Топ-10 правових подій тижня для бізнесу

11.05.2018, 15:00
178
0

ЮРЛІГА визначила десять важливих для підприємців правових подій цього тижня, урахувавши результати роботи держорганів і нові надходження до систем ЛІГА:ЗАКОН
ЮРЛІГА визначила десять важливих для підприємців правових подій цього тижня, урахувавши результати роботи держорганів і нові надходження до систем ЛІГА:ЗАКОН

1. Закон про кібербезпеку набув чинності

9 травня набув чинності Закон № 2163-VІІІ «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», яким визначено правові й організаційні засади забезпечення захисту національних інтересів України в кіберпросторі, основні завдання, напрями та принципи державної політики у сфері кібербезпеки, повноваження державних органів, підприємств, установ, організацій, осіб і громадян у цій сфері, основні принципи координації їхньої діяльності для забезпечення кібербезпеки. Закон не поширюється на соціальні мережі, приватні електронні інформаційні ресурси в Інтернеті (зокрема, і блог-платформи, відеохостинги, інші веб-ресурси), якщо такі інформаційні ресурси не містять інформації, необхідність захисту якої встановлено законом, відносини й послуги, пов'язані з функціонуванням таких мереж і ресурсів. Формування та реалізацію державної політики у сфері захисту в кіберпросторі державних інформаційних ресурсів забезпечуватиме Адміністрація Держспецзв'язку. Відповідні зміни передбачено постановою Кабміну від 4 квітня 2018 року № 243.

2. Установлено порядок роботи Кредитного реєстру

Нацбанк визначив порядок надання інформації до Кредитного реєстру, її видалення, отримання інформації з реєстру, а також ведення Реєстру запитів банків / заяв фізичних чи юридичних осіб. Положення про Кредитний реєстр Національного банку затверджено постановою від 4 травня 2018 року № 50, яке набуло чинності 6 травня. Обмін інформацією щодо реєстру між його учасниками здійснюється з використанням онлайн-сервісів, розміщених на зовнішніх веб-ресурсах НБУ. Банк/Фонд надає до реєстру інформацію про кредитні операції боржника, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних зарплат. Інформація надається/оновлюється щомісячно не пізніше за 11-й робочий день місяця, наступного за звітним. Перелік інформації, що надається до реєстру, наведено в додатку 1 до Положення.

3. Кабмін спрощує умови ведення бізнесу

Уряд ухвалив пакет рішень, якими значно спрощено умови ведення бізнесу. Зокрема, запроваджується ризик-орієнтований підхід у діяльності інспекційних органів. Така система збільшить точність оцінювання ступеня ризику суб'єктів господарювання й дасть змогу фокусуватися на перевірках найризиковіших підприємств. Крім того, Кабмін скасував низку актів, щоб зменшити навантаження на підприємства роздрібної торгівлі алкогольними напоями, торгівлі нафтопродуктами та ремонту побутової техніки в частині використання печаток, а також скасував дублювання електронних документів на папері.

4. Малий і середній бізнес отримає держпідтримку

Визначено план реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. План покликаний активізувати й підвищити ефективність роботи Уряду щодо імплементації прописаних у Стратегії напрямів і передбачає реалізацію низки завдань, зокрема: створення порталу МСП на базі офіційного сайта Мінекономрозвитку; створення Офісу розвитку МСП при Мінекономрозвитку; реалізацію проекту часткового забезпечення кредитів для МСП; реалізацію проекту створення регіональної мережі центрів підтримання підприємництва; упровадження програм розвитку МСП відповідно до пріоритетів інших стратегічних і програмних документів; удосконалення регуляторних процедур, що регулюють діяльність МСП.

5. З реєстру видалять інформацію про виключені фінустанови

У Державному реєстрі фінансових установ не зберігатимуть інформацію про фінансову установу після її виключення з реєстру. Зміни до Положення про Державний реєстр фінансових установ внесено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 15 березня 2018 року № 350. Раніше таку інформацію зберігали впродовж 5 років із дати виключення фінансової установи з реєстру та передання реєстраційної справи до державного архіву.

6. Змінилися умови видачі ліцензій на використання іноземної валюти

Оновлено умови видачі ліцензій на використання іноземної валюти як засобу платежу. Відповідна постанова НБУ від 3 травня 2018 року № 48 «Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу» набула чинності 5 травня. Для отримання індивідуальних ліцензій на використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу більше не потрібно подавати довідки уповноважених банків із реквізитами рахунків, які заявник планує використовувати для здійснення валютної операції. При цьому НБУ має право запитувати й отримувати від заявника додаткову інформацію, документи, необхідні для з'ясування обставин проведення валютної операції, її змісту й учасників (контрагентів) (зокрема, і для юридичних осіб - бенефіціарних власників (контролерів)).

7. НКЦПФР змінює правила виплати дивідендів

НКЦПФР оновила ряд документів із питань провадження депозитарної та клірингової діяльності. Відповідні зміни Комісія затвердила, і їх буде спрямовано до Мін'юсту для проходження державної реєстрації. Уточнено вимоги до виплати акціонерним товариством дивідендів. Зокрема, публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких зроблено публічну пропозицію й акції яких допущено до торгів на фондовій біржі, а також банк зобов'язуються платити дивіденди лише через депозитарну систему України. Також істотні зміни внесено до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України. Документом врегульовано процедуру направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами (акціонером), які на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Крім того, у новій редакції викладено Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, оскільки запроваджуються норми з оформлення емітентом глобального й тимчасового глобального сертифіката у формі електронного документа в порядку, установленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.

8. Мінрегіон заборонить проектування парковок на тротуарах

Нові будівельні норми не допускають улаштування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах. Відповідні зміни містяться в новому ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», який уже затверджено й буде опубліковано найближчим часом. Згідно з новими ДБН не допускається проектування тимчасових автостоянок: на тротуарах; уздовж проїжджих частин магістралей загальноміського значення безперервного руху; уздовж проїжджих частин магістралей загальноміського значення регульованого руху та магістралей районного значення в разі, коли коефіцієнт використання пропускної спроможності наближається до 1, і в разі виділення на цих магістралях окремих смуг для руху маршрутного транспорту. Оновлені державні будівельні норми поширюватимуться на проектування нових і реконструкцію наявних вулиць і доріг.

9. Вимоги до роботи за комп'ютером наближено до євростандартів

Установлено мінімальні вимоги до безпеки здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями. Вимоги затверджено наказом Мінсоцполітики від 14 лютого 2018 року № 207, і поширюються вони на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми й видів діяльності. Водночас вони не торкаються комп'ютерних класів (кабінетів, аудиторій тощо) навчальних закладів і робочих місць працівників, які займаються обслуговуванням, ремонтом і налагодженням екранних пристроїв. Установлено обов'язок роботодавця проінформувати працівників під розписку про умови праці й наявність на їхніх робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Роботодавець за свій рахунок забезпечує проведення медичних оглядів працівників і за потреби - виконання відповідних оздоровчих заходів. Також установлено мінімальні вимоги безпеки до екранних пристроїв.

10. Відтерміновано введення в дію нового техрегламенту ліфтів

Уведення в дію Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів відкладено до 1 січня 2019 року. Відповідні зміни внесено до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року № 438. Суб'єкти господарювання можуть до вказаної дати постачати на ринок ліфти й компоненти їх безпеки, які відповідають Техрегламенту ліфтів 2009 року. У Кабміні вважають, що такого строку достатньо для виконання вимог нового технічного регламенту щодо створення органів з оцінювання відповідності ліфтів і компонентів їх безпеки, а також проведення ними сертифікації об'єктів ліфтового господарства.

Хочете бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на ЮРЛІГУ у соцмережах. Обирайте, що вам зручніше - Телеграм t.me/jurliga, Фейсбук https://www.facebook.com/jurliga/ або Твіттер https://twitter.com/jurligaua.

Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка новин
Підписатись

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту