Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Судовий дайджест: позиції ВСУ і судоустрій по-президентски

Реклама

Верховний Суд України

Судова палата у гражданскми справах

Держадміністрації можуть передавати в оренду водні об'єкти гобщегосударственного значення, якщо це не виключено з їх компетенції

При розгляді справи № 6-190цс16 Суд роз'яснивщо частиною п'ятої статті 51 ВК (у редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин, - червень 2013 року) місцеві державні адміністрації безпосередньо визначені орендодавцями водних об'єктів загальнодержавного значення. У справі, що переглядається, суди встановили, що Кабмін не визначив обмежень для місцевої державної адміністрації по передачі в оренду водних об'єктів на території Гореницкого сільської ради Києво-святошинського району Київської області для рыборазведения, виробництва сільськогосподарської і промислової продукції, а також лікувальної і оздоровчої мети. Таким чином, місцева державна адміністрація була наділена повноваженнями по передачі водних об'єктів загальнодержавного значення, оскільки вони не виключені з її компетенції.

Позови до поручителів, підвідомчі різним судам, не можуть розглядатися в одному виробництві, крім того, поручителі не несуть солідарною ответсвенности, якщо договорами це не передбачено

При розгляді справи № 6-2974цс15 Суд роз'яснивщо якщо ні нормами закону, ні умовами договорів поручительства не передбачено солідарної відповідальності поручителів, підстави для солідарного стягнення з поручителів кредитної заборгованості відповідно до вимог частини третьої статті 554 ГК відсутні. Крім того, відповідно до статті 16 ГПК не допускається об'єднання в одно виробництво вимог, що підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлене законом. Оскільки не допускається об'єднання в одно виробництво вимог, що підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлене законом, суд відкриває провадження у справі в частині вимог, що відносяться до цивільної юрисдикції і відмовляє у відкритті провадження у справі про вимоги, розгляд яких здійснюється за правилами іншого виду судочинства.

Іпотека житла дитини може бути визнана недійсною за певних умов

Розглянувши справу № 6-2976цс15Суд роз'яснивщо помилкове повідомлення батьками - законними представниками неповнолітнього, малолітнього, про відсутність прав дитини на майно, яке передається в іпотеку, не може бути основою для визнання іпотеки недійсної за позовом батьків, які зловживали своїм правом законних представників, а може викликати інші наслідки, передбачені законодавством, які застосовуються органами опіки і опікування. Також Суд нагадав, що основою для визнання недійсним договори відносно майна, на яке має право дитина за позовом його батьків не може бути сам по собі факт відсутності попереднього дозволу органу опіки і опікування на укладення такого договору, а тільки порушення внаслідок його укладення майнових прав дитини.

Визначення про напрям справи на розгляд першої інстанції не переглядається в касації

Розглянувши справу № 6-116цс16Суд дійшов висновкущо в касаційному порядку можуть бути оскаржені визначення апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі. У справі, що переглядається, особа оскаржила в касаційному порядку визначення апеляційного суду про напрям справи для продовження розгляду до суду першої інстанції, яке подальшому провадженню у справі не перешкоджає, отже, не може бути предметом касаційного перегляду.

При неповерненні банком депозиту налічуються відсотки по вкладу до запитання

Розглянувши справу № 6-338цс16Суд роз'яснивщо закінчення терміну дії договору банківського вкладу у разі невиконання зобов'язань не припиняє зобов'язальних правовідносин, а трансформує їх в охоронні, такі, що містять обов'язок відшкодувати заподіяні збитки, встановлені договором або законом. При цьому відповідно до частини другої статті 1070 ГК відсотки за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, сплачуються банком в розмірі, встановленому договором, а якщо відповідні умови не встановлені договором, - в розмірі, який зазвичай платиться банком по вкладу до запитання.

Працівник вважається звільненим в останній день відпустки, узятої при звільненні

При розгляді справи 6-2487цс15 Суд роз'яснивщо згідно частини першої статті 3 Закону "Про відпустки" за бажанням працівника у разі його звільнення (окрім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надана невикористана відпустка з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому випадку є останній день відпустки. Аналіз норм в контексті колізії загальної (частини третьої статті 40 КЗоТ) і спеціальної (частини першої статті 3 Закони "Про відпустки") норм дає підстави для висновку про те, що у разі звільнення працівника (окрім звільнення за порушення трудової дисципліни) і надання йому по його бажанню невикористаної відпустки (з наступним звільненням) датою звільнення є останній день відпустки.

Власник або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю

Розглянувши справу № 6-658цс15Суд дійшов висновкущо власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування заподіяних збитків. Суд повинен встановити: чи були порушені, не визнані або оспорені права, свободи або інтереси цієї особи; у чому полягає таке порушення прав; якими доказами воно підтверджується. Залежно від встановленого суд повинен вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні.

Перш ніж виділити землю без торгів, слід перевірити здатність займатися фермерством

Розглянувши справу № 6-2903цс15Суд роз'яснивщо заява громадянина про надання землі для ведення фермерського господарства повинна відповідати вимогам, передбаченим частиною першої статті 7 Закону "Про фермерське господарство". У свою чергу, розглядаючи заяву громадянина по суті, орган виконавчої влади або місцевого самоврядування (а у разі переданої на судовий розгляд суперечки - суд) повинен дати оцінку вказаним в заяві обставинам і фактам, перевірити аргументи заявника, приведені в обгрунтування розміру земельної ділянки з урахуванням перспектив розвитку фермерського господарства, у тому числі про наявність трудових і матеріальних ресурсів. За результатами перевірки орган державної виконавчої влади або орган місцевого самоврядування повинні упевнитися насправді волевиявлення заявника, наявності у нього бажання створити фермерське господарство і здібності вести господарство такого виду - робити товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою і реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих для ведення фермерського господарства. Відсутність належної перевірки, формальний підхід до рішення заяви громадянина створює передумови для невиправданого, штучного використання процедури створення фермерського господарства як спрощеного, пільгового порядку отримання іншими приватними суб'єктами в користування земель державної або комунальної власності поза передбаченою законом обов'язковою процедурою - без проведення земельних торгів.

Судова палата у господарських справах

Електронні торги повинні проводитися по звіту про оцінку, якому не більше 6 місяців

При розгляді справи 3-242гс16 Суд дійшов висновкущо проведення електронних торгів по реалізації майна за ціною, визначеною звітом про оцінку майна, який втратив силу, є порушенням встановлених законодавством правил про порядок реалізації заарештованого майна шляхом проведення електронних торгів.

Судова палата у кримінальних справах

Відмовитися від адвоката можна тільки після його залучення в процес

При розгляді справи № 5-381кс15 був зроблений висновок відносно забезпечення права на захист. Роз'яснено, що відмова від захисника, зокрема на первинному етапі карного виробництва, можливий тільки після його залучення до процесу самим підозрюваним або іншими особами на його прохання або за згодою або уповноваженим посадовцем. Тому умова закону про обов'язкову присутність захисника при відмові від нього в карному виробництві, в якому його участь не обов'язкова, не торкається випадків, коли заздалегідь у виробництво захисник ще не притягувався. На користь цього свідчать і юридичні конструкції, використані законодавцем в згаданих вище нормах параграфа 3 глави 3 КПК. Зокрема, в нормах статей 42, 45 - 54 справжні Кодекси говориться про "захисника", тобто про конкретизовану сторону карного виробництва, від персони якої можна відмовитися після її залучення до процесу, а не відмови від загального поняття "Права на захист".

Проект нового Закону "Про судоустрій і статус суддів"

30 травня у Верховній Раді був зареєстрований проект нового Закону "Про судоустрій і статус суддів". Законопроект № 4734 подав Президент, який призвав депутатів прийняти його пакетом разом з змінами в Конституцію в частині правосуддя. Законопроект, заявлений як супровідний до конституційної реформи, не зовсім соотвествует вже прийнятим в першому читанні конституційним змінам. Так, проект Закону про судоустрій передбачає перехід до 3-звеньевой судовій системі на чолі з Верховним Судом. Ліквідовуються існуючі вищі спеціалізовані суди (у тому числі, і Вищий адміністративний суд, існування якого, здавалося б, обсепечено окремою нормою запропонованих конституційних змін : "З метою захисту прав, свобод і інтересів особи у сфері публічно-правових стосунків діють адміністративні суди". В той же час, у Верховному Суді (який стає касаційною інстанцією і в якому працюватиме до 200 суддів) почнуть діяти: Велика Палата, Касаційний адміністративний суд, Касаційний господарський суд, Касаційний карний суд, Касаційний цивільний суд. Передбачено створення двох вищих спеціалізованих судів : з питань інтелектуальної власності і антикорупційний. Міняються вимоги до суддів: щоб стати суддею Верховного Суду і вищих спеціалізованих не обов'язково бути суддею - можна мати досвід роботи адвокатом або науковий стаж. Детальніше про законопроект читайте тут. Прийняти зміни в Конституцію планують в четвер, 2 червня.

Усі рішення судів Ви можете легко знайти в Системі аналізу судових рішень VERDICTUMствореною для аналітичної роботи з багатомільйонним масивом судових рішень. Якщо Ви ще не користуєтеся системою, замовте тестовий доступ чи придбайте VERDICTUM.

Нова платформа від ЛИГА:ЗАКОН: повна правова картина дня, законодавство, шаблони договорів, аналітика і багато що інше, що необхідно для роботи юриста!
Спробувати безкоштовно
Купити

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини