Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Цікаві судові рішення у спорах з держорганами 2023

Розглядаючи такі справи, суди здебільшого захищали інтереси позивачів

Конституція України передбачає відповідальність держави перед людиною за свою діяльність, зокрема матеріальну. Так, стаття 56 Конституції України визначає право кожного громадянина на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади та їх посадових і службових осіб. Аналогічні за змістом норми закріплені у статтях 1173 - 1175 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ).

На підставі цих норм, протягом останнього року в суди України було подано 17 363 позови про відшкодування шкоди, заподіяної органами державної влади, з яких 174 справи дійшли до касаційної інстанції.

Позиція судової влади

Розглядаючи такі справи, суди здебільшого захищали інтереси позивачів.

Така тенденція обумовлена роз'ясненнями Пленуму Верховного Суду «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 01.11.1996 р. № 9, в яких зазначено, що суди повинні суворо дотримуватися передбаченого статті 56 Конституції України права особи на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Крім того, Конституційний Суд України в Рішенні від 30.05.2001 р. у справі № 1-22/2001 зазначив: «…Конституція України закріпила принцип відповідальності держави перед людиною за свою діяльність, який проявляється передусім у конституційному визначенні обов'язків держави (статті 3, 16, 22). Така відповідальність не зводиться лише до політичної чи моральної відповідальності публічної влади перед суспільством, а має певні ознаки юридичної відповідальності держави та її органів за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків». «... ст. 152 Конституції України зобов'язує державу відшкодовувати матеріальну чи моральну шкоду, завдану фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними».

Відшкодування шкоди, завданої Податковими органами

Відповідно до п. 21.3 Податкового кодексу України (далі - ПК України) шкода, завдана платнику податків неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини цієї особи.

За пунктом 114.3 статті 114 ПК України шкода, заподіяна протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб, може включати:

  • Вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна платника податків, визначена відповідно до вимог законодавства

  • Додаткові витрати, понесені платником податку внаслідок протиправних рішень, дій чи бездіяльності контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб (штрафні санкції, сплачені контрагентам платника податку, вартість додаткових робіт, послуг, додатково витрачених матеріалів тощо)

  • Документально підтверджені витрати, пов`язані з адміністративним та/або судовим оскарженням незаконних рішень, дій або бездіяльності контролюючих органів (сума такого відшкодування не повинна перевищувати 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, в якому приймається відповідне судове рішення).

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 1 березня 2023 року по справі № 925/556/21 було сформовано правовий висновок, який зобов'язує державу відповідати за помилки податкових органів, оскільки такі помилки спричинені саме відсутністю державного контролю за роботою податкової.

Керуючись таким висновком, Східний апеляційний господарський суд в постанові від 02.08.2023 по справі № 922/178/23 стягнув з державного бюджету на користь позивача 325 973,32 грн збитків, заподіяних неправомірним рішенням податкового органу. Крім того, безпосередньо з податкового органу було стягнуто 4889,61 грн судового збору та 65 194,66 грн витрат на професійну правничу допомогу.

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 16 листопада 2021 року по справі № 910/11820/20 Суд задовольнив позов платника податків та стягнув з Державного бюджету України суму 186 150 гривень, в якості відшкодування збитків, заподіяних неправомірним рішенням податкової служби.

Обставини справи полягали в наступному. ТОВ «Ґудвеллі Україна» звернулось до господарського суду з позовом до Офісу великих платників податків Державної податкової служби України (Далі - ДПС) про стягнення з державного бюджету 806 366,42 грн збитків.

Позивач зазначав, що за результатами податкової перевірки ДПС винесло неправомірне податкове повідомлення-рішення. Згідно з цим рішенням з позивача стягнуто близько 120 000 000 грн. Щоб оскаржити і скасувати це податкове повідомлення-рішення, позивач звернувся до адвоката. Вартість наданих юридичних послуг складала 806 366,42 грн.

Позивач вважав, що оскільки податкова винесла незаконне рішення, то вона має і відшкодовувати витрати, пов'язані з його оскарженням. Витрати на оплату адвокатських послуг позивач вважав збитками підприємства, завданими незаконним рішенням органу державної влади.

Велика Палата Верховного Суду підтримала позицію підприємства і стягнула з державного бюджету збитки. Проте розмір таких збитків було суттєво знижено. Зокрема, замість заявлених 806 366, 42 грн. підприємство отримало лише 186 150,00 грн. Аргументуючи своє рішення, суд послався на пункт 114.3 статті 114 ПК України, згідно з яким сума збитків, заподіяних судовим оскарженням неправомірних рішень податкової, не може перевищувати 50 розмірів мінімальної заробітної плати.

Так чи інакше, є надія, що рішення Великої Палати дисциплінує податкові органи і помилки в їх роботі траплятимуться рідше.

Наталія Мисник

Відшкодування шкоди, завданої Національною поліцією

Відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону України "Про Національну поліцію" держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу поліції, поліцейським під час здійснення ними своїх повноважень.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12 вересня 2023 року по справі № 911/2315/22 суд стягнув з державного бюджету 649 083,46 грн., в якості компенсації шкоди, заподіяної протиправними діями органів Національної поліції.

В обґрунтування пред`явлених вимог позивач посилався на те, що 10.08.2017 у ході проведення обшуку в рамках кримінального провадження слідчим Національної поліції було вилучено 45 тисяч літрів скрапленого газу, що належали позивачу. Позивач не мав відношення до названого кримінального провадження, однак означене тимчасово вилучене майно йому повернуто не було, у зв`язку з чим підприємству заподіяно реальні збитки у сумі 649 083,46 грн.

Переглядаючи справу в касаційному порядку, Верховний Суд встановив, що саме слідчий орган є відповідальною особою за зберігання речей, які тимчасово вилучені, а отже він має нести матеріальну відповідальність за н6еповернення цих речей.

Трапляються випадки, коли, окрім матеріальних збитків, органи Національної поліції вимушені компенсували потерпілим також і моральну шкоду.

Наприклад, постановою Верховного Суду від 08.12.2021 по справі № 332/4043/18 суд стягнув з Національної поліції 1 757 603, 36 грн.

За обставинами справи працівник патрульної поліції під час виконання служби, керуючи службовим автомобілем, зробив "поліцейський розворот", в результаті якого збив жінку. Від заподіяних травм потерпіла померла, залишивши трьох дітей сиротами. Суд вирішив, що за спричинену поліцейським шкоду відповідальність має нести його роботодавець, а тому належним відповідачем у справі, до якого має бути звернута матеріально-правова вимога, є Державний патрульний підрозділ, який є юридичною особою і може бути стороною у цивільному процесі (стаття 48 ЦПК України). Дослідивши обставини справи, Суд постановив стягнути з ДПП всі кошти, пов'язані з похованням померлої, витрати на утримання дітей та моральну шкоду.

Відшкодування шкоди, заподіяної органами Митної служби

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Митного кодексу шкода, заподіяна особам та їх майну неправомірними рішеннями, діями або бездіяльністю органів доходів і зборів або їх посадових осіб чи інших працівників при виконанні ними своїх службових (трудових) обов'язків, відшкодовується цими органами, організаціями у порядку, визначеному законом.

Керуючись цією нормою Верховний Суд постановою від 07 вересня 2023 року по справі № 910/17965/21 стягнув з державного бюджету на користь позивача 5 645 944,77 грн.

Позов в мотивовано тим, що внаслідок здійснення митницею неправомірної затримки в митному оформленні вантажу протягом 17 місяців, підприємством були понесені збитки, а саме: вартість послуг зі стоянки, вантажно - розвантажувальні роботи, а також послуг з оформлення електронної версії акту на розміщення товарів на складі.

При цьому жодних порушень митного законодавства позивачем не допущено. Затримка в митному оформленні вантажу була спричинена некомпетентністю працівників митниці.

Розглядаючи цю справу, Суд касаційної інстанції підкреслив, що необхідною підставою для притягнення органу державної влади до відповідальності у вигляді стягнення шкоди є наявність трьох умов: неправомірні дії цього органу, наявність шкоди та причинний зв`язок між неправомірними діями і заподіяною шкодою.

Наявність вини необхідним елементом не є, оскільки відповідальність у такому разі настає незалежно від вини особи, що заподіяла шкоду.

З аналізу судової практики 2023 року вбачається, що в разі неефективної роботи органів державної влади, кожний постраждалий має право компенсувати заподіяну йому шкоду за рахунок державного бюджету. Така тенденція є справедливою. Оскільки саме держава має гарантувати якість роботи органів влади та відповідати в разі їх недбалості.

Наталія Мисник,

старша юристка Asters

Не втрачайте важливу інформацію в кризових ситуаціях! Будьте в курсі розкладу судових засідань та завантаженості суддів. Відстежуйте судові справи по контрагентах, аналізуйте правові позиції та судові рішення. Формуйте власну сильну позицію з системою аналізу судових рішень VERDICTUM. Отримайте тестовий доступ за посиланням.

Скористайтеся спецпропозицією до Дня юриста. Отримайте знижку 30% на рішення LIGA360:Юрист Проф або LIGA360:Юрист Преміум. Поспішайте замовити, адже пропозиція дійсна лише до 20 жовтня.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему