Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Угоди, про які нотаріуси не можуть промовчати...

15.59, 6 грудня 2012
2109
0

Про обов'язки нотаріусів як податкових агентів фізичних осіб, що здійснюють угоди з нерухомістю і спадком, і як суб'єктів первинного фінансового моніторингу читайте в матеріалі видання "ЮРИСТ & ЗАКОН"...

Згідно п. 172.1 Податкового кодексу України дохід, отриманий платником податків від продажу (обміну) не частіше одного разу впродовж звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані ці об'єкти, господарчо-побутові споруди і будівлі), а також земельної ділянки, площа якої не перевищує норми безкоштовної передачі, певною ст. 121 ЗКУ залежно від його призначення, за умови знаходження такого майна у власності платника податків більше трьох років не оподатковується.

Якщо ж фізособа отримує дохід від продажу більш ніж одного з об'єктів нерухомості, вказаних в п. 172.1 НКУ, упродовж звітного податкового року або від продажу об'єкту нерухомості, не вказаного в цьому пункті, то такий дохід підлягає оподаткуванню по ставці, визначеній п. 167.2 НКУ, а саме 5 %.

Дохід від продажу другого і наступних впродовж календарного року об'єктів житлової нерухомостівказаних в п. 172.1 НКУ (незалежно від терміну володіння), що знаходяться на момент їх відчуження у власності фізособи менше трьох років (незалежно від кількості продажів протягом року), нежитловій комерційній нерухомості (незалежно від терміну володіння і кількості продажів), а також дохід від продажу (обміну) об'єкту незавершеного будівництва обкладаються НДФЛ по ставці 5 %.

З метою оподаткування дохід від продажу нерухомості визначається виходячи з ціни, вказаної в договорі купівлі-продажу, але не нижче за оцінну вартість такого об'єкту, яка розраховується уповноваженим на це органом.

Фізособа, що продає або обмінює з іншою фізособою нерухомість, у виконання положень пп. "а" п. 172.5 НКУ повинне самостійно встановити і сплатити суму НДФЛ через банківські установи до нотаріального завірення договору купівлі-продажу, міни.

У випадку якщо угода з продажу (обміну) об'єкту нерухомості здійснюється між фізособами, то функцію податкового агента виконує нотаріусщо завіряє відповідний договір тільки за наявності оцінної вартості нерухомості і документу про сплату НДФЛ до бюджету. 

Нотаріуси щокварталу надають в органи ДПС по місцю знаходження державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса звіт по ф. № 1ДФ

Ці функції полягають в обов'язку нотаріуса щокварталу надавати в органи ДПС по місцю знаходження державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такі договори у вигляді звіту по ф. № 1ДФ з вказівкою вартості нерухомості, суми НДФЛ, сплаченою стороною угоди, інформація по таких операціях вказується з ознакою доходу "104".

Незважаючи на те, чи виникають податкові зобов'язання у продавця-фізособи або ні, ця особа зобов'язана відбити дохід від такого відчуження нерухомості в річній податковій декларації про прибутки.

Оподаткування прибутків, отриманих фізособою у вигляді спадку або подарунка (укладення договору дарування) від інших фізосіб, залежить від виду такого успадкованого або дарованого майна і міри спорідненості між фізособами.

Інформацію про видачу посвідчень про право на спадок і завірення договорів дарування нотаріуси щокварталу в звіті по ф. № 1ДФ представляють в органи ДПС по місцю знаходження державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

Для віддзеркалення в цьому звіті інформації про видані посвідчення, про право на спадок і завірення договорів дарування нотаріуси вказують одну з ознак доходу, приведеного в таблиці 3.

113 Від члена сім'ї першого ступеня спорідненості;

114 Від фізичної особи, що не є членом сім'ї першого ступеня спорідненості;

115 Від нерезидента або якщо такий дохід отриманий нерезидентом;

116 Цю ознаку доходу нотаріуси використовують, якщо дохід за договором отримує інвалід I групи, дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківської опіки, дитина-інвалід.

Відповідальність за сплату НДФЛ до бюджету повністю покладається на фізосіб, що отримали спадок (подарунок). Прибутки у вигляді вартості успадкованого (отриманого в подарунок) нерухомого майна включаються платником податків в річну податкову декларацію про прибутки.

Неподання або порушення порядку представлення інформації для формування і ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, передбаченого Кодексом, тягнуть накладення штрафу у розмірі 85 гривен. Ті ж дії, здійснені платником податків, до якого протягом року був застосований штраф за таке ж порушення, призводять до накладення штрафу у розмірі 170 гривен.

Оформлення документів, що містять інформацію про об'єкт оподаткування фізичних осіб або сплату податків без вказівки реєстраційного номера облікової картки платника податків, або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків, окрім випадків, визначених пунктом 119.2 цієї статті, тягне накладення штрафу у розмірі 170 гривен.

Нотаріуси зобов'язані повідомляти про угоди не лише в податкову, але і про деяких з них в Госфинмониторинг 

Згідно із законодавством нотаріуси зобов'язані повідомляти про угоди не лише в податкову, але і про деяких з них в Госфинмониторинг. Відповідно до Закону України "Про попередження і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" нотаріуси визначені суб'єктами первинного фінансового моніторингу і зобов'язані повідомляти Госфинмониторингу про фінансові операції, що дають підстави підозрювати про їх зв'язок з легалізацією (відмиванням) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або призначених для фінансування тероризму. До того ж в цьому ключі розглядаються тільки угоди, визначені статтею 8 цього Закону :

• купівля-продаж нерухомості;

• управління активами клієнта;

• управління банківським рахунком або рахунком в цінних паперах;

• залучення засобів для утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності і управління ними;

• утворення юридичних осіб, забезпечення їх діяльності або управління ними, а також купівля-продаж юридичних осіб.

Закон передбачає обов'язок нотаріуса стати на облік в Госфинмониторинге і отримати статус суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Нотаріус повинен здійснювати ідентифікацію і вивчення клієнтів, забезпечувати виявлення і реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, надавати на запит Госфинмониторинга додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, зберігати документи стосовно ідентифікації осіб упродовж 5 років і т. п. Усі ці обов'язки є нормами прямої дії і визначені в статті 6 Закону.

Нотаріуси як спеціально певні суб'єкти первинного фінансового моніторингу подають Госфинмониторингу інформацію, необхідну для узяття їх на облік, впродовж трьох робочих днів з дати встановлення ділових стосунків з клієнтом, що має намір зробити одну з угод, встановлених частиною першої статті 8 Закону.

Для того, щоб стати на облік в Госфинмониторинге, необхідно заповнити форму обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу (№ 1-ФМ).

Ідентифікація клієнтів, що проводять фінансові операції, здійснюється на підставі поданих офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій

Для спеціально певних суб'єктів Закон передбачає особливості і для представлення інформації Госфинмониторингу. Автоматичного рапортования немає. Отже, при виникненні підозр нотаріуси повідомляють Госфинмониторингу про випадки посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, якщо сума фінансової операції рівна або перевищує суму, визначену частиною шостої статті 8 Закону (тобто 400000 грн.). Повідомляють ГКФМУ, якщо операція викликає підозру.

Згідно з пунктом 2 частини другої статті 6 Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний здійснювати ідентифікацію і вивчення клієнта у випадках, встановлених Законом. Відповідно до статті 1 Закону клієнт - будь-яка особа, що звертається за наданням послуг або користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Людмила Голий

Ідентифікація клієнтів, що проводять фінансові операції, здійснюється на підставі поданих офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій. З метою ідентифікації резидентів суб'єкти первинного фінансового моніторингу - нотаріуси встановлюють:

• для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (чи іншого документу, що засвідчує особу), дату видачі і орган, що його видав, з'ясовують місце проживання або місце перебування фізичної особи, ідентифікаційний код згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків і інших обов'язкових платежів;

• для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я і по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (чи іншого документу, що засвідчує особу), дату видачі і орган, що його видав, місце проживання або місце перебування фізичної особи - підприємця, реквізити банку, в якому відкритий рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

• для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження; з'ясовують зведення про органи управління і їх склад; дані, що ідентифікують осіб, що мають право розпоряджатися рахунками і майном; зведення про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контроллери юридичної особи; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України; реквізити банку, в якому відкритий рахунок, і номер банківського рахунку.

При цьому усі документи, необхідні для здійснення ідентифікації, надаються клієнтом.

У разі невиконання (неналежного виконання) нотаріусом вимог цього Закону або нормативно-правових актів, регулюючих діяльність у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, на нього може бути накладений штраф в розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян, а саме:

• за порушення вимог відносно ідентифікації і вивчення фінансової діяльності осіб у випадках, передбачених законодавством;

• за невиявлення, несвоєчасне виявлення і порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що підлягають відповідно до законодавства фінансовому моніторингу;

• за неподання, несвоєчасне представлення, порушення порядку представлення або представлення недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають відповідно до закону такому моніторингу;

• за порушення порядку призупинення фінансових операцій.

Повторне (протягом року) порушення вимог цього Закону або нормативно-правових актів спричиняє за собою накладення штрафу в розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян.

Людмила Голий

приватний нотаріус Київського нотаріального округу, юрист

____________________________________________________________

"ЮРИСТ & ЗАКОН" - це електронне аналітичне видання, що входить в інформаційно-правові системи ЛІГА :ЗАКОН і створене спеціально для юристів і фахівців, що потребують якісної аналітичної інформації про зміни, що відбуваються в правовому полі України. З питань придбання "ЮРИСТ & ЗАКОН" звертайтеся до менеджерам ЛІГА :ЗАКОН чи дорегіональним дилерам.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему