Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Огляд, обшук, поверхнева перевірка: коли поліція може застосувати та які права є в особи?

Станіслав Беляєв, адвокат адвокатського об’єднання «Юнімайндс», висвітлив актуальну тему

Кожна особа в повсякденному житті може зіштовхнутися або ж зіштовхувалася із вимогою працівників поліції про проведення щодо неї поверхневої перевірки чи огляду, а іноді і з обшуком вдома чи в офісі. Тому кожному з нас важливо знати, коли такі дії поліцейських є законними, а коли ні. А також знати свої права та мати можливість їх відстоювати.

Тож визначимося, що таке огляд, поверхнева перевірка та обшук. В яких випадках вони можуть проводитися та які права має особа, щодо якої ці заходи вживаються.

Поверхнева перевірка

Поверхнева перевірка врегульовується статтею 34 Закону України «Про Національну поліцію».

Поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу. Тобто ключовими ознаками є саме «поверхневість» та «візуальність» перевірки.

Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та/або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено. Або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. Ключовою проблемою в даній ситуації є можливість зловживань поліцейськими при визначені меж «достатності підстав вважати». Тому важливо бути готовим до спокійного та виваженого аргументованого спілкування.

Поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку речі або транспортного засобу в таких випадках:

1) якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник чи особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб;

2) якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб;

3) якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та/або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку.

Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відповідної статі. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснити будь-який поліцейський лише з використанням спеціального приладу або засобу.

Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі та/або транспортного засобу або візуального огляду салону та багажника транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та/або двері салону. При цьому, під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу.

При виявленні в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів правопорушення поліцейський забезпечує їх схоронність та огляд відповідно до вимог статті 237 Кримінального процесуального кодексу України, яка якраз врегульовує порядок проведення огляду.

Огляд

Зокрема, огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп'ютерних даних проводиться слідчим чи прокурором з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник, а також можливим є залучення спеціаліста. Важливо пам'ятати, що особи, у присутності яких здійснюється огляд, мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду.

Необхідно пам'ятати, що при проведенні огляду працівниками поліції дозволяється вилучення лише тих речей та документів, які мають значення для кримінального провадження і речей, які вилучені з обігу. Усі вилучені речі та документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

Слідчий, прокурор має право забороняти будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Крім того, варто звернути увагу на те, що статтею 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено проведення особистого огляду і огляду речей при вчинені особою адміністративного правопорушення. Зокрема, визначено досить широке коло осіб, які наділені правом на такі дії, зокрема уповноважені на те посадові особи Служби безпеки України, органів Національної поліції, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митного органу і органів прикордонної служби, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції).

Варто зауважити, що особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі.

Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання.

Станіслав Беляєв

Обшук

Порядок проведення обшуку врегульовано статтями 234 - 236 Кримінального процесуального кодексу України.

Зокрема, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (а у виняткових випадках на підставі постанови слідчого з подальшим погодженням судом вже після невідкладного обшуку) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може виконуватися слідчим або прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути залучений спеціаліст, потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. Також вживаються належні заходи для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Незалежно від стадії обшуку слідчий (прокурор чи інша службова особа, яка проводить обшук), зобов'язані допустити на місце його проведення адвоката. Заборона в допуску адвоката до участі в обшуку не допускається.

При цьому важливим аспектом є те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє. Виключенням є ситуація, коли слідчий (прокурор) вважатимуть, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку. І в цьому виключенні ховається загроза зловживань з боку правоохоронців.

Необхідно пам'ятати, що перед початком обшуку особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред'явлена ухвала слідчого судді і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов'язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися виключно в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Отже, і тут важливе значення має відсутність зловживань в трактуванні поняття «достатні підстави вважати».

Як і в попередніх випадках, обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Отже, викликати адвоката треба негайно. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов'язковій фіксації у відповідному протоколі.

Варто враховувати, що слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, долати системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб; також мають право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Важливо пам'ятати, що особи, у присутності яких здійснюється обшук, мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов'язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису. Тож, варто пам'ятати та контролювати дотримання даної вимоги закону.

Підсумок

Поверхнева перевірка є превентивним поліцейським заходом і полягає у здійсненні візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу.

Огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального або адміністративного правопорушення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Особи, щодо яких вчиняються вищевказані дії, мають право вимагати у працівників правоохоронних органів представитися та пред'явити службові посвідчення; мають право знати у зв'язку із чим проводяться відповідні дії, які підстави проведення поверхневої перевірки та огляду, а також вимагати надання копії ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку; мають право вимагати дотримання встановленої законодавством процедури проведення відповідних дій; мають право на відшкодування шкоди завданої протиправними діями працівників поліції та інших правоохоронних органів; мають право на повагу до своїх прав, честі та гідності, проведення поверхневої перевірки та огляду особою своєї статті, а також мають право на правничу допомогу адвоката, якою в подібних ситуаціях неодмінно варто користуватися.

Станіслав Беляєв,

адвокат адвокатського об'єднання «Юнімайндс»

Де шукати інформацію адвокату з кримінального права? LIGA360 містить понад 16 млн. рішень українських судів у кримінальних справах, судові прецеденти, аналітику й законодавство. А інноваційні АІ-можливості системи допоможуть миттєво спрогнозувати результати вашої справи й виконати legal research. Більше переваг за посиланням.

Усі потрібні документи для юриста - в рішенні LIGA360. Обирайте з понад 1,8 мільйона НПА, судової практики, аналітики, робочих кейсів та інших матеріалів. Замовте тестовий доступ за посиланням.

Читайте також:

Правила поводження з вогнепальною зброєю поліцейськими

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему