Спотворена чесність

24.04.2019, 11:42
453
0
Дмитро Кухнюк
керуючий партнер АО «Мельник, Кухнюк і Партнери»

17 квітня 2019 р. на сайті НААУ з’явилась інформація про опублікування оновленої редакції Правил адвокатської етики (надалі – «ПАЕ»).

Відомо, що Правила адвокатської етики від 1 жовтня 1999 р.   містили принцип чесності та порядності наступного змісту:

 «Адвокат повинен як у своїй професійній діяльності, так і в приватному житті бути чесним і порядним; не вдаватися до омани, погроз, шантажування, підкупу, використання тяжких матеріальних чи особистих обставин інших осіб або інших протизаконних засобів для досягнення своїх професійних чи особистих цілей; поважати права, законні інтереси, честь, гідність, репутацію та почуття осіб, з якими він спілкується в різних відносинах. (ст. 11 ПАЕ «Чесність та порядність»)».

 Цей принцип без будь-яких обґрунтувань був вилучений з тексту ПАЕ затвердженому на установчому з’їзді адвокатів, який відбувся у Київському готелі «Русь» 17 листопада 2012 р. Мабуть ті, хто проводив та приймав участь в Установчому з’їзді адвокатів вирішили, що всім, без виключення, представникам професії цей принцип є беззаперечно притаманним, тому визначення його у ПАЕ є зайвим.

 Як відомо з відкритих джерел, на з’їзді адвокатів, який відбувся у гірськолижному комплексі «Плай», який знаходиться у мальовничому с. Плав’є, Сколівського району Львівської області 15 лютого 2019 р., за пропозицією делегації Ради адвокатів Одеської області, до ПАЕ були затверджені зміни, які полягали у внесені до тексту ПАЕ ст. 12-1 «Чесність і бездоганна репутація», викладенні у зв’язку з цим ст. 44 ПАЕ у новій редакції та доповненні ч. 4 ст. 65 ПАЕ. Проте, текст зазначених змін оприлюднено не було.

 

Проект змін до ПАЕ, напередодні з’їзду, 13 лютого 2019 р., було розміщено на Facebook-сторінці заступника голови Ради адвокатів Одеської області, адвоката Андрія Костіна.

 Як справедливо зазначає Андрій Костін у своєму дописі, «принципи чесності, добропорядності, справедливості, бездоганної репутації є невід'ємною складовою найвідоміших міжнародних документів, які регулюють питання професійної етики для адвокатів. Хартія основних принципів європейської адвокатської професії (ССВЕ) в п. 1.1 визначає принцип «честь та гідність адвокатської професії, добропорядність (доброчесність) та бездоганна репутація окремого адвоката». Міжнародні принципи поведінки для юридичної професії (ІВА) в п. 2, який так і називається «Чесність, добропорядність та справедливість», передбачає, що юрист повинен весь час підтримувати найвищі стандарти чесності, добропорядності та справедливості по відношенню до клієнтів, суду, колег і всіх тих, з ким юрист вступає в професійні контакти».

 Ось текст основної статті проекту цих змін та доповнень до ПАЕ:

 «1. Доповнити правила адвокатської етики, затверджені звітно-виборчім з’їздом адвокатів України від 9 червня 2017 року, статтею 12-1 у наступній редакції:

 Стаття 12-1. Чесність та бездоганна репутація

 1. Адвокат повинен мати високу моральну репутацію, поводитися чесно, гідно, порядно, дотримуватися своїх обіцянок, виконувати свої зобов’язання, поважати права, законні інтереси, честь, гідність, репутацію та почуття осіб, з якими він спілкується у різних відносинах.

 2. Адвокату заборонено зловживати професійним ім’ям; скоювати будь-які дії, які несумісні із чесністю, іншими загальноприйнятими нормами етики та моралі; робити завідомо неправдиві заяви стосовно суті доручення, фактичних обставин, що мають до нього відношення, їх правової оцінки, прав і обов’язків адвоката, клієнта, а також обсягу своїх повноважень по представництву клієнта; вдаватись до омани, погроз, шантажування, підкупу, використання скрутних матеріальних чи особистих обставин інших осіб або інших протизаконних заходів для досягнення своїх професійних чи особистих цілей.  

 2. Викласти статтю 44 Правил адвокатської етики, затверджених звітно-виборчім з’їздом адвокатів України від 9 червня 2017 року, у наступній редакції:

 Стаття 44. Чесність та бездоганна репутація під час здійснення професійної діяльності в суді

 1. Під час здійснення професійної діяльності у суді адвокат повинен підтримувати високу моральну репутацію, поводити себе чесно та порядно, стверджувати повагу до адвокатської професії.

2. Адвокату заборонено скоювати будь-які дії, які несумісні з чесністю, іншими загальноприйнятими нормами етики та моралі, у взаємовідносинах з судом та іншими учасниками судового розгляду.

 3. Доповнити статтю 65 Правил адвокатської етики, затверджених звітно-виборчім з’їздом адвокатів України від 9 червня 2017 року, частиною четвертою у наступній редакції:

 Стаття 65. Етичні особливості відносин між адвокатами та органами адвокатського самоврядування

 4. У межах дотримання принципу чесності і бездоганної репутації адвокат має надавати достовірну інформацію до Єдиного реєстру адвокатів України, органам адвокатського самоврядування, членам органів адвокатського самоврядування під час здійснення ними повноважень та своєчасно повідомляти органи адвокатського самоврядування про зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, у порядку встановленому законом.»

 Лише 17 квітня 2019 р., тобто через 2 місяці та 2 дні, оновлений текст ПАЕ, з урахуванням змін затверджених з’їздом адвокатів України 15 лютого 2019 р., було розміщено на офіційному сайті НААУ, хоча в тексті документу чомусь зазначена дата 15 березня 2019 р. та час 9:00.

 Нижче наводжу текст змін:

 Стаття 12-1 . Чесність та добропорядна репутація

 Адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов’язки. Адвокату заборонено робити завідомо неправдиві заяви стосовно суті доручення, фактичних обставин, що мають до нього відношення, їх правової оцінки, прав і обов’язків адвоката, клієнта, а також обсягу своїх повноважень щодо представництва інтересів клієнта.

 Стаття 44. Дотримання принципів чесності та добропорядної репутації під час здійснення професійної діяльності в суді

 Під час здійснення професійної діяльності в суді адвокат повинен бути добропорядним, поводити себе чесно та гідно, стверджуючи повагу до адвокатської професії. Адвокат має поважати процесуальні права адвоката, який представляє іншу сторону, і не вдаватись до дій, що грубо порушують останні. Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправдане затягування судового розгляду справи.

 

Стаття 65. Етичні особливості відносин між адвокатами та органами адвокатського самоврядування

4. У межах дотримання принципу чесності і добропорядної репутації адвокат має надавати достовірну інформацію до Єдиного реєстру адвокатів України, органам адвокатського самоврядування, членам органів адвокатського самоврядування під час здійснення ними повноважень.

 Таким чином, в результаті змін та доповнень до ПАЕ від 9 червня 2017 р., затверджених з’їздом адвокатів 15 лютого 2019 р.:

 1) до оновленого тексту ПАЕ повернувся принцип чесності та порядності дещо скороченому та зміненому вигляді, що безумовно позитивно;

 2) принцип чесності і бездоганної репутації, який містився в тексті проекту змін та доповнень до ПАЕ від 9 червня 2017 р. зазнав суттєвих змін, скоріш за все, вже після затвердження змін до ПАЕ з’їздом адвокатів 15 лютого 2019 р., про що може свідчити тривала затримка з оприлюдненням оновленої редакції ПАЕ (2 місяці та 2 дні) з моменту затвердження та традиційна відсутність протоколу з’їзду на офіційному сайті НААУ.

 P.S. До речі, тривала затримка з оприлюдненням текстів ПАЕ відбулася не вперше, зокрема:

 - наслідком тривалої затримки оприлюднення ПАЕ від 17 листопада 2012 р. на офіційному сайті ВКДКА лише 18 січня 2013 р. (через більше ніж 2 місяці після їх затвердження з’їздом) стала поява нових положень та додаткової статті, яких не було у тексті проекту ПАЕ, що виносився на голосування на Установчому з’їзді адвокатів, зокрема, щодо:

• критики діяльності, рішень, порядку формування, членів ОАС (ч. 3 ст. 12),

• покладення на адвокатів, яких обрано до ОАС, обов’язку брати участь в роботі ОАС, до яких їх обрано, не допускати дій чи бездіяльності, що завдають шкоди адвокатурі в цілому, або блокують роботу окремих ОАС (ч. 3 ст. 65),

• застосування заходів дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому рішеннями з’їзду, актами РАУ, НААУ, визначення органу, який здійснює дисциплінарне провадження стосовно адвоката-члена ОАС та за скаргами адвокатів-членів ОАС (ч. 1 та 2 ст. 66);

- оприлюднення нової редакції ПАЕ 18 липня 2017 року (на 40-й день після прийняття).

Подготовлено специально для Платформы ЛІГА:ЗАКОН
Связаться с редактором

Войдите, чтобы оставить комментарий
Рассылка новостей
Подписаться