Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Перевірки 2024: алгоритм дій для юриста

Сергій Савинський, адвокат Адвокатського об'єднання «GRACERS», запропонував певний узагальнений алгоритм дій для юриста до і при появі перевіряючих інспекторів

Тема перевірок бізнесу у 2024 році досі залишається актуальним явищем з огляду на ряд важливих змін, прийнятих у 2023 році.

До прикладу, Законом України від 09.11.2023 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок» було скасовано мораторій на податкові перевірки, за винятком документальних перевірок платників податків, які знаходяться на територіях, де ведуться бойові дії та тимчасово окупованих територіях.

Тому Державна податкова служба України (ДПС України) у 2024 році планує провести аж 3242 планові перевірки. Серед них - 2172 перевірки платників податків - юридичних осіб і фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів.

Що стосується фізичних осіб - підприємців (ФОП), то їх діяльність у 2024 році ДПС України перевірить у 914 особи.

Також варто зазначити, що наказом Державної служби України з питань праці від 30.11.2023 р. № 214 затверджено Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2024 рік. У переліку налічується 19 359 суб'єктів господарювання, до яких прийдуть з перевіркою інспектори Держпраці протягом 2024 року.

Сам порядок проведення перевірок більшістю контролюючих органів врегульовано Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Водночас перевірки багатьох державних органів (зокрема, податкової, АМКУ, Держархбудінспекції, Держфінінспекції, Держпраці, НБУ та інших) не підпадають під дію зазначеного Закону і регулюються спеціальними законами та підзаконними актами.

Схожість між усіма цими перевірками дає змогу створити певний узагальнений алгоритм дій для юриста до і при появі перевіряючих інспекторів, зокрема:

1. Розробка чіткого алгоритму взаємодії всього персоналу з перевіряючими до початку та під час проведення будь-якої податкової перевірки та іншої перевірки.

Потрібно зауважити, що відповідно до статті 81.1 Податкового кодексу України (далі - ПК України) посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення та відповідних документів.

Тобто перш за все потрібно перевірити, чи є документи, передбачені статтею 81.1 ПК України, а саме:

1. Направлення на проведення перевірки.

У направленні на проведення перевірки обов'язково має бути зазначено:

1) Дата видачі направлення;

2) Найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться;

3) Мета перевірки та її вид (документальна планова/позапланова або фактична);

4) Підстави перевідки;

5) Номер і дата видачі наказу, на підставі якого здійснюється перевірка;

6) Перелік посадових осіб, які беруть участь у перевірці, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

7) Дата початку та дата закінчення перевірки (при податкових перевірках - тривалість перевірки);

8) Підпис керівника (його заступника) та печатка контролюючого органу.

2. Копії наказу про проведення перевірки та службових посвідчень осіб, які зазначені у направленні на проведення перевірки.

Копія наказу повинна містити такі складові:

1) Дата видачі.

2) Найменування контролюючого органу.

3) Найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці - адреса об'єкта, перевірка якого проводиться.

4) Мета.

5) Вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка).

6) Підстави для проведення перевірки.

7) Дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися.

Також варто звернути увагу на назву органу, що видав службове посвідчення, і строк його дії. Буває так, що на перевірку приходять працівники органів, юрисдикція яких не поширюється на територію, де знаходиться підприємство. Крім того, варто звірити відповідність фото перевіряючого на службовому посвідченні з його зовнішнім виглядом, наявність на посвідченні дати видачі, печатки та підпису керівника і даних за посадою перевіряючого.

Законною підставою недопущення посадових осіб до проведення перевірки є непред'явлення або ненадсилання платнику податків вищевказаних документів, а також якщо вказані документи були оформлені з порушенням норм закону. Відмова платника податків від допуску на інших підставах не дозволяється.

Водночас недопущення посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки, створення перешкод у її проведенні тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу, передбачену законодавством.

Якщо перевірка контролюючого органу супроводжується працівниками Національної поліції, то потрібно в чемній і тактичній формі, без будь-яких провокацій елементарно попросити їх зачекати на приїзд свого адвоката.

Важливість узгодженого алгоритму дій персоналу під час відвідування контролюючими органами підтверджується у постанові Верховного Суду від 08.09.2021 року у справі № 816/228/17, постанові КАС від 11.12.2023 № 815/1018/16, де були зроблені такі висновки:

1. Підставами для скасування рішення є не будь-які порушення, допущені при призначенні і проведенні перевірки, а тільки ті, які впливали або об'єктивно могли впливати на правильність висновків контролюючого органу.

2. Якщо контролюючий орган був допущений до проведення перевірки на основі наказу про її проведення, даний наказ був реалізований, а тому його оскарження є неналежним засобом захисту.

Отже, якщо перевіряючих вже було допущено до перевірки, посилатись на процедурні порушення при оскарженні рішень у багатьох випадках буде нерезультативним, оскільки суд буде досліджувати суть податкового правопорушення платника податків, а не процедурні порушення податкового органу під час податкової перевірки.

Тобто, у разі якщо буде діяти чіткий алгоритм взаємодії персоналу з перевіряючими до початку та під час проведення будь-якої перевірки, це може дозволити обґрунтовано не допустити перевіряючих до при відсутності підстав для проведення перевірки та без подальших негативних наслідків, а при проходженні перевірки звести до мінімуму надання «зайвої» інформації, яка може зашкодити платнику податків.

2) Бесіда з працівниками про реальний стан справ на підприємстві та діяти «по мірі необхідності» в інтересах клієнта.

Враховуючи те, що частими випадками є необізнаність більшості працівників щодо їх прав та обов'язків при комунікації з представниками контролюючих органів, а також нерозуміння значення наданих ними відповідей для кваліфікації правопорушень, працівник може нашкодити підприємству навіть не бажаючи того.

Тому доцільніше запросити кваліфікованого юриста для проведення тематичного тренінгу/семінару, гейміфікованого тренінгу з обов'язковим отриманням фідбеку від працівників для розуміння засвоєння ними інформації, розіслати інструкції з алгоритмом дій співробітників при перевірці.

Якщо проводиться перевірка і ви до цього не надавали цим особам правову допомогу, то потрібно діяти невідкладно і в інтересах клієнта, а саме:

1. Видалення з приміщення перевірки всіх зайвих осіб.

2. Оперативне підписання/зміна тих чи інших документів, знищення зайвих документів.

3. Контроль за діями перевіряючих.

3) Детальне вивчення всіх документів підприємства.

Вкрай важлива попередня підготовка до перевірки контролюючих органів.

До прикладу, до перевірки Держпрацею необхідно провести аудит трудових та цивільно-правових договорів, наказів, положень і колективного договору (за наявності) вивчення умов праці та інструктажі з персоналом, який залучається до виконання робіт на умовах цивільно-правових угод.

Водночас предметом перевірки ДПС є вчасність нарахування та сплати податків та зборів у повному обсязі, дотримання валютного, трудового законодавства, тому необхідно перевірити такі документи:

1) Податкові декларації.

2) Фінансову звітність.

3) Первинні документи: витратні накладні; акти виконаних робіт; платіжні доручення; касові ордери; платіжні квитанції, бухгалтерські довідки; рахунки-фактури (інвойси).

Виявлення порушень контролюючим органом під час проведення перевірки та накладення штрафу не є остаточним рішенням і може бути оскаржене в суді.

Важливим для успішного судового оскарження є детальне вивчення всіх документів підприємства.

4) Фіксування всіх порушень контролюючими органами.

Фіксування усіх порушень, що допускаються контролюючими органами під час перевірки, є надзвичайно важливим, адже порушення процедури є підставою для скасування рішення про накладення штрафу.

Тому відеокамера та/або диктофон протягом усього часу перевірки повинні бути ввімкнені і невідривно слідувати за перевіряючими.

Якщо ви звернулися за правовою допомогою до адвоката після проведення перевірки, то єдиним правильним виходом є оскарження акту перевірки як незаконного.

5) Отримання документів, які складені за результатом перевірки і за наявності підстав їх оскаржувати.

За результатом перевірки оформлюється акт, який підтверджує факт проведення перевірки та відображає її результати. У разі відсутності порушення - складається довідка.

Якщо ви не погоджуєтеся з висновками акта (довідки), усе одно необхідно поставити підпис під актом із зазначенням, що з висновками перевірки та (або) фактами й даними, викладеними в акті перевірки, не згодні, і протягом установлених строків буде надано заперечення до акта перевірки.

А це уже є справа кваліфікованого юриста, який має вивчити всі документи, в тому числі ті, що складені за результатом перевірки, а в майбутньому - оскаржувати дії контролюючих органів.

ВИСНОВОК

Звичайно, вищезазначений алгоритм дій для юриста до або під час проведення перевірки не є вичерпним. Але, на мою думку, він відображає ключові аспекти, які необхідно враховувати для максимального захисту прав осіб від незаконних перевірок контролюючих органів.

Сергій Савинський,

адвокат Адвокатського об'єднання «GRACERS»

Як дізнатися, чи є ваша компанія у плані-графіку перевірок на 2024 рік? Знайдіть досьє на LIGA360 - та відкрийте розділ «Перевірки». Спробуйте прямо зараз.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему