Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську
Реклама

https://jurliga.ligazakon.net/news/192033_top-10-pravovykh-sobytiy-novogo-2020-goda

1 січня 2020 року набув чинності Закон № 198-IX щодо викривачів корупції який вводить в антикорупційне законодавство поняття викривача.

Викривач - фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв'язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах відбору.

Викривачам корупції гарантується державний захист.

Представництво в суді

Для захисту прав та представництва своїх інтересів викривач може користуватися безоплатною правовою допомогою або залучити адвоката самостійно. Також викривач може звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції, яке представлятиме в суді його інтереси, якщо той неспроможний самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження, а представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси викривача, не здійснюють або неналежним чином здійснюють його захист.

Відшкодування витрат

Викривач має право на відшкодування витрат у зв'язку із захистом прав, витрат на адвоката, витрат на судовий збір (зі ставками якого можна ознайомитись тут).

Винагорода

Обвинувальний акт на корупціонера має містити анкетні відомості викривача (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство) та розмір пропонованої винагороди.

За повідомлення про корупційний злочин, активне сприяння його розкриттю, якщо грошовий розмір предмета злочину або завдані державі збитки від такого злочину в 5 тис. і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на час вчинення злочину, викривачу виплачується винагорода у вигляді 10 % від грошового розміру предмета корупційного злочину або від завданого державі збитку після ухвалення обвинувального вироку суду, але не більше 3 тис. МЗП, встановлених на час вчинення злочину.

Конкретний розмір винагороди визначає суд за такими критеріями:

- персональність інформації - інформація, повідомлена викривачем правоохоронному органу, повинна походити від його особистої обізнаності, у тому числі інформація, отримана від третіх осіб, не міститися в публічних звітах, результатах перевірок, матеріалах, дослідженнях, інформаційних повідомленнях тощо органів чи засобів масової інформації, крім випадку, якщо викривач є джерелом такої інформації, а також не бути відомою правоохоронному органу з інших джерел;

- важливість інформації - повідомлена викривачем інформація повинна містити фактичні дані, що можуть бути перевірені, і сприяти доказуванню хоча б однієї з обставин вчинення корупційного злочину.

Якщо один з критеріїв відсутній, суд відмовить у виплаті винагороди.

Ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити, чи є підстави для виплати винагороди викривачу і, якщо так, у якому розмірі та в якому порядку.

Винагорода виплачується викривачу за рахунок Державного бюджету України органами державного казначейства за процедурою безспірного списання.

Оскарження

Викривач має право представляти свої інтереси під час розгляду питання щодо виплати йому винагороди особисто і через представника - адвоката (у тому числі анонімно, але до вирішення питання виплати йому винагороди). З метою захисту персональних даних анонімного викривача після їх розкриття для суду можуть бути здійснені, зокрема, такі заходи безпеки, як забезпечення конфіденційності відомостей про особу та/або закритий судовий розгляд.

Викривач має право оскаржити судове рішення в частині, що стосується його інтересів під час вирішення питання виплати йому винагороди як викривачу.

Статус

Викривач є свідком у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Викривач має право на збереження конфіденційності інформації стосовно нього під час дачі пояснень по справі.

У цивільних та адміністративних справах щодо застосування керівником або роботодавцем (суб'єктом владних повноважень) чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, зменшення розміру заробітної плати тощо) у зв'язку з повідомленням ним або його близькими особами про можливі факти корупційних правопорушень обов'язок доказування, що прийняті рішення, вчинені дії є правомірними і не були мотивовані діями позивача чи його близьких осіб щодо здійснення цього повідомлення, покладається на відповідача.

Крім того, допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті. Послаблення стосується забезпечення позову шляхом зупинення рішень, актів керівника або роботодавця про звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, відмова в наданні відпустки, відсторонення від роботи чи посади, будь-яка інша форма дискримінації позивача тощо у зв'язку з повідомленням ним або його близькими особами про можливі факти корупційних правопорушень.

Актуальна судова практика зібрана в одноіменному модулі ІПС ЛІГА:ЗАКОН. Самостійно слідкувати за судовими рішеннями у сфері, що вас цікавить, зручно у VERDICTUM. У системі можна поставити справу на контроль. Замовити тестовий доступ до сервісів можна тут і тут.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини