Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Військовий облік на підприємстві: топ-7 порад для кадровиків

Чинне законодавство України зобов’язує роботодавців (підприємства усіх форм власності) вести військовий облік

Чинне законодавство України зобов'язує роботодавців (підприємства усіх форм власності) вести військовий облік. Натомість, держава в особі уповноважених органів пильно слідкує за виконанням цієї вимоги. За таких обставин виникає питання «Як правильно організувати ведення військового обліку, які документи оформити, як звітувати та як уникати штрафів?».

ОБОВ'ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ

Перелік обов'язків роботодавця вказано в Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» та деталізовано в п. 37 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921 (надалі - «Постанова № 921»). Відповідно до вказаних нормативно-правових актів на роботодавця покладається виконання таких заходів:

- забезпечувати виконання військового обов'язку громадянами України;

- вести персональний облік призовників і військовозобов'язаних;

- забезпечувати своєчасне прибуття громадян до призовних дільниць на вимогу Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі - «ТЦК та СП» / «Військомат»);

- повідомляти у 7-денний строк ТЦК та СП про прийняття на роботу та звільнення з роботи призовників і військовозобов'язаних;

- перевіряти у громадян під час прийняття на роботу наявність військово-облікових документів (у військовозобов'язаних Ї військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць);

- повідомляти на вимогу ТЦК та СП військовозобов'язаних та призовників про їх виклик до ТЦК та СП і забезпечувати їх своєчасне прибуття за цим викликом;

- складати і не пізніше 1 грудня поточного року подавати до ТЦК та СП списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

- забезпечувати повноту, достовірність та якість обліку всіх військовозобов'язаних і призовників;

- підтримувати постійну взаємодію з відповідними ТЦК та СП;

- організовувати періодичне звіряння особових карток, списків військовозобов'язаних, списків призовників із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць;

- вносити у 5-денний термін до особових карток працівників зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов'язаних та призовників;

- приймати під підпис від військовозобов'язаних і призовників їх військово-облікові документи для подання у військові ТЦК та СП;

- своєчасно оформлювати бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час;

- проводити роз'яснювальну роботу;

- повідомляти про військовозобов'язаних та призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов'язок і військову службу;

- вести журнал перевірок стану обліку військовозобов'язаних і призовників.

ХТО ПЕРЕВІРЯЄ ТА КОЛИ

Відповідно до п. 53 Постанови № 921, розпорядженнями голів райдержадміністрацій, міських голів міст обласного значення щороку затверджують:

- плани перевірок стану військового обліку на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

- завдання з методичного забезпечення військового обліку й підвищення кваліфікації посадових осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку.

Керуючись вказаними планами, районні (міські) ТЦК та СП (військкомати) щороку проводять перевірки підприємств, які перебувають на території їхньої відповідальності та в яких працюють військовозобов'язані, що заброньовані за ними, а також військовозобов'язані, які мають мобілізаційні розпорядження. Решту підприємств перевіряють раз на три роки (п. 78 Постанови № 921).

Одночасно слід звернути увагу, що окрім районних (міських) ТЦК та СП (військкоматів) повноваження щодо перевірки стану ведення військового обліку покладено, зокрема, на:

1. Центральні органи виконавчої влади та інші держоргани, які відповідно до затверджених ними планів проводять щороку перевірку стану військового обліку на підприємствах, в установах й організаціях, які перебувають у сфері їхнього управління (п. 79 Постанови № 921).

2. Облдержадміністрації, які у взаємодії з обласними військовими комісаріатами можуть здійснювати перевірку держорганів, підприємств, установ й організацій, що перебувають на території їхньої відповідальності (п. 80 Постанови № 921).

3. Оперативні командування, які відповідно до затвердженого Генштабом Збройних сил плану проводять перевірку держорганів, підприємств, установ й організацій, що перебувають у межах зони відповідальності згідно з військово-адміністративним поділом території України (п. 76 Постанови № 921).

Андрій Петришак

ЩО ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ

- Правильність призначення осіб, відповідальних за ведення військового обліку;

- Рівень забезпечення повноти, достовірності та якості обліку всіх призовників і військовозобов'язаних згідно з вимогами, встановленими Міноборони та Держстатом;

- Стан підтримання постійної взаємодії з відповідними районними (міськими) ТЦК та СП з питань строків та способів звіряння даних особових карток призовників і військовозобов'язаних з обліковими даними районних (міських) ТЦК та СП, в яких вони перебувають на військовому обліку, внесення відповідних змін до них та організації проведення оповіщення призовників і військовозобов'язаних;

- Стан організації періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов'язаних із записами у посвідченнях про приписку до призовної дільниці, у військових квитках та тимчасових посвідченнях;

- Своєчасність внесення до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади призовників і військовозобов'язаних, та повідомлення районного (міського) ТЦК та СП про зміну облікових даних;

- Своєчасність оформлення документів для бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами та організаціями та навчальними закладами на період мобілізації та на воєнний час;

- Стан здійснення постійного контролю за дотриманням призовниками і військовозобов'язаними правил військового обліку, проведенням роз'яснювальної роботи серед громадян про виконання обов'язків щодо військового обліку;

- Повідомлення районного (міського) ТЦК та СП про призовників і військовозобов'язаних, які порушили вимоги законодавства щодо виконання військового обов'язку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

- Ведення журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) ТЦК та СП.

Крім того, перевіряються такі документи:

 • накази керівників про призначення відповідальних осіб за ведення військового обліку та їх посадові інструкції;

 • штатний розпис;

 • накази керівників про прийняття та звільнення з роботи призовників і військовозобов'язаних;

 • керівні документи;

 • розпорядчі документи щодо організації питань, які підлягають перевірці;

 • картотека карток П2 (особових карток працівників);

 • документи службового листування з районним (міським) ТЦК та СП;

 • планувальні та звітні документи за минулий та поточний роки;

 • документи з опрацювання пропозицій до переліку посад і професій, що підлягають бронюванню;

 • перелік посад і професій військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час;

 • відомості про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, та військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню;

 • посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час, відомості щодо їх видачі;

 • журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) ТЦК та СП;

 • розписки про отримання військово-облікових документів;

 • списки військовозобов'язаних і призовників, відомості про нарахування та отримання заробітної плати працівниками та

 • інші документи.

Кирило Казак

ТИПОВІ ПОМИЛКИ

- Ведення військового обліку військовозобов'язаних та призовників по особових картках невстановленої форми.

- Невідповідність записів в особових картках працівників вимогам Порядку організації та ведення військового обліку.

- Нездійснення перевірки у громадян під час прийняття на роботу наявності військово-облікових документів (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень (замість військових квитків), а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць).

- Недотримання строків повідомлення ТЦК та СП (семиденний термін) про всіх військовозобов'язаних та призовників, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи.

- Незабезпечення достовірності та якості обліку всіх військовозобов'язаних і призовників.

- Відсутність взаємодії з районними (міськими) ТЦК та СП, де військовозобов'язані та призовники перебувають на військовому обліку.

- Невнесення в п'ятиденний термін до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов'язаних та призовників та не повідомлення про це ТЦК та СП.

- Неповідомлення ТЦК та СП про військовозобов'язаних та призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов'язок і військову службу.

- Незабезпечення оповіщення на вимогу ТЦК та СП призовників та військовозобов'язаних про їх виклик до ТЦК та СП; сповіщення без видачі відповідних наказів керівників, що не дає можливості забезпечити їх своєчасного прибуття за цим викликом.

ЯК НЕ ПОТРАПИТИ У НЕПРИЄМНУ СИТУАЦІЮ

1. Підготуйте всі необхідні документи. Для ведення військового обліку виникне потреба у складанні та оформленні журналів обліку, особових карток, наказів, інструкції та т.ін. Якщо є можливість, автоматизуйте частину паперової роботи за допомогою спеціальних програм для формування документообігу.

2. Дотримуйтесь порядку прийняття на роботу призовників та військовозобов'язаних. Перевірка у громадян під час прийняття на роботу наявності військово-облікових документів (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць). Приймання на роботу призовників і військовозобов'язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік.

Надсилайте у семиденний строк до відповідних ТЦК та СП повідомлення про прийняття на роботу та звільнення з роботи призовників і військовозобов'язаних.

3. Підтримуйте відомості про призовників та військовозобов'язаних у актуальному стані. Звіряйте дані особистих карток із документами, наданими співробітниками, вносіть необхідні зміни та надсилайте відповідні відомості до ТЦК та СП (щомісяця до 5 числа).

4. Дотримуйтесь термінів подання інформації, яка передається до ТЦК та СП.

Інформація, яка подається до ТЦК та СП:

- Зміни, які стосуються сімейного стану, місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади (за наявності) призовників і військовозобов'язаних - щомісяця до 5 числа.

- Зміна облікових даних призовників і військовозобов'язаних, прийнятих на роботу (навчання) або звільнених із роботи (відрахованих із навчального закладу) - протягом 7 днів.

- Списки громадян, які підлягають приписуванню до призовних дільниць (у разі їх наявності) - щорічно до 1 грудня.

- Призначення, переміщення і звільнення керівного складу та осіб, відповідальних за ведення військового обліку - протягом 7 днів.

- Повідомлення про громадян і посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності за законом - постійно.

5. Дотримуйтесь порядку оповіщення призовників та військовозобов'язаних про їх виклик до ТЦК та СП. З отриманням розпоряджень ТЦК та СП щодо оповіщення призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до ТЦК та СП для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, приписки до призовної дільниці, взяття на військовий облік, призначення на воєнний час, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних дотримуйтесь наступної процедури:

- видати наказ щодо оповіщення призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до ТЦК та СП.

- довести наказ до їх відома у частині, що стосується забезпечення їх прибуття за викликом до ТЦК та СП.

- у триденний строк копію наказу надіслати до ТЦК та СП.

- здійснити контроль за результатами оповіщення та прибуттям призовників і військовозобов'язаних до ТЦК та СП.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - «КУпАП»), передбачена наступна відповідальність для роботодавців за порушення у сфері військового обов'язку та військового обліку, а саме:

Стаття 210-1 КУпАП «Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка передбачає штраф:

за перше порушення:

- для громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 грн. - 3 400 грн.)

- для посадових осіб від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 грн. - 5 100 грн.)

за повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період:

- для громадян від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 грн. - 5 100 грн.)

- для посадових осіб від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100 грн. - 8 500 грн.).

Андрій Петришак,

адвокат, старший юрист АО «КПД Консалтинг»

Кирило Казак,

адвокат, партнер АО «КПД Консалтинг»

Як рекрутеру перевірити інформацію про кандидата на роботу? LIGA360: HR-Менеджер звіряє дані з 19 реєстрів про всіх громадян України. Санкції, перебування в розшуку, корупційні діяння, судові справи - система вкаже, якщо особа згадується в цих реєстрах. Оберіть своє рішення LIGA360 за посиланням.

Договірна робота без ризиків і рутини - реальність з Contractum від LIGA360. Система перевірить сторони, структуру та умови договору перед підписанням. А протягом дії договору Contractum моніторитиме важливі аспекти для угоди. Деталі за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему