Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Нові правила роботи колекторів: що змінилося для споживачів-боржників

19. 03. 2021 року Верховна Рада в другому читанні прийняла Закон України № 1349-IX

19.03.2021 року Верховна Рада в другому читанні прийняла Закон України № 1349-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості» (Далі - Закон № 1349-IX), яким було внесені зміни до наступних нормативно-правових актів: Закон України «Про Національний банк України»; Закон України «Про споживче кредитування»; Закон України «Про банки і банківську діяльність»; Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Правила та аспекти діяльності колекторів до прийняття Закону

Вказаний закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, 14 квітня 2021 року, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності, крім абзаців четвертого - шостого підпункту 1 пункту 3 розділу I цього Закону, які вводяться в дію з 2 липня 2021 року та норм Прикінцевих та перехідних положень, які стосуються вимог щодо умов здійснення взаємодій колекторів із боржником, які набрали чинності з 14 квітня 2021 року.

Для того, щоб зрозуміти, що змінилося для боржників необхідно розглянути як колектори діяли до прийняття Закону № 1349-IX.

По-перше, колекторська діяльність не була врегулювано законодавчо, відповідно не було «правил гри», контролю за діяльністю колекторів та відповідальності колекторів перед боржниками. По-друге, часто методи, які використовували колектори під час роботи з боржниками для спонукання останнього повернути борг, були неправомірними, нецивілізованими. Крім того, в деяких випадках колектори намагалися стягнути з осіб навіть неіснуючі борги.

Зазвичай колекторами використовувалися два метода стягнення заборгованості: «soft collection» та «hard collection».

Марина Семенова

Під час «soft collection» колектори, намагаючись переконати боржника в тому, що йому необхідно повернути борг, взаємодіють з останнім без прямого контакту з ним, тобто систематично дзвонять, надсилають листи та повідомлення про наявність боргу за допомогою звичайної та електронної пошти, SMS-повідомлень. Якщо таки методи не призвели до бажаного для колектора результату, застосовується метод «hard collection». Колектори намагаються вступити в прямої контакт с боржником. На даної стадії деякі колекторські фірми застосовують методи психологічного впливу, зокрема прями погрози відносно боржника або його близьких родичів. Крім того, колектори часто повідомляли про наявність та розмір боргу роботодавцу або бізнес-партнерам боржника.

Такі дії колекторів порушують низку статей Конституції України (статті 3, 21, 22, 32), Цивільного кодексу України (статті 3, 291, 301, 302, 308, 1076, 512), Закону України «Про інформацію» (ч. 4 ст. 23), Закону України «Про банки і банківську діяльність» (ч. 2, 3 ст. 10, ст. 60, 62) та можуть бути кваліфіковані як правопорушення, що передбачені Кримінальним кодексом України, зокрема:

- ст. 182 - Порушення недоторканності приватного життя (незаконне збирання, зберегання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації…).

- ст. 189 - Вимагання (вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці;

- ст. 190 - Шахрайство (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою);

- ст. 195 - Погроза знищення майна;

- ст. 355 - Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань (вимога виконати чи не виконати договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов'язання з погрозою насильства над потерпілим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна за відсутності ознак вимагання).

З прийняттям Закону № 1349-IX ця ситуація повинна змінитися на краще, оскільки цей Закон запроваджує чіткі правила поведінки як для кредиторів, так і для колекторів під час врегулювання проблемної заборгованості та дійсно направлено на захист боржників від неправомірних дії колекторів.

Нове правове поле та новітність правил після прийняття Закону, і прийняття відповідних термінів та врегулювання простроченої заборгованості

Прийняття Закону № 1349-IX дозволяє: 1) створити правове поле для здійснення суб'єктами господарювання врегулювання простроченої заборгованості за договорами споживчого кредитування; 2) забезпечити захист прав боржників та третіх осіб під час врегулювання простроченої заборгованості за договорами споживчого кредитування, шляхом запровадження на законодавчому рівні вимог до етичної поведінки кредитодавців та колекторських компаній під час взаємодії із споживачами; 3) організувати систему контролю за виконанням вимог до етичної поведінки шляхом визначення заходів впливу, які держава застосовуватиме до порушників цих вимог; 4) встановити запобіжники для недопущення на ринок колекторських послуг недобросовісних юридичних осіб або осіб, які не мають бездоганної ділової репутації.

Законом № 1349-IX, зокрема, встановлено поняття «колекторська компанія» та уточнено термін «врегулювання простроченої заборгованості».

Колекторська компанія визначається як юридична особа (в тому числі фінансова установа), яка в інтересах кредитодавця та/або нового кредитора відповідно до договору з таким кредитодавцем та/або новим кредитором здійснює врегулювання простроченої заборгованості та включена до Реєстру колекторських компаній. Повноваження щодо ведення реєстру, встановлення порядку його ведення та прийняття рішення про внесення до реєстру колекторських компаній або про відмову в такому внесенні покладено на Національний Банк України.

Врегулювання простроченої заборгованості - заходи, спрямовані на погашення у позасудовому порядку заборгованості споживача, який прострочив виконання грошового зобов'язання (прострочена заборгованість) за договором про споживчий кредит або іншим договором.

Законом № 1349-IX вперше запроваджено умови діяльності колекторських компанії, які направлено на захист прав боржників, основними з яких є:

- Можливість залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості, тільки у разі того, що така можливість передбачена умовами договору споживчого кредиту.

- Встановлення вимог щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), а саме:

Взаємодія колекторських компаній із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами можлива тільки за умови, що така взаємодія передбачена договором про споживчий кредит та ці особи надали згоду на таку взаємодію (Далі - Особи, з якими може взаємодіяти колекторська компанія) . При цьому колекторські компанії не мають права повідомляти інформацію про укладення споживачем договору про споживчий кредит, його умови стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір іншим особам.

Під час врегулювання простроченої заборгованості взаємодія з вказаними особами може здійснюватися виключно наступним шляхом: 1) безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі). Проведення особистих зустрічей з представниками колекторської компанії можливе виключно з 9 до 19 години, за умови що особа, з якою здійснюється взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо надала згоду на особисту зустріч під час телефонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають обов'язковому попередньому узгодженню; 2) надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії, шляхом використання програмного забезпечення або технологій; 3) надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи фізичної особи.

Необхідно звернути увагу на те, що колекторській компанії та особам, залученим колекторською компанією до безпосередньої взаємодії з Особами, з якими може взаємодіяти колекторська компанія, прямо забороняється: 1) здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя та/або інших осіб, ставлять під загрозу життя, здоров'я, ділову репутацію зазначених осіб, а також використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (неправомірні) дії стосовно зазначених осіб; 2) вводити Осіб, з якими може взаємодіяти колекторська компанія, в оману щодо: а) розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків, що настануть для Осіб, з якими може взаємодіяти колекторська компанія, у разі невиконання умов договору про споживчий кредит; б) передачі питання про погашення простроченої заборгованості на розгляд суду, можливості застосування до боржника заходів адміністративного і кримінального переслідування; в) належності колекторської компанії, фізичних та юридичних осіб, залучених на договірних засадах колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із Особами, з якими може взаємодіяти колекторська компанія, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 3) з власної ініціативи взаємодіяти із Особами, з якими може взаємодіяти колекторська компанія, та/або з їхніми близькими особами у період з 20 до 9 години, а також у вихідні, святкові і неробочі дні; 4) взаємодіяти із Особами, з якими може взаємодіяти колекторська компанія, та/або з їхніми близькими особами більше двох разів на добу, крім випадків додаткової взаємодії за їхньою власною ініціативою. Взаємодія за допомогою засобів зв'язку вважається такою, що відбулася, якщо в результаті такої взаємодії особі передано змістовну інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту), порядок її погашення, розмір неустойки та інших платежів, що стягуються у разі невиконання зобов'язань за договором про споживчий кредит або відповідно до закону; 5) приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення Особам, з якими може взаємодіяти колекторська компанія, про поштову адресу або адресу електронної пошти, з якої надсилається повідомлення, про відправника поштового або електронного повідомлення; 6) використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до Осіб, з якими може взаємодіяти колекторська компанія, протягом більше 30 хвилин на добу; 7) використовувати на конвертах або повідомленнях, що надсилаються Особам, з якими може взаємодіяти колекторська компанія, зображення, що можуть бути сприйняті як такі, що містять погрозу, розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи "виконавчий документ", "рішення про стягнення", "повідомлення про виселення" тощо, а також найменування органів державної влади, у тому числі осіб, які здійснюють повноваження у сфері примусового виконання рішень; 8) будь-яким чином повідомляти третіх осіб (крім Осіб, з якими може взаємодіяти колекторська компанія) про заборгованість споживача або здійснювати взаємодію з цими особами таким чином, щоб їм стала відома або могла стати відомою інформація про заборгованість споживача, крім випадків взаємодії з особою, стосовно якої споживач надав згоду на передачу їй інформації про наявність простроченої заборгованості, а також інших випадків, передбачених законом; 9) вимагати від споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, а також його роботодавця та/або інших осіб прийняти на себе зобов'язання щодо простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено договором про споживчий кредит або законом; 10) вчиняти дії, що завдають шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, або погрожувати вчиненням таких дій; 11) вимагати погашення заборгованості в інший спосіб, ніж передбачено договором про споживчий кредит або законом; 12) за власною ініціативою будь-яким чином взаємодіяти із споживачем або його близькими особами, якщо споживач письмово, шляхом надання всіх належним чином оформлених підтвердних документів, повідомив, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його представник; 13) проводити особисті зустрічі із Особами, з яким? може взаємодіяти колекторська компанія, без попереднього погодження таких зустрічей відповідною особою; 14) будь-яким чином взаємодіяти з приводу укладеного споживачем договору про споживчий кредит з особами (крім споживача, його представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя), які не надали згоди на таку взаємодію.

Окрім того, не допускається з ініціативи колекторської компанії або третьої особи, яка діє від їхнього імені та/або в їхніх інтересах, спрямована на повернення простроченої заборгованості безпосередня взаємодія, Особами, з якими може взаємодіяти колекторська компанія, з моменту отримання документів, які свідчать, що така особа: 1) є недієздатною особою або особою, обмеженою в дієздатності; 2) перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я; 3) є особою з інвалідністю I групи; 4) є неповнолітньою особою.

Володимир Фогель

Відповідність жорстких вимог до суб'єктів згідно Закону та критичне ставлення до обмеження щодо власників істотної участі колекторської компанії

Колекторській компанії при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється здійснювати обробку персональних даних третіх осіб, у тому числі близьких осіб споживача, які не надали згоди на обробку їхніх даних, а також таких даних про Осіб, з якими може взаємодіяти колекторська компанія: 1) щодо графіка його роботи; 2) щодо місця та часу відпочинку; 3) щодо поїздок у межах та за межі України; 4) щодо місця та часу зустрічі з рідними, друзями та іншими особами; 5) щодо інформації, розміщеної в соціальних мережах; 6) щодо стану здоров'я; 7) щодо політичних поглядів та релігійних переконань; 8) щодо членства у партіях та громадських об'єднаннях; 9) фото та відеоматеріалів із зображенням Осіб, з якими може взаємодіяти колекторська компанія (крім випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів для виконання передбачених законодавством обов'язків, а також випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів на підставі письмової згоди Осіб, з якими може взаємодіяти колекторська компанія).

Під час врегулювання простроченої заборгованості колекторська компанія на вимогу споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя зобов'язані протягом п'яти робочих днів після першої взаємодії надати документи, що підтверджують інформацію стосовно наявного боргу та підстави виникнення його саме в заявленому розмірі, особисто або шляхом направлення листа на адресу (електронну або поштову) такої особи, або в інший визначений договором про споживчий кредит спосіб. Після звернення з вимогою надати відповідні документи, колекторська компанія не має права за власною ініціативою повторно взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем до моменту надання підтвердних документів. Моментом надання відповідних підтвердних документів згідно з вимогами Закону № 1349-IX є: 1) момент отримання колекторською компанією підтвердження направлення споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю або майновому поручителю підтвердних документів - у разі направлення таких документів електронною поштою; 2) 23 година 59 хвилин десятого робочого дня з дня направлення колекторською компанією рекомендованого поштового відправлення з описом вкладення, що містило відповідні підтвердні документи, або момент отримання повідомлення про вручення зазначеного поштового відправлення, якщо таке повідомлення отримано колекторською компанією раніше зазначеного 10-денного строку.

- Встановлення жорстких вимог до осіб, які бажають бути власниками істотної участі колекторської компанії, зокрема передбачено, що власниками істотної участі колекторської компанії не може бути:

1) фізична особа, яка:

а) має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість за кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, кримінальні правопорушення проти власності, кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг; б) є резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України; в) зареєстроване місце проживання якої розташоване на тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі;

2) юридична особа, зареєстрована у державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії якої створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Необхідно зауважити, що обмеження права фізичної особи бути власником істотної участі колекторської компанії в зв'язку з реєстрацією місця проживання на окупованої території, на думку законодавця, забезпечує більш надійний захист прав боржника, але, на наш погляд, є вочевидь дискримінаційним та порушує низьку норм міжнародного та національного права, зокрема ст. 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 24 Конституції України, ст. ст. 2, 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

В цілому аналіз Закону № 1349-IX дозволяє зробити висновок, що його прийняття буде мати позитивні наслідки для врегулювання простроченої заборгованості та захистить права боржників.

Марина Семенова,

Адвокатське бюро «ЮФ «Семенова і Партнери», адвокат,

кандидат юридичних наук (м. Харків)

Володимир Фогель,

Адвокат (м. Київ)

Читайте також:

Заходи забезпечення позову в реєстраційних кейсах: як це працює

Як захищати бізнес правовим шляхом? Дізнавайтесь з LIGA360: Юрист. Система надасть рекомендації щодо перевірок контролюючих органів й алгоритми дій. А завдяки плану перевірок органи держконтролю не застануть вас зненацька. Придбайте LIGA360: Юрист просто зараз.

Виведіть свій юридичний бізнес на новий рівень з Liga:BOOK. Це національний юридичний каталог, що з'єднує клієнтів і спеціалістів. У Liga:BOOK можна створити профіль зі своїми послугами, сертифікатами та збирати відгуки клієнтів. А ще учасники каталогу публікують новини на ЮРЛІЗІ - і їх читає мільйон потенційних клієнтів щомісяця. Зареєструйтеся у каталозі зараз.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему