Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Закон про колективні угоди та договори офіційно опубліковано

Реклама

14 квітня в газеті «Голос України» було офіційно опубліковано Закон № 2937-IX «Про колективні угоди та договори».

Документ набирає чинності через шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім пункту 5 розділу VI, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний Закон 23 лютого 2023 року (детальніше).

Види колективних угод та договорів

Згідно з документом колективні угоди можуть укладатися на таких рівнях соціального діалогу:

 • на національному рівні - генеральна угода;

 • на галузевому рівні - галузеві (міжгалузеві) угоди;

 • на територіальному рівні - територіальні угоди.

У галузях, в яких відсутні репрезентативні суб'єкти сторін (сторони) галузевого рівня, можуть укладатися галузеві угоди обмеженої дії.

У галузях, в яких рішення місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування регулюють оплату та інші умови праці, на територіальному рівні можуть укладатися територіальні угоди в окремій галузі.

Особливості суб'єктного складу сторін та сфери дії окремих угод галузевого і територіального рівнів визначаються цим Законом.

Колективний договір укладається на локальному рівні (на підприємстві, в установі, організації, з фізичною особою, яка використовує найману працю).

Колективний договір може укладатися у відокремлених підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів та визначених повноважень суб'єктів його сторін.

Сфера дії колективних угод та договорів

Положення колективної угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для:

 • суб'єктів сторін угоди;

 • роботодавця та працівників, якщо роботодавець перебуває у сфері дії суб'єкта сторони роботодавців угоди через відповідне членство або належить до сфери управління суб'єкта сторони органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування угоди.

Положення генеральної угоди є обов'язковими для дотримання в інших колективних угодах та договорах.

Положення колективного договору з питань, що відповідно до законодавства та обов'язкових для сторін колективних угод регулюються колективними договорами, поширюються на всіх працівників, які перебувають у трудових відносинах із роботодавцем, незалежно від членства у профспілках.

Дія інших положень колективного договору поширюється на працівників на умовах, визначених цим колективним договором.

Зміст колективної угоди

Зміст і структура колективної угоди визначаються сторонами в межах їх повноважень.

Колективною угодою визначаються зобов'язання і домовленості сторін з питань, що відповідно до законодавства регулюються в колективній угоді.

Генеральною угодою визначаються основні домовленості сторін на національному рівні з питань щодо умов праці та зайнятості, соціально-економічних питань.

Галузевою (міжгалузевою) угодою визначаються умови праці та зайнятості в певній галузі/галузях. До угоди галузевого рівня можуть бути включені, зокрема, питання щодо:

 • забезпечення продуктивної зайнятості працюючих, запобігання масовим вивільненням;

 • створення галузевих фондів професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

 • мінімальних гарантій в оплаті праці;

 • нормування та оплати праці в галузі відповідно до кваліфікації, за видами робіт та окремими професіями, міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці з урахуванням норм законодавства про оплату праці;

 • визначення стандартів оплати висококваліфікованої праці за основними професіями;

 • гарантованих мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки умов праці окремих професійних груп і категорій працівників;

 • умов і темпів зростання фондів оплати праці у роботодавців;

 • умов та охорони праці;

 • заходів щодо запобігання та протидії дискримінації у сфері праці;

 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 • медичного обслуговування, оздоровлення і відпочинку працівників, членів їх сімей;

 • гарантій та компенсацій працівникам, які беруть участь у колективних переговорах;

 • гарантій діяльності профспілок, їх організацій та об'єднань.

Галузева (міжгалузева) угода не може погіршувати становище працівників порівняно з генеральною угодою.

Галузева (міжгалузева) угода може передбачати додаткові гарантії та пільги для працівників та інших категорій осіб, визначених сторонами, порівняно із законодавством і генеральною угодою.

Галузева (міжгалузева) угода може містити перелік кодів видів економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України, на які вона поширюється.

Територіальною угодою визначаються умови праці та зайнятості працівників підприємств, організацій та установ, що розташовані в межах території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, територіальної громади.

Територіальна угода може включати з урахуванням умов та економічних можливостей відповідних адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад більш високі гарантії та пільги працівникам порівняно із законодавством і генеральною угодою.

Територіальна угода, укладена в окремій галузі, може містити перелік кодів видів економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України, на які вона поширюється, може включати більш високі гарантії та пільги працівникам порівняно з галузевою (міжгалузевою), територіальною угодою.

У колективній угоді встановлюється строк її дії, порядок здійснення контролю за її виконанням, приєднання нових суб'єктів, умови та порядок призупинення на певний строк дії окремих положень угоди, перелік форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), у разі настання яких дія окремих положень угоди зупиняється.

Зміст колективного договору

Зміст і структура колективного договору визначаються його сторонами в межах їх повноважень.

Колективним договором встановлюються умови праці та зайнятості, права та гарантії, зобов'язання і домовленості його сторін із питань, визначених сторонами, зокрема тих, що не врегульовані законодавством про працю. До колективного договору обов'язково включаються питання, що регулюються в колективному договорі відповідно до законодавства та колективної угоди, умови якої мають бути враховані сторонами договору (у разі її наявності).

Колективний договір може передбачати положення, зокрема щодо:

 • організації виробництва і праці та/або змін в їх організації, підвищення ефективності виробництва та забезпечення продуктивної зайнятості, запобігання масовому вивільненню;

 • професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

 • нормування та оплати праці, встановлення та зміни форм, систем і строків виплати заробітної плати, встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, встановлення та зміни норм праці, систем оплати праці, розмірів заробітної плати та інших видів виплат (у тому числі доплат, надбавок, премій, гарантійних та компенсаційних виплат) з урахуванням норм законодавства про оплату праці;

 • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

 • умов праці, у тому числі розумного пристосування для працівників, які його потребують, зокрема осіб з інвалідністю;

 • безпеки, охорони і гігієни праці;

 • умов виробничого побуту;

 • страхування працівників;

 • медичного обслуговування, оздоровлення і відпочинку працівників, членів їх сімей;

 • гарантій діяльності профспілкових організацій;

 • гарантій та компенсацій працівникам, які беруть участь у колективних переговорах;

 • форм участі у визначенні напрямів соціально-економічної політики розвитку підприємства;

 • заходів щодо запобігання та протидії дискримінації у сфері праці;

 • запобігання та протидії мобінгу (цькуванню);

 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 • організації культурно-масової, фізкультурної роботи.

Колективний договір може передбачати додаткові соціальні, трудові та інші гарантії і пільги для працівників, пенсіонерів та інших категорій осіб, визначених сторонами, порівняно із законодавством і колективними угодами, положення яких є обов'язковими відповідно до сфери їх дії, зокрема щодо укладення договору недержавного пенсійного забезпечення.

У колективному договорі встановлюються строк дії договору, порядок приєднання до сторони працівників договору, здійснення контролю за виконанням його положень, захисту інформації відповідно до законодавства (у разі потреби), умови та порядок призупинення на певний строк дії окремих положень договору, перелік форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), у разі настання яких дія окремих положень договору зупиняється.

У колективному договорі зазначається колективна угода, у сфері дії якої перебувають сторони та умови якої враховані в цьому договорі (у разі її наявності).

Де читати професійну аналітику про управління персоналом? В робочому просторі LIGA360: HR-Менеджер. Налаштуйте персональну стрічку новин з обраних джерел, отримуйте доступ до аналітики з кадрового обліку, читайте коментарі експертів. Оберіть своє рішення LIGA360 за посиланням.

Читайте також:

GDPR комплаєнс для ІТ-компанії: юридичні аспекти

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини