Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Для чого компаніям комплаєнс і хто має його впроваджувати?

Анна Анісімова, юрист, Expatpro, розповіла, у чому полягає важливість комплаєнсу для компаній

Комплаєнс - це система заходів, процедур, правил та заходів контролю, спрямованих на забезпечення дотримання організацією або працівником законодавства, етичних стандартів, регуляторних вимог та внутрішніх правил.

Основна мета комплаєнсу - забезпечити виконання законів і правил, запобігти порушенням, мінімізувати ризики і зберегти репутацію компанії.

В чому полягає важливість комплаєнсу для компаній:

Покращення репутації:

комплаєнс сприяє збереженню репутації компанії в очах клієнтів, партнерів та суспільства. Дотримання законів, етичних стандартів та норм соціальної відповідальності сприяє створенню довіри і лояльності клієнтів, що може позитивно впливати на розвиток бізнесу.

Забезпечення ефективності та ефективного управління:

комплаєнс передбачає розробку та впровадження заходів, процедур та контролю, що сприяють ефективному управлінню організацією. Це може включати стандарти внутрішнього контролю, ефективні системи управління ризиками та стандарти безпеки праці. Комплаєнс допомагає підвищити ефективність роботи, зменшити помилки та ускладнення, а також забезпечує виконання стратегічних цілей компанії.

Запобігання ризикам:

комплаєнс допомагає компаніям ідентифікувати та управляти ризиками, пов'язаними з їх діяльністю. Це можуть бути ризики в області фінансів, безпеки, конфіденційності даних, репутації тощо. Впровадження стандартів та процедур комплаєнсу допомагає зменшити ризики порушень і зберегти стабільність бізнесу.

Створення конкурентної переваги:

комплаєнс може бути фактором, який відрізняє компанію від конкурентів. Дотримання високих стандартів етики, якості та соціальної відповідальності може бути привабливим для клієнтів та інвесторів, що дозволяє компанії отримати конкурентну перевагу на ринку.

Хто має впроваджувати комплаєнс та на що варто звернути увагу?

Комплаєнс-практики повинні бути впроваджені та здійснюватись всіма організаціями, незалежно від їх розміру, сфери діяльності або організаційно-правової форми.

Організації можуть змінюватися у своїй складності та розмірах, але вимоги до комплаєнсу залишаються актуальними в усі часи. У зв'язку з чим навіть невеликі підприємства чи стартапи повинні враховувати та впроваджувати комплаєнс.

В свою чергу відповідальність за його впровадження лежить на керівництві та всіх працівниках, а виконання процедур комплаєнсу повинно бути вбудовано в робочі процеси і культуру будь-якої компанії.

Хто бере участь в провадженні комплаєнсу та забезпечує його дотримання?

1. Керівництво:

Воно має бути прикладладом для всієї організації. Так, керівництво визначає стратегію комплаєнсу, розробляє стандарти, а також забезпечує наявність необхідних ресурсів для впровадження комплаєнсу.

2. Відділ комплаєнсу:

Більші організації можуть мати спеціалізований відділ комплаєнсу або внутрішню аудиторську групу, яка відповідає за розробку стандартів і процедур комплаєнсу, здійснює моніторинг їх виконання та надає консультації з комплаєнсу.

3. Відділ HR:

Цей відділ грає важливу роль у впровадженні комплаєнсу шляхом розробки процедур з прийому на роботу, оцінки ризиків, здійснення перевірки фону та навчання нових співробітників щодо комплаєнсу.

4. Співробітники:

Кожен співробітник має дотримуватись стандартів комплаєнсу та діяти відповідно до етичних норм, законодавства та внутрішніх правил компанії.

5. Зовнішні експерти:

У деяких випадках організації можуть залучати зовнішніх консультантів або юридичних експертів в галузі комплаєнсу. Так, вони можуть надавати поради та допомогу у розробці та впровадженні комплаєнс-практики.

В свою чергу успішне впровадження комплаєнсу вимагає залучення всіх сторін в організації та створення свідомої культури дотримання правил і відповідальності за виконання законів та нормативів.

Окремо варто окреслити виклики впровадження комплаєнсу в Україні під час війни:

Впровадження комплаєнсу в умовах війни вимагає додаткового уваги до особливостей власне обставин та потреб індивідуальних організацій. Важливо враховувати контекст та діяти відповідно до законодавства та вимог, забезпечуючи високі стандарти етики та безпеки в усіх аспектах діяльності.

1. Законодавча база:

Україна може приймати особливі закони та нормативні акти, пов'язані з воєнним станом. Компанії повинні бути свідомими щодо таких законодавчих змін і впроваджувати відповідні процедури комплаєнсу, щоб відповідати новим вимогам.

2. Ризики безпеки:

Воєнний конфлікт може створювати підвищені ризики для бізнесу, включаючи ризики безпеки працівників, захисту активів, ланцюжка постачання та інших аспектів. Комплаєнс повинен враховувати ці ризики та розробляти заходи безпеки, плани невідкладних ситуацій та стратегії кризового управління.

3. Дотримання міжнародних стандартів:

Україна може бути зобов'язана дотримуватись міжнародних стандартів у сфері прав людини, військових конфліктів та інших аспектів. Компанії повинні бути уважними до цих стандартів і впроваджувати комплаєнс, який сприяє їх дотриманню.

4. Етичні аспекти:

Конфлікт може породжувати етичні дилеми та складні ситуації. Комплаєнс повинен включати етичні стандарти та процедури, які допомагають співробітникам приймати правильні рішення та діяти відповідно до етичних принципів.

5. Залучення до благодійності:

Україна під час війни часто потребує додаткової підтримки та допомоги. Комплаєнс може включати політики та програми, спрямовані на залучення до благодійних заходів та соціальних ініціатив для підтримки постраждалих та ветеранів війни.

Впровадження комплаєнсу стає дедалі поширеним та природним явищем для компаній та є необхідним для забезпечення дотримання законодавства, регуляторних вимог, етичних стандартів. Комплаєнс сприяє зменшенню правових ризиків, збереженню репутації, залученню інвестицій, підвищенню довіри клієнтів та партнерів, а також забезпеченню ефективного управління організацією в будь-який час та за будь-яких умов.

Анна Анісімова,

юрист, Expatpro

Забезпечте систематичний моніторинг законодавства та змін правового поля для вашого бізнесу. З LIGA360:Compliance ви не пропустите жодної вимоги від регуляторів - в тому числі нововведень в галузі фінансового моніторингу, податкового чи антимонопольного законодавства. Отримайте повноту інформації для свого бізнесу з LIGA360.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему