Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Рукописи не горять, але торг доречний

15.37, 25 лютого 2010
1494
0

Про особливості термінів охорони авторського права

Авторське право і суміжні права є однією з головних умов розвитку творчості, деяким стимулом (у формі визнання і справедливого матеріальної винагороди) для подальших звершень. Проте в результатах такої праці, звичайно ж, зацікавлені не лише автори, але і громадськість. При цьому в деяких випадках виникнення конфлікту інтересів між творцем і споживачами просто неминуче, приміром, подібно до ситуації, про яку розповіли учасники форуму ЛІГАБізнесІнформ . Про те, на що слід звертати увагу при використанні результатів інтелектуальної праці авторів, як не порушити їх права і вірно врахувати часовий чинникмова піде далі.

ФАБУЛА

Арифметика авторського права

На відміну від інших авторських прав, право авторства, право на ім'я і на захист репутації автора охороняються безстроково. Іншими словами, особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам (ч. 2 ст. 14 Закону України "Про авторське право і суміжні права"далі - Закон). Втім, в цій публікації акцент буде зроблений саме на майнових правах автора.

За міжнародними стандартами, закріпленими в ст. 7 конвенції Берну про охорону літературних і художніх творівтермін охорони, що надається останній, складає увесь час життя автора і п'ятдесят років після його смерті. При цьому країни, що підписали цю угоду, мають право встановити термін охорони, що перевищує терміни, передбачені Конвенцією. Авторське право України в цій частині повною мірою відповідає вказаному положенню Конвенції, і навіть більше: термін охорони творів в нашій країні діє впродовж усього життя автора і 70 років після його смерті. Дія зазначеного терміну охорони авторського права витікає 1 січня року, що йде за роком, в якому мали місце відповідні юридичні факти (ст. 28 Закону).

Багатьох ці, здавалося б, цілком прості цифри можуть заспокоїти, створивши тим самим певні проблеми в майбутньому. Річ у тому, що за останні десятиліття в Україні (включаючи радянський період) кілька разів мінялося законодавство в частині довжини і способу числення термінів охорони авторського права. Приміром, згідно ст. 493 ГК УРСР авторське право діяло впродовж усього життя автора і 25 років після його смерті. З 1994 по 2001 рік цей термін вже дорівнював 50 рокама зараз - складає 70 років. Зокрема, останні зміни пов'язані з набуттям чинності 23 серпня 2001 року Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон № 2627 - III). В результаті залежно від року смерті є автори, твори яких спочатку охоронялися, потім не охоронялися, а тепер знову охороняються.

У Україні права автора охороняються 70 років після його смерті, якщо до 2001 року не витекло 50

Тобто якщо хтось хоче на законних підставах скористатися (чи вже користується), наприклад, в комерційних цілях результатами інтелектуальної праці померлого автора або якщо йдеться про спору відносно правомірності використання того або іншого твору, то у такому разі обов'язково слід отримати наступну інформацію:

- по-перше, про точну дату смерті автора;

- по-друге, встановити, коли саме охоронялося те або інший твір;

- і, по-третє, зафіксувати дату початку використання відповідного твору.

У зв'язку з викладеним вище особливо важливо звернути увагу на один істотний момент. Відповідно до чинного законодавства (п. 4 Перехідних положень Закону № 2627 - III) встановлений в ГК і в Законі cрок охорона авторського права (70 роківвважаючи з 1 січня року, що йде за роком смерті автора) застосовується у випадках, коли п'ятидесятирічний термін дії авторського права (актуальний з 1994 по 2001 рік) не витік до 23 серпня 2001 року. Варто відмітити, раніше діюча обмовка у відношенні ст. 18 конвенції Берну про охорону літературних і художніх творів при вступі України до СОТ була вилучена. Тепер ця стаття діє на території України в повному об'ємі. А нова редакція Закону України "Про авторське право і суміжні права" повністю відповідає в цій частині вимогам Конвенції.

Як бачимо, розібравшись в приведеному правилі і зібравши необхідні дані можна зрозуміти, чи знаходиться зараз конкретний твір під охороною або чи знаходилося воно під протекцією закону у момент початку його використання. Більше того, озброївшись цим нехитрим алгоритмом можна також відповісти на питання, чи охоронятиметься праця автора в майбутньому (звичайно, за умови, якщо знову не зміниться законодавство).

Про безсмертя і спадок

Говорячи про тривалість охорони авторських прав не треба забувати і про права спадкоємців авторів. Зокрема, цим правовідносинам присвячена ст. 29 Законузгідно з положеннями якої майнові права авторів і інших осіб, що мають виняткове авторське право, переходять у спадок. Таким чином спадкоємці можуть стати суб'єктами права інтелектуальної власності згідно із законом або заповіту. Крім того, ч. 2 ст. 439 ГК дає зрозуміти, що у разі смерті автора недоторканість твору може також охоронятися особою, уповноваженою на це автором. За відсутності такого повноваження недоторканість твору охороняється спадкоємцями автора, а також іншими зацікавленими особами. По суті, правонаступниками творців можуть бути будь-які фізичні і юридичні особи, які стають ними відповідно до договору або закону, а також держава (ст. 31 Закону).

При цьому, як відмічає Верховний Суд України, до складу спадку входять майнові права інтелектуальної власності, діючі на момент відкриття спадки (право на отримання винагороди за використання твору, право на відтворення, публікацію і поширення авторських творів, право на оформлення винаходу, корисній моделі і іншій). Не переходять у спадок особисті немайнові права автора.

ВИСНОВОК

Отже, практично будь-які результати творчої діяльності, що охороняються законом, слід вважати товаром, після відношення до якого можуть здійснюватися цивільно-правові угоди. Тобто майнові права авторів на твори науки, літератури і мистецтва можуть бути об'єктом купівлі-продажу і інших угод. Проте треба враховувати і те, що Закон України "Про авторське право і суміжні права" встановлює правило, згідно з яким твори після закінчення терміну їх правової охорони стають надбанням суспільства. Це означає, що такі твори можуть бути використані без якого-небудь дозволу і без виплати відповідної винагороди. Проте у такому разі користувачі зобов'язані оберігати особисті немайнові права автора : право на ім'я, псевдонім або право залишатися анонімом, протидіяти будь-якому збоченню, спотворенню або іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, який може завдати збитку честі і репутації автора.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему