Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Важливою умовою обшуку є його проведення лише у рамках розслідування кримінального провадження (кримінальної справи).

Що таке обшук та коли існує найбільша імовірність його проведення на підприємстві?

Обшук - це слідча дія, яка проводиться у більшості кримінальних проваджень, оскільки вона одночасно є як ефективним засобом збирання доказів, так і дієвим способом здійснення правоохоронцями тиску на бізнес.

Загалом обшук є складним і навіть екстремальним заходом, що зумовлено його раптовістю, методикою проведення, кількістю учасників та рівнем морально-психологічної напруги.

Діюче законодавство досить детально регламентує мету, підстави і порядок проведення обшуку слідчим та прокурором, а також процесуальні права і обов'язки його учасників.

Так, метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Незважаючи на перебування країни у стані війни, щодня правоохоронці проводять сотні обшуків, левова частка яких відбувається на підприємствах: в офісах, на складах, у виробничих приміщеннях.

За статистикою, переважна більшість кримінальних проваджень по так званих «економічних злочинах» не закінчується складенням обвинувального акту і передачею його до суду. І це пов'язано з тим, що основна мета правоохоронних органів у більшості таких випадків - не розслідування злочину як такого, а отримання відомостей з метою подальшого шантажу представників бізнесу. Тобто, для силовиків обшук - це засіб штучного утворення складнощів у роботі підприємства та залякування його співробітників.

Важливою умовою обшуку є його проведення лише у рамках розслідування кримінального провадження (кримінальної справи). Проведення обшуку без внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) у будь-якому випадку є незаконним і на практиці здебільшого не допускається. Разом з тим, необхідно розуміти, що питання порушення кримінальної справи для правоохоронного органу є дуже простим, оскільки для цього інколи буває достатньо лише рапорту оперативного співробітника чи звернення анонімного заявника.

Найбільш поширеними передумовами для порушення кримінальної справи відносно юридичної особи є: господарський спір з контрагентом, корпоративний конфлікт усередині компанії, наявність у складі засновників громадян рф чи білорусі, економічні взаємовідносини з цими країнами, публічність підприємства або його керівників, політична складова. Звичайно, що такою причиною може бути і реальне порушення підприємством вимог чинного законодавства у сфері здійснення господарської діяльності.

Закономірними передвісниками можливого обшуку є - запити правоохоронних органів про надання інформації та копій документів, а також проведення ними тимчасового доступу до речей і документів. Відмова у наданні документів - максимально підвищує ризик імовірності проведення обшуку. Водночас, необхідно мати на увазі, що надання документів такого ризику не нівелюють.

Як підготуватися до можливого обшуку на підприємстві?

По-перше, найбільш ефективною і обґрунтованою є практика превентивного укладення юридичними особами договорів із адвокатами про надання правової допомоги, зокрема, з метою їх участі у можливому обшуку. Така позиція безумовно виправдовує себе у реальному житті, оскільки дозволяє заздалегідь забезпечити: підготовку фаховим юристом працівників підприємства до обставин можливого обшуку, проведення із ними відповідних консультацій та інструктажів, надання відповіді на питання, які їх турбують, напрацювання алгоритму поведінки персоналу на випадок раптового візиту правоохоронців і звісно гарантує участь адвоката у цій слідчій дії.

Отже, готовність до можливого обшуку, розуміння обсягу своїх прав і обов'язків - це надважлива складова для мінімізації його негативних результатів.

По-друге, керівником підприємства або уповноваженими ним особами систематично має проводитись робота з контролю дотримання працівниками норм і правил використання технічних пристроїв (у тому числі тих, які є власністю працівників), за допомогою котрих здійснюється обробка, маршрутизація та зберігання важливої інформації конфіденційного характеру. Не менш важливим є і контроль паперового документообігу.

Метою таких заходів є унеможливлення вільного доступу до інформаційного масиву, втрати чи несанкціонованого втручання до нього.

Отже, інформаційна дисципліна - є важливою складовою безпеки підприємства.

По-третє, принципово важливою є участь у проведенні цієї складної і специфічної слідчої дії досвідченого адвоката, котрий представлятиме підприємство, трудовий колектив та буде в змозі забезпечити дотримання та ефективний захист прав і законних інтересів юридичної особи та її працівників.

Отже, участь адвоката під час проведення обшуку - має фундаментальне, основоположне значення для успішного захисту інтересів підприємства.

Олександр Телешецький

Алгоритм поведінки на випадок прибуття «непроханих» гостей

У разі отримання інформації про обшук, в першу чергу необхідно повідомити адвоката, з метою збільшення шансів його вчасного прибуття на місце проведення даної слідчої дії (бажано до початку). Для цього номер телефону адвоката має бути одночасно як у керівника підприємства, так і декількох інших працівників.

Одночасно з цим, усім працівникам необхідно: 1) вимкнути мобільні телефони, сервер, комп'ютери і ноутбуки; 2) провести деактивацію, очистку та блокування віддалених пристроїв.

Після входження безпосередньо до володіння юридичної особи необхідно з'ясувати прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, яка безпосередньо керуватиме проведенням обшуку, а також коло його учасників. Після цього перевірити службові посвідчення правоохоронців. Якщо для участі в обшуку слідчим залучено працівників оперативних підрозділів, то потрібно перевірте також і наявність в них письмового доручення слідчого на таку участь та їхні особисті дані.

З самого початку обшук повинен фіксуватися за допомогою відеозапису. Вам, як учаснику слідчої дії, повинні роз'яснити права та обов'язки.

Слідчі мають залучити понятих. Щоправда, на час війни закон дозволяє не залучати сторонніх людей, якщо це фізично неможливо або загрожує їхньому життю чи здоров'ю.

Слідчий/прокурор зобов'язані оголосити зміст ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та надати представнику підприємства його копію. Не слід відмовлятися від підпису, який посвідчує факт отримання цього судового рішення.

Необхідно детально проаналізувати зміст ухвали на предмет:

- терміну її дії, яка не може перевищувати один місяць з дня її постановлення;

- правильності зазначення адреси обшуку, назви підприємства, коду ЄДРПОУ;

- анкетних даних слідчого/прокурора, яким надано право на проведення обшуку (необхідно порівняти їх з відомостями службових посвідчень);

- переліку речей і документів, для виявлення і вилучення яких проводиться обшук.

На практиці досить часто трапляються випадки проведення обшуків за відсутності судового рішення, яке надає на це дозвіл, хоча закон не дозволяє такого. Лише у виключних випадках, які чітко визначені у частині 3 статті 233 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий/прокурор мають право проникнути до житла чи іншого володіння особи, однак виключно з метою: 1) врятування життя людей та майна, 2) безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. Розширеному тлумаченню зазначений перелік не підлягає. Важливо, що наведені підстави надають правоохоронцям право саме на проникнення до володіння, однак не на проведення у ньому обшуку. Тому, у випадку спроби проведення обшуку без судового рішення, про протиправність таких дій потрібно відразу заявляти слідчому/прокурору під відеофіксацію.

На початку обшуку правоохоронці мають запропонувати вам добровільно видати речі і документи зазначені в ухвалі суду. Разом з тим, їх добровільне надання самого обшуку не попередить, його в будь-якому випадку продовжать і проведуть.

Наголошую, що оглядати речі та документи може тільки слідчий. Оперативники, залучені лише для допомоги йому, зокрема, можуть надавати консультації чи фіксувати перебіг подій. Однак, вони цим часто нехтують, блукаючи квартирою чи офісом, і переривають речі в шафах чи тумбочках. Постійно звертайте увагу слідчого та понятих на це, щоб фіксувати зауваження в протоколі.

Важливо, що слідчий має право заборонити вам покидати місце обшуку і не потрібно намагатися це зробити силоміць. У такому випадку доцільно обґрунтувати слідчому таку необхідність, можливо підтвердити її додатковими аргументами та просити дозволу вибути до закінчення слідчої дії. За наявності поважної причини, такі прохання, як правило, задовольняються.

Якщо слідчий підозрює, що в присутніх у приміщенні є при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження - він має право обшукати особу. Ви маєте право вимагати присутності при цьому адвоката, прибуття якого слідчий зобов'язаний дочекатися упродовж трьох годин.

Під час обшуку слідчий може відкривати зачинені приміщення, шафи, оглядати мобільні телефони та комп'ютери тощо. Ви маєте право не давати йому паролі доступу до вашої техніки, а також будь-які пояснення.

Також слідчий може вилучити речі чи документи, дозволу на вилучення яких в ухвалі не було, якщо вважає, що вони мають значення для кримінального провадження. Наркотики, нелегальну зброю, боєприпаси тощо вилучають обов'язково, незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Проведення обшуку завжди завершується складенням протоколу, до котрого доцільно долучити свої письмові заперечення.

Для мінімізації ризиків отримання негативних наслідків від проведення обшуку на підприємстві пропоную 10 фахових рекомендацій щодо поведінки на випадок проведення обшуку:

 • Виключити знаходження на робочому місці працівників та при собі предметів вилучених законом з обігу, а також зайвих коштів, речей і документів, які не потрібні їм для виконання покладених на них трудових обов'язків.

 • Усі технічні пристрої повинні бути захищені логічними паролями захисту, а робоча інформація, котра становить комерційну таємницю, перебувати не на стаціонарних чи з'ємних жорстких дисках, а на віддаленому сервері. Виключити випадки зберігання на робочому місці відображених у будь-який спосіб логінів і паролів захисту.

 • Намагатися забезпечити доступ правоохоронців до приміщень підприємства для проведення обшуку одночасно із адвокатом, при цьому мінімізувати можливі ризики пошкодження ними майна.

 • Здійснювати власну відео та аудіо фіксацію дій правоохоронців під час проведення обшуку, а за можливості, забезпечити стаціонарний прихований відеонагляд основних приміщень підприємства. Це максимально дисциплінуватиме правоохоронців та сприятиме дотриманню ними норм законодавства під час проведення обшуку.

 • Поведінка усіх працівників має бути спокійною та виваженою. Потрібно не допускати конфліктів з правоохоронцями та не піддаватися на можливі провокації.

 • Виділити одну, найбільш стресостійку, підготовлену і компетентну особу для діалогу від імені трудового колективу зі слідчим/прокурором, який керує проведенням обшуку, до моменту прибуття на місце адвоката.

 • Вимагати вручення примірника ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

 • На пропозицію чи вимогу слідчого/прокурора/оперативних працівників, без попереднього узгодження із адвокатом, нічого не коментувати. Пам'ятайте, слідча дія «обшук» передбачає дії правоохоронців, направлені на пошук і фіксацію відомостей, які мають значення для кримінального провадження шляхом відшукання і вилучення речей і документів, а не шляхом отримання пояснень, коментарів, свідчень учасників обшуку.

 • Будь-які свої активні дії чи висловлювання, правильність яких викликає сумнів, попередньо узгоджувати із адвокатом.

 • По закінченню обшуку вимагати надання копії протоколу про проведення даної слідчої дії.

 • Долучити до протоколу обшуку власні письмові зауваження, в яких викласти допущені порушення закону.

Дотримання вказаних порад - надасть можливість уникнути більшості небажаних наслідків як під час, так і після проведення обшуку.

P.S. Керівникам юридичних осіб, котрі прагнуть убезпечити своє підприємство і працівників від негативу, який несе потенційно можливий обшук, необхідно підшукати надійного адвоката, організувати проведення ним відповідної правової роботи у колективі, забезпечити його участь безпосередньо під час проведення слідчої дії, а також дотримуватись елементарних правил поведінки, котрі дозволять максимально швидко і конструктивно її завершити.

Олександр Телешецький,

іменний партнер Адвокатського об'єднання

«Лещенко, Дорошенко і партнери»,

адвокат, кандидат юридичних наук

доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Київського університету інтелектуальної власності і права

Національного університету «Одеська юридична академія»

Будьте готовими до перевірок контролюючих органів у 2023 році! Модуль "Мистецтво оборони" у LIGA360 надасть відповіді, як захистити бізнес правовим шляхом. Замовте прямо сьогодні.

LIGA360 - твоя бізнес-підтримка. Тільки зараз скористайтеся акційною пропозицією. Замовте до 10 робочих місць за фіксованою ціною 7000 грн/міс. на пів року. На вибір - рішення для керівників, юристів, бухгалтерів, HR. Деталі за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему