напряму діяльності експерта, копії документа про вищу освіту та трудової книжки. Зміни до Порядку атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки, внесено наказом Мінсоцполітики від 29 травня 2018 № 785.

9. Підприємцям на проблемних територіях збираються надати податкові пільги на 5 років

Суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти в пріоритетних галузях економіки на проблемних територіях і зареєстровані відповідно до Закону «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» пропонують протягом перших 5 років звільнити від оподаткування ПДВ за виготовлення та розповсюдження власної продукції і від сплати 50 % встановленого обсягу податку на прибуток. Відповідний проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестиційної діяльності та створення нових робочих місць на проблемних територіях» розроблено Мінрегіоном. Крім того, проектом передбачено особливості оподаткування нових підприємств, основні фонди яких повністю розміщено на проблемних територіях і які створюють додаткові робочі місця, зокрема прибуток таких підприємств звільняється від оподаткування строком на 5 років, надається можливість розстрочення сплати ПДВ. Під проблемною територією мається на увазі територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови і на якій за рішенням Кабміну або ВР АР Крим, обласної ради здійснюються заходи державного або регіонального стимулювання розвитку.

10. Контроль у сфері комерційного обліку ж/к послуг можуть передати Держенергоефективності

Мінекономрозвитку пропонує передати контроль у сфері комерційного обліку комунальних послуг Держенергоефективності, а центральним органом у сфері метрологічного нагляду залишиться Держпродспоживслужба. Передбачається, що Держенергоефективності повідомлятиме Держпродспоживслужбу про виявлені ознаки порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки, а Держпродспоживслужба на підставі цього повідомлення проводитиме позапланову перевірку суб'єктів господарювання. Таку ініціативу запропоновано з метою усунення дублювання повноважень органів держнагляду. Відповідний проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень органів державного нагляду (контролю) у сфері житлово-комунальних послуг» оприлюднено на сайті Мінекономрозвитку.

Хочете бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на телеграм-канал ЮРЛІГА t.me/jurliga

Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка новин
Підписатись