Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Основні положення Закону про податкову реформу: ДПС

Реклама

Податківці надали роз'яснення щодо основних положень Закону № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», який Верховна Рада ухвалила 30 листопада.

Дата набрання чинності Закону № 1914 - з 1 січня 2022 року (крім деяких змін, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону, з 21 листопада 2021 року та 1 липня 2022 року):

 • з дня, наступного за днем опублікування Закону, набувають чинності зміни, зокрема щодо:

- сплати податковими агентами сум податку, з доходів від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками, які належать фізичним особам - платникам податку, за місцезнаходженням (розташуванням) таких генеруючих установок;

- звільнення від оподаткування сум доходу, отриманого платником податків у вигляді підтримки, наданої Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту;

- звільнення від оподаткування військовим збором сум доходів, отриманих в рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також сум коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій;

- можливості тимчасового пільгового розмитнення авто, останньою країною державної реєстрації яких є держава-окупант (агресор);

 • з першого числа третього місяця з дня набрання чинності Законом набувають чинності зміни щодо:

- збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

 • з 21 листопада 2021 року набули чинності зміни до Закону «Про визнання таким, що втратив чинність Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо державних гарантій за внутрішніми та зовнішніми місцевими запозиченнями (позиками) Автономної Республіки Крим та надання права Національному банку України встановлювати порядок транскордонного переміщення готівкової валюти держави-окупанта та/або порядок здійнення операцій з готівковою валютою держави-окупанта на території України);

 • з 1 липня 2022 року набувають чинності зміни щодо отримання платником податків податкової інформації про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб.

З 1 січня 2022 року застосовуються норми щодо звільнення від оподаткування:

- вартості соціальної допомоги в натуральній формі малозабезпеченим сім'ям, що отримана від надавачів соціальних послуг, та вартість соціальних послуг, які надаються згідно із Законом України «Про соціальні послуги»;

- сум доходу, отриманого платником податків у вигляді підтримки, наданої Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту;

- військовим збором суми доходів, отриманих платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка виплачується в рамках бюджетної програми “Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва”, а також суми коштів, отриманих платником податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій.

Зручний облік доходів і витрат для ФОП - у сервісі Liga:REPORT. Оберіть книгу для спрощеної або загальної системи оподаткування та ведіть облік згідно з актуальними вимогами. Експортуйте в один клік у форматі Excel чи PDF. Спробуйте легкозвітність Liga:REPORT прямо сьогодні.

Загальні питання щодо адміністрування податків:

- проведено індексацію ставок акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати;

- контролюючі органи отримали можливість надавати за запитами органів місцевого самоврядування звітність у розрізі платників податків (раніше було тільки в розрізі юридичних осіб);

- встановлено повноваження сільських, селищних, міських рад щодо надання інформації (документів) контролюючим органам про виділені земельні ділянки у натурі власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування;

- уточнено терміни, що застосовуються у Податковому кодексі України, зокрема: «добування корисних копалин», «кондиції на мінеральну сировину об'єкту (ділянки) надр», «мінеральна сировина», «обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини)», «первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини», «роялті», «сільськогосподарський товаровиробник»;

- визначені поняття: «передпродажна підготовка для цілей розділу ІХ Кодексу», «інвестиційне золото для цілей розділу V Кодексу»;

- надано право контролюючим органам відкрито здійснювати звукозапис, фото-, відео- фіксацію (відеозйомку), накопичувати та використовувати таку мультимедійну інформацію (фото, відео-, звукозапис) під час проведення перевірок;

- передбачена можливість отримання платником податків податкової інформації про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб;

- терміни відновлення втрачених документів приводяться у відповідність до термінів проведення документальних перевірок з питань перевірки заявленого до відшкодування з бюджету та/або від'ємного значення податку на додану вартість (було термін проведення перевірки - 60 днів, в той же час як термін відновлення документів - 90 днів);

- платники податків звільняються від обов'язку надання інформації та її документального підтвердження на повторний запит контролюючого органу, якщо такі документи вже надавалися;

- коди УКТ ЗЕД, що зазначені у Податковому кодексі України, приведено у відповідність до нової версії кодів УКТ ЗЕД 2017 року.

Погашення податкового боргу:

 • Запроваджується забезпечувальний захід погашення податкового боргу у вигляді встановлення за рішенням суду тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи - боржника за кордон;

 • посилення заходів щодо інформування платників податків та органів місцевого самоврядування про суми податкового боргу юридичних і фізичних осіб;

 • стягнення коштів у рахунок погашення податкового боргу за самостійно задекларованими платником податків зобов'язаннями буде здійснюватись за рішенням керівника контролюючого органу без звернення до суду;

 • податкова вимога буде надсилатись разом з детальним розрахунком суми податкового боргу.

Податок на прибуток підприємств:

- Нерезидент щороку зможе отримувати від контролюючого органу підтвердження українською мовою щодо сплати податку не тільки у паперовій, а й також в електронній формі у порядку, передбаченому наказом Мінфіну;

- державні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, які не погодили з власником або уповноваженим ним органом свою облікову політику у частині визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) та способу визначення коефіцієнта сумнівності, не зможуть списувати безнадійну заборгованість на зменшення об'єкту оподаткування;

- великі платники податків, починаючи з 2022 року, матимуть право зменшувати об'єкт оподаткування не більше ніж на 50 відсотків непогашеної суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років;

- обмеження щодо неврахування сум роялті при визначенні об'єкта оподаткування не застосовуватиметься у випадках нарахування роялті на користь правовласників, як винагороди на підставі договорів, укладених з організаціями колективного управління відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»;

- безповоротна фінансова допомога (безоплатно надані товари, роботи, послуги) на користь пов'язаних осіб, які були збитковими в минулому році, не враховуватиметься у зменшення об'єкту оподаткування;

- частиною зобов'язань з податку на прибуток підприємств платників податку - власників, орендарів, користувачів земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, буде позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок. Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання здійснюватиметься у складі окремого додатку до податкової декларації;

- тимчасово, до 1 січня 2027 року, звільнятиметься від оподаткування прибуток сільськогосподарських товаровиробників, що провадять виключно такі види діяльності: розведення та вирощування свійської птиці, за виключенням вирощування курей, одержування яєць курей та діяльності інкубаторних станцій з вирощування курей; розведення та вирощування перепелів і страусів та виробництво м'яса свійської птиці, за виключенням виробництва м'яса курей, витоплювання жиру курей, забою, оброблення та фасування м'яса курей, а також здійснюють діяльність з реалізації власно виробленої (вирощеної) такої продукції (за виключенням м'яса курей). Вивільнені кошти використовуються на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, впровадження новітніх технологій;

- тимчасово, з 1 січня 2022 року до 1 січня 2024 року, платники податку - виробники електричної енергії за «зеленим» тарифом матимуть право визначати податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств за касовим методом.

Зручне редагування та перевірка договорів - в CONTRACTUM. Тепер працювати з текстом договорів можливо прямо на платформі, без встановлення плагіну Word. Підготуйте проєкт договору за декілька хвилин. Дізнайтеся про CONTRACTUM у LIGA360 за посиланням.

Податок на додану вартість: 

- Запроваджено звільнення від оподаткування ПДВ для операцій з інвестиційним золотом:

 • ввезення на митну територію України та постачання на митній території України інвестиційного золота;

 • постачання послуг агентів, які беруть участь у постачанні інвестиційного золота;

 • постачання послуг, пов'язаних з виробництвом інвестиційного золота та/або послуг з перетворення золота на інвестиційне золото;

- уточнено, що для обрахунку загального обсягу здійснених операцій для цілей обов'язкової реєстрації платником ПДВ (досягнення 1 млн грн) враховуються також операції, здійснені через встановлений спеціальний застосунок або додаток на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях;

- запроваджено особливості оподаткування ПДВ операцій з ввезення та постачання тютюнових виробів, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни:

 • оподаткуванню ПДВ підлягатимуть операції з ввезення та постачання тютюнових виробів, що здійснюватимуться лише виробниками та «торговими домами» таких виробників;

 • базою оподаткування ПДВ за операціями з ввезення та постачання тютюнових виробів, що здійснюватимуться виробниками та їх «торговими домами» буде максимальна роздрібна ціна таких товарів без урахування ПДВ;

 • операції з послідуючого постачання тютюнових виробів звільнятимуться від оподаткування ПДВ;

- встановлено чіткі строки (терміни давності) для реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування - 1095 календарних днів з дати складання податкової накладної, до якої складений такий розрахунок коригування;

- зменшено терміни для формування податкового кредиту з ПДВ на підставі «старих» податкових накладних/розрахунків коригування - з 1095 до 365 днів з дати складання ПН/РК (термін переривається на період зупинення реєстрації в ЄРПН ПН/РК);

- продовжено на 5 років режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання та імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації;

- при постачанні відходів і брухту чорних і кольорових металів в режимі звільнення від оподаткування ПДВ запроваджено загальний порядок пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту (коригування);

- продовжено на 4 роки касовий метод для операцій з постачання, передачі, розподілу електричної та/або теплової енергії, вугілля та/або продуктів його збагачення, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

- встановлено, що касовий метод також буде застосовуватись до операцій з постачання послуг абонентського обслуговування.

Оподаткування доходів фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців:

- Звільнено від оподаткування вартість соціальної допомоги в натуральній формі малозабезпеченим сім'ям, що отримана від надавачів соціальних послуг, та вартість соціальних послуг, які надаються згідно із Законом України «Про соціальні послуги»;

- звільнено від оподаткування дохід від продажу власної сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва), якщо його сума сукупно за рік не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати (у 2022 році - 78 тис. грн). На сьогодні такі доходи звільнялись від оподаткування незалежно від суми, але за умови, що продукція була вирощена на земельних ділянках, площа яких не перевищує розміри визначені земельним законодавством;

- звільнено від оподаткування суму доходу, отриману платником податку у вигляді підтримки, наданої Фондом Президента України з підтримки освіти, науки та спорту;

- встановлено, що правом на податкову знижку в частині витрат на здобуття освіти, лікування дітей можуть скористатись не тільки рідні батьки, а й опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі;

- визначається, що суми податку, нараховані податковим агентом з доходів від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками, які належать фізичним особам - платникам податку, сплачуються таким податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) таких генеруючих установок;

- визначено порядок оподаткування виплат від утворення без статусу юридичної особи: платник податку - отримувач таких виплат зобов'язаний подати річну податкову декларацію разом з підтвердними документами та сплатити податок за ставкою 9 відсотків;

- податкове зобов'язання для власників, орендарів, користувачів земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, буде визначатись як позитивна різниця між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок. Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання для фізичних осіб визначатиметься податковими органами, фізичні особи - підприємці - розраховуватимуть самостійно у складі окремого додатку до податкової декларації;

- інвестиційний прибуток, дохід від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об'єктів нерухомості, рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу зменшується на вартість інвестиційного активу, нерухомого та рухомого майна, що була задекларована особою як об'єкт декларування у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування;

- звільнено від оподаткування дохід від продажу один раз протягом звітного податкового року земельної ділянки сільськогосподарського призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власність у процесі приватизації, за умови перебування такого майна у власності платника податку більше трьох років;

- дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об'єктів нерухомості, підлягає оподаткуванню за ставкою 18 відсотків. При цьому такий дохід може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання (будування) об'єкта нерухомості, розташованого на території України;

- дозволено фізичним особам - підприємцям включати до складу витрат суми роялті, виплачені на користь правовласників, як винагорода за використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав чи як відрахування на користь правовласників на підставі договорів, укладених таким платником податку з організаціями колективного управління відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

Читайте також: Податковий Закон (проект 5600) та хто від нього постраждає?

Встигніть на акційну пропозицію LIGA ZAKON до Нового Року. Плати за менший тариф - отримуй преміум-пакет LIGA360 для професійної ролі. Святкова пропозиція діє тільки до 14 січня.

Спрощена система оподаткування (юридичні особи):

- Починаючи з 2022 року не зможуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб'єкти господарювання, які здійснюють такі види господарської діяльності, як розведення свійської птиці, розведення та вирощування перепелів і страусів та виробництво м'яса свійської птиці

водночас тимчасово, до 1 січня 2027 року, звільнятиметься від оподаткування прибуток сільськогосподарських товаровиробників, що провадять зазначені види господарської діяльності, крім вирощування курей, виробництва м'яса курей тощо;

- частиною зобов'язань з єдиного податку платників третьої та четвертої груп (юридичні особи), які є власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, буде позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок. Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання здійснюватиметься у складі окремого додатку до податкових декларацій платників єдиного податку третьої та четвертої груп (юридичні особи);

- до складу доходу платників єдиного податку третьої груп (юридичні особи) не будуть включатися суми доходів, отриманих платником податку у вигляді часткової або повної компенсації відсоткових (процентних) ставок, яка буде виплачуватись у рамках бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва» та державної програми впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, а також суми коштів, які отримуватимуть платники податку на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій;

- норми податкового законодавства в частині регулювання платників єдиного податку четвертої групи втратять чинність з 1 січня року, наступного за роком набрання чинності законом України щодо стимулювання розвитку агропромислового комплексу України з урахуванням Спільної сільськогосподарської політики Європейського Союзу у розрізі надання державної допомоги і розвитку сільських територій.

Спрощена система оподаткування (фізичні особи):

- Встановлено, що фізичні особи - підприємці, які надають послуги з надання доступу до мережі Інтернет, належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

- уточнено умови обрання фізичною особою - підприємцем четвертої групи платників єдиного податку. Такі платники мають здійснювати діяльність на сільськогосподарських угіддях та/або землях водного фонду площею не менше 0,5 га, але не більше 20 га сукупно (на сьогодні мінімальний розмір ділянки мав бути 2 га);

- встановлюється для платників єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, типова форма обліку доходів і витрат;

- податкове зобов'язання для власників, орендарів, користувачів земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь буде визначатись як позитивна різниця між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок. Фізичні особи - підприємці розраховуватимуть її самостійно у складі окремого додатку до декларації з єдиного податку.

Акцизний податок

- Перенесення з 1 січня 2022 року на виробників та імпортерів тютюнових виробів сплати 5 % акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який на сьогодні сплачується ритейлом, що зменшить витрати ритейлу на складання та подання звітності, а також унеможливить втрати бюджету від недонадходжень акцизного податку та ПДВ внаслідок використання скруток та продажу тютюнових виробів за готівкові кошти без використання реєстраторів розрахункових операцій;

- впровадження з 1 січня 2022 року оподаткування 5 % роздрібним акцизним податком обсягів підакцизних товарів, наявність чи місцезнаходження яких не підтверджено у місці торгівлі (спрямоване на дотримання касової дисципліни та припинення необлікованого обігу підакцизних товарів), такі підакцизні товари вважаються проданими безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання;

- відновлення штрафу за порушення платником податків строку сплати до бюджету акцизного податку (протягом п'ятнадцяти робочих днів після отримання марок акцизного податку на тютюнові вироби);

- удосконалення, починаючи з 2022 року, механізму припинення накопичення залишків тютюнових виробів за зниженими ставками шляхом впровадження оподаткування із застосуванням коефіцієнта 1,5 обсягів реалізації тютюнових виробів, які перевищують середньомісячні обсяги перед підвищенням ставки податку (діючий сьогодні недосконалий механізм передбачає обмеження лише продажу акцизних марок напередодні підвищення ставок, що не є об'єктом оподаткування);

- тимчасово у 2022 році запровадження касового методу визначення податкових зобов'язань для виробників електричної енергії, на яких покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»;

- запровадження порядку пломбування місць можливого доступу до спирту на території виробників та підприємств, які є виробниками продукції з його використанням;

- подання звітності щодо виробництва та обігу тютюнової сировини тютюно-ферментаційними заводами;

- припинення використання одночасно приміщень та обладнання для промислового виробництва тютюнових виробів декількома суб'єктами господарювання;

- конкретизовано, що максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) встановлюються виробниками або імпортерами для тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, шляхом декларування таких цін, у порядку встановленому Податковим кодексом України;

- встановлено, що звільнення від оподаткування операцій ввезення на митну територію України неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами надається за умови подальшого виготовлення з такої сировини ферментованої (переробленої) тютюнової сировини та її реалізації;

- розширено перелік підакцизних товарів, які не маркуються марками акцизного податку: 

 • тестові зразки алкогольних напоїв, які не призначені для роздрібного продажу і ввозяться на митну територію України суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на право оптової торгівлі відповідною продукцією, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну), але не більше 3 літрів кожного виробу;

 • звичайні (неігристі) вина та заброджені напої, фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка об'ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 відсотків об'ємних одиниць етилового спирт, за умови, що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження.

 Ліцензування підакцизних товарів та відповідальності у цій сфері

Передбачено внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»:

- впровадження Е-ліцензування (подання документів на отримання ліцензії в електронному вигляді) (крім ліцензії на оптову торгівлю пальним за наявності місць оптової торгівлі пальним, роздрібну торгівлю пальним, зберігання пального з метою подальшої його реалізації іншим споживачам);

- безстрокова дія ліцензій на виробництво;

- виключення процедури призупинення дії ліцензії:

для ліцензій на виробництво шляхом заміни на повідомлення про:

 • необхідність внесення чергового платежу за ліцензію за 90, 75, 60, 45, 30 та 15 днів до настання терміну сплати за відповідну ліцензію;

 • дату, з якої анулюється ліцензія у разі невнесення чергового платежу за ліцензію за 9 днів до настання терміну сплати за відповідну ліцензію;

 • для ліцензій на оптову, роздрібну торгівлю та зберігання шляхом заміни на повідомлення про необхідність внесення чергового платежу за ліцензію за 30, за 20, за 10 та за 5 днів до настання терміну сплати за відповідну ліцензію;

- доповнення підстав для анулювання ліцензії:

для ліцензій на виробництво:

 • відсутність чергового платежу за ліцензію (попередньо постійне інформування);

 • відключення, припинення функціонування або невстановлення на усіх етапах виробництва та відпуску цілодобових систем відеоспостереження;

 • відсутність за місцем знаходження/провадження діяльності з відеофіксацією;

 • відмова від доступу до проведення перевірки з відеофіксацією;

 • порушення термінів звернення щодо зміни відомостей, зазначених у ліцензії;

 • передача приміщень (обладнання) з технологічного циклу виробництва тютюнових виробів;

 • виробництво, зберігання, транспортування і торгівля фальсифікованою або необлікованою продукцією, обіг якої регулюється Законом № 48;

 • рішення РНБОУ про застосування санкції (ст. 4 Закону України «Про санкції»), регламентація прийняття розпорядження про анулювання ліцензії; 

для ліцензій на оптову, роздрібну торгівлю та зберігання:

 • відсутність чергового платежу за ліцензію (попередньо постійне інформування);

 • встановлення факту здійснення роздрібної торгівлі через РРО (книги обліку розрахункових операцій) не зазначені в ліцензії;

 • відсутність за місцем знаходження/провадження діяльності;

 • порушення термінів звернення щодо зміни відомостей, зазначених у ліцензії;

 • відмови, без законодавчих підстав, у доступі представника контролюючого органу до проведення перевірки.

Як спрогнозувати ваші шанси на перемогу в суді? Скористайтеся ІТ-платформою LIGA360. Технології штучного інтелекту проаналізують вашу позовну заяву, щоб ви змогли оцінити перспективність справи й скоригувати аргументи. Деталі за посиланням.

Рентна плата

Для платників рентної плати за користування надрами встановлено:

- уточнення визначення об'єктів оподаткування у частині приведення норм Податкового кодексу до законодавства в галузі видобування, що відповідно призведе до коригування бази оподаткування рентною платою платниками;

- систему диференціації ставок руд заліза та марганцю, яка забезпечить ефективний розподіл економічної вигоди гірничих підприємств в умовах високої мінливості цін.

Податок на майно 

Встановлено, що при нарахуванні податковими органами фізичним особам податкових зобов'язань з податку на майно, податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату відповідного податку, що надсилаються платнику податку, повинні містити відповідні відомості щодо кожного з об'єктів оподаткування (площа об'єкта нерухомості, марка, модель транспортного засобу тощо), ставки та надані фізичним особам пільги зі сплати податку.

Плата за землю:

- Уточнено правові підстави для нарахування земельного податку по земельним часткам (паї), які знаходяться в користуванні на підставі рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельної ділянки у натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю);

- встановлено, що органи місцевого самоврядування надають інформацію про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) контролюючим органам за місцезнаходженням земельних ділянок:

 • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина);

 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;

 • кадастровий план земельної ділянки з проекту землеустрою щодо організації території земельних часток паїв);

 • сертифікат на право на земельну частку (пай);

- для платників податку IV групи розмір ставок податку з одного гектару сільськогосподарських угідь, на яких розташовано споруди сільськогосподарських товаровиробників віднесені до підкласу «Будівлі для птахівництва» складе 50 відсотків бази оподаткування (нормативно-грошова оцінка угідь).

Як захистити земельну ділянку від рейдерських захоплень? Спробуйте SMS-Маяк Земля - сервіс інформування про початок та хід реєстраційної процедури щодо об'єктів землекористування. Деталі за посиланням.

Застосування реєстраторів розрахункових операцій:

- На законодавчому рівні для суб'єктів господарювання встановлюється обов'язок при застосуванні РРО/ПРРО зазначати у розрахункових документах цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями;

- визначено орган, що встановлює Порядок та форму обліку товарних запасів для фізичних осіб - підприємців, у тому числі платників єдиного податку (Мінфін);

- вдвічі зменшується розмір фінансової санкції за реалізацію товарів, які необліковані у встановленому порядку або за ненадання під час перевірки документів, які підтверджують такий облік у місці продажу (господарському об'єкті).

Зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Встановлено обов'язок виконавчим органам сільських, селищних, міських рад надавати контролюючим органам інформацію, визначену Податковим кодексом України (раніше було щодо надання тільки інформації про власників та користувачів земельних ділянок). 

Зміни до Кодексу адміністративного судочинства України

- Зобов'язано суб'єкта владних повноважень подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі (згідно з діючими нормами суб'єкт владних повноважень був позбавлений процесуальної можливості надавати до суду усі наявні докази під час представництва інтересів держави у адміністративному судочинстві під час розгляду адміністративної справи у суді);

- встановлено особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу тимчасового обмеження права громадян України на виїзд за межі території України (справа повинна розглядатись судом протягом 48 годин з дня подання відповідної позовної заяви; судовий збір не сплачується; апеляційні скарги, можуть бути подані в десятиденний строк із дня їх проголошення; суд апеляційної інстанції розглядає справу у десятиденний строк після закінчення строку на апеляційне оскарження з повідомленням учасників справи).

Зміни до Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України»

Перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України доповнено новою підставою, відповідно до якої право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадку, якщо він є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента, що має непогашений податковий борг у сумі та у строки, визначені Податковим кодексом України.

Зміни до Закону України «Про судовий збір»

Не справляється судовий збір за подання позовних заяв, апеляційних скарг у справах за позовами контролюючих органів про тимчасове обмеження права громадян України на виїзд за межі території України.

Зміни до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних»

Надано можливість розкривати інформацію про наявність у фізичних осіб податкового боргу та публікації такої інформації на вебпорталі ДПС.

Зміни до Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» та внесення змін до деяких законодавчих актів України»:

- Визначено особливості застосування державних гарантій за внутрішніми та зовнішніми місцевими запозиченнями (позиками) Автономної Республіки Крим;

- надано право Національному банку України встановлювати порядок транскордонного переміщення готівкової валюти держави-окупанта та/або порядок здійснення операцій з готівковою валютою держави-окупанта на території України.

Здійснюєте адвокатську діяльність як ФОП? Сплачуйте податки та подавайте звітність з LIGA360: АДВОКАТ НААУ. А ще ви отримаєте доступ до практичних кейсів, аналітики, законодавства й навчальних продуктів ВША - у єдиному робочому просторі. Придбайте систему прямо зараз, і оцініть переваги експертизи НААУ та ЛІГА:ЗАКОН.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини