Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

5 судових рішень-лайфхаків для особи, яка притягається до відповідальності за ст.172-6 КУпАП

Реклама

В своїй роботі я часто маю справу з випадками притягнення осіб до відповідальності за ст.172-6 КУпАП, тому можу впевнено констатувати, що в захисті такої категорії осіб є основні дві основні проблеми: звернення до адвоката на етапі, коли справа вже програна в суді І інстанції, а також відсутність чіткої позиції захисту і відповідних доказів в матеріалах справи.

Так відповідно до ст. 245 КУпАП, завданням провадження в справах про адміністративне правопорушення є: всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності із законом.

Статтею 280 КУпАП передбачено, що орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності та інше.

Враховуючи вищезазначене, пропоную розглянути цікаві судові прецеденти, які можуть стати у пригоді суб'єктам декларування, щодо яких було складено протокол за ст.172-6 КУПаП.

1. Реєстрація договору - не значить отримання коштів

Диспозицією ч. 1 ст. 172-6 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Обов'язок подання декларації у особи з'являється з моменту отримання відповідного блага, проте право на його отримання не завжди означає фактичну передачу, на що звертають увагу суди в своїх постановах.

Судовий прецедент: в результаті проведення перевірки було встановлено факт того, що міський голова м. Рівне допустив вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2. ст. 172-6 КУпАП, оскільки вчасно не подав декларацію про зміну в майновому стані. Так 04.01.2017 він продав належний йому автомобіль за 810 000 гривень (що становило 506,25 прожиткових мінімумів працездатних осіб). Відповідну декларацію він подав лише 18.03.2017.

У особи, яка притягувалась до відповідальності була наступна позиція:

04 січня 2017 він уклав договір купівлі продажу автомобіля. Пунктом 2.1. вказаного договору передбачено, що продаж автомобіля вчиняється за 810000 грн., а п. 2.2. договору передбачено, що розрахунок здійснюється з розстроченням платежу, а саме - до 01 квітня 2017.

В цей же день, особою було підписано договір комісії продажу даного автомобіля. Після підписання вищевказаних договорів, він передав автомобіль покупцю автомобіля в користування. Покупець автомобіля повинен був передати кошти за автомобіль по мірі отримання грошових коштів, але в будь-якому випадку до 01 квітня 2017, а у випадку відсутності коштів - повернути автомобіль. 17 березня 2017 грошові кошти у сумі 810000 грн. були передані покупцем на підставі розписки. Наступного дня була подана декларація НАЗК про суттєві зміни майнового стану.

Всі вищезазначені факти були підтверджені відповідними документами, а також показами свідків.

На підставі вищевикладеного судом було закрито адміністративну справу у зв'язку з відсутністю в діях особи події та складу адміністративного правопорушення (справа № 569/4671/17, Рівненський міський суд).

Читайте також: На війні всі засоби хороші: Верховний Суд надав бізнесу додатковий аргумент для боротьби з податковою в суді

2. Майновий стан як підстава для звільнення від відповідальності

Нормативно-правові документи не містять чіткого визначення «поважних причин», які б унеможливлювали притягнення особи до відповідальності за невчасну подачу декларації, тому в кожному випадку суд аналізує конкретні обставини справи та робить висновки в ракурсі кожної з ситуацій.

В інформаційному листі Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Щодо притягнення до адміністративної відповідальності за окремі правопорушення, пов'язані з корупцією» зазначено, що під поважними причинами слід розуміти: неможливість особи подати вчасно декларацію у зв'язку з хворобою, перебуванням особи на лікуванні, внаслідок стихійного лиха (повені, пожежі, землетрусу), технічних збоїв офіційного веб-сайту Національного агентства з питань запобігання корупції, витребуванням відомостей, необхідних для внесення в декларацію, перебуванням (триманням) під вартою тощо.

Судовий прецедент:

Особа, що притягувалась до адміністративної відповідальності за ст. 172-6 КУпАП, перебувала на посаді майстра лісу та будучи суб'єктом, на якого поширюється дія ЗУ «Про протидію корупції», несвоєчасно, без поважних причин, подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В судовому засіданні особа визнала свою провину, пояснив, що дійсно невчасно подав декларацію, оскільки раніше її подавали у паперовому вигляді, а як її оформлювати в електронному вигляді він не знав, тим більше, що не володіє комп'ютером, вдома відсутня комп'ютерна техніка та відповідно немає доступу до мережі «Інтернет». У відповідь на звернення до керівництва за допомогою, йому було відмовлено з поясненням, що самі не знають як це робити. Просив суворо не карати.

В результаті розгляду справи суд прийшов до висновку про те, що в даному випадку дії особи хоча і містять ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, однак за своєю сутністю є малозначними, оскільки вони носили разовий характер, були вчинені вперше, обумовлені відсутністю необхідних знань та умінь щодо користування комп'ютерною технікою взагалі, та подання декларації у електронному вигляді зокрема, самоусуненням керівництва від надання допомоги та роз'яснення порядку та способу подання декларації у електронному вигляді у 2017 році.

За таких обставин суд врахував майновий стан особи, який отримує мінімальну заробітну платню та на підставі ст. 22 КУпАП звільнив її від адміністративної відповідальності, обмежившись винесенням на його адресу усного зауваження (справа №408/1993/18-п, Біловодський районний суд, Луганської області).

3. Похилий вік та відсутність вмінь в користуванні комп'ютерної техніки як підстава для закриття провадження

Судовий прецедент: щодо особи було складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, в якому зазначено, що він, будучи депутатом Слов'янської міської ради та будучи суб'єктом відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, в порушення вимог ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» несвоєчасно, без поважних причин подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік лише 17 серпня 2017, чим вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП.

В судовому засіданні особа не визнала себе винною у вчиненні адміністративного правопорушення та пояснила, що, дійсно він був обізнаний про необхідність подання декларації в строк до 01 квітня 2017. В той же час зазначив, що в силу свого похилого віку, користуватися комп'ютерною технікою без сторонньої допомоги він не вміє, документи, необхідні для заповнення такої декларації, знаходяться за місцем проживання його доньки у місті Харків, а в періоди з 20 березня 2017 по 23 червня 2017 та з 24 червня 2017 по 22 серпня 2017 він проходив лікування. Таким чином заповнити та подати вказану декларацію він зміг лише 17 серпня 2017 - відразу після одужання. В зв'язку з цим, строк подання декларації ним був пропущений з поважних причин, а тому в його діях відсутній склад адміністративного правопорушення.

В результаті розгляду справи суд встановив, що похилий вік особи, його невміння користуватися комп'ютерною технікою без сторонньої допомоги, необізнаність у технічній складовій процесу заповнення та подання декларації, відсутність документів, перебування лікарняному свідчать про наявність поважних причин, з яких особа подала декларацію не у встановлений законодавством строк, а 17 серпня 2017 та закрив провадження (справа № 243/10001/17, Словянський міськрайонний суд Донецької області).

4. Лікарняний як підстава для закриття провадження

Судовий прецедент:

Особа, яка притягувалась до відповідальності являлась державним службовцем категорії «В», подавала електронну декларацію вперше, тому гранична дата подання ним декларації була обмежена 30.04.2017. В той же час фактично декларація була подана ним лише 04.05.2017, що призвело до вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП.

Особа свою вину не визнала, пояснив суду, що не міг вчасно подати електронну декларацію з поважної причини, так як з 15.03.2017 по 30.04.2017 він перебував на лікарняному, не мав можливості пересуватись. Після одужання та державних вихідних з 01.05.2017 по 03.05.2017 вийшов на роботу 04.05.2017 та подав декларацію.

Вивчивши матеріали справи про адміністративне правопорушення, суд вважав вину особи у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП повністю доведеною з огляду на матеріали перевірки, пояснення лікаря-травматолога та лікаря ортопеда-травматолога, які відмітили, що в період проходження лікування особа була самодостатньою, однак з дотриманням певних обмежень, зокрема: уникнення надмірних навантажень на поперековий відділ хребта. В той же час йому дозволялось короткочасне пересування (хода) та сидіння.

За вказаних обставин, дії особи були кваліфіковані за ч.1 ст.172-6 КУпАП та судом було застосовано адміністративне стягнення в межах санкції ч.1 ст.172-6 КУпАП. Апеляційний суд скасував постанову суду І інстанції: зазначив про те, що особа пропустила строки на подачу декларації внаслідок збігу несприятливих обставин (лікарняний та державні свята) та закрив провадження у справі (справа №344/14104/17, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області та Апеляційний суд Івано-Франківської області).

5. Відсутність наслідків, як ознака малозначності діяння та підстава для звільнення від відповідальності

Судовий прецедент:

Особа, займаючи посаду заступника начальника 3 відділу 4 управління Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації, не своєчасно подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік без поважних причин, чим вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП.

В судовому засіданні особа не визнала своєї вини та зазначила, що ним на офіційному сайті веб-сайті Національного агентства було успішно збережено, але не подано декларацію у зв'язку з тим, що він не до кінця розібрався із роботою сайту НАЗК. 31.10.2016 ним було успішно подано декларацію.

В постанові суд зазначив, що ступінь вини особи, відсутність негативних наслідків від вчиненого правопорушення, відсутність шкоди для інших, а також враховуючи той факт, що особа раніше не притягувалась до адміністративної відповідальності, його майновий стан, наявність позитивної характеристики з місця роботи, дають можливість прийти до висновку, що вчинене адміністративне правопорушення є малозначним. На цій підставі суд прийняв рішення про звільнення особи від адміністративної відповідальності і обмежився усним зауваженням (Справа №760/4441/17, Солом'янський районний суд м.Києва).

Адвокат Тетяна Лежух-Вовк

Читайте також:

Як довести вступ у володіння чи управління спадковим майном: роз'яснення ВС

Верховний Суд роз'яснив, коли адвокат не зможе стягнути оспорюваний гонорар

Виключно адвокати і прокурори можуть представляти держоргани в судах: ВС

Верховний Суд роз'яснив, чи можна успадкувати неоформлену нерухомість

Система аналізу VERDICTUM містить 85 млн судових рішень з господарських, цивільних, кримінальних та адміністративних справ, відображає історію проходження справ та подібні рішення. Швидко аналізуйте правові позиції Верховного Суду, моніторте розклад судових засідань та завантаженість суддів. Тільки зараз у вас є можливість придбати VERDICTUM зі знижкою -20 % (знижка діє тільки у травні).

Систему можна протестувати тут.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини