ТОВ "ІНСТАКО"
Юридична фірма
Відгуки клієнтів

4

Занурення до проблеми
4
Співвідноцення ціна/якість
4
Швидкість реакції на запити
4
Ясність пояснень
4
Рекомендації колег
Оцінок ще немає
Активність на сайті:
Активний

Порядок звільнення працівників при ліквідації підприємства. Обов'язкове працевлаштування певної категорії робітників.

13.09.2022, 21:27

Звільнення працівників у разі ліквідації підприємства передбачено пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (надалі - КЗпП). Порядок такого звільнення врегульовано ст. 49-2 КЗпП, зокрема, у роботодавця є обов’язок попередження працівників про звільнення не пізніше ніж за два місяці.

Звільнення працівників у разі ліквідації підприємства передбачено пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (надалі - КЗпП). Відповідно зазначеної статті, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у випадках, зокрема, змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників

Порядок такого звільнення врегульовано ст.49-2 КЗпП. Відповідно до вказаної статті, Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган, фізична особа, яка використовує найману працю, пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до статті 48 Закону України "Про зайнятість населення", власник або уповноважений ним орган, фізична особа, яка використовує найману працю, повідомляє державну службу зайнятості про заплановане вивільнення працівників. Повідомлення має містити інформацію про заплановане масове вивільнення працівників, визначену частиною другою статті 49-4 цього Кодексу, та проведення консультацій з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). Повідомлення обов’язково подається виборному органу первинної профспілкової організації (профспілковому представнику). У разі наявності кількох первинних профспілкових організацій повідомлення надсилається спільному представницькому органу, утвореному ними на засадах пропорційного представництва, а за відсутності такого органу - виборному органу первинної профспілкової організації (профспілковому представнику), що об’єднує більшість працівників цього підприємства (установи, організації).

Отже, у разі ліквідації підприємства, установи, організації, є обов’язковим попередження працівників про звільнення не пізніше ніж за два місяці під розписку. А також, в порядку абз.3 п.4 ч.3 ст.50 ЗУ «Про зайнятість населення», роботодавець зобов'язаний подати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із ліквідацією не пізніше ніж за два місяці до вивільнення.

Виплати при звільненні у зв’язку із ліквідацією.

Відповідно до ст. 44 КЗпП, при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. 1 ст. 40 КЗпП працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.  Деяким категоріям (наприклад) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вихідна допомога виплачується у більшому розмірі. Також передбачена грошова компенсація за не використані дні відпустки (ст. 83 КЗпП). Розрахунок при звільненні здійснюється згідно ст. 116 КЗпП.

Працевлаштування.

У випадку ліквідації підприємства є категорії працівників, яких роботодавець зобов’язаний працевлаштувати: вагітні і жінки, які мають дітей віком від трьох років (до шести років – ч. 6 ст. 179 КЗпП) років, одинокі матері при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда, одинокі батьки, опікуни (піклувальники) та названі батьки за аналогічних обставин (ст. 184 КзпП та ст. 186-1 КЗпП ) та працівники молодше 18 років (ст. 198 КЗпП ).

Окрім цього, обов’язкове працевлаштування передбачене для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1, 2, а також для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які належать до категорії 3 (п. 7 ч. 1 ст. 20, п. 1 ч. 1 ст. 21, п. 1 ч. 1 ст. 22 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи").

У даній статті можемо запропонувати шаблон Наказу про звільнення у зв'язку із ліквідацією підприємства, яку Ви можете самостійно створити у конструкторі Instaco за посиланням. Для створення лише необхідно ввести необхідні дані у конструкторі.

Зразок Наказу про звільнення у зв'язку із ліквідацією підприємства підготувала адвокат Краснокутська Наталя (Instagram @advocate_knn, Фейсбук instaADVOCATE).

Юридичні консультації адвокат веде:

  •  за телефоном +380969900861
  • в  Instagram @advocate_knn
  • або в Фейсбук instaADVOCATE
    електронною поштою advocate_knn@ukr.net