Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Реформа адвокатури від Президента

7 вересня 2018, 15:42
2756
10
Автор:
Реклама

6 вересня Президент подав на розгляд Парламенту проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (№ 9055), визначивши його як невідкладний. Наразі він перебуває на розгляді Комітету з питань правової політики та правосуддя.

Раніше законопроект було опубліковано на офіційному веб-сайті Ради з питань судової реформи для громадського обговорення.

Проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» отримав позитивний звіт експертів Ради Європи від 21 грудня 2017 року, в якому вказано на відповідність його положень стандартам Ради Європи.

Законопроектом передбачається викласти Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у новій редакції, а також унести зміни до КПК та КУпАП.

За своєю структурою Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у новій редакції складається з десяти розділів, якими передбачаються, зокрема, такі зміни:

Розширення професійних прав адвокатів та закріплення додаткових гарантій адвокатської діяльності

У законопроекті пропонується закріпити за адвокатами такі додаткові професійні права:

- участь у будь-яких слідчих або процесуальних діях, у яких має право брати участь клієнт;

- безперешкодний доступ до приміщень судів у робочий час та у час проведення судового засідання у справі, в якій бере участь клієнт адвоката, а також до приміщень судів, органів прокуратури, поліції, МВС, правоохоронних органів, установ для попереднього ув'язнення та виконання покарань, органів державної влади у будь-який час, якщо в цих приміщеннях перебуває клієнт;

- ідентифікований доступ до всіх державних реєстрів, у тому числі Єдиного реєстру досудового розслідування, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та автоматизованої системи документообігу суду;

- можливість не розкривати адвокатську таємницю навіть за наявності дозволу клієнта;

- можливість використання не заборонених технічних засобів без будь-якого дозволу посадових осіб або суду.

Законопроект закріплює також додаткові гарантії адвокатської діяльності, а саме:

- слідчі дії, у тому числі негласні, щодо адвоката можуть здійснюватися лише в межах кримінального провадження, в якому адвокату вручено підозру у вчиненні злочину, і виключно на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду;

- встановлено недопустимість доказів, пов'язаних із дорученням клієнта;

- заборона огляду та обшуку у зв'язку із адвокатською діяльністю;

- заборона збору інформації про спілкування між адвокатом (помічником адвоката) і клієнтом, адвокатом і помічником адвоката;

- забезпечення безпеки під час здійснення адвокатської діяльності.

Упорядкування доступу до професії, зниження корупційних ризиків

Передбачено новий порядок складення кваліфікаційного іспиту: він проводитиметься Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури шляхом складення особою, яка виявила намір стати адвокатом, письмового анонімного тестування.

Передбачається, що особа, яка виявила намір стати адвокатом, повинна мати вищу юридичну освіту ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), стаж роботи як стажера адвоката та/або судді, прокурора, володіти державною мовою та скласти кваліфікаційний іспит з позитивним результатом.

Законопроект скасовує платне стажування після складення кваліфікаційного іспиту та запроваджує механізм отримання професійних знань, умінь і практичних навичок, необхідних для здійснення адвокатської діяльності та отримання статусу адвоката, до складення особою кваліфікаційного іспиту шляхом роботи на посаді помічника адвоката (стажера).

Стажером адвоката є помічник адвоката, який має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра. Кількість стажерів, яких може мати один адвокат, визначається Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури. Керівником стажера може бути адвокат, який має стаж адвокатської діяльності не менше п'яти років.

Визначення змісту принципу «уникнення конфлікту інтересів»

Адвокат не може:

- надавати правничу допомогу одночасно двом або більше клієнтам, інтереси яких є взаємно суперечливими або вірогідно можуть стати суперечливими, крім випадків, коли такі клієнти спільно уповноважують адвоката або в явній формі погоджуються на це після роз'яснення їм адвокатом принципу уникнення та можливих наслідків виникнення конфлікту інтересів;

- представляти, захищати клієнта чи надавати йому іншу правничу допомогу, якщо він у цій самій справі: надавав правничу допомогу протилежній стороні; виконував обов'язки судді, прокурора, слідчого, медіатора, арбітражного керуючого, секретаря судового засідання, перекладача, понятого, експерта, спеціаліста, нотаріуса;

- представляти або виконувати інші доручення клієнта у справі проти іншого клієнта, якщо він, у зв'язку з наданням правничої допомоги, інших послуг, виконанням робіт для такого іншого клієнта чи перебуванням з ним у трудових або цивільно-правових відносинах отримав від такого іншого клієнта інформацію, яка може бути використана на шкоду його інтересам у цій справі.

Розширення видів адвокатської діяльності

До видів адвокатської діяльності віднесено фідуціарну діяльність та медіацію.

Визначення меж несумісництва адвокатської діяльності з іншими видами діяльності, різниці між статусом адвоката та здійсненням адвокатської діяльності

Адвокатська діяльність здійснюється адвокатом незалежно: індивідуально, через адвокатське бюро або об'єднання.

Адвокат може працювати за трудовим договором (контрактом) або на державній службі, але це не є адвокатською діяльністю. Такий адвокат має право представляти в суді лише свого роботодавця або державний орган, в якому він працює. Адвокат, який працює за трудовим договором або на державній службі, не користується тими правами та гарантіями, які забезпечують незалежну адвокатську діяльність.

Закріплено, що адвокати, які працюють в адвокатському бюро або об'єднанні, можуть суміщати адвокатську діяльність з роботою за трудовим договором (контрактом), укладеним з цим бюро або об'єднанням. Адвокатську діяльність можна суміщати з роботою за трудовим договором (контрактом), якщо така робота є науковою, викладацькою чи творчою.

Передбачено також можливість суміщення адвокатської діяльності із статусом посадової особи господарського товариства або іншої юрособи з визначеними законом особливостями.

Забезпечення пропорційності дисциплінарної відповідальності адвоката

Передбачається, що накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді:

- зупинення права на здійснення адвокатської діяльності може бути застосовано у разі повторного протягом року вчинення дисциплінарного проступку; порушення вимог щодо несумісності; несплати щорічного внеску після застосування за таку несплату штрафу; істотного порушення Правил адвокатської етики та/або норм закону про адвокатуру, якщо припинення права на здійснення адвокатської діяльності є надмірним дисциплінарним стягненням;

- припинення права на здійснення адвокатської діяльності може бути застосовано у разі представництва без повноважень; неодноразового зловживання правом доступу до реєстрів; здійснення адвокатом дій всупереч інтересам клієнта, що завдали клієнту значної шкоди; розголошення адвокатської таємниці; систематичного порушення Правил адвокатської етики та/або норм закону про адвокатуру, що підриває авторитет адвокатури та адвокатської професії;

- обмеження права на представництво в суді за порушення обов'язків адвоката у судовому процесі або зловживання процесуальними правами;

- штрафу до трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб виключно за несплату щорічного внеску.

Забезпечення об'єктивного розгляду дисциплінарних справ щодо адвоката

Подати скаргу щодо поведінки адвоката мають право: клієнт адвоката; адвокат щодо дисциплінарного проступку, вчиненого іншим адвокатом; прокурор, який брав участь у справі, у якій адвокат вчинив дисциплінарний проступок; слідчий, керівник органу досудового розслідування щодо дисциплінарного проступку, вчиненого адвокатом під час досудового розслідування; рада адвокатів регіону за несплату адвокатом щорічного внеску; особа, чиї права, свободи та інтереси порушені адвокатом у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

Оскарження рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності зупиняє застосування дисциплінарного стягнення.

Ефективне функціонування адвокатського самоврядування на принципах децентралізації в рамках єдиної Національної асоціації адвокатів України

Адвокатське самоврядування здійснюється через Національну асоціацію адвокатів України та регіональні палати адвокатів (АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя).

Тільки Національна асоціація адвокатів України та регіональна палата адвокатів матимуть статус юридичної особи. Національні та регіональні органи адвокатського самоврядування не матимуть такого статусу.

Законопроектом передбачено спрощення участі адвокатів у самоврядуванні - скасування зборів адвокатів (усі адвокати регіону матимуть право на безпосередню участь у конференції адвокатів регіону).

Прозоре фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування

Бюджет адвокатського самоврядування України ухвалюється та затверджується з'їздом адвокатів України щорічно, бюджет регіональної палати адвокатів ухвалюється щорічно конференцією адвокатів регіону.

Розподіл коштів, отриманих від сплати щорічних внесків і плати за складення іспиту, між органами адвокатського самоврядування здійснюватиметься:

70 % - на регіональні органи;

30 % - на національні органи, якщо інше не буде затверджено з'їздом адвокатів України.

Законопроектом передбачено обов'язкове оприлюднення річної фінзвітності національних та регіональних органів адвокатського самоврядування на веб-сайті Національної асоціації адвокатів України та на сайті відповідної ради адвокатів регіону, обов'язкове оприлюднення у повному обсязі щорічних докладних звітів ревізійних комісій, а також обов'язковий періодичний незалежний аудит. Незалежний аудитор визначається Вищою ревізійною комісією адвокатури.

Ми стежитимемо за цією надважливою темою та своєчасно вас інформуватимемо. Усі матеріали тематики буде об'єднано в гарячій темі з реформи адвокатури.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини