ТОВ "ІНСТАКО"
Юридична фірма
Відгуки клієнтів

4

Занурення до проблеми
4
Співвідноцення ціна/якість
4
Швидкість реакції на запити
4
Ясність пояснень
4
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

Основні положення договору про надання послуг за законодавством Болгарії

2.11.2022, 13:49

Договір про надання послуг має широке застосування в комерційному обороті та займає центральне місце у відносинах між компаніями та громадянами, поряд з договорами поставки.

Договір про надання послуг має широке застосування в комерційному обороті та займає центральне місце у відносинах між компаніями та громадянами, поряд з договорами поставки.

Ключовим моментом у предметі договору є можливість доручення однією особою іншій виконати певні фактичні дії (роботи).

Для деяких послуг встановлені спеціальні режими реалізації права на здійснення діяльності, наприклад, медичні, проєктні, туристичні та інші.

У Болгарії договір про надання послуг не має чіткого юридичного визначення, і в цьому відношенні він належить до великої групи неназваних договорів. Через відсутність законодавства до різних видів послуг також застосовуються правила виробничого договору (ст. 258 – ст. 269 Закону про зобов’язання та договори (ТОВ). Необхідно вказати пункт і правовий акт, з якого взято речення, і гіперпосилання на джерело (офіційний вебсайт із законодавством). На жаль, у Болгарії ми не маємо офіційного вебсайту з консолідованими нормами. Це адреса державного вісника: https: //dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces, де публікуються лише зміни в текстах, можна скористатися https://lex.bg/laws/ldoc/2121934337, але це не офіційно).

Сторони

Законом встановлено, що за договором підряду підрядник зобов'язується на свій ризик виготовити що-небудь за замовленням другої сторони, а остання - сплатити винагороду (ст. 258 ЦК).

Якщо інше не домовлено, підрядник зобов'язаний виготовити замовлену річ за власні кошти. Підрядник зобов'язаний негайно попередити іншу сторону, якщо його проєкт або наданий матеріал не підходить для належного виконання роботи, і вимагати внесення необхідних змін до проєкту або поставки відповідного матеріалу. Якщо інша сторона цього не зробить, підрядник може відмовитися від договору. Якщо підрядник не зробить цього попередження, він відповідає перед другою стороною за завдані збитки (ст. 259 і ст. 260 ЦК).

Важливо звернути особливу увагу на норму ст. 9 КЗпП, яка регламентує свободу переговорів між сторонами. Ця свобода виражається в можливості для сторін укладати договір зі змістом, який вони вільно визначають (Методі Марков: Зобов’язальне право – Modus Studendi, S. 2011), хоча це не регулюється законом, якщо ці положення не суперечать імперативні нормативні положення та добрий тон.

Нагорода

Істотна умова практичного значення наведена в положенні ст. 266 Цивільного кодексу, в якій зазначено, що замовник зобов'язаний виплатити винагороду за прийняту роботу. Якщо винагорода узгоджується за одиничними цінами, її розмір встановлюється при прийманні роботи. Якщо під час виконання договору змінюється належним чином визначена ціна матеріалу або праці, відповідно змінюється винагорода, навіть якщо вона була погоджена в повному обсязі.

Спосіб реалізації

Підрядник зобов'язаний виконати роботу таким чином, щоб вона відповідала своїй звичайній або передбачуваній меті в договорі. Відповідальність за якість несе підрядник, який виконує роботу власним матеріалом (ст. 261 ЗЗД).

Відповідно до ст. 262 ЗЗД, замовник може перевірити виконання договору в будь-який час, якщо це не заважає підряднику. Якщо стає зрозуміло, що підрядник не зможе виконати роботу вчасно або не виконає її в узгоджений або належний спосіб, замовник може розірвати договір, маючи право на компенсацію за загальними правилами.

Правила щодо ризику випадкової загибелі або пошкодження матеріалу регулюються ст. 263 ЦК, згідно з якою ризик несе сторона, яка його передала, якщо інша сторона не прострочила зобов'язання.

Відповідно до ст. 269 ​​Цивільного кодексу при розірванні договору замовник зобов'язаний оплатити виконану роботу і корисно вкладені матеріали відповідно до обумовленої винагороди. У разі смерті підрядника або втрати його здатності виконувати роботу договір припиняється, якщо він не був укладений щодо особи підрядника і його спадкоємці не згодні продовжувати виконання.

Крім зазначених умов, як і в більшості контрактів, сторони можуть узгодити будь-які інші додаткові положення, які не суперечать закону та моралі, найпоширенішими є ті, що стосуються виконання контракту, наприклад зобов’язання надати гарантію, різні види парі, поруки та інше. З метою захисту прав та інтересів сторін прийнято включати застереження про дотримання конфіденційності, певний режим виникнення та здійснення авторського права та ін.

Ви можете знайти більше інформації в інших статтях на сайті.

Завантажити шаблон договору про надання послуг, акта та рахунка та автоматичного заповнення даних сторін можна на нашому сайті.

🌏 м. Київ, вул. Максимовича, 24
📲 0637886291
🌐 https://instaco.com.ua