Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Податковий Закон (проект 5600) та хто від нього постраждає?

Анна Голубовська, старший юрист практики податкового права АО "Арцінгер", та Діана Данишенко, стажер практики податкового права АО "Арцінгер"

Урядовий законопроект 5600 (надалі "Закон") нарешті був прийнятий Верховною Радою України 30 листопада 2021 року у другому та остаточному читанні. Цей законопроект викликав бурхливі дискусії у суспільстві та у бізнес-середовищі. Після розгляду законопроекту у першому читанні, депутати подали до нього понад 11 тисяч правок. Величезна кількість правок та непопулярних (а іноді і не зрозумілих) податкових ініціатив чинної влади спричинили палкі баталії навколо цього законопроекту та призвели до неодноразового переносу строків його розгляду.

І хоча у Верховній Раді запевняють, що ухвалення законопроекту передбачено Меморандумом з МВФ, який містить норму про покращення адміністрування податків та мінімізацію можливостей для зловживань, власники бізнесу та іноземні інвестори вважають, що прийняття законопроекту матиме негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні та погіршить економічну ситуацію в Україні.

Багато українських бізнес-асоціацій вже звернулися або готуються звернутися до Президента України з проханням скористатись правом вето та не допустити набрання чинності Закону у проголосованому вигляді. Скоро ми дізнаємось, чи прислухались в адміністрації Президента Україні до думки бізнес-спільноти. А поки пропонуємо розглянути основні податкові зміни в Законі та їх наслідки для платників податків.

Адміністрування податків

Обмеження прав керівників на виїзд за межі України

Законопроект дає можливість податковим органам через суд тимчасово обмежити право керівника української юридичної особи або постійного представництва нерезидента в Україні на виїзд за межі України у разі наявності податкового боргу юридичної особи чи постійного представництва, який перевищує 1 млн грн та не сплачується протягом 240 днів з дня вручення відповідної податкової вимоги.

Публікація інформації про податкових боржників

За прикладом Великобританії [Публічний список неплатників податків у Великобританії] та деяких інших держав, податкові органи України будуть оприлюднювати інформацію про податкових боржників, а саме:

1) щоденно: про суб'єктів господарювання, із зазначенням імен їх керівників та сум податкового боргу; та

2) щомісячно: про фізичних осіб, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження фізичної особи та суми податкового боргу.

Право відеозапису при проведенні податкової перевірки

В ПКУ додатково закріпили право податкових органів України відкрито застосовувати технічні прилади та засоби, що мають функції фото- і відеозапису, а також накопичувати та використовувати такі записи. Натомість, дзеркальної норми у ПКУ щодо аналогічних прав платників податку не було передбачено. Однак платники податку і так мають право фіксувати засобами аудіо- та відеотехніки проведення планової або позапланової перевірки, зокрема згідно із приписами ч. 8 ст. 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V.

Анна Голубовська

Податок на доходи фізичних осіб (далі "ПДФО")

Операції з нерухомістю

Законопроект збільшив з 5% до 18% ставку, за якою оподатковуватиметься продаж фізичною особою 3-го та наступного об'єкта нерухомості за поточний рік. Проте, у платника податків з'явиться можливість зменшити зазначений дохід на документально підтверджені витрати на придбання об'єкта нерухомості. Варто зазначити, що вищевказані зміни не стосуються успадкованих об'єктів.

Продаж сільськогосподарської продукції

З переліку виключень від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ст. 177.14 ПКУ) були виключені доходи від продажу фізичною особою власної сільськогосподарської продукції, якщо такі доходи сукупно за рік перевищують 12 розмірів мінімальної заробітної плати (73 000 грн. у 2022 році). Сума такого перевищення буде оподатковуються за ставкою 18% (ПДФО) та 1,5% (військовий збір). Окрім того, платник податків зобов'язаний подати річну декларацію про майновий стан і доходи, та відобразити суму такого перевищення у складі оподатковуваного доходу.

Дохід від іноземних неінкорпорованих утворень

Позитивним моментом законопроекту 5600 є те, що він фактично прирівняв розподіл прибутків на користь фізичних осіб-резидентів від іноземних неінкорпорованих утворень (трастів, фондів та/або партнерств) до дивідендів, що виплачуються іноземними компаніями. А саме, такий розподіл прибутків буде оподатковуватися за ставкою 9% (ПДФО) та 1,5% (військовий збір) при виконанні певних умов. Важливою умовою для отримання пільгового режиму оподаткування є те, що іноземне неінкорпороване утворення не повинно бути контрольованою іноземною компанією для фізичної особи-резидента. Нові правила оподаткування будуть поширюватися також і на розподіл накопичених (нерозподілених) прибутків за попередні періоди.

Податкова амністія

Законопроект 5600 розширює перелік фізичних осіб, які можуть скористатися податковою амністією. Разом з тим, деяким фізичним особам, які починаючи з 1 січня 2010 року виконували публічні функції (передбачені п. 37. ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення») все ще заборонено брати участь у податковій амністії.

Окрім того, у осіб, які скористаються податковою амністією, з'явиться можливість врахувати вартість активів, задекларованих під час податкової амністії, при наступному їх продажу (відчуженні). Іншими словами, якщо фізична особа-резидент задекларувала майно чи майнові права в рамках процедури податкової амністії, то в подальшому, при продажу такого майна чи майнових прав, така особа має право зменшити отримані доходи на вартість майна чи майнових прав, що була відображена в одноразовій (спеціальній) декларації. До таких доходів відносяться доходи від продажу:

- 3-го та наступних транспортних засобів (легкового автомобіля, мотоцикла та ін.) протягом календарного року;

- 3-го та наступних об'єктів нерухомості протягом календарного року;

- цінних паперів та корпоративних прав;

- майнових прав або виконання зобов'язання, право вимоги за яким було посвідчено відповідними майновими правами.

Наприклад, фізична особа отримала дохід від продажу цінних паперів. В межах податкової амністії дані цінні папери були задекларовані у розмірі 1 млн гривень. Відтак, дохід від продажу таких цінних паперів буде зменшений на 1 млн гривень і лише сума перевищення буде підлягати оподаткуванню.

Податок на прибуток підприємств

Важливі податкові зміни стосуються перенесення податкових збитків. Малі та середні платники податку на прибуток можуть не хвилюватися - вони як і раніше можуть повністю переносити та використовувати збитки минулих періодів. А от на великих платників податків чекають суттєві обмеження при використанні податкових збитків минулих періодів.

Зокрема, великий платник податків матиме право зменшити свій фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток або нульове значення) до 50% непогашеної суми податкових збитків минулих податкових років.

Якщо великий платник податків не має достатнього прибутку, який можна було б зменшити за рахунок 50% податкових збитків минулих податкових років, то сума таких "непогашених" збитків минулих податкових років переноситься та зменшує фінансовий результат до оподаткування майбутніх податкових періодів у розмірі не більше 50% таких "непогашених" збитків.

Іншими словами, якщо великий платник податків має збиток у звітному році, то лише 25% податкових збитків минулих податкових років (50% х 50% податкових збитків минулих податкових років) можна переносити в рахунок зменшення фінансового результату майбутніх податкових періодів (років).

Також є ризик того, що 50% "непогашеної" суми податкових збитків минулих податкових років, які не беруть участь у зменшенні фінансового результату до оподаткування поточного року, також не можна буде переносити в рахунок зменшення фінансового результату майбутніх податкових періодів (років).

Таким чином, якщо великий платник податків є збитковим у поточному році і має "непогашені" податкові збитки минулих податкових періодів (років), він може втратити до 75% "непогашених" податкових збитків минулих податкових періодів (років).

Такі податкові зміни будуть дуже болючими для великих платників податків, та зроблять Україну абсолютно неконкурентною в боротьбі за іноземні інвестиції, особливо у масштабні (greenfield) проекти, що зазвичай потребують багато років для того, щоб почати генерувати прибуток.

І наче насмішка над великими платниками податків, їм дозволили враховувати "непогашені" податкові збитки минулих років у повному розмірі, якщо розмір таких збитків не перевищує 10% прибутку поточного податкового (звітного) періоду.

Нагадаємо, що до великих платників податків відносяться юридичні особи або постійні представництва нерезидента на території України, у яких за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали:

А) обсяг доходу від усіх видів діяльності перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період; або

Б) загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Державного бюджету України, крім митних платежів, за такий самий період перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період.

Податкові пільги до 1 січня 2037 р.

Закон звільняє від оподаткування підприємства, що будуть одночасно відповідати таким критеріям:

(1) створені після 1 січня 2022 року та здійснюють діяльність у "депресивних" населених пунктах Волинської, Львівської, Донецької та Луганської областей,

(2) матимуть не менше 10 співробітників,

(3) більше 90% доходу буде отримано від реалізації продукції власного виробництва та продуктів її переробки,

(4) сума річного доходу не буде перевищувати 40 млн. грн.

Такі підприємства будуть звільнені від оподаткування до 1 січня 2037 р. такими податками:

· податком на прибуток;

· ПДВ при імпорті окремих товарів;

· рентною платою за спеціальне використання води;

· рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів;

· платою за землю (земельним податком та орендною платою за земельні ділянки державної і комунальної власності).

Діана Данишенко

ПДВ

Зменшено період з 1095 днів до 365 днів з дати складання податкової накладної/розрахунку коригування, протягом якого платник податків може скористатися правом на включення зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкової накладної до податкового кредиту (ст. 198.6 ПКУ), якщо він не скористався цим правом у відповідному звітному періоді.

Мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ)

Закон також запроваджує мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) для платників податку на прибуток, платників на доходи фізичних осіб, а також платників єдиного податку, які є власниками, орендарями або користувачами земельних ділянок, віднесених до с/г угідь.

Розрахунок МПЗ відбуватиметься за спеціальною формулою та залежатиме від низки факторів (зокрема, суми сплати інших податків).

Інші податки

Закон також підвищує ставки акцизного податку для багатьох підакцизних товарів, а також ставки екологічного податку на викиди у воду, відходи гірничої промисловості та викиди вуглекислого газу.

Нарешті, зміни також торкнулись рентної плати та ставки єдиного податку для деяких видів діяльності.

Автоматичний обмін інформацією

Закон створює передумови для впровадження в Україні автоматичного обміну фінансовою інформацією з іншими державами за стандартом Сommon Reporting Standard (далі - "CRS").

Варто зазначити, що для приєднання та повноцінного запровадження в Україні автоматичного обміну фінансовою інформацією з іншими державами за стандартом CRS, держава Україна повинна:

· приєднатися до Багатосторонньої угоди ОЕСР про співпрацю щодо CRS;

· підписати двосторонні угоди з іншими країнами.

* * *

Закон був прийнятий 30 листопада і вже традиційно із порушенням законодавчого принципу, який передбачає, що законодавчі зміни до ставок та інших елементів податків не можуть вноситись менш ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти такі нові правила та ставки оподаткування.

Законопроект містить велику кількість змін, які стосуються майже кожного громадянина України: оподаткування операцій з нерухомістю, доходу від продажу сільськогосподарської продукції, підвищення акцизів на тютюнові та алкогольні вироби. Для великих платників податків обмеження у перенесенні збитків минулих періодів може мати негативний економічний ефект та стимулювати компанії уникати отримання статусу великого платника податків, та як наслідок - погіршити інвестиційний клімат у країні.

Звичайно, позитивними для платників податків, є зміни які стосуються зменшення ставки податку при отриманні доходів від іноземних неінкорпорованих утворень, можливість врахувати вартість активів, задекларованих під час податкової амністії та введення пільг для деяких видів компаній.

Проте, основною метою Законопроекту є збільшення надходжень до державного бюджету. Тому слід почекати та подивитися, як неоднозначні ініціативи уряду запрацюють на практиці, і чи принесуть вони очікуваний урядом ефект.

На момент підготовки цієї статті Закон не був підписаний Президентом.

Анна Голубовська,

старший юрист практики податкового права АО "Арцінгер"

Діана Данишенко,

стажер практики податкового права АО "Арцінгер"

Дізнавайтеся повну інформацію про контрагентів і фізосіб, з якими плануєте працювати. ІТ-платформа LIGA360 відобразить дані з ЄДР, фінансовий та податковий стан на 6,8 млн компаній та ФОП. А ще тут є дані з державних реєстрів про всіх громадян України. Замовте презентацію LIGA360 та дізнайтеся, як бути впевненими у бізнес-зв'язках.

8 тис. ситуацій та алгоритмів дій для юриста - на ІТ-платформі LIGA360. Замовте презентацію професійного рішення LIGA360: Юрист прямо сьогодні.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему