Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Що потрібно врахувати перед укладенням договору з новим бізнес-партнером?

Тетяна Піхновська окреслила загальні моменти, на які варто звертати увагу при підписанні договору з потенційним бізнес-партнером

Під час реалізації підприємницької діяльності суб'єкти господарювання так чи інакше вимушені укладати договори задля розвитку власного бізнесу.

Проте, як показує практика, доволі часто представники будь-якого бізнесу зіштовхуються з негативними наслідками підписаної угоди з новим контрагентом.

Причини таких обставин можуть бути абсолютно різними. Вони можуть залежати від виду договору, предмета, контрагента тощо.

Разом з тим є загальні моменти, на які варто звертати увагу при підписанні договору з потенційним бізнес-партнером. Тому зупинимося на кожному з них окремо.

1. Перевірка контрагента.

Під час вчинення будь-яких правочинів важливим залишається належна перевірка контрагента.

Чимало бізнесів, які лише починають свою діяльність, або у процесі його розвитку - нехтують цим правилом. Проте задля уникнення негативних наслідків для суб'єкта господарювання - перевірка контрагента має бути обов'язковою.

Тому нижче виокремимо найдоступніші способи перевірити бізнес-партнера перед укладанням договору. 

- Перевірка контрагента через Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Будь-який суб'єкт господарювання має право розпочинати реалізацію своєї діяльності виключно після державної реєстрації.

Це означає, що ваш контрагент зобов'язаний зареєструватися у встановленому законом порядку, а інформація про нього буде відображатися в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - «Державний реєстр»).

Така інформація є доступною для будь-кого та, відповідно, є публічною.

- Перевірка контрагента через Єдиний державний реєстр судових рішень (далі - «ЄДРСР») та Судову владу України в частині стану розгляду справ.

ЄДРСР та Судова влада України є офіційними вебпорталами органів судової влади, які безпосередньо допомагають судам забезпечувати один із принципів судочинства - гласність.

Так, зокрема, на відповідних порталах суди публікують усі рішення у процесі розгляду справи. Проте варто звернути увагу на той факт, що у судових рішеннях, які ви будете аналізувати за допомогою ЄДРСР, буде доволі складно, або навіть скоріш нереально, знайти ПІБ вашого контрагента (якщо це, наприклад, просто фізична особа).

Тому спочатку необхідно перевірити за допомогою вебпорталу Судової влади України, чи розглядається або чи завершився розгляд справ, де учасником є ваш контрагент. Надалі вже, отримавши номер справи, буде легше знайти відповідні рішення через ЄДРСР.

Ознайомлюючись зі справами, де учасником є ваш потенційний бізнес-партнер, зверніть увагу на суть справи. Які зобов'язання порушив ваш контрагент, чи пов'язані судові справи з предметом договору, який ви плануєте укласти.

Разом з тим варто перевірити, чи наявні корпоративні спори щодо вашого контрагента, адже сутички всередині будь-якої юридичної особи - можуть також вплинути на швидкість та якість виконання зобов'язань за договором.

До того ж варто звернути увагу на те, чи порушено справу про визнання суб'єкта господарювання банкрутом.

Останнє, на чому тут варто наголосити, - це на кількості судових справ та сумах коштів, які контрагент зобов'язаний повернути у зв'язку із розглядом справи.

Завжди залишається ризик того, що проти контрагента буде розпочато процедуру з банкрутства останнього. У зв'язку з чим, за наявності заборгованості перед вами, повернути усі кошти буде практично неможливо.

Таким чином, незалежно від змісту договору, який ви плануєте укласти з вашим бізнес-партнером, варто звернути уваги на такі моменти:

1. Чи зареєстрований суб'єкт господарювання за таким найменуванням, у тому числі чи присвоєно йому ЄДРПОУ.

Фактично, якщо відомості про контрагента у Державному реєстрі відсутні, то ви підписуєте договір з ніким. Тому що такого суб'єкта правовідносин не існує. У майбутньому довести ваше порушене право у суді, якщо така особа припинить виходити на зв'язок, чи зникне взагалі - буде складно. Та і загалом на це буде витрачено чимало вашого часу, нервів та іншого ресурсу.

2. Чи перебуває юридична особа в стані припинення.

Відмітка про те, чи перебуває особа в стані припинення, буде міститися в Державному реєстрі в окремій графі. Так, за загальним правилом зобов'язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника або кредитора), крім випадків, коли законом або іншими нормативно-правовими актами виконання зобов'язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу юридичну особу. Отже, у випадку укладання договору з таким контрагентом навряд чи він виконає всі ваші домовленості.

3. Хто відображений у Державному реєстрі як особа, уповноважена на підписання договорів від імені цього суб'єкта.

Цей аспект є дуже важливим. Відповідно до Цивільного кодексу України підставою для визнання правочину недійсним є, зокрема, підписання договору особою, яка не уповноважена на це. Таким чином, якщо відповідний правочин буде укладено не уповноваженою на це особою, то його буде визнано судом недійсним. За загальним правилом недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю. Тому, наприклад, якщо ви підписали договір купівлі-продажу, то наслідком буде: повернення коштів від вашого бізнес-партнера, а ви будете зобов'язані повернути майно.

4. Чи має повноваження представник контрагента на підписання такого договору від імені суб'єкта господарювання.

У цьому випадку варто перевірити саме зміст документів (статут, довіреність), на підставі яких особа представляє вашого контрагента, та встановити наявність достатнього обсягу повноважень на вчинення такого правочину.

Так, доволі поширеним явищем є така ситуація:

Сторони обговорили всі істотні умови договору та вирішили підписати його. У преамбулі відповідного договору вони зазначили таке: «ТОВ «Назва 1» в особі виконавчого директора Особа 1, що діє на підставі статуту з однієї сторони, та ТОВ «Назва 2», у особі виконавчого директора Особа 2, що діє на підставі статуту, уклали цей договір про наступне…».

З одного боку, все виглядає доволі класично та не викликає жодних сумнівів. Проте чи перевірили сторони чи уповноважені представники кожної із ТОВ на підписання саме цього договору?

Зазвичай цей момент упускається сторонами.

Так, чимало випадків у судовій практиці, коли посадові особи юридичної особи вчиняли правочини з перевищенням повноважень. Підстави для таких дій могли бути абсолютно різними: помилка директора, умисні дії уповноваженої особи тощо. Як наслідок, відповідні договори визнавали недійсними.

Таким чином, перед підписанням договору уважно перевірте повноваження представника вашого бізнес-партнера. Перечитайте статут (його ви можете отримати або від контрагента, або самостійно, проте в останньому випадку така дія є оплачуваною), перевірте чи надали згоду Загальні збори, чи інший вищий орган управління юридичною особою на вчинення такого правочину (якщо така згода потрібна).

- Перевірка контрагента через Автоматизовану систему виконавчих проваджень та через Єдиний реєстр боржників.

Перевірка контрагента через Автоматизовану систему виконавчих проваджень, а також через Єдиний реєстр боржників також залишається важливим елементом перед укладанням договору.

По-перше, це ваша можливість виявити фінансові проблеми у потенційного партнера. Занадто велика кількість боргів може свідчити про неможливість вашого контрагента виконувати фінансові зобов'язання. Тому якщо ваші правовідносини будуть так чи інакше передбачати грошове зобов'язання контрагента перед вами, то є високий ризик, що бізнес-партнер не матиме можливості вчасно проводити фінансові розрахунки.

По-друге, репутаційна складова. Зазвичай, у своїй ніші бізнеси знають конкурентів, чи можливих контрагентів, у тому числі розуміються і на суб'єктах господарювання, з якими не варто мати справи. Таким чином, ваша співпраця з бізнесом, який має чимало фінансових і не тільки проблем, може залишити негативний слід і на вашій репутації.

2. Перевірка майна, яке є предметом договору.

Окрім перевірки контрагента, необхідно також приділяти увагу перевірці майна, яке буде предметом договору.

Звичайно, не всі правовідносини пов'язані із майном, проте, на жаль, є чимало випадків, коли неуважність до таких деталей призводить до негативних наслідків.

- Перевірка майна через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі - «Реєстр»).

На жаль, протягом багатьох років на території України, і не тільки, поширеним залишається рейдерство.

Кожного року в Єдиному державному реєстрі судових рішень трапляється все більше прикладів незаконної перереєстрації майна з одного власника на іншого незаконного. Такі судові процеси тягнуться роками, що заважає бізнесу реалізовувати господарську діяльність повноцінно.

Тому перед підписанням договору, предметом якого є нерухоме майно, варто детально вивчити історію нерухомого майна, у тому числі сформувати витяг щодо такого об'єкта.

Безпосередньо у цьому допоможе Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Отримавши витяг про об'єкт, варто звертати увагу на те, хто є власником майна, а також чи інші уповноважені особи на користування майном.

Також, якщо передачу майна здійснює не власник, а уповноважена ним особа, зверніть увагу на наявність відповідних повноважень (наприклад, на довіреність). Як і зазначалося вище, важливо, щоб особа справді мала повноваження на передачу майна у користування чи власність.

Окрім цього, сформувавши витяг, у вас буде змога отримати інформацію про те, чи наявні будь-які обтяження на нерухоме майно.

Разом з тим, необхідно враховувати, що далеко не кожен об'єкт нерухомого майна можна знайти у Реєстрі. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно почав функціонувати лише у 2013 році. Тому частина інформації щодо нерухомого майна так і не була туди внесена.

У зв'язку з чим контрагент має надати інший правовстановлюючий документ. Відповідний документ має містити відмітку Бюро технічної інвентаризації, або це має бути Витяг з реєстру до такого правовстановлюючого документа.

- Перевірка наявності судових справ щодо майна, яке є предметом договору.

Також доволі поширеним явищем залишається питання продажу майна, яке є предметом спору.

Так, якщо суд не задовільнив клопотання сторони про забезпечення позову, то опонент може намагатися реалізувати майно. У цей момент йому може підвернутися необачний покупець.

У результаті як на «необачного покупця», так і на законного власника майна очікуватимуть довгі судові справі з метою відновлення порушених прав.

Таким чином, варто перевіряти чи не є майно предметом судового розгляду. Це можна зробити за допомогою ЄДРСР та/або Судової влади України.

3. Повноцінна вичитка договорів.

Ким би не був бізнес-партнер, обов'язковою залишається повноцінна вичитка договорів.

Це той пункт, якому варто приділяти практично найбільшу увагу. Оскільки договірні правовідносини - це в першу чергу про волевиявлення сторін, то підписуючи такий документ, фактично надається повноцінна згода на вчинення всіх дій, передбачених договором.

Поширеним залишається явище, коли сторонам не вистачило часу для повноцінного аналізу договору чи перевірки контрагента. Проте це абсолютно не буде підставою чи аргументом для невиконання зобов'язання, яке на себе взяла одна зі сторін.

Окрім нестачі часу, причиною поверхневого ознайомлення з договором залишається звичайна довіра до контрагента. Проте доволі часто через суб'єктивний фактор довіра та дружні відносини можуть зіпсуватися, але зобов'язання, взяті за договором, нікуди не зникають.

Враховуючи зазначене, під час укладання договорів з новими бізнес-партнерами не варто нехтувати повноцінним аналізом контрагента, договору, майна та іншими аспектами, які можуть бути важливими для того чи іншого виду правовідносин.

Тетяна Піхновська,

юристка практики вирішення спорів MILLER Law Firm

* * *

Зверніть увагу!

Нова версія LIGA360 - тепер єдиний комплексний продукт у єдиному інтерфейсі, який об'єднує різні типи інформації та додає нові режими роботи з нею для виявлення й щоденного комплексного моніторингу ризиків і пошуку можливостей для розвитку та зростання.  

  • Для компаній - ефективна робота ключових підрозділів у єдиному інформпросторі, економія часу фахівців, значна економія витрат, пов'язаних із порушенням норм і санкційних, регуляторних, судових вимог тощо, які можуть призвести аж до втрати бізнесу.  

  • Для власників і топменеджменту - бачити власну компанію не лише зсередини, а й розуміти, як діяльність бізнесу оцінюють державні органи контролю, партнери, конкуренти та клієнти.  

  • Для фахівців - більша зручність і швидкість роботи в єдиному інтерфейсі. 

Нова LIGA360 змінює все! Посилюй пильність в роботі з контрагентами та партнерами. Здійснюй санкційний скринінг. Перевіряй контрагентів за 46 списками зі 144 юрисдикцій. Дізнайся більше переваг, замовивши персональну презентацію.

Скористайся найгарячішою пропозицією - Summer program від LIGA ZAKON! Твоя знижка на нову LIGA360 для контролю бізнес-ризиків й ухвалення рішень. Забезпеч всю команду інформацією, і економ більше з кожною додатковою ліцензією.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему