Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Податкові перевірки під час воєнного стану

Наталія Бута, головний бухгалтер ТОВ «Юридична компанія «Джи Ел Ес», розповіла, що варто знати про перевірки

Основи перевірочної діяльності ДПС

З початку військової агресії Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) зазнав чимало змін, в тому числі тих, що стосуються перевірочної діяльності Державної податкової служби (далі - ДПС), і це цілком зрозуміло. Щоб розібратися в суттєвих змінах, нагадаємо, які види перевірок взагалі існують.

У відповідності до п.75.1 ст.75 ПКУ ДПС має право проводити камеральні, документальні та фактичні перевірки. При цьому документальні поділяються на планові або позапланові; виїзні або невиїзні.

Камеральна перевірка проводиться у приміщенні ДПС на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях та даних системи електронного адміністрування податків.

Предметом документальні перевірки вважається своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства. Вона проводиться на підставі звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, первинних документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків, в тому числі:

- документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок. Періодичність проведення цих перевірок визначається залежно від ступеня ризику в діяльності платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний,

- документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи ДПС і проводиться за наявності однієї з підстав, як то:

 • отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником законодавства;

 • платником не подано звітність в установлений строк;

 • платником податків подано уточнюючий розрахунок;

 • виявлено недостовірність даних, що містяться у звітності платника;

 • платником подано заперечення до акта перевірки;

 • розпочато процедуру реорганізації платника;

 • платником подано декларацію, в якій заявлено ПДВ до відшкодування з бюджету;

 • щодо платника подано скаргу;

 • у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої чи нарахованої заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат;

 • у разі отримання документально підтвердженої інформації щодо невідповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки";

 • неподання платником або подання з порушенням вимог звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення;

 • отримано звіт про контрольовані операції;

 • платником не подано уточнюючий розрахунок для виправлення помилок, виявлених за результатами електронної перевірки;

 • виявлено розбіжності даних, що містяться у зареєстрованих акцизних накладних/розрахунках коригування в Єдиному реєстрі;

 • платником не надано для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті ДПС;

 • платником подано заяву про проведення перевірки до поданої заявки на поповнення обсягів залишку пального;

 • після проведення документальної перевірки ДПС отримано інформацію від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені, та свідчать про порушення законодавства;

 • у разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України.

Повний перелік підстав наведений в п.78.1 ст.78 ПКУ.

- документальна виїзна перевірка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка;

- документальна невиїзна перевірка проводиться в приміщенні ДПС;

- електронна перевірка проводиться на підставі заяви, поданої платником з незначним ступенем ризику, до ДПС. Форма заяви, порядок її подання, прийняття рішення про проведення електронної перевірки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Юридичний бізнес - це більше, ніж юридичні завдання. Саме тому рішення LIGA360 об'єднує законодавчу, медійну та фінансову інформацію. Ми врахували максимум потреб вашого юридичного бізнесу в новорічній пропозиції: придбайте рішення для 5 юристів - отримуйте рішення для бухгалтера та піарника у подарунок. Встигніть замовити до 31 грудня. 

Фактична перевірка з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв здійснюється за місцем фактичного провадження діяльності платником.

Звісно, навантаження на платників з боку перевірочного контролю колосальне, при середньому податковому навантаженні на бізнес в Україні (згідно з рейтингом Doing Business) який становить близько 45,2%. Але надіятись на послаблення податкового контролю з боку ДПС, в тому числі на зниження перевірочного тиску, не варто. Пригадаємо Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яку ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014. В главі 4 визначено, що сторони:

 • посилюють і зміцнюють співробітництво, спрямоване на вдосконалення і розвиток податкової системи та податкових органів України, зокрема посилення потужностей збору і контролю, з окремим наголосом на процедурах відшкодування ПДВ для уникнення накопичення заборгованості, забезпечення ефективного збору податків і посилення боротьби з податковим шахрайством, а також ухиленням від сплати податків

 • намагаються покращувати співробітництво та обмін досвідом у боротьбі з податковим шахрайством

 • розвивають співробітництво і гармонізують політику щодо протидії та боротьби із шахрайством і контрабандою підакцизних товарів

 • поступово наближаються до структури оподаткування, визначеної у acquis ЄС

Що відбувається у воєнний час, коли на перший план виходить добровільна сплата податків і зборів до бюджету країни?

Урахування можливостей платників за воєнного стану

Українським платникам, які можуть виконувати свій податковий обов'язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, наданий карт-бланш, їх звільнено від відповідальності за несвоєчасне виконання обов'язків, граничний термін виконання яких припадав на період починаючи з 24 лютого до 27 травня 2022 року за умови:

 • реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року,

 • подання податкової звітності до 20 липня 2022 року

 • сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року.

У разі самостійного виправлення платниками помилок у податкових періодах до 25 липня 2022 року, їх звільнено від нарахування та сплати штрафних санкцій та пені.

Платники єдиного податку ІІІ групи (ставка 2%) звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов'язків, терміном з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на 2% за умови виконання ними таких податкових обов'язків протягом 60 календарних днів з дня переходу на попередню систему оподаткування.

Платники, які не можуть виконувати свій податковий обов'язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, звільнено від відповідальності, передбаченої ПКУ з обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Таким чином, перевірки в воєнний час стосуються лише таких платників, які мають можливість здійснювати свою діяльність та отримувати дохід з 28.05.2022.

Хронологія перевірочних змін

Починаючи з 03 березня 2022 року перевірочна діяльність ДПС ведеться у урахуванням особливостей, викладених в ст.69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. З початку березня було скасовано всі види перевірок, планувалось не розпочинати податкові перевірки, а розпочаті перевірки зупинити. В тому ж березні їх було відновлено, про що мова пойде далі.

Стосовно перевірок, була прийнята низка Законів щодо мораторію на території України, а саме:

 • знято мораторій на проведення документальних перевірок, який діяв з березня 2020 року по березень 2022 року та був встановлений Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19). Таким чином, у разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок, до платників застосовуватиметься відповідальність згідно з ПКУ;

 • установлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом 3-х місяців після припинення/скасування воєнного, надзвичайного стану. Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, розпочаті до 24 лютого 2022 року та не завершені, зупиняються по останній календарний день 3-го місяця з дня припинення воєнного, надзвичайного стану;

 • запроваджено мораторій на проведення документальних перевірок податкової звітності для платників, що провадили діяльність на територіях, на яких ведуться бойові дії, на тимчасово окупованих територіях, та втратили/не змогли вивезти первинні документи. Такі платники подають до ДПС повідомлення про втрату чи неможливість вивезення первинних документів, в якому зазначаються обставини, що призвели до втрати. При цьому показники його звітності не піддаються сумніву.

Перевірки, які здійснюються на території України в період воєнного стану:

- камеральні перевірки

- документальні позапланові перевірки, що проводяться з підстав:

 • платником не подано звітність в установлений законом строк для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням;

 • платником подано заперечення до акта перевірки;

 • розпочато процедуру реорганізації платника;

 • платником подано декларацію, в якій заявлено ПДВ до відшкодування з бюджету;

 • у разі отримання документально підтвердженої інформації та даних, що свідчать про невідповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки";

 • неподання платником звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення;

 • отримано звіт про контрольовані операції;

 • ДПС після перевірки отримано інформацію від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником законодавства;

 • у разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України.

Розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року документальні позапланові перевірки поновлюються на невикористаний строк. По перевірках, які завершено, терміни надання заперечень до акту перевірок та оскарження прийнятих податкових повідомлень-рішень також призупиняються на період воєнного стану в Україні

- фактичні перевірки, що проводяться в т.ч. з підстав:

 • отримання від державних органів інформації, що свідчить про можливі порушення платником законодавства про ціни і ціноутворення;

 • отримання письмового звернення покупця про порушення платником порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

При цьому, під час проведення фактичної перевірки ДПС має право отримувати від платників документи та/або інформацію, які підтверджують вартість придбання товару. У разі виявлення порушень законодавства про ціни і ціноутворення, складений акт перевірки надсилається до органу, уповноваженого приймати рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Щодо термінів діючих перевірок, з 27.05.2022 відновлено перебіг наступних строків:

 • строки проведення камеральних перевірок, оформлення їх результатів, подання скарги на податкове повідомлення-рішення за результатами камеральної перевірки, прийняття рішення за результатом її розгляду, нарахування пені;

 • строки проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, оформлення їх результатів, подання скарги на податкове повідомлення-рішення, рішення про застосування фінансових санкцій за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки та прийняття рішення за результатами їх розгляду, адміністративного арешту майна за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки.

У разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок до платників податків застосовується відповідальність згідно з ПКУ, тобто у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких штрафів.

Звичайно залишається норма щодо вчинення діяння (дії або бездіяльності) внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору). Форс-мажор є обставинами, що звільняють платника від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень (ст.112 ПКУ).

Таким чином, можна побачити, що в період воєнного стану діють усі основни види перевірок, за виключенням документальних планових перевірок та деяких документальних позапланових перевірок.

Сподіватись на те, що з часом за цей період не будуть проведені перевірки за Нацпланом, не варто. Строки давності, які мають вплив на перевіряємий податковий період, було відмінено з 18.03.2020 на період дії карантину, встановленого Кабміном з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19). На даний момент, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, продовжується зупинення перебігу строків давності. Тобто, цілком ймовірно, що перевірки, які будуть здійснюватися після воєнного стану, не обмежаться 1095 днями (2555 днями у разі проведення перевірки контрольованих операцій).

Який може бути висновок зі всього переліченого? Платникам можна видихати з приводу відсутності перевірок за Нацпланом, але ретельно додержуватись податкового законодавства, слідкувати за нововведеннями, якщо є можливість працювати в Україні воєнний час. Окрему увагу приділити документуванню операцій, та якщо первинні документи (паперові, а незабаром будуть введенні в дію електронні) зберегти/вивезти неможливо, своєчасно оформлювати факт наявності форс-мажору.

Наталія Бута,

головний бухгалтер

ТОВ «Юридична компанія «Джи Ел Ес»

Захистіть свій бізнес інформацією у новому році. Тільки до 31 грудня ви можете підключити до 5 співробітників компанії до LIGA360 та отримати знижку 30%. А ще ви отримаєте додаткові сервіси медіамоніторингу та договірної роботи. Дізнайтесь більше переваг LIGA360 за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему