Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Клуб білого бізнесу: які умови пропонує новий закон

Андрій Казанцев, юрист Uniminds, висвітлив ключові положення ухваленого документа

11 грудня 2023 року Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлений Меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування. Згідно з положеннями оновленого Меморандуму про економічну та фінансову політику Україна взяла на себе низку зобов'язань щоб отримати наступні транші. Одним із таких зобов'язань є затвердження Україною національної стратегії доходів, яка включатиме, зокрема, заходи у сфері податкової політики та податкового адміністрування, які покращать внутрішні доходи України, а також поступово будуть скорочувати бюджетний дефіцит.

Комплаєнс-ризики

27 грудня 2023 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1218-р затверджено Національну стратегію доходів до 2030 року. Одним із заходів Національної стратегії доходів до 2030 року визначено підвищення рівня дотримання податкового законодавства шляхом запровадження системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками) на основі концепції системи управління ризиками (п. 4.2.2 (а) Таблиці 1.1 Резюме заходів Національної стратегії доходів до 2030 року).

Стратегічною метою управління комплаєнс-ризиками визначено постійне підвищення рівня добровільного дотримання платниками податків вимог податкового законодавства шляхом виявлення та визначення пріоритетності ризиків втрати податкових надходжень і впровадження заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків (п. 4.2.2 (а) змісту заходів національної стратегії доходів до 2030 року).

18 червня 2024 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні та в цілому як закон законопроєкт № 11084, який у народі вже прозвали «Закон про клуб білого бізнесу».

Наразі Закон № 11084 передано на підпис Президенту України.

Які ж умови пропонує Закон № 11084, - спробуємо розібратися.

Новий закон

Перш за все, основною новацією, яку впроваджує Закон № 11084, є введення поняття «платник податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» та введення для таких платників на період дії воєнного стану в Україні та по 31 грудня року, у якому буде припинено чи скасовано воєнний стан, особливостей адміністрування податків, зборів, платежів, що здійснюються контролюючими органами, визначеними пунктом 41.1 статті 41 Податкового кодексу України.

Так, Закон № 11084 вводить законодавчі положення, які покладають обов'язок на Державну податкову службу України (надалі - «ДПС України») не пізніше останнього робочого дня березня, травня, серпня та листопада забезпечувати та формувати перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства має публікуватися на офіційному сайті ДПС України на п'ятнадцятий робочий день з дня його затвердження.

У переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства зазначається така інформація про платника:

- Найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців).

- Податковий номер або серія та номер паспорту (якщо відмовились від коду).

Платник податків може подати до ДПС України повідомлення про відмову в оприлюдненні даних про нього. У такому разі ДПС України не оприлюднює інформацію про такого платника на своєму офіційному сайті.

У будь-якому разі про факт включення платника податку до переліку платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, а також про факт виключення з такого переліку платник податків повідомляється ДПС України відповідним повідомленням через електронний кабінет такого платника.

Для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства Законом № 11084 вводяться такі особливості адміністрування:

1. Контролюючі органи відносно таких платників не розпочинають фактичні перевірки з питань ліцензування діяльності із зберігання пального виключно для потреб власного споживання та/або промислової переробки.

2. Відносно таких платників діє мораторій на документальні позапланові перевірки, крім певних винятків.

3. Строк проведення камеральної та документальної перевірок платника податку, зазначених у підпунктах 200.10 і 200.11 статті 200 цього Кодексу, становить 5 та 10 робочих днів відповідно. Положення цього підпункту застосовується до заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поданих платником податку протягом періоду включення платника податків до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

4. Індивідуальні податкові консультації надаються платнику податків виключно ДПС України протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання ним звернення, без можливості продовження строку його розгляду. У разі отримання зазначеного у цьому пункті звернення територіальним органом ДПС України, він зобов'язаний надіслати його до ДПС України протягом наступного робочого дня після отримання такого звернення.

5. Закріплення за платником податків посадової особи територіального органу ДПС України, відповідальної за взаємодію з платником податків (комплаєнс-менеджера).

6. Отримання платником податків на свій запит у п'ятиденний строк відомостей про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності такого платника податків, а також консультацій щодо усунення таких ризиків.

Взаємодія комплаєнс-менеджера з платником податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства передбачає консультування платника податків з питань, пов'язаних з виконанням його податкових обов'язків.

Платник податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства має право взаємодіяти з комплаєнс-менеджером в усній формі, а також з використанням засобів дистанційного зв'язку, у тому числі в режимі відеоконференції.

Комплаєнс-менеджер під час взаємодії з платниками податків несе відповідальність згідно із законодавством, у тому числі про запобігання корупції.

7. Також Законом № 11084 Верховна Рада України рекомендує Кабінету Міністрів України внести зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" від 27 січня 2023 року № 76 (зі змінами), щодо автоматичного бронювання платниками податків, включеними до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, до 25 відсотків своїх військовозобов'язаних працівників (пункт 5 Прикінцевих положень Закону № 11084).

Вимоги до платника податків

Для того щоб платник податків визнавався таким, що має високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства, платник податків має одночасно відповідати таким вимогам:

А) податковий борг або заборгованість за іншими платежами, контроль за стягненням яких здійснюють податкові органи, не перевищує 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51000 грн) і з дня їх виникнення минуло не більше 30 днів;

Б) відсутність заборгованості (недоїмки, штрафу, пені) з оплати ЄСВ;

В) відсутність фактів порушення податкових обов'язків щодо подання звітності або документів;

Г) відсутність податкових повідомлень-рішень щодо порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями протягом останніх 12 місяців;

Ґ) відсутність рішення про відповідність платника податків критеріям ризиковості ПДВ, прийнятого відповідно до порядку та підстав, визначених Кабінетом Міністрів України;

Д) відсутність розпочатої процедури припинення юридичної особи або підприємницької діяльності ФОП;

Е) відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) платника податків;

Є) відсутність ухвалених рішень щодо застосування спеціальних економічних або інших обмежувальних заходів (санкцій) до платника податків та/або його засновників (учасників), кінцевих бенефіціарних власників відповідно до Закону України "Про санкції";

Ж) відсутність громадянства держави, що здійснює збройну агресію проти України, у платника податків та/або його засновників (учасників), кінцевих бенефіціарних власників (за винятком тих, кому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року);

З) відсутність серед засновників (учасників), кінцевих бенефіціарних власників платника податків осіб, які мають громадянство Росії;

И) відсутність змін щодо основного виду економічної діяльності, внесених платником податків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань протягом останніх 12 місяців.

Додаткові критерії

Також встановлюються додаткові критерії залежно від форми оподаткування та наявності статусу резидента Дія Сіті. Такі критерії стосуються рівня сплати податків (щоб дорівнював/перевищував середній показник у відповідній галузі). Рівня нарахованої та/або виплаченої заробітної плати (щоб рівень був не меншим середнього рівня заробітної плати у відповідній галузі відповідного регіону, помноженої на коефіцієнт 1,1 за умови, що середньомісячна чисельність працівників становить не менше п'яти осіб).

Галузь платника податків визначається за основним КВЕД 009:2010 такого платника.

У випадку відповідності платника податків всім критеріям, наведеним у пунктах з «А» по «И», а також додатковим критеріям залежно від форми оподаткування та наявності статусу резидента Дія Сіті, такий платник підлягає включенню до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Платники податків, зареєстровані (новостворені) протягом звітного (податкового) року, можуть бути включені до переліку платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, але не раніше одного календарного року з дати взяття такого платника на облік у контролюючому органі.

Показники для визначення рівня добровільного дотримання платником податків податкового законодавства визначаються ДПС України станом на дату формування переліку відповідних платників, за винятком вимог у пунктах «В» та «Г», які розраховуються за останні 12 місяців, що передують місяцю формування переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Порядок розрахунку критеріїв для включення платників податків до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства визначається Міністерством фінансів України.

Висновок

Підсумовуючи, потрібно сказати, що дотримання платником податків усіх наведених вище критеріїв є практично складним. Проте існування офіційних критеріїв та офіційних заборон для перевірок та інших офіційних переваг у випадку відповідності платника податків таким критеріям дає більше гарантій для захисту прав платників податків, ніж взагалі відсутність подібних критеріїв та заохочень за їх дотримання.

Андрій Казанцев,

юрист Uniminds

Отримай комплексну інформацію щодо ризиків роботи з контрагентами - у новій LIGA360. Перевіряй 28 ризик-факторів, повне досьє, структуру власності, податкову, судову інформацію, активи та власність, медіаактивність. Замов персональну презентацію менеджера сьогодні.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему