Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Додаток до матеріалу "Держмитслужба роз'яснить тонкощі сплати митних платежів при оформленні товарів, за які сплачуються роялті"

11 січня 2010, 11:07
131
0
Реклама

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А ДО А З

Київ

Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо відповідальності платників податків за несвоєчасну доплату митних платежів стосовно оформлених у вільне використання

товарів, за які сплачуються роялті, ліцензійні платежі чи частина виручки, які булі невідомі

на момент митного оформлення

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень податкового законодавства, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181 - III та відповідно до наказу Державної митної служби України від 26.07.2005 № 703 "Про затвердження Порядку надання митними органами роз'яснень окремих положень податкового законодавства"

Н А До А З У Ю:

1. Затвердити Узагальнююче податкове роз'яснення щодо відповідальності платників податків за несвоєчасну доплату митних платежів стосовно оформлених у вільне використання товарів, за які сплачуються роялті, ліцензійні платежі чи частина виручки, які булі невідомі на момент митного оформлення, що додається.

2. Начальникам митниць проінформувати суб' єктів підприємницької діяльності про вимоги цього наказу шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації, у тому числі на наочних інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митниці й у пунктах пропуску через митний кордон України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Піковського І.О.

Голова Служби А. В. Макаренко

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОДАТКОВЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо відповідальності платників податків за несвоєчасну доплату митних платежів стосовно оформлених у вільне використання товарів, за які сплачуються роялті, ліцензійні платежі чи частина виручки, які булі невідомі на момент митного оформлення

Згідно з пунктом 4.3 статті 4 Закону України "Про податок на додану вартість" для товарів, які імпортуються на митну територію України платниками податку, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менша митної вартості, зазначеної у ввізній митній декларації з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов'язаних з імпортом таких товарів, плати за використання об' єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів (робіт, послуг) згідно із закон України з питань оподаткування.

Відповідно до частини першої статті 264 Митного кодексу України заявлена декларантом митна вартість товарів і подані ним відомості про її визначення повинні базуватися на об' єктивних, документально підтверджених даних, що піддаються обчисленню.

Згідно з частиною іншою статті 267 Кодексу при визначенні митної вартості до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, додаються подальші витрати, якщо сморід не включалися до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, зокрема:

- роялті та ліцензійні платежі, які стосуються оцінюваних товарів та які покупець повинний сплачувати прямо чи опосередковано як умову продаж оцінюваних товарів. Зазначені платежі можуть включати платежі, які стосуються патентів, знаків для товарів і послуг та авторських прав.

- відповідна частина виручки від будь-якого подальшого перепродаж, передачі чи використання товарів, що оцінюються, на митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця (далі - частина виручки).

З урахуванням зазначеного, у разі якщо на момент митного оформлення товарів платник податків має відомості про суми роялті, ліцензійних платежів чи частини виручки, він зобов'язаний їх включити до митної вартості товарів (бази оподаткування товарів), яка є основою для обчислення митних платежів, що підлягають сплаті до бюджету.

При цьому, у разі не включення торб роялті, ліцензійних платежів чи частини виручки на момент митного оформлення товарів до їх митної вартості відбувається заниження податкових зобов'язань платника податків, внаслідок чого митний орган зобов'язаний визначити, а платник податків - сплатити митні платежі, обчислені, виходячи з бази оподаткування, у тому числі й з урахуванням суми таких платежів, та штрафні санкції за порушення правив оподаткування.

Якщо на момент митного оформлення товару платник податків сплачує митні платежі, які нараховуються із заявленої митної вартості товарів, до якої включені орієнтовні суми роялті, ліцензійних платежів чи частини виручки, то за результатами фактичної сплати роялті, ліцензійних платежів чи частини виручки платник податків має право на уточнення митної вартості товару, й у разі наявності надміру сплачених митних платежів, сморід повертаються платнику податків у порядку, визначеному законодавством, а якщо торба роялті, ліцензійних платежів чи частини виручки виявляється більшою ніж попередньо розрахована, платнику податків необхідно здійснити заходь щодо доплати торб митних платежів.

При цьому, якщо платник податків здійснив доплату торб митних платежів до дати перерахування суми роялті, ліцензійних платежів чи частини виручки нерезиденту, або до дати віднесення роялті, ліцензійних платежів чи частини виручки до складу валових витрат, штрафні санкції не нараховуються.

У тієї ж година, у разі внесення доплати торб митних платежів після дати перерахування згаданих вище коштів нерезиденту або після дати віднесення їх до складу валових витрат, штрафні санкції підлягають сплаті у визначеному законодавством порядку.

Перший заступник

Голови Служби І.О. Піковський

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини