Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Ім'ям України : дайджест судових вістей ( 21.06.13 р. - 27.06.13 р.)

1 липня 2013, 13:13
633
0
Автор:
Реклама

Суддя Олександр Волков vs Україна: судова влада в очікуванні чергової реформи?

Ще 9 січня 2013 року Європейський суд з прав людини (далі - ЕСПЧ), розглянувши справу "Олександр Волков проти України", зобов'язав нашу країну відновити на посаді екс-суддю Верховного Суду України (далі - ВСУ) Олександра Волкова і виплатити йому 18 тисяч євро компенсації.

ЕСПЧ визначив, що А. Вовків був звільнений з порушенням основних принципів процесуальної справедливості, передбачених ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основних свободтаких як справедливий розгляд справи незалежним і беспристрастным судом, юридична визначеність, право розгляду справи судом, встановленим законом. Також суд вважає, що заявник був звільнений з порушенням вимог законності в розумінні ст. 8 Конвенцій ("Право на повагу приватного і сімейного життя"). ЕСПЧ вважає, що звільнення судді А. Волкова, з явним ігноруванням вказаних принципів Конвенції, слід розглядати як загрозу суддівської незалежності загалом.

ЕСПЧ вказав, що члени парламенту незаконно проголосували за рішення про звільнення А. Волкова з посади судді. Депутати голосували за відсутніх в залі членів ВР. Суд відмітив, що цей факт підтверджений заявою чотирьох членів ВР і відеоматеріалами, на що урядом України не були надані ніякі правдоподібні аргументи.

ЕСПЧ визнав, що голосування про звільнення А. Волкова проводилося у момент відсутності більшості членів парламенту, що порушує норми українського законодавства.

У рішенні Суду також йдеться про те, що звільнення пана Волкова за "порушення присяги" не має під собою реальних підстав. "У цій справі відсутні будь-які ознаки того, що на час розгляду справи заявника були зроблені і існували якісь принципи і практика, сприяючі послідовному і обмежувальному тлумаченню поняття "Порушення присяги"- вважає ЕСПЧ.

Останній також вважає, що необхідні процесуальні гарантії не були прийняті для запобігання довільному застосуванню відповідних норм матеріального права. Зокрема, внутрішнім законодавством не встановлено ніяких термінів для ініціації і проходження виробництв проти судді за "порушення присяги". Відсутність яких-небудь термінів давності зробила свободу розсуду дисциплінарних органів необмеженою і підриває принцип правової визначеності, говориться в рішенні.

Окрім того, ЕСПЧ вважає, що наслідком звільнення стало втручання в право заявника (А. Волкова) на повагу до приватного життя в значенні статті 8 Конвенцій. Так, в рішенні йдеться про те, що звільнення заявника з посади судді вплинуло на широкий спектр його стосунків з іншими людьми, включаючи стосунки професійного характеру. Також це вплинуло на його "близьке оточення", оскільки втрата роботи викликала відчутні наслідки для матеріального добробуту заявника і його сім'ї. Крім того, причина звільнення заявника, а саме порушення присяги судді, передбачала збиток його професійної репутації.

Таким чином, Суд вважає, що справа "Вовків проти України" викриває серйозні системні проблеми у функціонуванні судової системи нашої держави. Зокрема, встановлені в справі порушення свідчать про те, що система залучення суддів до дисциплінарної відповідальності не організована способом, що припускає достатню відособленість судової влади від інших гілок влади. Більше того, ЕСПЧ вважає, що вона не забезпечує відповідних гарантій захисту від зловживань дисциплінарними заходами, які шкодять суддівській незалежності, що є найважливішою складовою ефективного функціонування демократичного суспільства. Суд вважає, що Україні необхідно вжити заходи, спрямовані на реформування системи залучення суддів до дисциплінарної відповідальності. Вони повинні включати внесення змін до законодавства відносно реструктуризації інституціональної бази системи і розробки форм і принципів послідовного застосування законодавства в цій сфері.

Наслідки незаконного створення палати ВАСУ

Ще одно дуже важливий наслідок рішення у справі "Волков проти України" торкається законності створення палати Вищого адміністративного суду України (далі - ВАСУ).

А. Вовків скаржився в ЕСПЧ також з приводу того, що його справа не була розглянута "судом, встановленим законом". Суддя заявив, що у момент формування палати ВАСУ, що розглядала його справу, і внесення пропозицій по її персональному складу термін повноважень голови ВАСУ (Олександра Пасенюка) закінчився і він обіймав свою адміністративну посаду без законних підстав.

Згідно із сталою практикою ЕСПЧ термін "встановлений законом" в ст. 6 Конвенцій покликаний забезпечити, "щоб судова організація в демократичному суспільстві не залежала від органів виконавчої влади, а регулювалася законом, прийнятим парламентом". У рішенні говориться, що в країнах, де законодавство є таким, що кодифікує, організація судової системи не може залишатися на розсуд судової влади, хоча це не означає, що суд не повинен мати певної свободи в тлумаченні відповідного національного законодавства.

"Словосполучення "встановлений законом" охоплює не лише правову основу самого існування "суду", але і склад суду у кожному конкретному випадку. Практика автоматичного продовження повноважень суддів на невизначений термін після закінчення терміну їх статутних повноважень до їх нового призначення порушує принцип "суду, встановленого законом"- вважає ЕСПЧ.

Відповідно до ст. 171-1 Кодексу адміністративного судочинства України справу заявника могла розглядати виключно спеціальна палата ВАСУ. Згідно з пунктом 41 Закону "Про судоустрій України" в 2002 році ця спеціальна палата мала бути створена рішенням голови ВАСУ; особовий склад палати визначався головою з наступним його твердженням президією цього суду. Проте на якийсь час, коли це відбувалося, п'ятирічний термін повноважень голови збіг. У той період процедура призначення голів судів не регулювалася національним законодавством: відповідні положення розділу 20 Закону "Про судоустрій України" 2002 року були оголошені неконституційними, а нові положення ще не були введені парламентом.

"Схоже, що суддя П. (А. Пасенюк) продовжував виконувати обов'язки голови ВАСУ понад встановлений законом термін, посилаючись в основному на те, що процедура (пері) призначення на посаду не була передбачена в законодавстві України, тоді як законодавча база для здійснення ним повноважень голови ВАСУ не була достатньою. Між тим в цей період суддя П., в якості голови ВАСУ, створив судову палату, що розглядала справу заявника, і розробив пропозиції по індивідуальному складу цієї палати. За цих обставин Суд не може зробити висновок про те, що палата, що розглядала справу заявника, була утворена і сформована законним способом, що відповідає вимозі відносно "суду, встановленого законом". Таким чином, мало місце порушення п. 1 ст. 6 Конвенцій" - говориться в рішенні ЕСПЧ.

Таким чином, ЕСПЧ визнав, що п'ята палата ВАСУ, свого часу створена і сформована за рішенням А. Пасенюка, працювала незаконно. Відповідно, усі рішення, які вона на той час приймала, не законні.

Підсумок

Таким чином, Суд своїм рішенням, "враховуючи виняткові обставини справи і гостру необхідність припинити порушення положень ст. ст. 6 і 8 Конвенцій"зобов'язав Україну забезпечити відновлення А. Волкова на посаді в найкоротші терміни.

Подана урядом апеляція була відхилена рішенням Великої палати Страсбурского суду 27 травня. А вже 6 червня Комітет Міністрів Ради Європи, заслуховує інформацію про виконання рішень ЕСПЧ у справах "Гонгадзе проти України", "Луценко проти України" і "Вовків проти України", зобов'язав українську владу надати план дій з чітким календарем виконання зауважень суду. Комітет призвав Україну скористатися тією допомогою, яку готова надати Рада Європи для забезпечення незалежності судової системи.

Як бачимо, це рішення ЕСПЧ має серйозні правові наслідки для нашої країни, влада якої доки не квапиться з його виконанням. Але узяті на себе міжнародні зобов'язання Україна не має права ігнорувати, а значить, рішення ЕСПЧ у справі "Вовків проти України" має бути виконане і, отже, законодавство буде приведено у відповідність із заявленими Європою вимогами.

Відмітимо, що до рішення "Вовків проти України" було прикладено окрему думку судді ЕСПЧ від України Ганни Юдковской, у якому йдеться про складність виконання вказаного рішення ЕСПЧ через те, що у ВСУ немає вакантних місць на посаду судді. Але в квітні 2013 р. у зв'язку з досягненням 65-річного віку (граничного для посади судді) у відставку був відправлений екс-голова ВСУ Петро Пилипчук. Таким чином, в суді утворилася вакансія, яку з легкістю може зайняти А. Вовків.

Цікаво, що суддя Волков у своїй заяві в ЕСПЧ стверджує, що в результаті несправедливого виробництва у його справі, що привело до звільнення його з посади судді ВСУ, він був позбавлений права отримувати зарплату судді ВСУ, довічне утримання і пенсію судді. Заявник надав детальні розрахунки свого втраченого доходу, сума якого складає 11 720 639,86 гривен, або 1 107 255,87 євро.

Враховуючи обставини, що склалися, ЕСПЧ порахував, що питання компенсації грошових втрат не готове для ухвалення рішення. Відповідно, його відклали, а подальша процедура встановлена з урахуванням будь-якої угоди, яка може бути ув'язнена між урядом і заявником.

Інші новини зі світу правосуддя

На порталі судової влади створений спеціальний поштовий сервер mail.gov.ua для обміну електронними поштовими документами. До кінця року має бути встановлена можливість користуватися повноцінним віртуальним особистим кабінетом для зберігання і редагування документів.

Для того, щоб скористатися пропонованою послугою, необхідно зареєструватися на вказаному порталі і подати до суду заяву. Після цього усі документи дублюватимуться на пошту в електронному вигляді з інтервалом відправки максимум 1 години Також передбачена можливість установки переадресації на іншу поштову скриньку.

Повістку до суду можна отримувати у вигляді SMS, для чого також слід подати заяву до суду. Одно таке повідомлення складається з 5 - 7 стандартних SMS. Детальніше про прогресивні нововведення читайте в матеріалі "Електронний суд: нові можливості для учасників процесу".

Верховний Суд оприлюднив правове укладення у справі № 6-55 цс 13предметом якого була суперечка подружжя про розділ загального майна. ВСУ вказав, що договір, ув'язнений одним з подружжя, створює обов'язки для другого з подружжя у разі, якщо він ув'язнений в інтересах сім'ї, а отримане за цим договором майно фактично використане на задоволення потреб сім'ї.

ВХСУ відкликав інформаційний лист від 22.01.2013 р. № 01-06/86/2013 "Відносно вирішення суперечок, пов'язаних із стягненням податку на додану вартість, включеного в суму збору і плати за послуги, що надаються в морських торгових портах України".

Тепер судді Конституційного Суду братимуть участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, професійних загальнодержавних, міжнародних, відомчих і інших заходах в робочий час на підставі розпорядження Голови Конституційного Суду, а у разі його відсутності - заступника Голови Конституційного Суду про службове відрядження. Відповідні зміни внесені в Регламент Конституційного Суду.

Відповідно до наказу Державної судової адміністрації від 17.06.2013 р. № 84 змінена Інструкція по діловодству в господарських судах. Уточнений зміст унікального штрих-кода на витікаючих процесуальних документах. Встановлено, що штрих-код повинен містити виключно: код бази даних суду; унікальний ідентифікатор документу у базі даних суду; тип документу; тип юрисдикції. Детальніше - в матеріалі "Уточнений зміст штрих-кода на витікаючих процесуальних документах госпсудів".

Марина Ясинская

За допомогою системи аналізу судових рішень VERDICTUM юристи можуть швидко підбирати максимально тотожні рішення по одному предмету і обставинам справи при роботі з колосальним масивом документів судової практики.

VERDICTUM - це новий продукт для практикуючих юристів від компанії "ЛІГА: ЗАКОН". У основі системи аналізу лежить програмний комплекс інноваційних пошуково-аналітичних алгоритмів і інструментів обробки текстів.

Безкоштовно протестувати VERDICTUM

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини