ТОВ "ІНСТАКО"
Юридична фірма
Відгуки клієнтів

4

Занурення до проблеми
4
Співвідноцення ціна/якість
4
Швидкість реакції на запити
4
Ясність пояснень
4
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний
Публікації
Порядок дій при зміні власника ТОВ
Перехід частки до третіх осіб. Цей випадок виникає із права засновника передавати свою частку статутного капіталу частково або повністю третім особам. Це можна зробити шляхом продажу, міни, дарування частки тощо. Але слід мати на увазі, що для передачі своєї частки третім особам, у статуті товариства не повинно бути прописано заборони на таку передачу. За загальним правилом, законодавством не заборонено передавати свою частку іншим особам.
3.11.2022
Основні положення договору про надання послуг за законодавством Болгарії
Договір про надання послуг має широке застосування в комерційному обороті та займає центральне місце у відносинах між компаніями та громадянами, поряд з договорами поставки.
2.11.2022
Особливості укладення договору поставки харчових товарів (в тарі, партіями, по заявках) + шаблон договору поставки харчових продуктів.
За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов´язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов´язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов´язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.
25.10.2022
Арбітраж чи господарський суд в ЗЕД контракті?
Мiжнародний комерцiйний арбiтражний суд є самостiйною постiйно дiючою арбiтражною установою (третейським судом), що здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з Законом України «Про мiжнародний комерцiйний арбiтраж». Господарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.
19.10.2022
Про договір на екскурсійне обслуговування (+шаблон договору)
За договором на екскурсійне обслуговування одна сторона (суб'єкт, що здійснює туристичну діяльність) за встановлену договором плату зобов'язується надати за замовленням іншої сторони (екскурсанта) обслуговування, істотною частиною якого є послуги екскурсовода (гіда-перекладача) загальною тривалістю не більше 24 годин, які не включають у себе послуги з розміщенням.
30.09.2022
Про договір про шипчандлерські послуги (договір на поставку продовольства та обладнання на судно) + шаблон договору з додатками
Шипчандлер – це особа-постачальник продовольства та судового обладнання, яке необхідно екіпажу судна для нормальної його експлуатації та забезпечення безпеки мореплавства.
29.09.2022
Запрошуємо поділитися своїм досвідом використання електронних підписів, документів та електронного документообігу.
Наш партнер Громадська організація "Школа сталого розвитку" в рамках проєкту "Електронне врядування" проводить опитування щодо обізнаності громадськості, громадян та бізнесу щодо використання електронних підписів, електронних документів та електронного документообігу.
26.09.2022
Як змінити КВЕД юрособи і ФОП онлайн?
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) - це визначення та кодування основних та неосновних видів економічної діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в Україні. Основний принцип КВЕД полягає в об'єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи.
26.09.2022
Перелік сайтів законодавств держав світу 🌐
Перелік сайтів законодавств держав світу 🌐
24.09.2022
Особливості укладення трудового договору з водієм
Згідно законодавства України із кожним працівником підприємства має бути укладений трудовий договір. В загальному випадку такі трудові договори не мають особливих відмінностей, вимог тощо. В трудовому договорі зазвичай викладені посадові обов’язки та права робітника і роботодавця.
18.09.2022