ТОВ "ІНСТАКО"
Юридична фірма
Відгуки клієнтів

4

Занурення до проблеми
4
Співвідноцення ціна/якість
4
Швидкість реакції на запити
4
Ясність пояснень
4
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

Арбітраж чи господарський суд в ЗЕД контракті?

19.10.2022, 20:08

Мiжнародний комерцiйний арбiтражний суд є самостiйною постiйно дiючою арбiтражною установою (третейським судом), що здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з Законом України «Про мiжнародний комерцiйний арбiтраж». Господарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) (надалі - ЗЕД контракт) - домовленість двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.


ЗЕД контракти мають свою особливість. Враховуючи суб'єктний склад ЗЕД контракту одним з перших має виникнути питання, право якої країни буде застосовуватись до цього договору, у тому числі яке право буде застосовуватись при вирішенні спорів за ЗЕД контрактом, а також, яка буде підсудність таких спорів. Наперед слід зазначити, що у даній статті будуть проаналізовані особливості передачі таких спорів лише господарським судам або Міжнародному комерційному арбітражному суду при Торгово-промисловій палаті України (далі - МКАС), як двом найпопулярнішим інституціям, що прийнято застосовувати у сучасній практиці. Також, мова буде йти про ті ЗЕД контракти, де сторонами виступають юридичні особи.


Водночас спори, що виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності у процесі такої діяльності можуть розглядатися судами України, а також за згодою сторін спору Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо це не суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними договорами України (ст. 38 ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність").


Створити Арбітражне застереження (українською на англійською мовами), Ви можете у конструкторі Instaco на нашому сайті. Для створення необхідно ввести необхідні дані у конструкторі.


🌏 м. Київ, вул. Максимовича, 24
📲 0637886291
🌐 https://instaco.com.ua.