Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Президент НПУ Володимир Марченко : "Відповідальність - другу ім 'я нотаріату"

Реклама

Починаючи з 2010 року 2 вересня нотаріуси України відзначають своє професійне святе - День нотаріату. З 2013 року всі нотаріуси стали членами професійної самоврядної організації - Нотаріальної палати України. НПУ не просто об' єднує нотаріусів усієї України, цей орган працює на підвищення професійних стандартів, посилення авторитету нотаріату, забезпечує захист законних прав та інтересів нотаріусів. Про досягнення і проблеми нотаріату ЮРЛІГА говорила напередодні свята з президентом НПУ Володимиром Марченком, який очолив самоврядування у 2016 році.

- Володимире Миколайовичу, нотаріат завжди був важливим державним інститутом. Наразі ж у цій сфері здійснюється професійне самоврядування. Чи це на краще для споживачів нотаріальних послуг?

- Нотаріуси України вповноважені державою на здійснення певних функцій, але нотаріат не є державним інститутом. До речі, формулювання "Нотаріальні послуги", яку хоч і часом використовується в побуті, дещо некоректне, адже нотаріат - це не сфера надання послуг, а особлива складова правової системи.

Якщо звернутися до світової історії нотаріату, можна побачити, що він справді завжди був тісно пов'язаний з публічною владою, але в різні часи, у різних державах професія нотаріуса була відносно вільною. Та найважливіше ті, що цей інститут, на відміну від спірної судової юрисдикції, розвивався в Європі на засідках безспірності. Завдяки розвитку римського права здавна нотаріуси, залишаючись особами вільної професії, здійснювали свої функції як передставники держави, і саме така система отримала назву латинського типу нотаріату. На теренах сучасної України нотаріат був пов'язаний і з церквою, і з судами, згодом був відокремлений, але після Жовтневої революції коло повноважень нотаріату звузилося, він ставши суто державним та діяв на основі Положення про державний нотаріат, а з 1973 року - Закону про державний нотаріат в СРСР.

Проголошення у 1991 році незалежності України надало нового імпульсу розвитку правової системи нашої держави, розпочався процес переходу до ринкових відносин, приватизації, розвиток підприємницької діяльності, а отже, виникла суспільна необхідність введення інституту приватного нотаріату. Це відобразилося у прийнятому 2 вересня 1993 року Законі України "Про нотаріат" - цьогоріч мі святкуємо його 25 - річчя! З того годині наш нотаріат повернувся до витоків та впевнено почавши розвиватися як нотаріат латинського типу. Заразом нотаріат України відчуває собі повноцінною складовою великої родини Міжнародного союзу латинського нотаріату.

Професійне самоврядування нотаріусів - це та основа, на якій останніми роками відбувається послідовний і якісний розвиток нашої спільноти. НПУ була створена задля об' єднання зусиль нотаріусів для виконання покладених на них Законом "Про нотаріат" обов' язків і забезпечення їхніх прав. Палата здійснює представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах, сприяє підвищенню їхнього професійного рівня, надає методичну допомогу та завжди стоїть на захисті нотаріусів. А чим більше кожен окремий нотаріус відчуває підтримку НПУ та всієї спільноти, тим краще він працює, захищаючи законні права та інтереси громадян.

Втім, нараз професійне самоврядування нотаріату дещо обмежене у своїх можливостях, тому НПУ працює в напрямку розширення відповідних повноважень. Необхідно здійснити децентралізацію і передати невластиві державі функції від структур Міністерства юстиції України - до НПУ як єдиного органу самоорганізації та регулювання нотаріальної діяльності. Це, зокрема, допоможе зекономити кошти державного бюджету, дозволити скоротити кількість чиновників, ліквідує можливості для тиску на нотаріусів. Також важливо створити інститут підвищення професійного рівня нотаріусів України при НПУ.

- Як нотаріуси ставляться до систематичного розширення їх повноважень, адже разом з цим посилюється і відповідальність?

- Відповідальність - другу ім 'я нотаріату, тому нас не лякають жодні зміни. Поєднання гнучкості розуму та сили духу дозволяють українським нотаріусам щоразу вдосконалювати свої знання та навички. Вже успішно пройдене багато непростих етапів, а скільки ще роботи попереду! Зарази мі активно працюємо над впровадженням Е-нотаріату. Перш за усе, мається на увазі створення Єдиного електронного реєстру нотаріальних дій України.

Звісно ж, підвищення професійного рівня нотаріусів є одним із пріоритетів роботи НПУ. Ми проводиться для нотаріусів безкоштовні семінари- практикуми, вебінари та інші заходь, надаємо практичну підтримку у рамках спеціальних гарячих ліній. А у зв'язку з тим, що нещодавно відбувся кваліфікаційний іспит та у виряджай нотаріату вливається "свіжа дах", на осінь запланували серію безкоштовних майстер-класів для молодих нотаріусів.

- З якими проблемами стикаються нотаріуси у своїй діяльності, чи може їм зарадити держава?

- Без проблем, а точніше, певних труднощів і перепон, не буває розвитку. Упевнений, що для переважної більшості українських нотаріусів їх робота є роботою мрії, але в нашій діяльності неможливо уникнути стресів, і це нормально. Зазвичай під виглядом проблем у нашому житті з' являється безліч нових можливостей! Сучасний стан нотаріату в Україні характеризується, перш за усе, надмірним державним регулюванням нотаріальної діяльності, і це потрібно виправляти. Також нотаріат потребує оновлення та зменшення колізійності профільного законодавства, враховуючи виклики сучасності та цифрової епохи. Якраз тут і може зарадити держава - а саме, законодавчий орган, ухваливши всі необхідні законодавчі зміни. Напрацюванням цих змін займається команда НПУ разом із експертами суміжних сфер діяльності. Якщо ж говорити про виконавчу гілку державної влади, то Нотаріальна палата плідно співпрацює з Міністерством юстиції.

- Як саме НПУ взаємодіє з Мін 'юстом, чи доладно нотаріату знаходити порозуміння з регулятором професії?

- У Міністерстві юстиції України 2018 рік назвали "роком нотаріату" - це красномовно свідчить про ті, що НПУ та міністерство вийшли на новий рівень співробітництва і разом здійснюють ефективні крокі для реформування нотаріату. Партнерство та взаємопідтримка - ті основоположні принципи, на яких побудована наша взаємодія з Мін 'юстом. 8 лютого 2018 року відбулося підписання Меморандуму про співробітництво між Нотаріальною палатою України та Міністерством юстиції України. Завдяки активній діяльності НПУ в нас з Мін 'юстом склалися дружні відносини, що позитивно впливає на нотаріальну спільноту.

Зокрема, багато корисної роботи проведене у сфері здійснення нотаріусами державної реєстрації. Результатом співпраці ставши лист Мін 'юсту, в якому містяться відповіді на низку питань щодо особливостей роботи нотаріуса - реєстратора. Це приклад того, як НПУ знаходить конструктивний підхід до вирішення спірних питань, що виникають на практиці.

Реформа у сфері реєстрації нерухомості та бізнесу досі триває. Нові правила, заявлені як спрощення, призвели до нових проблем. Як доброчесним нотаріусам захиститися у своїй професійній діяльності та уникнути здійснення реєстраційних дій, які можуть бути визнані незаконними?

Законом встановлено, що нотаріус має право відмовитися від вчинення нотаріальної дії у певних випадках, зокрема, якщо посвідчуваний правочин є фіктивним, особини виявили бажання вказати неправомірні умови, виникають сумніви щодо ідентифікації особини худе. Тобто вже на етапі звернення до нього нотаріус має певні механізми для убезпечення від можливих порушень закону.

Особлива увага звертається, перш за усе, на захист робочого місця нотаріуса. У цьому напрямку плідно працює Комісія НПУ з питань запобігання та протидії кіберзлочинності, якою розроблено рекомендації для нотаріусів на випадок критичних ситуацій. Заразом НПУ знаходиться в процесі пошуку єдиного рішення для належного кіберзахисту робочого місця нотаріуса - реєстратора. Певні труднощі в цій сфері додатково свідчать про життєву необхідність якомога швидшого запровадження Е-нотаріату в Україні. Але без жодних сумнів можна стверджувати, що в процесі реалізації нових функцій з держреєстрації нотаріат України виправдав високу довіру держави та суспільства!

- Але ж бувають і випадки недобросовісності самих нотаріусів - як НПУ реагує на недбальство та незаконні дії своїх членів?

- Чи є певні дії нотаріуса незаконними - вирішує не НПУ, а правоохоронні органи, суд. Загалом, нотаріат має надзвичайно високий рівень доброчесності, професійності та етичності. Комісія НПУ з питань професійної етики нотаріусів, створена як орган Нотаріальної палати, у межах своїх повноважень контролює дотримання нотаріусами етичних норм, розглядає скарги на нотаріусів худо. Ще один напрям роботи - представництво НПУ у Вищій кваліфікаційній комісії нотаріату при Мін'юсті. Історичною подією стало затвердження Кодексу професійної етики нотаріусів на черговому З' їзді нотаріусів України у квітні цього року.

- Професійні свята - завжди добрий привід назвати досягнення та озвучити плани. Тож чого досягли нотаріуси та які у них прагнення?

- Головешці досягнення нашої нотаріальної спільноти - відчуття єдності. Нотаріат України - це єдина команда, і кожен нотаріус завдяки своїй щоденній якісній та самовідданій роботі вкладає часточку в загальну велику справу. Приємно ті, що в НПУ багато молодих нотаріусів, які разом зі старшими досвідченими колегами створюють оптимальний баланс для плідної та результативної діяльності. Наші прагнення - зберігати активний темп реформ, при будь-яких змінах завжди враховувати інтереси спільноти і суспільства, постійно підвищувати рівень авторитету нотаріату. НПУ, підтримуючи найкращі традиції минулого, орієнтується на сучасну цифрову епоху та впевнено дивуватися у майбутнє. Запорука успішного розвитку нотаріального самоврядування - професійність та єдність усіх нотаріусів України. Щиро вітаю колег зі святому!

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини