Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Нові правила розрахунку пені за прострочення сплати аліментів

Таліна Кравцова, адвокат, старший юрист ЮФ Asters, проаналізувала тенденції розвитку судової практики щодо порядку обчислення пені за прострочення аліментів

Законодавство України дає отримувачу аліментів чіткі гарантії для стягнення з боржника неустойки (пені) у разі виникнення заборгованості по їх сплаті, що накопичилась внаслідок винних діянь боржника. При чому, не має значення спосіб стягнення аліментів - за рішенням суду або за домовленістю між батюшками.

Відповідно до ст.196 Сімейного кодексу (надалі - СК) України, розмір пені становить 1 % суми несплачених аліментів за кожен день прострочення, починаючи від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пеніале не більше 100 % заборгованості.

Верховний Суд України (далі - ВСУ) неодноразово змінював підхід до порядку розрахунку пені. Так, відповідно до постанов від 11 вересня 2013 року у справі № 6-81цс13, від 1 жовтня 2014 року у справі № 6-149цс14, від 25 листопада 2015 року у справі № 6-2022цс15 пеня обчислювалася "…виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення…". Згодом, ВСУ дещо відступив від зазначених висновків та вказав, що "…пеня нараховується на торбу заборгованості за тією місяць, в якому не проводилося стягнення аліментів. …торба заборгованості за аліментами за попередні місяці не додається до заборгованості за наступні місяці, а кількість днів прострочення обчислюється, виходячи з того місяця, в якому аліменти не сплачувались…" (ухвали від 1 липня 2015 року у справі № 6-94цс15, від 16 березня 2016 року у справі № 6-300цс16, від 2 листопада 2016 року у справі № 6-1554цс16).

Відповідно до зазначених правових позицій ВСУ [всі правові позиції доступні у модулі "Судова практика" Інформаційно- правових систем ЛІГИ :ЗАКОН], раніше пеня за один місяць розраховувалася так: заборгованість по аліментах за місяць помножена на 1 % пені і помножена на кількість днів місяця, в якому виникла заборгованість. Загальна торба пені визначалася шляхом додавання нарахованої пені за кожен із прострочених платежів за кожен місяць.

Таліна Кравцова

У 2018 році Велика Палата Верховного Суду (далі - ВС) суттєво змінила існуючий підхід та своєю постановою від 25 квітня 2018 року у справі № 572/1762/15-ц (далі - Постанова) відступила від усталеної практики ВСУ, запропонувавши новий порядок розрахунку пені за прострочення сплати аліментів.

Так, Постанова містить правовий висновокщо зобов'язання зі сплати аліментів носити періодичний характер і повинне виконуватися щомісяця, тому при розгляді спорів про стягнення пені на підставі ч. 1 ст. 196 СК України суд повинний з'ясувати розмір несплачених аліментів за кожним із цих періодичних платежів, установити рядків, до якого кожне із цих зобов'язань мало бути виконане, та з урахуванням встановленого - обчислити розмір пені, виходячи із суми несплачених аліментів за кожен місяць окремо від дня порушення платником аліментів свого обов'язку щодо їх сплати до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені. Далі потрібно підсумувати розміри нарахованої пені за кожен із прострочених платежів та визначити загальну торбу пені за увесь період заборгованості шляхом додавання показників за кожен місяць.

Правило про стягнення неустойки (пені) у розмірі 1 % від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення означає, що при обчисленні загальної суми пені за прострочення сплати аліментів ураховується торба несплачених аліментів та кількість днів прострочення. Оскільки аліменти нараховуються щомісячно, рядків виконання цього зобов'язання буде різним, отже і кількість днів прострочення також буде різною, поклад від кількості днів у місяці. Тобто, пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на усю торбу несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тільки тим місяцем, у якому не проводилося стягнення.

Відповідно до висновків Великої Палати ВС, загальна торба пені за несплату або несвоєчасну сплату аліментів має розраховуватися за такою формулою:

p = (A1 х 1% х Q1) + (A2 х 1% х Q2) + ……. (An х 1% х Qn)де:

p - загальна торба пені за несплату або прострочення сплати аліментів (обраховується позивачем на момент пред'явлення покличу);

A1 - нарахована торба аліментів за перший місяць;

Q1 - кількість днів прострочення сплати суми аліментів за перший місяць;

A2 - нарахована торба аліментів за другий місяць;

Q2- кількість днів прострочення сплати аліментів за другий місяць;

An- нарахована торба аліментів за останній місяць перед пред'явленням покличу;

Qn- кількість днів прострочення сплати аліментів за останній місяць.

Розглянемо приклад розрахунку за новим підходом:

існує заборгованість по аліментах: 1600 грн. - за жовтень 2018 року; 1600 грн. - за листопад 2018 року. Позов про стягнення пені пред'явлений 30 листопада 2018 року.

Розрахунок:

1) (1600х1%х61) =976 грн. (1600 грн.-торба несплачених аліментів за жовтень 2018 року, 61 - кількість днів прострочення);

2) (1600х1%х30) = 480 грн. (1600 грн.- торба несплачених аліментів за листопад 2018 року, 30 - кількість днів прострочення).

Таким чином, загальна торба пені за жовтень та листопад 2018 року складає 1456 грн. (976 грн.+480 грн.)

Для порівняння, відповідно до минулого підходу ВСУ торба пені була б майже на третину меншою, ніж заразом. Отже, нова формула розрахунку пені дозволяє у більшій мірі захистити право дитини на отримання аліментів.

Підхід ВС до розрахунку пені, встановлений у Постанові від 25 квітня 2018 року, вже увійшов у практику національних судів, зокрема, був застосований в постановах Касаційного цивільного суду від 12 вересня 2018 у справі № 759/9457/15-ц, від 17 жовтня 2018 року у справі № 359/9950/16-ц, від 5 грудня 2018 року у справі № 372/264/15-ц. Попри це, у практиці ВС усе ще трапляються випадки неоднакового застосування положень ч.1 ст. 196 СК та порядку розрахунку пені. Так, у постанові Касаційного цивільного суду від 3 жовтня 2018 року у справі № 239/306/17попри здійснене посилання на правову позицію Великої Палати, викладену в Постанові від 25 квітня 2018 року, розрахунок пені здійснено за раніше існуючим підходом. У даній справі існує Окрема думання судді Крата В. І.який вказав на невідповідність висновків суду позиції Великої Палати.

Таким чином, потрібно констатувати, що викладена правова позиція Великої Палати Верховного Суду щодо порядку нарахування пені спрямована на усунення проблеми правової невизначеності щодо даного питання. Новий порядок розрахунків дає можливість більш ефективно захистити порушені майнові права одержувачів аліментів у разі неналежного виконання платником своїх обов' язків, а також стимулює останнього своєчасно та у повному обсязі здійснювати належні платежі. Однак, з огляду на чимдалі існування в практиці Верховного Суду різних підходів до застосування ч.1 ст. 196 СК України, необхідно визнати, що дана правова проблема наразі не може вважатися в повній мірі вирішеною.

Таліна Кравцова,

адвокат, старший юрист ЮФ Asters

Зверніть увагу: всі судові рішення можна знайти у Verdictum.

Швидко розрахувати пеню можна в "Калькуляторі штрафів"реалізованому в Інформаційно- правових системах ЛІГИ :ЗАКОН.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему