Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Відновлення декларування: як подають декларації посадові особи

Оксана Дурова, адвокат АО Legal Strategy, роз'яснила, що змінилося в порядку декларування

Нагадаймо, що Законом України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» № 3384-ІХ, яким внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), відновлено процедуру декларування посадовців.

31.01.2024 закінчився термін подачі: щорічних декларацій (з будь-якою позначкою) за 2021 - 2022 звітні періоди; декларацію при звільненні за 2022 - 2023 роки (якщо обов'язок подання декларації настав до 11.10.2023 включно); декларацію кандидата на посаду за 2021 та 2022 звітні періоди (якщо кінцевий строк їх подання настав у період з 24.02.2022 по 11.10.2023 включно).

Водночас з 1 січня до 31 березня 2024 включно публічні службовці (крім тих, які мають право на відтермінування) повинні подати щорічні декларації за 2023 звітний період.

Що змінилося в порядку декларування?

- передбачено особливі умови декларування для військовослужбовців, полонених, громадян, що перебувають на тимчасово окупованих територіях та членів їх сімей;

- змінено коло суб'єктів декларування посадових осіб юридичних осіб публічного права;

- на період до припинення або скасування воєнного стану має бути забезпечено відкритий цілодобовий доступ до Реєстру декларацій осіб, проте передбачено закритий доступ до декларацій для певних категорій осіб;

- з урахуванням реалій воєнного стану Законом дозволено не декларувати засоби індивідуального захисту, дрони та їх аналоги з комплектуючими елементами, індивідуальні засоби спостереження та розвідки, оптико-електронні системи та вогнепальну зброю з комплектуючими документами, отриманими військовослужбовцями під час дії правового режиму воєнного стану;

- відновлено проведення спеціальних перевірок, що проводяться стосовно претендентів на посаду, що передбачає відповідальне або особливо відповідальне становище та посаду з підвищеним корупційним ризиком;

- суб'єкти декларування зможуть не вказувати місцезнаходження нерухомості, що розташована за межами України та є місцем фактичного проживання члена сім'ї суб'єкта декларування.

Особливості декларування військовослужбовців

Обов'язок декларування не поширюється на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також на військових посадових осіб із числа військовослужбовців військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом осіб офіцерського складу (окрім випадків, коли особи підлягають декларуванню за іншою підставою).

Суб'єкти декларування з числа військовослужбовців Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також поліцейських поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій у порядку, визначеному частиною четвертою статті 24 Закону України «Про Національну поліцію», зобов'язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин - припинення або скасування воєнного стану чи звільнення з військової служби (служби в поліції).

Зазначене положення не поширюється на суб'єктів декларування з числа військовослужбовців:

1) які проходять військову службу на посадах міністрів, заступників міністрів, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади та їх заступників, на інших посадах в апаратах міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів системи правосуддя або які відряджені на такі посади;

2) які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій або відряджені до них;

3) які проходять службу у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім осіб рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);

4) які здійснюють (беруть участь у здійсненні) підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України "Про оборонні закупівлі", Закону України "Про публічні закупівлі" або інших актів законодавства у сфері публічних (оборонних) закупівель, укладення договорів (контрактів), контроль за якістю товарів, робіт та послуг оборонного призначення, у тому числі: уповноважені особи у розумінні Закону України "Про публічні закупівлі"; особи, які входять до складу Міжвідомчої комісії щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 мільйонів гривень; особи, які входять до складу колегіального органу, що утворюється державним замовником відповідно до Закону України "Про оборонні закупівлі"; особи, які здійснюють контроль за якістю товарів, робіт і послуг оборонного призначення на всіх етапах їх розроблення, виробництва, модернізації, ремонту та утилізації;

5) на яких поширюється дія статті 52-1 Закону: державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; військові посадові особи Збройних Сил України, особи начальницького складу ДБР, НАБУ, особи, які мають спеціальні звання БЕБ України, посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, поліцейські і т. д., які за посадами, що вони займають, належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких пов'язане з державною таємницею у зв'язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, осіб, які безпосередньо забезпечують безпеку посадових осіб відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

Категорії осіб, зазначені в п. 1 - 4, подають декларації у строки, визначені частинами першою - четвертою статті 45 Закону - тобто в загальні строки. Суб'єкти декларування, які зазначені у пункті 5, зобов'язані подати декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин - припинення чи скасування воєнного стану, звільнення з військової служби або з інших підстав, передбачених законом.

Суб'єкти декларування, які для здійснення службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, перелік яких визначається в установленому законодавством порядку, зобов'язані подати декларації не пізніше 90 календарних днів з дня настання першої з таких обставин - припинення чи скасування воєнного стану, звільнення (припинення повноважень) або визначення дати завершення бойових дій для території активних бойових дій, на якій суб'єкт декларування перебуває.

Суб'єкти декларування, які є полоненими, інтернованими, зобов'язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 днів з дня повернення на підконтрольну Україні територію.

Суб'єкти декларування, які внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби чи інших службових повноважень, перебувають на стаціонарному лікуванні (у тому числі за кордоном) або у відпустці для лікування та/або реабілітації, зобов'язані подати визначені цією статтею декларації не пізніше 90 днів з дня завершення відповідного стаціонарного лікування чи відпустки.

Як впливає певна норма закону на вашу бізнес-діяльність? Відповідь надасть LIGA360 LEGAL SOLUTION. Знаходьте пов'язану аналітику та довідкову інформацію для будь-якого закону. Більше переваг за посиланням.

Випадки закриття доступу до декларацій

З відкритого доступу декларацій з метою безпеки можуть бути вилучені декларації:

- військовослужбовців (крім, зазначених у п. п. 1 - 4 ч. 7 ст. 45 Закону);

- поліцейських поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій у порядку, визначеному ст. 24 Закону України "Про Національну поліцію" (крім, зазначених у п. п. 1 - 5 ч. 7 ст. 45 Закону);

- осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких пов'язане з державною таємницею у зв'язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, та осіб, які припинили діяльність;

- суб'єктів декларування, які для виконання службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії;

- суб'єктів декларування, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

- суб'єктів декларування, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу в інших країнах;

- полонених, інтернованих;

- суб'єктів декларування, які внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язаного з виконанням службових повноважень чи військової служби, перебувають на лікуванні та/або реабілітації;

- суб'єктів декларування, які є членами сім'ї зазначених вище осіб.

Декларування посадових осіб юридичної особи публічного права

Відтепер декларуванню підлягають такі посадові особи юридичної особи публічного права: голова та член наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), ліквідатор, керівник, заступник керівника, головний бухгалтер, корпоративний секретар такої юридичної особи публічного права, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступники, голова та члени іншого органу управління юридичної особи (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або статутом юридичної особи публічного права.

Всі інші керівники нижчого за ієрархією рівня (структурних підрозділів) та інші працівники юридичної особи публічного права, які мають повноваження здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, зокрема, керівники підрозділів закупівель, більше не повинні подавати декларації будь-якого виду (у т. ч. декларації при звільненні та щорічні декларації за 2021, 2022, 2023 роки).

Якщо ж працівник юридичної особи публічного права є декларантом за іншою посадою/статусом, визначеним у ст. 3 Закону (наприклад є депутатом місцевої ради), то він зобов'язаний подати всі передбачені Законом декларації. Декларації, що під час дії воєнного стану були добровільно подані особами, які з 12 жовтня 2023 року більше не є суб'єктами декларування, зберігаються у Реєстрі декларацій упродовж п'яти років.

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та відкриття валютного рахунку

Відновлено обов'язок подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (ПСЗ) та про відкриття валютного рахунку (ПВВР) разом із відновленням декларування.

Так, якщо підстави для подання ПСЗ виникли з 12 жовтня 2023 року, то відповідне повідомлення подається протягом 10 днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення разового видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (що в 2023 році становило 134 200 грн, а в 2024 році - 146 000 гривень). Відповідно Закон звільняє всіх суб'єктів декларування від обов'язку подання ПСЗ, підстави для подання яких виникли в період з 24.02.2022 до 11.10.2023 включно.

Також ПСЗ не подається декларантами, в разі одержання доходу, придбання майна, здійснення видатків, передбачених пунктом 2-3 розділу ХІІІ Закону. Такими випадками, наприклад, є: одержання грошових коштів, у повному обсязі використаних (за наявності підтвердження використання одержаних грошових коштів у повному обсязі на одну або декілька із зазначених цілей) виключно для таких цілей: здійснення переказів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних Сил України та/або для гуманітарної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; здійснення у встановленому законодавством порядку благодійних пожертв на користь Збройних Сил України; здійснення у встановленому законодавством порядку благодійних пожертв для підтримки і захисту осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України; здійснення витрат на придбання та доставку товарів з подальшою їх передачею у власність Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, добровольчим формуванням територіальних громад, розвідувальним органам, правоохоронним органам; здійснення витрат на придбання та доставку товарів, оплату робіт чи послуг, наданих як гуманітарна допомога особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України тощо.

Також всі декларанти звільняються від подачі ПВВР у разі відкриття валютного рахунку за кордоном виключно для отримання матеріальної допомоги від іноземної держави та міжнародної організації, якщо рахунок закритий щонайменше протягом 1 місяця з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Змінено час для подання виправленої декларації

Законом відтепер передбачено, що суб'єкт декларування має право подати виправлену декларацію упродовж 30 днів після подання декларації виключно один раз.

У разі притягнення суб'єкта декларування до відповідальності за неподання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей, що підтверджується відповідним рішенням суду, яке набрало законної сили, або рішенням НАЗК, суб'єкт декларування упродовж 10 днів зобов'язаний подати відповідну декларацію, у тому числі виправлену декларацію з достовірними відомостями.

У разі самостійного виявлення суб'єктом декларування у декларації недостовірних відомостей після спливу терміну для подання виправленої декларації, передбаченого абзацом першим цієї частини, але до початку проведення НАЗК повної перевірки цієї декларації, суб'єкт декларування може звернутися до НАЗК з листом з поясненням причин, що призвели до внесення недостовірних відомостей та неподання виправленої декларації у зазначений термін, додавши підтвердні документи. Подані суб'єктом декларування таким чином відомості мають бути розглянуті НАЗК під час повної перевірки цієї декларації.

Оксана Дурова,

адвокат АО Legal Strategy

Хочеш отримати мільйони корисних документів, що аналізуються вмить? Спробуй LIGA360. Найповніша база українського законодавства й аналітики, алгоритми дій у робочих ситуаціях. А смарт-фільтри й зв'язки документів допоможуть отримати саме ту підбірку матеріалів, що вам потрібна. Спробуйте LIGA360 сьогодні, замовивши тестовий доступ.

Читайте також:

Зміни до Закону України «Про державну службу» та їх вплив на процедуру звільнення державних службовців

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему