Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Колекторам установлять чіткі правила роботи: проект підтримано за основу

Реклама

Сьогодні, 27 січня, народні обранці 355 голосами прийняли за основу в першому читанні законопроект № 4241 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості".

Усі законопроекти з пояснювальними записками до них можна знайти в модулі "Законопроекти" ІПС ЛІГА:ЗАКОН. Переконайтесь у зручності подання інформації, замовивши тестовий доступ до систем.

Законопроектом передбачається врегулювати правовідносини, що виникають під час врегулювання простроченої заборгованості, з метою захисту прав споживачів-боржників та обмеження доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів.

Проектом, зокрема, пропонується визначення таких термінів, як "врегулювання простроченої заборгованості" та "колекторська компанія".

Згідно з проектом врегулювання простроченої заборгованості - це заходи, спрямовані на погашення в позасудовому порядку заборгованості споживача, який прострочив виконання грошового зобов'язання за договором про споживчий кредит або іншим договором.

Колекторська компанія визначається як юридична особа (в тому числі фінансова установа), яка в інтересах кредитодавця та/або нового кредитора відповідно до договору з таким кредитодавцем та/або новим кредитором здійснює врегулювання простроченої заборгованості та включена до Реєстру колекторських компаній, який вестиме Національний банк.

Законопроектом пропонується встановити певні вимоги до кредитодавців, включаючи колекторські компанії, при врегулюванні простроченої заборгованості, а саме:

- дотримуватися вимог до етичної поведінки та правил взаємодії з боржником;

- інформувати боржника про залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості та/або відступлення права вимоги новому кредитору;

- укладати договори лише з юридичними особами, включеними до Реєстру колекторських компаній;

- повідомити Національний банк про укладення з колекторською компанією договору (у строки та порядку, що визначені НБУ);

- контролювати дії залучених колекторських компаній і надавати рекомендації щодо усунення порушень;

- обов'язок розірвати договір з колекторською компанією в односторонньому порядку у разі її виключення з Реєстру колекторських компаній або в разі порушення нею вимог до етичної поведінки (2 і більше разів за рік).

Автори законодавчої ініціативи також запропонували встановити вимоги до взаємодії зі споживачем (його представником) під час врегулювання простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки), яка може відбуватись шляхом:

- безпосередньої взаємодії (особисті або телефонні переговори);

- надсилання повідомлень (текстових, голосових та інших повідомлень, в тому числі без залучення працівників шляхом використанням програмного забезпечення);

- надсилання поштових відправлень (за місцем проживання або за місцем роботи).

При цьому під час першої взаємодії зі споживачем кредитор / колекторська компанія має повідомити своє найменування, П. І. Б. або індекс особи - представника, правову підставу взаємодії та розмір простроченої заборгованості, а на вимогу споживача - надати підтвердні документи протягом 7 робочих днів.

Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія можуть обробляти виключно персональні дані споживача (боржника), обов'язок з обробки яких покладений на них законом, а також персональні дані, що містяться у матеріалах та даних, зібраних у процесі взаємодії під час здійснення врегулювання простроченої заборгованості.

Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії під час здійснення врегулювання простроченої заборгованості забороняється обробляти персональні дані третіх осіб, які не надали згоду на їх обробку, у тому числі близьких осіб споживача (боржника), а також такі персональні дані споживача:

1) щодо графіка його роботи;

2) щодо місця та часу відпочинку;

3) щодо поїздок в межах та за межі України;

4) щодо місця та часу зустрічі з рідними, друзями та інше;

5) щодо інформації, розміщеної в соціальних мережах.

Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії, фізичним та юридичним особам, залученим на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією для безпосередньої взаємодії із споживачами, при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється:

1) здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність споживача, його представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, інших осіб, а також ставлять під загрозу його життя, здоров'я, честь, гідність та ділову репутацію, використовувати погрози, шантаж, здійснювати незаконні або неправомірні дії та/або ображати особисту гідність споживача, його представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя та/або інших осіб;

2) вводити споживача, його представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя в оману відносно розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків, які настануть для споживача, його представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя у випадку невиконання умов договору;

3) за власної ініціативи взаємодіяти зі споживачем, його представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем та/або з їх близькими особами, та/або з іншими особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, в період з 20 години до 8 години;

4) взаємодіяти зі споживачем, його представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем, іншою особою, взаємодія з якою передбачена договором про споживчий кредит та яка надала згоду на таку взаємодію, та/або з їх близькими особами загальним числом більше двох разів на добу, крім випадків їх згоди на взаємодію частіше. При цьому взаємодія за допомогою засобів зв'язку вважається такою, що відбулась, якщо в результаті такої взаємодії особі передано інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі, пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту), розмір неустойки та інших платежів, які стягуються при невиконанні зобов'язання за договором або законом;

5) приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення споживачу, його представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю, про поштову адресу або адресу електронної пошти, з якої спрямовується повідомлення, або про відправника поштового або електронного повідомлення;

6) використовувати функцію автоматичного додзвону до споживача протягом більше ніж 60 хвилин на добу;

7) використовувати на конвертах або повідомленнях, що направляються споживачу, його представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю або іншим особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, зображення, які можуть бути сприйняті як такі, що містять погрозу, а також розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи «виконавчий документ», «рішення про стягнення», «повідомлення про виселення» тощо, а також використовувати назви органів державної влади та осіб, що здійснюють повноваження в сфері примусового виконання рішень (державні виконавці, приватні виконавці тощо);

8) будь-яким чином повідомляти третіх осіб - осіб, які не є сторонами договору, крім представника, спадкоємця, поручителя та майнового поручителя, іншої особи, взаємодія з якою передбачена договором про споживчий кредит та яка надала згоду на таку взаємодію, про заборгованість споживача або здійснювати взаємодію з третіми особами таким чином, що останнім стане або може стати відома інформація про заборгованість споживача, крім випадків взаємодії з представником споживача, що представляє його інтереси у питанні врегулювання простроченої заборгованості та в інших питаннях, пов'язаних з простроченням заборгованості, або особою, щодо якої споживачем надано згоду на передачу їй інформації про наявність простроченої заборгованості, а також інших випадків, передбачених чинним законодавством України;

9) вимагати від близьких осіб споживача, його представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, а також його роботодавця та/або інших осіб прийняти на себе зобов'язання стосовно простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено договором або законом;

10) вимагати погашення заборгованості у інший спосіб, ніж це передбачено законом або договором;

11) за власною ініціативою будь-яким чином взаємодіяти зі споживачем, якщо він письмово шляхом надання всіх підтвердних і належних чином оформлених документів повідомив, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його представник.

Нацбанк у межах своєї компетенції має право встановити додаткові вимоги до взаємодії зі споживачем при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги до етичної поведінки).

Законопроектом пропонується наділити Національний банк повноваженнями із здійснення нагляду за додержанням банками, іншими фінансовими установами та особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, а також колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, у тому числі вимог до взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог до етичної поведінки).

Як адвокату, партнеру чи юристу контролювати власну репутацію без зайвих витрат? З виходом оновлень LIGA360 користувачам доступна нова функція у вільному доступі. Поставте на моніторинг згадок у медіа два ваших бренди чи персони. Спробуйте LIGA360 вже сьогодні

Читайте також:

Як захиститися від погроз колекторів: роз'яснення НБУ

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини