Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Що робити, якщо придбано товар неналежної якості?

Основний законодавчий акт, який регулює відносини покупця та продавця в разі придбання покупцем товару неналежної якості.

Закон України «Про захист прав споживачів» врегульовує відносини між продавцем та покупцями-фізичними особами, які придбають, замовляють, використовують або мають намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб.

Потрібно розуміти, що на відносини по виготовленню та продажу товарів, виконанню робіт і наданню послуг громадянином, який не є підприємцем, а також на випадки придбання товарів, користування послугами лише для підприємницької діяльності або підприємствами, установами, організаціями дія Закону не поширюється.

Слід мати на увазі, що до відносин, які регулюються Законом, належать, зокрема, ті, що виникають із договорів купівлі-продажу, майнового найму (в тому числі найму (оренди) жилого приміщення - в частині відносин, між наймачем (орендарем) і наймодавцем (орендодавцем), який одночасно є виконавцем комунальних послуг і послуг по ремонту житлового фонду та інженерного обладнання), побутового прокату, безоплатного користування майном, підряду (в тому числі побутового замовлення чи абонементного обслуговування), доручення, перевезення громадян та їх вантажу, комісії, схову, страхування, із договорів про надання фінансово-кредитних послуг для задоволення власних побутових потреб громадян (у тому числі про надання кредитів, відкриття і ведення рахунків, проведення розрахункових операцій, приймання і зберігання цінних паперів, надання консультаційних послуг). Відносини щодо захисту прав споживачів можуть виникати також з актів законодавства або з інших угод, які не суперечать Закону.

Придбання товару неналежної якості. Права покупця.

Покупець має право звернутися до продавця (за місцем купівлі товару), виробника або до  підприємства, що задовольняє вимоги споживачів при купівлі товару неналежної якості за місцезнаходженням покупця (про такі підприємства продавець/виробник зобов’язані проінформувати покупця товару під час його продажу).

При зверненні, покупець має право пред’явити одну з наступних вимог (на вибір покупця): пропорційно зменшити ціну товару або безоплатно усунути недоліки товару в розумний строк або ж відшкодувати витрати на усунення недоліків товару. Якщо вимогу не виконано, покупець має право заявити іншу вимогу з перерахованих вище. Для того щоб вимогу було розглянуто, покупець має пред’явити розрахунковий документ з позначкою про дату продажу товару , а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічний паспорт чи інший документ, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Продавець, виробник, відповідне підприємство зобов'язані прийняти товар неналежної якості і задовольнити вимоги покупця. Якщо товар великогабаритний та/або важить понад п'ять кілограмів, доставка такого товару продавцю та повернення покупцю здійснюється за рахунок продавця.

Вимоги покупця можуть не задовольнити, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення покупцем правил користування товаром або його зберігання. Покупець має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

У разі якщо протягом встановленого гарантійного строку споживач виявив істотні недоліки товару, які виникли з вини виробника товару споживач має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

 - розірвати договір та повернути сплачені за товар гроші;

- вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

У разі коли необхідно визначити причини втрати якості продукції, продавець (виконавець, виробник) зобов'язаний у триденний строк з дня одержання від покупця письмової згоди організувати проведення експертизи продукції. Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця, виробника). Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі продукції покупцю внаслідок порушення покупцем встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги покупця не підлягають задоволенню, а покупець буде зобов'язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Покупець має право на оскарження висновків експертизи у судовому порядку.

Як швидко продавець повинен відремонтувати товар з недоліками.

При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом 14 днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.

Право отримати у  користування аналогічний товар на час ремонту.

Споживачеві, який звернувся із заявою про безоплатне усунення недоліків товару, на його вимогу надається (з доставкою) на час ремонту аналогічний товар (але без урахування моделі). Перелік таких товарів наведено в додатку N 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172. За кожний день затримки виконання вимоги про надання в користування на час ремонту зазначеного у згаданому переліку товару та за кожний день затримки усунення недоліків понад чотирнадцятиденний або встановлений за домовленістю сторін строк споживачеві сплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості товару на час пред'явлення вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі.

CONTRACTUM
Як уникнути помилок при укладанні договорів? Новий функціонал CONTRACTUM у LIGA360 укаже на помилки автоматично. А ще він виділить найбільш значущі пункти для перевірки – суми, реквізити та ін.

Як швидко продавець повинен замінити товар.

За наявності товару, - негайно. В разі виникнення потреби в перевірці якості, -протягом 14 днів або за домовленістю з продавцем. Якщо товар відсутній, - у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви покупцем.

Дії споживача при ігноруванні його вимог продавцем.

Якщо продавець не має наміру задовольняти вимоги покупця, покупець має право звернутися зі скаргою на такого продавця до Держпродспоживслужби України. До скарги додається копія звернення до продавця; відповіді продавця (за наявності); копія документу, який засвідчує факт придбання товару; копія технічного паспорту (за наявності); інші документи, які стосуються розгляду звернення.

Звернення до суду як спосіб захисту прав споживача.

Відповідно до ст. 24 Закону споживачі за власним вибором звертаються до суду за місцем свого проживання, або за місцем знаходження відповідача, або за місцем заподіяння шкоди, або за місцем виконання договору. Жоден із цих судів не вправі відмовити споживачу у прийнятті позовної заяви або переслати її до іншого суду з мотивів непідсудності.

Заява про захист прав споживача має повністю відповідати вимогам ст. 137 ЦПК щодо форми й змісту позовної заяви, зокрема, містити відомості: про те, яке право споживача порушено; коли і в чому це виявилося; про способи захисту, які належить вжити суду; про розмір сум, щодо яких заявлено вимоги, з відповідними розрахунками і обґрунтуванням; про докази, що підтверджують позов. До заяви повинні бути додані необхідні документи - залежно від заявлених вимог (наприклад, договір, квитанція-замовлення, квитанція-зобов'язання, транспортна чи інша накладна, чек, касовий ордер).

Слід мати на увазі, що згідно з ч. 4 ст. 24 Закону споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав.

Вирішуючи справи про захист прав споживачів у зв'язку з придбанням товарів неналежної якості, суди звертають увагу на наступне:

1) такі вимоги можуть заявляти споживачі, котрі мають на товари квитанції, товарні чи касові чеки або інші письмові документи, а щодо товарів, на які встановлено гарантійні строки, - технічні паспорти чи документи, що їх замінюють.

Оскільки в системі роздрібної торгівлі договір купівлі-продажу, як правило, зберігається з його виконанням, на нього не поширюються вимоги щодо обов'язкової письмової форми. Тому втрата зазначених документів, неодержання їх при придбанні товару чи неможливість їх відновлення не позбавляє споживача права доводити факт купівлі-продажу з допомогою свідків;

2) товаром неналежної якості слід вважати такий, що не відповідає вимогам нормативних документів, умовам договору або вимогам, які до нього пред'являються, наданій щодо нього виробником чи продавцем інформації, а також проданий після закінчення строку його придатності чи фальсифікований. При поверненні речі неналежної якості її амортизація в період гарантійного строку до уваги не береться;

3) вирішуючи питання про заміну товару (в тому числі виготовленого за межами України), суд за відсутності аналогічного товару на час розгляду справи може (залежно від вимог споживача) зобов'язати продавця надати такий же товар після його надходження або - за згодою споживача - інший товар з наявного асортименту з відповідним перерахунком вартості.

4) вимоги споживача про застосування заходів захисту не можуть бути задоволені, коли продавець, виробник (підприємство, яке виконує функції) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування ним або його зберігання.

Товар неналежної якості завдав шкоди. Практика.

Шкода, заподіяна життю, здоров'ю або майну споживача: товарами (роботами, послугами), які містять конструктивні, виробничі, рецептурні чи інші недоліки; або у зв'язку з використанням виконавцем речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів, пристосувань, інших засобів, необхідних для виконання даних робіт чи надання послуг, незалежно від знання ним їх властивостей; або внаслідок реалізації товарів (робіт, послуг) без додержання встановлених вимог щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я споживачів та їх майна; або у зв'язку з придбанням споживачем товарів (робіт, послуг) через ненадання йому необхідної, доступної та достовірної інформації, яка б забезпечила можливість компетентного вибору, - підлягає відшкодуванню у повному обсязі, якщо нормою законодавства не передбачено більш високої міри відповідальності, а за наявності такої норми - у встановленому нею обсязі. Право вимагати відшкодування зазначеної шкоди належить кожному потерпілому споживачеві, незалежно від того, чи перебував він у договірних відносинах з виробником (виконавцем, продавцем), і зберігається протягом встановленого строку служби (терміну придатності), а якщо його не встановлено, - протягом десяти років з часу виготовлення товару (прийняття роботи, послуги).

Якщо на порушення Закону виробник (виконавець, продавець) не попередив споживача про наявність строку служби (придатності) товару або його частини (результатів роботи), про обов'язкові умови користування ним та можливі наслідки їх невиконання, а також про необхідні дії після закінчення цього строку, шкода підлягає відшкодуванню і в тому випадку, коли вона була заподіяна після зазначеного строку.

Виробник (виконавець, продавець) несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну споживача за наявності його вини, крім випадків, передбачених законом (зокрема статтями 418, 450 ЦК) або договором.

Якщо Законом, іншими законодавчими актами або договором передбачено, що продавець, виробник, виконавець може бути звільнений від відповідальності лише в тому разі, коли доведе, що недоліки товару, роботи, послуги виникли з вини споживача або шкода життю, здоров'ю, майну споживача завдана внаслідок умислу останнього чи непереборної сили, загальні правила статей 209 та 440 ЦК про звільнення відповідача від відповідальності за умови доведення ним відсутності його вини не застосовуються.

Право обміняти товар належної якості.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем. Покупець має право обміняти товар належної якості, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий разом з проданим товаром. Однак не весь товар належної якості підлягає обміну (поверненню). Повний список товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), можна знайти в постанові Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172.

Спрогнозуйте результат рішення суду з Verdictum PRO. VERDICTUM PRO за допомогою штучного інтелекту проаналізує ваш позов та покаже шанси на успіх у судовому засіданні в першій інстанції, а також відобразить шанси на перемогу в апеляційній та касаційній інстанціях. Таким чином, тепер ви зможете розрахувати вірогідність перемоги вашого клієнта на будь-якому етапі розгляду справи в суді. Детальніше за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини