Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Аудиторська діяльність в Україні: законодавчі зміни

Анастасія Величко, юрист адвокатського об'єднання "Uniminds", проаналізувала зміни

Аудиторська діяльність є складовою фінансового розвитку будь-якої компанії. Це перевірка, за результатами якої аудитор на основі проведення аудиторської діяльності і отриманих достатніх доказів висловлює власну незалежну думку щодо перевіреної фінансової документації.

Саме у незалежності висловленої думки полягає основна відмінність аудиту від ревізії чи податкової перевірки. Аудитор, як незалежний професіональний бухгалтер-практик, реалізує перевірку фінансової звітності та надає висновки щодо виявлених помилок у ній. Це є практичною допомогою будь-якому підприємству уникати допущення помилок у майбутньому. Фактично, аудиторська діяльність являється професійною консультацією спеціаліста.

Що таке «аудиторська діяльність»?

Аудиторська діяльність - це підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Господарський кодекс України визначає поняття аудиторської діяльності як діяльність громадян і організацій, предметом якої є здійснення аудиту, організаційне і методичне забезпечення аудиту та надання інших аудиторських послуг.

Аудиторська діяльність є надійним способом підтвердження даних фінансової звітності. Наразі, з стрімким розвитком бізнесу це є актуальним питанням та популярною послугою. Аудит можна віднести до інтелектуальної власності, складовими якої є дослідження фінансово-господарської діяльності з метою поліпшення та підвищення прибутковості відповідно до замовлень. Організацію і регулювання аудиторської діяльності в Україні здійснює Аудиторська палата України.

Аудиторська діяльність може здійснюватися у таких напрямках:

  • Аудит.

  • Організаційне і методичне забезпечення аудиту.

  • Інші аудиторські послуги.

Хто може здійснювати аудиторську діяльність в Україні?

Аудиторську діяльність в Україні можуть виконувати аудиторські фірми.

Аудиторська фірма - це юридична особа, заснована з метою здійснення аудиторської діяльності. Також, аудиторською фірмою є організація, яка включена до реєстру аудиторів і аудиторських фірм України і займається виключно наданням аудиторських послуг.

Законом визначений перелік послуг, який може надаватися аудиторськими фірмами. До цього переліку відносяться такі складові:

1. Завдання для надання впевненості: аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності; огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності; завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації.

2. Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг: завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації; завдання з підготовки фінансової інформації.

3. Організаційне та методичне забезпечення аудиту: розробка і видання методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів, програмного забезпечення тощо); проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів; здійснення заходів контролю якості аудиторських послуг.

4. Інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю аудиторських фірм.

Аудиторські фірми залежно від учасників поділяються на національні та міжнародні. В національних аудиторських фірмах учасниками є тільки аудитори України, у міжнародних - участь можуть брати аудитори різних країн.

Також аудиторська діяльність може здійснюватися в одноособовому порядку громадянином України, якщо останній має сертифікат аудитора, зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності і не реалізує інших видів діяльності.

Анастасія Величко

Чинні зміни у законодавстві щодо аудиторської діяльності.

17.06.2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки» від 31.05.2022 р. № 2285-IX.

Основними змінами, на які варто звернути увагу, є:

1. Зміни, пов'язані з реєстрацією та проведенням діяльності аудиторами.

Не підлягають включенню до Реєстру аудитори, а також підлягають виключенню з нього аудитори, включені до Реєстру, якщо такі аудитори відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

1) є громадянами країни, що здійснює збройну агресію проти України;

2) перебувають в публічних реєстрах аудиторів та/або є членами професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів країни, що здійснює збройну агресію проти України;

3) здійснюють аудиторську діяльність у складі аудиторських фірм, зареєстрованих на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, засновниками (учасниками, акціонерами) та/або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) (далі - КБВ) яких є громадяни країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або СГ, зареєстровані на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або які прямо чи опосередковано володіють частками в статутному капіталі та/або правом голосу в таких аудиторських фірмах незалежно від формального володіння чи входження до їх органів управління.

Виключення таких аудиторів з Реєстру здійснюється за рішенням Ради нагляду, прийнятим за поданням АПУ або Інспекції.

2. Не підлягають включенню до Реєстру суб'єкти аудиторської діяльності, а також підлягають виключенню з нього суб'єкти аудиторської діяльності, включені до Реєстру, якщо такі суб'єкти аудиторської діяльності відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

1) мають у складі засновників (учасників, акціонерів) громадян країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб'єктів аудиторської діяльності, КБВ яких є громадяни країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або осіб, які перебувають в публічних реєстрах аудиторів та/або є членами професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів країни, що здійснює збройну агресію проти України, та/або у яких країні, що здійснює збройну агресію проти України, прямо або опосередковано належить частка в статутному капіталі;

2) є учасниками аудиторської мережі, зареєстрованої на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, якщо така аудиторська мережа не повідомила у письмовій формі Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі - ОСНАД) про початок процесу втрати статусу учасника відповідної аудиторської мережі аудиторською фірмою, що зареєстрована на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та не завершила цей процес до 31 грудня 2022 р.

Виключення таких суб'єктів аудиторської діяльності з Реєстру здійснюється за рішенням Ради нагляду, прийнятим за поданням Інспекції.

Також змінами встановлено, що зменшується фінансове навантаження на аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності шляхом встановлення можливості тимчасово не сплачувати внески у відсотках від суми договорів з обов'язкового аудиту на користь ОСНАД та АПУ. Зменшується фіксований платіж на користь ОСНАД (1 МЗП) та на користь АПУ (0,1 МЗП), а також звільняються суб'єкти аудиторської діяльності від сплати членських внесків до АПУ.

Отже, не дивлячись на кризу, аудиторська діяльність є актуальним питанням сьогодення. Хоча, на даний момент часу, істотно скоротився обсяг роботи аудиторських фірм. У той же час зарплати найбільш кваліфікованих фахівців, які працюють у представництвах іноземних аудиторських компаній і в сфері внутрішнього аудиту підприємств за участю іноземного капіталу, тільки ростуть. Це сучасна професія, яка у майбутньому може бути дуже прибутковою.

Анастасія Величко,

юрист адвокатського об'єднання "Uniminds"

Бізнес не встигає за сучасним ритмом? Автоматизуйте роботу з LIGA360. Моніторте зміни воєнного стану, правові новації, свіжі судові кейси та діяльність ваших контрагентів. Замовте презентацію LIGA360 для своєї компанії прямо сьогодні.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему