Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Податковий дайджест: свіжа судова практика і законодавчі новації

4 березня 2016, 15:55
5162
1
Автор:
Реклама

Судова практика

Право на бюджетне відшкодування ПДВ при збитковому експорті

Постанова ВАСУ від 16.02.2016р. у справі №До/800/25376/15

У справі №До/800/25376/15 Вищий адміністративний суд України (далі - ВАСУ) дійшов висновку, що експорт товарів за ціною, яка являється нижче за ціну придбання з урахуванням 20% ПДВ, але перевищує ціну придбання без урахування такого ПДВ, відповідає закону і діловій меті, а також надає платникові право на бюджетне відшкодування ПДВ.

ВАСУ відхилив аргументи податківців про отримання платником податків доходу за рахунок бюджетного відшкодування, відмітивши, що стимулювання експорту шляхом встановлення нульової ставки ПДВ є пріоритетом держави. При цьому здійснення експортних операцій, для чого власне Податковим кодексом України і встановлені стимулюючі норми, не може вважатися протиправним отриманням прибутків в результаті податкової вигоди (тобто за рахунок бюджетного відшкодування).

В той же час Верховний Суд України ще в 2008 році в справі № 21-2224во07 відмічав, що наміри експортера отримати дохід виключно шляхом бюджетного відшкодування ПДВ не може розглядатися як самостійна ділова мета. Правда, ВАСУ в справі № До/800/25376/15 не згадував і не став коментувати цю позицію Верховного Суду України.

Зарахування дивідендних авансів в рахунок несплачених щомісячних авансів по податку на прибуток

Постанова ВАСУ від 03.02.2016р. у справі №До/800/65447/14

У справі №До/800/65447/14 ВАСУ у черговий раз підтвердив законність заліку авансового внеску, перерахованого до бюджету при виплаті дивідендів, в рахунок несплачених щомісячних авансів по податку на прибуток.

У цій справі ВАСУ визнав безпідставними аргументи податкового органу про те, що правомірність прийняття податкової вимоги обумовлюється невиконанням платником обов'язку по сплаті погодженого зобов'язання по авансовому внеску. Зокрема, ВАСУ відмітив, що така позиція податкового органу не враховує право платника на зарахування переплати, передбачене ст. 87 Податкового кодексу України.

Також ВАСУ відмітив, що внесення змін до алгоритмів контролю податкової звітності не може служити виправданням для позбавлення платника податків права на сплату грошових зобов'язань по податку на прибуток за рахунок надмірно сплачених сум такого платежу, як це передбачено ст. 87 Податкового кодексу України.

Несвоєчасна сплата ЕСВ не є правопорушенням, що триває

Постанова ВАСУ від 11.02.2016р. у справі №До/800/39057/15

У справі №До/800/9607/15 ВАСУ не погодився з правомірністю застосування адміністративного штрафу за несвоєчасну сплату ЕСВ як за правопорушення, що триває, на підставі акту перевірки і постанови, прийнятих контролюючим органом через рік після періоду, за який ЕСВ вносився несвоєчасно.

ВАСУ відмітив, що законом встановлений чіткий термін для сплати ЕСВ : за звітний місяць - не пізніше 20 чисел наступного місяця. Як відмітив ВАСУ, відлік терміну для застосування адміністративного штрафу за несвоєчасну сплату ЕСВ повинен починатися саме з того дня, який є граничним терміном для сплати ЕСВ за відповідний місяць, а не з дати складання акту перевірки контролюючим органом.

Податкові новації

Податкове роз'яснення з деяких питань оподаткування ПДВ

У Листі Державної фіскальної служби України (далі - "ГФСУ") від 8 лютого 2016. №4149 / 7 / 99-99-19-03-00-17 "Про основні зміни в оподаткуванні податком на додану вартість з 1 січня 2016", податківцями роз'яснений ряд нововведень, які торкаються податку на додану вартість і набувають чинності з 1 січня, а саме:

§ не може бути анулювана реєстрація платника ПДВ тільки у зв'язку з тим, що в єдиному державному реєстрі підприємців є запис про відсутність платника податків по його місцезнаходженню або запис про відсутність підтвердження відомостей про нього;

§ база оподаткування операцій з поставки самостійно виготовлених товарів / послуг не може бути нижче за звичайні ціни (до змін, що набули чинності 1 січня 2016, - не нижче за їх собівартість);

§ визначені спеціальні правила оподаткування для операцій з поставки (продажу, відчуженню іншим способом) банками і іншими фінансовими установами майна, придбаного ними у власність в результаті звернення стягнення на таке майно :

- базою оподаткування в таких операціях є позитивна різниця між ціною постачання і ціною придбання такого майна;

- звільняється від оподаткування ПДВ по таких операціях тільки та частина вартості майна, по якій воно було придбане у власність в рахунок погашення зобов'язань за договором позики;

- формування податкового кредиту банківськими установами при отриманні права власності на заставне майно здійснюється в загальновстановленому порядку;

§ звільнені від оподаткування операції з поставки товарів і послуг, що ввозяться на територію України в якості міжнародної технічної допомоги, або які фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також ввезення на територію України майна в якості гуманітарної допомоги;

§ загальні правила оподаткування поширюються на постачання зернових і технічних культур на території України - до таких постачань застосовується ставка 20%. Ставка 0% застосовується при вивезенні зернових і технічних культур за межі України.

Затверджена процедура повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2016 №68 "Про затвердження Порядку ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ" ("Постанова") затверджений порядок ведення реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Зокрема, Постанова передбачає, що в реєстри підлягають внесенню тільки заяви, подані після 1 лютого 2016 року. Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування, суми податку по яких не повернені до 1 лютого 2016 року, не включаються в такі реєстри.

В цілому, порядок містить наступні основні положення:

§ механізм включення поданих заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платниками, які відповідають критеріям, визначеним п. 200.19 Податкового кодексу України ("НКУ") (Реєстр 1),, і платниками не відповідають таким критеріям (Реєстр 2), а також внесення в реєстри інформації про стан розгляду кожної заяви;

§ реєстри формуються за даними, які містяться в прийнятих ГФСУ деклараціях і податковій інформації, отриманою ГФСУ відповідно до глави VII НКУ;

§ реєстри формуються в хронологічному порядку;

§ дані реєстрів щодня оновлюються органами ГФСУ на офіційному сайті;

§ реєстри складаються з двох частин: перша частина - дата заяви і загальна інформація про платника податків; друга частина - дати і суми за процедурою бюджетного відшкодування, які оновлюються щодня.

Роз'яснення відносно заповнення Додатка 2 до податкової декларації по ПДВ

У Листі ГФСУ від 22 лютого 2016 № 6111/7 / 99-99-19-03-02-17 "Про порядок заповнення додатка 2 до податкової декларації по податку на додану вартість "Довідка про суму негативного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) ", роз'яснений порядок віддзеркалення сум ПДВ, за рахунок яких сформовано негативне значення.

Зокрема, ГФСУ відмічає, що в колонці 2 Застосування 2 вказується індивідуальний податковий номер постачальника.

Роз'яснення відносно оподаткування ПДВ операцій з поставки програмного забезпечення

Відповідно до Листа ГФСУ від 10 лютого 2016 №2720 / 6 / 99-99-19-03-02-15, якщо постачання програмної продукції замовникові відбувається з передачею йому права власності на неї (за договором про передачу виняткових майнових прав інтелектуальної власності), то такі операції звільняються від обкладення ПДВ.

Відповіді на питання по оподаткуванню ПДВ програмної продукції детально викладені в Узагальнювальній податковій консультації відносно особливостей оподаткування ПДВ операцій постачання програмної продукції, затвердженої наказом Міністерства прибутків і зборів України від 7 жовтня 2013 №536.

Роз'яснення відносно віддзеркалення суми компенсації поставлених товарів

У Листі від 10.02.2016 р. №2643 / 6 / 99-99-19-03-02-15 ГФСУ надала чергові роз'яснення про порядок віддзеркалення в податковій звітності зменшення суми компенсації вартості поставлених товарів / послуг.

У разі зменшення суми компенсації вартості товарів / послуг :

§ постачальник має право зменшити податкові зобов'язання на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зареєстрованої одержувачем впродовж 15-денного терміну, в декларації по ПДВ того звітного періоду, в якому складений розрахунок (у тому числі і у разі, коли розрахунок коригування складений в одному періоді, а зареєстрований в іншому). Якщо розрахунок коригування зареєстрований з порушенням терміну реєстрації, постачальник має право зменшити податкові зобов'язання в декларації того періоду, в якому він зареєстрований;

§ покупець повинен зменшити податковий кредит в декларації за період, на який доводиться дата складання розрахунку коригування, і зареєструвати його у встановлені терміни.

Якщо розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів / послуг не зареєстрований покупцем впродовж 180 календарних днів, то податкові зобов'язання постачальника не можуть бути зменшені, але покупець зобов'язаний зменшити податковий кредит за відповідний період, в якому здійснюється зміна суми компенсації вартості.

Якщо розрахунок коригування на зменшення суми компенсації вартості, складений після 1 жовтня 2015 постачальником і спрямований для реєстрації їх одержувачеві, зареєстрований з порушенням терміну реєстрації або не зареєстрований впродовж 180 днів з дати складання, то штрафні санкції застосовуються до покупця, на якого, згідно НКУ, покладений обов'язок реєстрації такого розрахунку коригування.

Роз'яснення відносно механізму подачі декларації по екологічному податку

ГФСУ в листі від 15 лютого 2016 №5161 / 7 / 99-99-15-04-02-17 "Про обробку декларацій екологічного податку" надала роз'яснення відносно особливостей подачі декларації по екологічному податку.

Форма декларації по екологічному податку передбачає можливість подачі контролюючому органу у складі цієї декларації необхідної кількості додатків для кожного виду забруднення і окремого коду органу місцевого самоврядування, що відповідають територіям, на яких знаходяться стаціонарні джерела забруднення або спеціально відведені для розміщення відходів місця або об'єкти.

З метою зменшення кількості поданих декларацій, платникам екологічного податку рекомендується подавати в контролюючий орган одну декларацію, в якій додавати необхідну кількість окремих застосувань по кожному об'єкту оподаткування.

Роз'яснено використання факсимільного підпису в первинних документах

Згідно з листом ГФСУ від 11 лютого 2016 №2895 / 6 / 99-95-42-01-15, не приводить до порушення законодавства України використання факсимільного відтворення підпису при оформленні первинних документів, якщо таке використання здійснюється за письмовою угодою сторін, в якій містяться зразки відповідного аналога їх власноручних підписів, окрім випадків застосування первинних документів типових і спеціалізованих форм, якими передбачено використання факсимільного відтворення підпису.

Андрій РеунКерівник практики вирішення податкових суперечок КПМГ в Україні

Оксана ОлеховаСтарший менеджер Групи міжнародного оподаткування

Андрій КрякушинСтарший консультант Групи міжнародного оподаткування

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти

Схожі новини