Чому українські емітенти так важко сприймають інновації, особливо, якщо справа стосується використання сучасних технологій?

В травні 2020 року Центральний депозитарій запустив нову послугу для клієнтів - “Кабінет Зборів”
22.10.2020, 10:00
514
0

Правила сучасної реальності, змушують бізнес підлаштовуватися під нові умови, змінюючи формат та алгоритми своєї діяльності. Для багатьох компаній карантинні обмеження є перевіркою на готовність до змін та поштовхом для створення нових можливостей.

Пандемія та обмеження, обумовлені її виникненням, стали неочікуваним викликом та суттєво вплинули на звичну роботу фондового ринку України. Обмаль часу на подолання труднощів, з якими зіткнулися, зокрема, більшість емітентів на період проведення річних і позачергових зборів акціонерів, не стали на заваді для появи нових сучасних рішень.

Так, в травні 2020 року Центральний депозитарій (далі- ЦД) запустив нову послугу для клієнтів - “Кабінет Зборів”. Технологічний сервіс, інтегрований з програмним забезпеченням DEPEND, створений саме для забезпечення можливості дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, був розроблений командою ЦД з урахуванням всіх особливостей роботи з чутливою інформацією підготовки і проведення загальних зборів у віддаленому режимі та збереженням інтересів всіх учасників процесу: акціонерів, їх представників, депозитарних установ та емітентів.

“Технології та практики проведення Загальних Зборів акціонерів із застосуванням електронного голосування вже давно широко використовуються як в європейських країнах, так і по всьому світу. Поява нового web-сервісу “Кабінет Зборів” - стала першим кроком до впровадження основного механізму проведення електронних зборів в Україні. Ми технічно забезпечили акціонерні товариства можливістю реалізовувати корпоративні права акціонерів на участь в управлінні товариством в умовах карантину, створивши зручний та надійний сервіс. - розповідає Міндаугас Бакас, Голова Правління ПАТ “НДУ”. - При впровадженні в практику роботи системи депозитарного обліку нових для українського ринку технологій, яким є і web-сервіс “Кабінет Зборів”, ми завжди ставимо за ціль підвищити рівень обслуговування наших клієнтів та створити нові та комфортні умови для розвитку ринку в цілому. На власному досвіді ми переконалися в високій працездатності нового сервісу, адже були одними з перших, хто провів дистанційні збори акціонерів, та на початку серпня ми вдруге дистанційно провели збори акціонерів (позачергові).”

Міндаугас Бакас

На початку вересня, АТ “Райффайзен Банк Аваль”, що є найбільшим українським банком з іноземним капіталом, акціями якого володіють більш ніж 100 тисяч акціонерів провело річні загальні збори акціонерів дистанційно за допомогою сервісу ЦД. Рішення про проведення зборів банку з такою значною кількістю акціонерів, дистанційно з використанням сервісу “Кабінет Зборів” свідчить про довіру до технологічних рішень, запроваджених ЦД та є гарантією їх надійності.

Висновки, отримані від клієнтів, які скористалися web-сервісом - “Кабінет Зборів”, засвідчують, що практика використання засобів електронної комунікації при голосуванні на зборах акціонерів є довгоочікуваною, адже напряму впливає на розвиток корпоративного управління товариства, економію часу та зниження витрат на організацію зборів акціонерів.

Але, звичайно, неможливо було й уникнути нерозуміння зі сторони деяких учасників, саме щодо необхідності появи нової послуги та перевагами у її використанні. Так, за результатами аналізу даних, що містяться в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, близько 1 000 емітентів провели річні збори акціонерів за звичною процедурою, незважаючи на заборону проведення масових заходів. На жаль, такі цифри в певній мірі, свідчать про недостатню готовність емітентів до роботи в умовах сучасних реалій та закореніле небажання до якісних змін, в той час, коли депозитарна система швидко адаптується під потреби ринку, використовуючи новітні технології.

Навіщо використовувати новий механізм, якщо можна піти шляхом звичної практики, незважаючи при цьому на обмеження, встановленні законодавством?

Усвідомлюючи гостру необхідність в появі нових можливостей для учасників ринку, Центральним депозитарієм було створено web-сервіс “Кабінет Зборів”. Формат проведення зборів з використанням дистанційного голосування суттєво мінімізує коло соціальних контактів під час дії карантину, що є максимально ефективним заходом у протидії поширенню вірусу. Для емітентів, новий сервіс є не тільки очікуваним рішенням для уникнення загроз та ризиків пов'язаних з COVID-19, (як для себе так і для своїх акціонерів), а й значно пришвидшує процес проведення зборів, додаткового скорочуючи паперовий документообіг з ЦД.

Тим не менш, спираючись на інформацію оприлюднену Державною судовою адміністрацією України (ДСАУ), можна зробити висновки, що відповідальність за порушення правил карантину не є перешкоджаючим фактором для посадових осіб (власників, керівників юридичних осіб). Відповідно даних ДСАУ, станом на 02.10.2020р. в Україні було направлено на розгляд більше 34 000 протоколів за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей», з них більше 6 000 було повернуто через неправильне оформлення, що стало підставою для закриття провадження у справі без притягнення до відповідальності, та лише 1691 протокол з подальшим накладанням адміністративного стягнення.

Як виявилося на практиці, якщо існує будь-який варіант уникнути прямої відповідальності за порушення карантину, багато компаній обирають вже звичний для себе шлях у веденні своєї діяльності, тим самими перешкоджаючи розвитку та наражаючи на небезпеку всіх учасників процесу.

Все ж, попит на нові сучасні послуги, як сервіс для дистанційного голосування “Кабінет Зборів” існує. Акціонерні товариства, які провели збори по новій для України процедурі, підтвердили своє бажання та спрямованість до розвитку, оцінивши переваги практики електронного голосування.

Навіщо витрачатись на додаткову послугу, якщо дешевше організувати звичайні збори?

Емітенти, кількість акціонерів яких невелика, мають змогу проводити збори дотримуючись всіх застережень відносно заборони проведення масових заходів під час дії карантину. Для великих акціонерних товариств, які самостійно займаються організацією зборів або із залученням консультуючих установ, витрати на проведення річних зборів в рази вищі та в середньому можуть досягати відмітки в майже 40 тисяч грн. Для таких емітентів, використання механізму дистанційного голосування за допомогою послуги web-сервісу “Кабінет Зборів” є значно дешевшим, ніж проведення загальних зборів акціонерів в очній формі.

Чи існують правові ризики при проведенні загальних зборів акціонерів дистанційно?

“Досвід участі Центрального депозитарію у корпоративних спорах, що розглядаються судами, дає підстави припустити, що недостатня активність емітентів у використанні сервісу з дистанційного проведення загальних зборів, зумовлена також відсутністю судової практики вирішення корпоративних спорів щодо оскарження рішень загальних зборів, прийнятих у форматі дистанційних зборів.” - коментує Оксана Панченко, начальник Юридичного управління ПАТ “НДУ”. В цьому випадку, варто зазначити, що можливість проведення зборів дистанційно прямо передбачена положеннями Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про інститути спільного інвестування», а затверджений НКЦПФР Тимчасовий порядок був розроблений саме на виконання прямих вимог вказаних Законів. При цьому, обмін документами між учасниками цього процесу здійснюється у чіткій формі, відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг.

Оксана Панченко

Крім того, в цьому контексті слід згадати Систему електронного документообігу (СЕД), новація, яка була введена в експлуатацію у складі Програмного продукту депозитарного обліку НДУ ще в 2012 році. Система, створена з метою можливості отримати реєстр власників цінних паперів в електронному вигляді, також неохоче була сприйнята емітентами через невизначеність відповідного правозастосування. Впродовж перших декілька років після введення в експлуатацію, загалом, лише 78 емітентів скористались СЕД та отримали 188 реєстрів. Адже, тривалий час існували непоодинокі випадки, коли державні органи не сприймали реєстр у вигляді електронного документу та часто, за таких умов, взагалі констатували факт відсутності реєстру на загальних зборах.

Однак, така ситуація тривала недовго, оскільки згодом, не без експертного впливу Центрального депозитарію, державними органами та емітентами реєстри в електронному вигляді почали сприйматися як звична практика. Зараз, майже 3 000 емітентів впевнено користуються такою можливістю, отримуючи більш ніж 7 500 електронних реєстрів щорічно, які ЦД надає через web-сервіс «Кабінет Клієнта».

Наразі, враховуючи перший отриманий досвід проведення дистанційних зборів та побажання клієнтів ЦД, з'явилося чітке розуміння щодо недосконалості Тимчасового порядку затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 року №196.

Зважаючи на це, Центральний депозитарій підготував пропозиції щодо змін до Порядку, зокрема, щодо уточнення підстав та порядку визнання бюлетенів для голосування недійсними, уточнення процедури подання акціонерами бюлетенів для голосування депозитарним установам, запровадження можливості отримання товариством, яке проводить збори, копій всіх бюлетенів для голосування, отриманих депозитарними установами від акціонерів, якщо це передбачено договором, та ряд інших важливих змін, направлених на удосконалення процедурних питань проведення зборів та усунення певних законодавчих складнощів, які могли мати місце при дистанційному проведенні зборів. Проект змін до Тимчасового порядку вже опубліковано на сайті НКЦПФР.

Також, Центральний депозитарій й надалі продовжує активну роботу у напрямку реалізації практики проведення загальних зборів з використанням електронних засобів для голосування в України, активно працюючи над створенням автоматизованої електронної системи для проведення загальних зборів, що передбачено в проекті Закону України “Про акціонерні товариства” (проект №2493 від 25.11.2019р.).

Більше інформації про те, як попередити кризові ситуації бізнесу вже сьогодні, отримуйте у системах ЛІГА:ЗАКОН.

Тримайте руку на пульсі актуальної правової картини дня з усіма нововведеннями, використовуйте добірку ситуацій для оперативного реагування на будь-які зміни та майте доступ до повної бази нормативних документів на будь-яку дату, зокрема і тих, що регулюють роботу компаній в умовах коронакризи, карантинів, надзвичайних станів.

Спробуйте тестовий доступ до систем ЛІГА:ЗАКОН за посиланням, об'єктивно оцінюйте будь-яку ситуацію та приймайте тверді та зважені рішення вже сьогодні.

Підготовлено спеціально для Платформи ЛІГА:ЗАКОН
Зв’язатися з редактором

Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка новин
Підписатись

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту