Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Напрями юридичного комплаєнсу

Реклама

Визначення напрямів юридичного комплаєнсу, в першу чергу, залежить від суб'єкта господарської діяльності і того, що з ним пов'язано - від ризиків, які виникають при здійсненні того чи іншого виду економічної діяльності.

Система комплаєнсу є своєрідною організаційною ниткою, яка зв`язує структуру компанії таким чином, щоб забезпечити відповідність її діяльності у будь-якій сфері. У зв'язку з цим, можна виділити наступні напрями юридичного комплаєнсу.

· Корпоративний комплаєнс

До прикладу ЗУ “Про акціонерні товариства” встановлює низку вимог до акціонерних товариств, недотримання яких може призвести до відповідальності, як самого товариства, так і його посадових осіб. До такої відповідальності належить, серед іншого, відповідальність за порушення порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства (ст. 163-5 КУпАП). Іншим прикладом також є відповідальність боржника, пов'язана з приховуванням засновником або посадовою особою такого боржника своєї стійкої фінансової неспроможності, шляхом подання недостовірних відомостей або неподання до суду у встановлений строк заяви про банкрутство (ст. 164-15 КУпАП).

· Фінансовий комплаєнс

Зобов'язання, пов'язані з правильним веденням бухгалтерського обліку передбачені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Так, наприклад, правопорушенням є відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушеннями чи внесення неправдивих даних до фінансової звітності, або її неподання (ст.164-2, ст.165-1 КУпАП). Варто зазначити, що відповідно до ст. 212, 212-1 Кримінального кодексу України, передбачена кримінальна відповідальність за фіскальні правопорушення.

· Трудовий комплаєнс

Відповідальність, пов'язана з додержанням трудового законодавства. Кодекс законів про працю України також передбачає відповідальність за порушення у сфері трудових відносин. Як приклад, можна вказати на укладення цивільно-правових договорів в умовах, за яких відповідно до закону має бути укладений трудовий договір. Наслідком вчинення відповідних дій може бути адміністративна, цивільно-правовою та подекуди кримінальна відповідальність.

Як впливає певна норма закону на вашу бізнес-діяльність? Відповідь надасть LIGA360 LEGAL SOLUTION. Знаходьте пов'язану аналітику та довідкову інформацію для будь-якого закону. Більше переваг за посиланням

· Антикорупційний комплаєнс

Відповідальність, пов'язана з корупційними діями. Кримінальний кодекс України передбачає санкції у разі зловживання повноваженнями або невиконання обов'язку особою, яка виконує управлінську функцію, за умови надання їй матеріальної чи особистої вигоди.

· Захисту персональних даних

Закон України “Про захист персональних даних” регламентує правила та встановлює вимоги щодо збирання, обробки та зберігання персональних даних фізичних осіб. Недодержання відповідних вимог передбачає низку адміністративних стягнень, пов'язаних з порушенням правил обробки персональних даних, включаючи фінансові санкції (ст. 188-39, ст. 188-40 КУпАП).

· Захисту від недобросовісної конкуренції

Суб'єкт господарської діяльності також повинен дотримуватися Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, який, наприклад, накладає обов'язок поважати комерційну таємницю контрагента (ст. 17 Закону) або забороняє неправомірне використання позначень (ст. 4 Закону).

· Протидії легалізації (відмиванню) доходів

Іншим прикладом нормативно-правових актів, які накладають додаткові зобов'язання на господарюючих суб`єктів, є Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, який зобов'язує, серед іншого, встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, а також встановлювати процедуру анонімного повідомлення про порушення (ст. 8 Закону).

· Екологічний комплаєнс

Охорона навколишнього середовища - це широка сфера, в якій кожен суб'єкт повинен забезпечити дотримання відповідних вимог. Екологічне право - це цілий комплекс нормативно-правових актів, які повинен застосовувати суб'єкт господарської діяльності. Порушення у цій сфері, такі як невиконання зобов'язань щодо звітності або відсутність відповідних дозволів, можуть мати серйозні негативні наслідки для компанії.

· Податковий комплаєнс

Ще одна сфера - податкове право. З огляду на високу волатильність податкового законодавства, а також зміни в тлумаченні чинних нормативно-правових актів, завданням у сфері комплаєнсу є належна організація процесу інформаційних потоків таким чином, щоб відповідальні особи мали можливість оновлювати свої знання у цій сфері на постійній основі, а також забезпечити можливість внесення змін до договорів з контрагентами, щоб вони не призводили до виникнення податкових ризиків.

· Дотримання принципів і належної практики стандартів та політики провадження діяльності та взаємодії

Сфера, яку охоплює система комплаєнсу, включає і неправові норми, дотримання яких залежить виключно від волі суб'єкта господарської діяльності. Обов'язок дотримання таких норм може виникати і з укладених цивільно-правових договорів, міжнародних або національних стандартів та норм ISO - у господарських операціях.

Стандарти та політика, встановлені самою компанією:

  • Кодекс поведінки або Кодекс етики;

  • Політика корпоративної і соціальної відповідальності;

  • заява про місію компанії, яку іноді також називають заявою про політику.

Місія компанії визначає роль даної компанії в контексті її важливості для навколишнього середовища. Стандарти та політика, встановлені самим суб'єктом, можуть набувати різних форм.

Наведений перелік напрямів юридичного комплаєнсу не є вичерпним. Завданням будь-якого комплаєнс-менеджменту є забезпечення відповідності діяльності компанії, її працівників і керівництва важливим, з точки зору даної компанії, правовим і неправовим нормам, а також виявлення порушень, що відбулися, і постійне вдосконалення компанії.

Вікторія Оцоколіч,
експерт-аналітик

Як HR-фахівцю економити час? З системою LIGA360: HR-Менеджер всі відповіді для роботи знайдуться в 2 кліки. Персональна стрічка новин, експертні відповіді та трудове законодавство на єдиній платформі. Деталі за посиланням.

Читайте також: Ризиковість правочину, укладеного на підставі договору доручення

Діяльність без ризику: нові виклики сьогодення у сфері охорони праці в Україні

"Довгостроковий" цивільно-правовий договір: оцінка вартості ризиків для підприємства

8 березня набрав чинності наказ Мін'юсту щодо форм заяв у справах про банкрутство (неплатоспроможність)

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини