Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Протокол про корупцію – кінець кар'єри чи це ще не вирок?

Що потрібно знати, аби відстоювати свої права

Цього року термін подання щорічних декларацій та декларацій після звільнення продовжено до 1 червня. Крім того, суб'єкти декларування, які у період до цієї дати не мали можливості подати декларацію перед звільненням або повідомлення про суттєві зміни у майновому стані через карантин, звільняються від відповідальності за несвоєчасне подання у зазначений період. Такі зміни передбачає закон про протидію коронавірусу, що набрав чинності 17 березня.

Слід очікувати, що після карантинного застою НАЗК та інші органи правопорядку активізують свою роботу щодо виявлення неточностей у деклараціях. Це спричинить зростання кількості складених протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією.

Чи означає це, що протокол потягне за собою звільнення? І чи варто протистояти? Пропонуємо разом з'ясувати.

Протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, має право складати лише НАЗК? - Ні

Адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією - це діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, за яке законом встановлено адміністративну відповідальність.

Слід вказати, що відповідальність за корупційне правопорушення передбачена не лише Кодексом України про адміністративні правопорушення, а й Кримінальним кодексом України.

У статті поговоримо саме про адміністративні правопорушення.

Хто має право складати протоколи, пов'язані з даним фактом? Відповідно до (КУпАП), таким правом наділені посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції). Практика свідчить, що звичайний дільничний таким займатись не буде. Повноваження складати такі протоколи віднесені до працівників Департаменту стратегічних розслідувань (спеціальний підрозділ, функція якого, в тому числі, спрямована на боротьбу з економічною злочинністю). ДСР збирає докази про вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, складає в межах компетенції протоколи про правопорушення, пов'язані з корупцією та направляє їх до суду.

Також дані протоколи мають право складати і співробітники Служби безпеки України. Такі повноваження надані і прокурорам. В останню чергу зазначається НАЗК. Водночас, НАЗК має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Національного агентства, застосовувати передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

До речі, досить часто, протоколи складаються відносно осіб, які вже не працюють на посадах. Оскільки державні службовці певних категорій забувають, що вони зобов'язані наступного року після звільнення подавати декларацію за минулий рік.

Олександр Горобець

Лише суд встановлює вину особи

Якщо ви отримали протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, це ще не означає, що вас визнано винним. Це ще потрібно буде довести в суді. Такі справи розглядають місцеві суди.

В окремих випадках участь прокурора у розгляді справи судом є обов'язковою.

Зважаючи на це, можна вказати, що орган, який склав протокол, лише збирає докази винуватості декларанта, а суд вже буде надавати їм оцінку. Протокол - це не вирок, а початок шляху до доведення своєї невинуватості.

Пояснення - це важливо, докази в суді - ключове

На розгляді справи повинна бути присутня особа, яка притягується до адміністративної відповідальності.

У разі ухилення, таку особу може бути піддано примусовому приводу. Зважаючи на це, з'явитись на судове засідання доведеться. Перед цим необхідно підготуватися до оскарження дій правоохоронців та доведення своєї невинуватості.

Перше, на що слід звернути увагу при підготовці - строки. Так, адміністративне стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, може бути накладено протягом трьох місяців із дня виявлення, але не пізніше двох років із дня його вчинення.

Отже, в разі закінчення вказаних вище строків, провадження у справі підлягає закриттю. Якщо ж на момент розгляду справи в суді закінчилися строки притягнення особи до адміністративної відповідальності, то суд, у разі заперечення особою своєї вини чи наявності в її діях складу адміністративного правопорушення, повинен дослідити всі обставини справи, установити, чи містить діяння ознаки і склад адміністративного правопорушення, а також чи належить особа до суб'єктів цього правопорушення, чи винна вона в його вчиненні, і лише після цього закрити провадження у справі.

Загалом, судова практика недосконала у питанні спливу строків притягнення до адміністративної відповідальності. Закриття провадження на зазначеній підставі можливе за одночасної наявності таких умов: вчинення (виявлення) адміністративного правопорушення, сплив встановленого законом строку.

Тобто, для закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення з підстав закінчення строків, передбачених ст. 38 КУпАП, можливе лише за умови встановлення факту вчинення особою протиправної дії чи бездіяльності, що підпадають під визначені законом ознаки адміністративного правопорушення.

У разі недоведеності наявності складу адміністративного правопорушення та не підтвердження його належними та допустимими доказами, виключається можливість закрити провадження у адміністративній справі за п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП.

Проте навіть якщо вина декларанта буде підтверджена, особа не вважається такою, що була притягнута до адміністративної відповідальності, оскільки стягнення не було накладено, а через це й відсутні підстави для звільнення з посади.

Загалом, строки - це важливий момент, проте якщо орган, який склав протокол, сам їх пропустив і не вклався - самостійно намагатись затягувати їх недоречно та малоперспективно.

Детально дослідивши протокол, ми рекомендуємо спочатку подати заперечення (пояснення) до НАЗК або іншого органу, який склав такий протокол. Існує вірогідність, що в суді вони визнають свою помилку, проте така ситуація майже неможлива. Окрім заперечень треба використовувати весь арсенал процедури збирання доказів для підтвердження невинуватості, щоб надати їх суду. При цьому, пам'ятаємо та використовуємо можливість звернутись до суду з клопотанням про витребування доказів, з отриманням яких виникли складнощі.

Кожна ваша дія в реєстрі залишає свій слід

Кожна декларація подається електронно у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. При цьому, кожна дія в мережі інтернет не залишається непоміченою, не є виключенням і названий сервіс.

Фактично, з моменту спроби входу до власного кабінету, система починає відслідковувати та записувати кожну вашу дію. Так, у довідці від НАЗК вказана послідовність дій користувача у системі, а саме дата та точний час вчинення дії, IP-адреса з якої вчинювались такі дії, ідентифікатор документу, розділ персонального кабінету та власне дія (створення чернетки, заповнення будь-якого розділу, натискання будь-якої кнопки, збереження документу…).

Значний пул у винесених корупційних протоколах, пов'язаний з несвоєчасним поданням декларацій. При цьому, передбачено настання відповідальності лише за несвоєчасне подання декларації без поважних на це причин. Ось у цьому випадку кожна записана вами дія у реєстрі і допомагає вам. З практики можна вказати, що в базі даних записуються та зберігаються будь-які натискання клавіш. Відповідно, якщо ви виконали всі дії, проте реєстр (як це часто буває) завис з технічних причин та не оприлюднив декларацію, у цьому випадку відсутня вина декларанта. Отже, відсутній і факт вчинення адміністративного правопорушення.

Костянтин Корнєєв

Звільнення можливе лише за наявності рішення суду - не раніше

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

Варто зазначити, що особа підлягає звільненню у випадку набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за пов'язане з корупцією правопорушення, яким позбавляється права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Водночас, у редакції закону до жовтня 2019 року було достатньо лише рішення про притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за пов'язане з корупцією правопорушення.

Отже, на сьогодні, для того, щоб звільнити особу саме у судовому рішенні, має бути прописано таке стягнення.

У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення, відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням.

Зважаючи на вказане, до факту ухвалення судом рішення про притягнення до адміністративної відповідальності, декларанта не мають права звільняти, а лише відсторонити від посади. Водночас, як показує практика, навіть після ухвалення судом рішення про притягнення до адміністративної відповідальності та у випадку дії спеціальних норм законодавства, особа може залишитись на займаній посаді.

Таким чином, складений протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, ще не означає факт доведеності вини декларанта та кінець кар'єри. Завжди необхідно боротися до кінця, а шляхи підкаже практика та ваш адвокат.

Олександр Горобець,

керівник проєктів Практики безпеки бізнесу Juscutum

Костянтин Корнєєв,

молодший юрист Практики безпеки бізнесу Juscutum

Читайте також:

Судова система України в умовах карантину

Оновлено процесуальні кодекси в частині особливостей розгляду справ під час карантину

Не втрачайте важливу інформацію в кризових ситуаціях! Будьте в курсі розкладу судових засідань та завантаженості суддів. Відстежуйте судові справи за контрагентами, аналізуйте правові позиції та судові рішення з понад 85 млн. Формуйте власну сильну позицію із Системою аналізу судових рішень VERDICTUM. Отримайте тестовий доступ за посиланням.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему