Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Хто несе відповідальність за порушення авторських прав в Інтернеті?

16.30, 1 березня 2012
9591
19

Матеріал тижневика "ЮРИСТ & ЗАКОН" від 28. 02. 2012, № 09

У світлі недавніх подій у зв'язку із закриттям файлообменника EX.UA тема відповідальності суб'єктів, пов'язаних тим або іншим чином з діяльністю файлообменников, є актуальною. Файлообменник EX.UA відновив свою роботу, проте чи надовго? Не виключено, що правоохоронними органами ще неодноразово заборонятиметься діяльність інтернет-сайтів, за допомогою яких порушуються права інтелектуальної власності. Хто ж несе відповідальність за порушення авторських прав в Інтернеті і до якої відповідальності притягуються суб'єкти, що порушують авторські права, належить з'ясувати.

Функціонування файлообменника підтримується дією трьох суб'єктів : юридичної або фізичної особи, що адмініструє файлообменник, користувачів файлообменника, що забезпечують його об'єктами авторських прав (викладають контент), і користувачів, які викачують або переглядають цей контент на файлообменнике. Ці суб'єкти у разі порушення ними авторських прав можуть притягуватися до різних видів відповідальності.

Ольга Спектор

директор юридичної компанії Spektor's Law Agency

Згідно ст. 51 Закону "Про авторське право і суміжні права" захист авторських і суміжних прав здійснюється в порядку, встановленому цивільним, адміністративним і карним законодавством. Таким чином, можна припустити, що за порушення авторських прав може наставати цивільно-правова, адміністративна і карна відповідальність. Розглянемо ці види відповідальності детальніше.

Цивільно-правова відповідальність виникає на підставі п. 3 ч. 2 ст. 11, ст. ст. 22, 23 Цивільного кодексу України. Згідно п. "в" ч. 1 ст. 52 Закони України "Про авторське право і суміжні права" суб'єкт авторського права для його захисту має право подавати позов про відшкодування морального збитку. П. "г" цієї статті передбачає також право подавати позов :

- відшкодуванні збитків (матеріального збитку), включаючи упущену вигоду, або

- стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторських і (чи суміжних прав), або

- виплату компенсації в розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат.

Конкретні види цивільно-правової відповідальності, до якої притягуватиметься порушник, визначаються самим суб'єктом, права якого порушені, в позовній заяві.

До цивільно-правової відповідальності можуть притягуватися будь-які суб'єкти, що зробили порушення авторських прав своїми діями. Під порушенням авторських прав в контексті діяльності файлообменников згідно п. "а" ч. 1 ст. 50 Закону України "Про авторське право і суміжні права" можна виділити наступні дії:

1. Порушення особистих немайнових прав суб'єкта авторського права (наприклад, невказівка його авторства при демонстрації твору).

2. Порушення майнових прав суб'єкта авторського права, а саме незаконне, без згоди на те автора, доведення творів до загального відома публіки таким шляхом, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця у будь-який час по їх вибору.

3. Піратство, а саме публікація, відтворення, поширення контрафактних екземплярів твору. Форма поширення контрафактних творів не має значення. Тому інтернет-піратство, що активно розвивається нині в нашій країні, каране.

Таким чином, до цивільно-правової відповідальності можуть притягуватися:

- особи, що незаконно викладають контент, - за доведення до загального відома публіки творів, захищених авторським правом, без згоди автора або за піратство як публікацію творів без згоди автора.

- особи, що викачують такий контент, - за відтворення (тиражування) творів без згоди автора.

 

До цивільно-правової відповідальності можуть притягуватися особи, що незаконно викладають контент, і осіб, що викачують такий контент

Законодавством України встановлена адміністративна і карна відповідальність за порушення авторських прав. Згідно ст. 512 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушенням є незаконне використання об'єктів інтелектуальної власності, привласнення авторства або інше інше умисне порушення прав на об'єкт інтелектуальної власності, який охороняється законом.

У випадку якщо збиток від порушення авторських прав складає значний розмір, а саме в двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум, порушникові загрожує карна відповідальність по ст. 176 Карного кодексу України. Згідно з цією статтею злочином є незаконне відтворення, поширення творів науки і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а також незаконне відтворення, поширення виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування і поширення на аудіо- і відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо воно заподіяло збиток в значному розмірі.

Під неоподатковуваним мінімумом при кримінально-правовій кваліфікації розуміють розмір податкової соціальної пільги (п. 5 подр. 1 розділу XX Податкового кодексу України). Згідно ст. 169 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга надається у розмірі прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунком на місяць. Проте ця норма діятиме з 01.01.2015 р., а донині податкова соціальна пільга дорівнюватиме 50 % від такого прожиткового мінімуму (п. 1 розділу XIX Податкового кодексу України). На сьогодні такий прожитковий мінімум дорівнює 1073 грн. (ст. 12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"). Відповідно, соціальна пільга дорівнює 536,5 грн. Таким чином, злочином буде визнано порушення авторських прав, яке заподіяло збиток в розмірі від 10730 грн. і більше.

 

Адміністративна і карна відповідальності можуть наставати за будь-яке порушення авторських прав

В цілому Кодекс України про адміністративні правопорушення і Карний кодекс України не дають вичерпного переліку дій, які входять до складу правопорушення. Правопорушенням є будь-яке порушення авторських прав і залежно від розміру заподіяного таким порушенням збитку особа притягується до адміністративної або карної відповідальності. Стосовно користувачів файлообменника до відповідальності можна притягнути як того, хто викладає контент, за незаконне, без згоди автора поширення твори, за доведення до загального відома публіки творів, захищених авторським правом, без згоди автора або за піратство як публікацію творів без згоди автора, так і того, хто викачує контент, за незаконне відтворення (тиражування) твору. Підстави для притягнення до карної або адміністративної відповідальності такі ж, як і для залучення до цивільно-правової.

Важливим питанням залишається доведення винності конкретного суб'єктащо зробило правопорушення у сфері авторських прав через інтернет. Адже навіть зафіксувавши IP- адреса, з якої здійснено поширення твору або скачування (тиражування), складно встановити конкретно особу, яку це зробило. Факт приналежності комп'ютера конкретній особі не свідчить про його провину. Приміром, Шевченківський районний суд в постанові від 20.10.2010 р. у справі № 1-107/2010 про поширення порнографічних матеріалів на файлообменнике Infostore вказав, що "так і залишилися не встановленими ай-пи адреси, з яких були завантажені файли порнографічного характеру на сайт Infostore і на сторінки користувачів "QuQ" і "W.Blake", і чи належать ці ай-пи адреси ОСОБА_3 і ОСОБА_4, а також не отримані у інтернет-провайдерів "балки" (текстові історії активності) користувачів з вышеустановленными ай-пи адресами". Справа була відправлена на додаткове розслідування. Остаточне ухвали суду у цій справі до сьогоднішнього дня не винесено. У зв'язку з цим практично складно притягнути до відповідальності користувачів файлообменников.

Питання про притягнення до відповідальності адміністрації файлообменника не так просте. Діяльність файлообменника підпадає під ознаки діяльності провайдера телекомунікацій. Провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарської діяльності, який має право на діяльність у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування і експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку (ст. 1 Закону України "Про телекомунікації"). Файлообменники, як провайдери телекомунікацій, згідно ч. 4 ст. 40 Закону України "Про телекомунікації" не несуть відповідальності за інформацію, яка передається їх мережами. Подібні правила файлообменники прописують і в призначених для користувача угодах. Відповідальність за таку інформацію несуть користувачі файлообменника, які її розміщують.

Файлообменники, як провайдери телекомунікацій, не несуть відповідальності за інформацію, яка передається їх мережами

Чи означає вищевикладене, що адміністрація файлообменника повністю узабезпечила себе від відповідальності? Це питання є спірним. Неможливо довести, що файлообменник a priori був створений з метою порушення авторських прав. Також неможливо довести, що адміністрація файлообменника мала намір на незаконне поширення конкретного твору, оскільки такий твір поширюється саме користувачем по його рішенню. Проте слід взяти до уваги, що файлообменник має технічну можливість видаляти файли, розміщенням яких порушуються авторські права. Якщо файлообменник і не несе відповідальності за те, що користувач розміщує в його мережі, то у випадку якщо адміністрації файлообменника спрямована вимога вжити заходи і припинити порушення авторських правяке було проігноровано, адміністрація файлообменника може бути визнаною винною в порушенні авторських прав. Наслідком визнання провини в порушенні авторського права є притягнення до цивільно-правової, адміністративної або карної відповідальності.

Суб'єктом цивільно-правової відповідальності буде сам файлообменник як суб'єкт господарської діяльності. До адміністративної і карної відповідальності не можуть бути притягнені юридичні особи (ст. ст. 10 - 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ч. 1 ст. 18 Карного кодексу України). До відповідальності у такому разі будуть притягнені особи, в посадові обов'язки яких входить адміністрування файлообменника і видалення контенту, що порушує авторське право, а також особу, керівну діяльністю такого файлообменником.

ВИСНОВОК:

Відповідальність за порушення авторських прав в Інтернеті несуть осіб, що незаконно викладають контент, і осіб, що викачують такий контент. Файлообменники і їх посадовці можуть нести відповідальність тільки у тому випадку, якщо вони ігнорували вимоги правовласників про припинення порушення авторських прав.

__________________________

"ЮРИСТ & ЗАКОН" - це електронний аналітичний тижневик, що входить в інформаційно-правові системи ЛІГА :ЗАКОН і створений спеціально для юристів і фахівців, що потребують якісної аналітичної інформації про зміни, що відбуваються в правовому полі України. З питань придбання "ЮРИСТ & ЗАКОН" звертайтеся до менеджерам ЛІГА :ЗАКОН чи до регіональним дилерам.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему