ТОВ "ІНСТАКО"
Юридична фірма
Відгуки клієнтів

4

Занурення до проблеми
4
Співвідноцення ціна/якість
4
Швидкість реакції на запити
4
Ясність пояснень
4
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

Порядок дій при зміні власника ТОВ

3.11.2022, 13:48

Перехід частки до третіх осіб. Цей випадок виникає із права засновника передавати свою частку статутного капіталу частково або повністю третім особам. Це можна зробити шляхом продажу, міни, дарування частки тощо. Але слід мати на увазі, що для передачі своєї частки третім особам, у статуті товариства не повинно бути прописано заборони на таку передачу. За загальним правилом, законодавством не заборонено передавати свою частку іншим особам.

У процесі життєдіяльності підприємства, установи чи організації нерідко виникає необхідність зміни його засновників. Ця процедура така ж поширена, як і зміна місця перебування юридичної особи чи зміни директора тощо.

Юридична особа може бути створена та зареєстрована як одноосібно, так і шляхом об’єднання декількох власників, які мають певну частку у статутному капіталі підприємства.

Однак у процесі діяльності підприємства трапляється так, що інтереси співвласників змінюються, хтось вирішує подарувати, продати чи передати у спадщину свою частку.

Вказані випадки вимагають певних юридичних дій зі зміни власників юридичної особи, відображення змін у статутах підприємства та державній реєстрації таких змін.

В залежності від причини зміни засновників підприємства, буде і відрізнятись процедура її перереєстрації.

Загальні збори з приводу зміни учасника юридичної особи

Незалежно від кількості учасників юридичної особи, рішення з приводу зміни одного або декількох із них приймають на загальних зборах. Результати загальних зборів оформлюються протоколом (у разі одного учасника – його рішенням). Таким чином, вся процедура зміни учасників ТОВ починається з підготовки протоколу.

У документі має бути зазначено:

- склад загальних зборів;
- перелік запрошених осіб;
- причини заміни учасника;
- порядок заміни;
- результати голосування з питань.

У протоколі обов'язково вказується особа, відповідальна за проведення безпосередніх реєстраційних дій. Також у протоколі необхідно зафіксувати причину зміни учасника, наприклад, за власним бажанням.

Перед тим як змінити засновника ТОВ, необхідно визначити спосіб заміни. Це може бути вихід діючого і вступ нового, або передача своєї частки у статутному капіталі іншій особі (продаж). Другий варіант більш популярний у практиці, оскільки вимагає меншої документальної роботи й не зачіпає долі інших учасників ТОВ.

Зміна учасника товариства через продаж (дарування) частки

Прийнявши рішення про зміну власників товариства (наприклад, при продажі частки), потрібно перейти до укладення договору відчуження і зміни статуту підприємства. Зміна учасника ТОВ передбачає видання статуту у новій редакції, де зазначаються дані цієї особи та розмір її частки.

Договір відчуження складається у стандартній формі – у вигляді договору купівлі-продажу або дарування. Факт прийому-передачі частки у статутному капіталі фіксується в акті. Угода підлягає нотаріальному посвідченню. У цей же момент новий склад учасників ТОВ підписує статут у новій редакції.

Звернення до державного реєстратора

Подальший порядок зміни учасників ТОВ – реєстрація змін у державному реєстрі після проведення вищевказаних дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» при зміні учасників товариства повинні бути надані реєстратору наступні документи:

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, підписана директором чи іншою уповноваженою особою, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
- документ про сплату адміністративного збору;
- нотаріально посвідчений акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю (у випадках саме відчуження частки).

Інші особливості при зміні власника ТОВ

Перед тим як змінити засновника, слід пам'ятати: перехід права власності на частку у статутному капіталі може спричинити перерозподіл існуючих часток.

Наприклад, така ситуація часто виникає при зміні декількох учасників, а саме, їх кількості. У такому випадку всі деталі з приводу часток кожного з них у спільному капіталі повинні бути вказані у протоколі загальних зборів та новій редакції статуту.

Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня держреєстрації його виходу (ч. 5 ч. 24. Закону про ТОВ).

Не пізніше 30 днів з дня, коли ТОВ дізналося про вихід учасника, воно зобов’язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначають станом на день, що передував дню подання учасником держреєстратору відповідної заяви (ч. 6 ст. 24 Закону про ТОВ).

На нашому сайті Ви можете завантажити:

- шаблон протоколу про внесення змін до ТОВ;
- шаблон акту приймання-передачі частки у статутному капіталі;
- шаблон попереднього договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі.

Або ж скористатися розширеним функціоналом системи в частині ведення реєстру контрагентів, згенерувати договір, акт, протокол, заповнений даними, а також підписати кваліфікованим електронно-цифровим підписом.

🌏 м. Київ, вул. Максимовича, 24
📲 0637886291
🌐 https://instaco.com.ua.