Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

ФОП під час війни: особливості оподаткування та звітності

Реклама

З початку війни Верховною Радою України було прийнято низку зміни до Податкового Кодексу України щодо питань оподаткування та звітності ФОП. Зміни, що безпосередньо стосуються оподаткування ФОП, було внесено Законами № 2120-ІХ від 15.03.2022, № 2142-ІХ від 24.03.2022, № 2173-ІХ від 01.04.2022, № 2192-ІХ від 14.04.2022.

Так, врегульовані питання сплати єдиного податку та ЄСВ фізичними особами - підприємцям, що є платниками єдиного податку, особливості подання звітності на період воєнного стану.

Єдиний податок, ЄСВ та подання звітності ФОП - платниками єдиного податку першої та другої групи

Єдиний податок: надано право не сплачувати єдиний податок на період з 1 квітня 2022 року до припинення воєнного стану на території України.

ЄСВ: з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану надано право:

- не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе;

- за власним рішенням не сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України.

Тобто ФОП, які є платниками єдиного податку 1 та 2 групи, мають право не сплачувати єдиний податок та ЄСВ за себе в зазначених вище періодах. Варто звернути увагу, що це є правом, а не обов'язком таких осіб, і рішення щодо сплати єдиного податку чи ЄСВ така особа приймає самостійно. При цьому, після припинення воєнного стану в Україні, обов'язок щодо сплати ЄП чи ЄСВ за місяці, в яких не сплачувалися єдиний податок та ЄСВ, відповідно до вказаних норм, відсутній.

Особливості звітності:

Звітність з єдиного податку: податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої груп є календарний рік (в цій частині ніяких змін не вносилось). Проте, зараз вже передбачено, що декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця не заповнюється за період, в якому єдиний податок не сплачувався (у періоді з 01.04.2022 до припинення чи скасування воєнного стану).

Звітність з ЄСВ:

1. ЄСВ за себе: розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався (за періоди на які надано право не сплачувати).

2. ЄСВ за найманих працівників, що мобілізовані на військову службу до ЗСУ:

- сума єдиного внеску за таких найманих працівників платник єдиного внеску розраховується та відображається у звітності платником єдиного внеску;

- для розрахунку використовуються дані звітності стосовно таких найманих працівників щодо суми нарахованого доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок, суми нарахованого єдиного внеску, суми донарахованого та зменшеного нарахування єдиного внеску таких найманих працівників;

- на підставі розрахунку центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, формує бюджетні запити на отримання коштів на покриття сум несплаченого роботодавцями відповідно до цього пункту єдиного внеску;

- вимоги щодо нарахування єдиного внеску на заробітну плату (дохід), що не перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, не застосовуються до заробітної плати (доходу) за останній календарний місяць (включно) у якому відбулась фактична демобілізація такого працівника.

Як самостійно подати звітність й контролювати сплату податків? Сервіс Liga:REPORT має всі шаблони звітів до податкової, автоматично перевіряє і розраховує дані. Також тут можна стежити за сплаченими податками й штрафами державі, вести книгу обліку доходів онлайн. Придбайте Liga:REPORT та звітуйте вже сьогодні без проблем.

Єдиний податок, ЄСВ та подання звітності ФОП - платниками єдиного третьої групи

На сьогодні, фізичні особи - підприємці можуть продовжувати працювати або обрати третю групу платників єдиного податку з загальними правилами обрання системи оподаткування, сплати податку, декларування та подання звітності, що встановлені Главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (ставка ЄП - 5% або 3%, обмеження розміру річного доходу, щоквартальною звітністю тощо).

Особливості сплати та декларування ЄСВ для ФОП платників 3ї групи єдиного податку на період воєнного стану встановлені такі ж як і для ФОП платників 2ї групи єдиного податку, що розглянуті вище.

При цьому, на період воєнного стану Податковим кодексом України визначена можливість обрання/переходу на спрощену систему оподаткування - третю групу платника єдиного податку з особливостями оподаткування, встановленими Підрозділом 8 Перехідних положень Податкового кодексу України (далі - 3 група єдиного податку з особливостями оподаткування).

ФОП - платники єдиного податку 3 групи з особливостями оподаткування

Ставка ЄП: ставка ЄП для платників податків, що обрали 3 групу платника єдиного податку з особливостями оподаткування встановлюється в розмірі 2 % доходу.

Порядок обрання/переходу на 3 групу єдиного податку з особливостями:

Для обрання або переходу на 3 групу єдиного податку з особливостями ФОП має подати до ДПС заяву. Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року № 308 (F/J0102003 - в Електронному кабінеті). При цьому до заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Заява може подаватися у паперовій формі або засобами електронного зв'язку в електронній формі.

Варто зазначити, що автоматичного переходу ФОП, що були платниками єдиного податку 3 групи до 1 квітня 2022 року на правила оподаткування з особливостями не відбувається. Тобто, ФОП, що є платниками єдиного податку 3-ї групи на загальних підставах для можливості сплату єдиного податку за ставкою 2% повинні подати до ДПС відповідну заяву про зміну ставки.

При цьому, у заяві про зміну ставки:

- не заповнюється розділ 5.1 «Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування»;

- зазначається у розділі 5.2 «Зміна ставки та групи» у полі «зі ставки» діюча ставка у розмірі 3 або 5 відсотків, а у полі «на ставку» - обрана ставка у розмірі 2 відсотки доходу.

Суб'єкт господарювання вважається платником єдиного податку 3-ї групи з особливостями:

з 1 квітня 2022 року - у разі подання заяви до 1 квітня 2022 року;

з наступного робочого дня після подання заяви - у разі подання заяви починаючи з 1 квітня 2022 року.

Новостворені ФОП, які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи оподаткування з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених цим пунктом, вважаються платниками єдиного податку третьої групи з дня їх державної реєстрації. Таку заяву можна подати одразу під час реєстрації ФОП.

Припинення статусу платника єдиного податку 3ї групи з особливостями:

Автоматичне припинення: після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку 3ї групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених цим пунктом.

Наприклад, якщо воєнний стан буде припинено 24 серпня 2022 року, то з 1 вересня 2022 року всі ФОП, що обрали 3-тю групу оподаткування з особливостями оподаткування, автоматично вважатимуться платниками податку на тій системі оподаткування, що були до подання заяви про перехід.

Варто сказати, що закон не визначає, на яку систему оподаткування перейдуть ФОП, що були зареєстровані після 1 квітня 2022 року та при реєстрації обрали спрощену систему оподаткування 3ї групи з ставкою 2%. З цього питання наразі чекаємо на роз'яснення ДПС або внесення відповідних змін до Податкового кодексу України.

Самостійна відмова: ФОП має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.

Розмір річного доходу: до ФОП - платників податків, що обрали 3 групу платника єдиного податку з особливостями оподаткування не застосовується обмеження щодо розміру річного доходу.

Залишається дискусійним питання як буде розраховуватись граничний обсяг доходу для ФОП 3 групи для можливості перебування на єдиному податку і надалі після припинення воєнного стану. Наприклад, якщо воєнний стан буде припинено в серпні 2022 року, а дохід ФОП за «воєнний період» перевищить 7 585 500 грн., чи матиме ФОП 3-ї групи далі перебувати на спрощеній системі чи має перейти на загальну систему.

В своїх роз'ясненнях ДПС зазначає «платники третьої групи, що сплачували єдиний податок до 31.03.2022 за ставкою 5 %, та які перейшли на сплату єдиного податку з 01 квітня 2022 року на ставку 2 % з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану повертаються знову на сплату єдиного податку за ставкою 5 % з дотриманням обмеження в обсязі доходу, одержаного протягом календарного року, що повинен не перевищувати 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (не більше 7 585 500 грн). При цьому, ДПС у своїх роз'ясненнях зазначає, що дохід, отриманий фізичною особою - підприємцем - платником єдиного податку третьої групи під час використання таким платником особливостей оподаткування, встановлених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, оподатковується виключно за ставкою єдиного податку у розмірі 2 % доходу, визначеного відповідно до ст. 292 ПКУ. Після автоматичного повернення на систему оподаткування, що застосовувалась до початку воєнного стану ставка у розмірі 15 відс. яка визначена п. 293.8 ст. 293 ПКУ, до вказаного доходу не застосовується.

ПДВ платника єдиного податку 3ї групи з особливостями

ФОП, що обрали 3-тю групу платника єдиного податку з особливостями звільняються від обов'язку нарахування та сплати ПДВ за операціями з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, та при ввезенні товарів на митну територію України, а також від подання податкової звітності з податку на додану вартість, а їх реєстрація платником податку на додану вартість є призупиненою.

Звітність та сплата єдиного податку для ФОП 3ї групи єдиного податку з особливостями оподаткування

Податковий (звітний) період: дорівнює календарному місяцю.

Строк подання декларації: протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи за ставкою 2 % доходу затверджена наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2022 № 124 «Про затвердження форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.05.2022 за № 495/37831.

Сплата ЄП: сума податкового зобов'язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації.

Звільнення від відповідальності:

Варто зазначити, що на сьогодні для всіх платників податків, не тільки ФОП встановлено, звільнення від відповідальності за виконання свого податкового обов'язку, у тому числі щодо дотримання термінів сплати податків та зборів та подання звітності, у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок. При цьому, такий обов'язок має бути виконаним протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

12 травня 2022 року Верховною Радою України прийнято Закон № 2260-IX від 12.05.2022, відповідно до якого внесено ряд змін до Податкового кодексу України.

Зокрема, встановлено, що платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов'язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 цього Кодексу, реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних, розрахунків коригування, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов'язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану" за умови реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року, подання податкової звітності до 20 липня 2022 року та сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року.

Крім того, встановлено, що Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, визначених у цьому підпункті, та перелік документів на підтвердження затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Тому, у разі невиконання обов'язків ФОП щодо сплати податку чи подання звітності варто виконати такі обов'язки у строки, що встановлені законом або подбати про підготовку обґрунтування невиконання такого обов'язку.

Юлія Федосюк,

керівник практики податкового права Ario Law Firm,

адвокатка, членкиня Ради Комітету АПУ з податкового

та митного права

LIGA360 - найзручніша система для пошуку інформації в умовах воєнного стану. Система доповнена спеціальними підбірками матеріалів, що оновлюються щодня. Серед доступних тематик: господарська діяльність, податки та облік, ЗЕД і мито, виплати, пільги, юстиція, власність в умовах воєнного стану тощо. Замовляй на спеціальних умовах.

Читайте також:

Набув чинності Закон щодо податкових змін під час воєнного стану

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини