Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Змінилися правила захисту PhD і докторів наук

Реклама

19 квітня набули чинності зміни до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), внесені постановою Кабміну від 3 квітня 2019 року № 283.

Змінами, зокрема, передбачено, що вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами проводяться з урахуванням їх потреб, зазначених у заяві вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.

Аспірантам (ад'юнктам) і докторантам дозволили йти у соціальну відпустку (у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до 3 років, у зв'язку з усиновленням дитини) та працювати у позанавчальний час відповідно до законодавства. Зазначимо, швидко і правильно розрахувати відпускні можна у "Калькуляторі відпусток" ІПС "ЛІГА:ЗАКОН".

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/185446_naukov-pratsvniki-mayut-prokhoditi-atestatsyu-raz-na-5-rokv

Також встановлено критерії кваліфікації штатних науково-педагогічних працівників - докторів наук, для відкриття в закладі вищої освіти докторантури з відповідної спеціальності.

Докторантура відкривається за рішенням вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи), що затверджується наказом керівника, за умови наявності трьох штатних працівників - докторів наук, які мають наукову кваліфікацію, що відповідає цій спеціальності, та ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому рівні вищої освіти.

Кваліфікація особи, що відповідає спеціальності, з якої відкрито докторантуру, визначається за такими критеріями:

1) наявність документа про присудження ступеня доктора наук з відповідної галузі знань (науки) та/або спеціальності або присвоєння вченого звання професора за відповідною кафедрою (спеціальністю);

2) наявність за останні п'ять років не менше 5 наукових публікацій, до яких зараховуються:

- не менше однієї статті у періодичному виданні, включеному до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science Core Collection;

- статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

- монографії або їх розділи;

- не більше двох патентів на винахід;

3) участь у:

- підготовці наукових кадрів, що підтверджується видачею здобувачеві документа про присудження відповідного наукового ступеня;

- міжнародних наукових проектах або залучення до міжнародної експертизи;

- атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради, або члена експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій.

Наявність підстав для відкриття докторантури перевіряється державним (регіональним) замовником під час проведення конкурсу на розміщення державного (регіонального) замовлення.

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/184874_yak-otrimati-stupn-phd-v-razovy-rad

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Готовність до захисту визначається науковим керівником (або консенсусним рішенням двох керівників). Для допуску до захисту аспірант має успішно виконати індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової роботи.

Докторант повинен подати до постійно діючої спеціалізованої вченої ради дисертацію або опубліковану монографію, або наукову доповідь за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН. Здобувачі зобов'язані дотримуватися принципів академічної доброчесності.

Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, науковій доповіді за сукупністю статей) повинен представити узагальнення проведених самостійно оригінальних досліджень з отриманими науковими результатами, які забезпечують розв'язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення.

Також визначено вимоги до самостійної підготовки докторантами наукових досягнень до захисту. Здобувач ступеня доктора наук, який самостійно підготував наукові досягнення до захисту у вигляді дисертації (монографії, наукової доповіді за сукупністю статей), повинен:

- мати ступінь доктора філософії (кандидата наук);

- представити наукові досягнення з узагальненням проведених самостійно оригінальних досліджень з отриманими науковими результатами, які забезпечують розв'язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення;

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/184630_ukrana-pridnutsya-do-statutu-mzhnarodnogo-tsentru-issn

- мати опубліковані праці за темою наукових досягнень у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Атестація здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою з відповідної спеціальності, яка функціонує у закладі вищої освіти (науковій установі).

ЮРЛІГА вже писала як отримати ступінь PhD в разовій раді

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини